Een document in Word voor Mac beveiligen met een wachtwoord

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een vertrouwelijk document beveiligen met een wachtwoord om te voorkomen dat anderen het document kunnen wijzigen of zelfs kunnen openen.

U kunt voorkomen dat onbevoegde gebruikers een document openen of wijzigen van een document, zelfs als ze wel gemachtigd om dit te openen. U kunt ook uw document beveiligen door op te geven hoe en of anderen feedback kunnen.

Uw document beveiligen tegen openen of bewerken

 1. Klik op Controleren > Document beveiligen.

  Op het tabblad Controle is Document beveiligen gemarkeerd

 2. Onder Beveiliging kunt u aangeven of een wachtwoord moet worden opgegeven om het document te openen, te wijzigen of beide. Typ de wachtwoorden opnieuw om ze te bevestigen.

  In het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging is Beveiliging gemarkeerd

  • Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig en kunnen maximaal 15 tekens bevatten.

  • Als u het wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan dit niet voor u worden hersteld. Zorg ervoor dat u een kopie van het wachtwoord op een veilige plaats bewaart of maak een veilig wachtwoord dat u gemakkelijk kunt onthouden.

 3. Klik op OK.

Uw document beveiligen voordat u dit verzendt voor revisie

 1. Klik op Controleren > Document beveiligen.

  Op het tabblad Controle is Document beveiligen gemarkeerd

 2. Selecteer onder Beveiliging de optie Beveiligingsopties.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Bewerking

  Werkwijze:

  Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

  Klik op Bijgehouden wijzigingen

  Toestaan dat anderen opmerkingen toevoegen

  Klik op Opmerkingen

  Voorkomen dat anderen wijzigingen aanbrengen

  Klik op Alleen-lezen

  Wijzigingen in formulieren beperken, zodat gebruikers het formulier kunnen invullen zonder per ongeluk het formulier zelf te wijzigen

  Klik op Formulieren

 4. Als u wilt voorkomen dat personen de beveiligingsinstellingen wijzigen, typt u een wachtwoord in het vak Wachtwoord.

 5. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Opmerking: Als u een document deelt met andere personen, kunt u persoonlijke gegevens, zoals de naam en het bedrijf van de auteur, verwijderen op het moment dat u het bestand opslaat. Hiervoor gaat u naar Privacy onder aan het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging en selecteert u Persoonlijke gegevens uit dit bestand verwijderen bij het opslaan.

U kunt voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers een document openen of wijzigen, zelfs als ze wel gemachtigd zijn het document te openen.

Let op: Zorg dat u het wachtwoord opschrijft en op een veilige plaats bewaart als u een wachtwoord instelt voor een document. Als u het wachtwoord kwijtraakt, hebt u geen toegang meer tot het met een wachtwoord beveiligde document en kunt u het niet meer openen. Wachtwoorden in Excel voor Mac en Word voor Mac mogen uit maximaal vijftien tekens bestaan. U kunt een werkmap of document dat met een wachtwoord is beveiligd niet openen in de Windows-versie van Excel of Word als het wachtwoord langer is dan vijftien tekens. Als u het bestand wilt openen in Office voor Mac, vraagt u de maker om de lengte van het wachtwoord in Windows aan te passen.

In Word worden de gegevens die in een document zijn verborgen niet gecodeerd. Met voldoende tijd en kennis kan een gebruiker gegevens wijzigen in elk document waartoe hij of zij toegang heeft. Om te voorkomen dat gegevens worden gewijzigd en om vertrouwelijke informatie beter te beveiligen, kunt u de toegang tot Word-documenten die dergelijke informatie bevatten beperken door deze op te slaan op locaties die alleen beschikbaar zijn voor geautoriseerde gebruikers.

Voer een van de volgende opties.

 1. Open het document dat u wilt beveiligen.

 2. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 3. Klik onder Persoonlijke instellingen op Beveiliging Knop Beveiligingsvoorkeuren .

 4. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord voor openen en klik op OK.

 5. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen nogmaals het wachtwoord en klik op OK.

 6. Klik op Opslaan De knop Opslaan .

  Tip: Als u een wachtwoord wilt verwijderen, selecteert u alle inhoud in het vak Wachtwoord voor openen en drukt u op Delete .

U kunt een wachtwoord instellen, zodat alleen geautoriseerde gebruikers wijzigingen aan een document kunnen aanbrengen. Gebruikers die niet zijn geautoriseerd om een document te wijzigen, kunnen het nog steeds openen en vervolgens opslaan door een andere bestandsnaam te gebruiken.

 1. Open het document dat u wilt beveiligen.

 2. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 3. Klik onder Persoonlijke instellingen op Beveiliging Knop Beveiligingsvoorkeuren .

 4. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid en klik op OK.

 5. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen nogmaals het wachtwoord en klik op OK.

 6. Klik op Opslaan De knop Opslaan .

  Tip: Als u een wachtwoord wilt verwijderen, selecteert u alle inhoud in het vak Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid en drukt u op Delete .

Als onderdeel van het voorbereiden van een document voor revisie kunt u opgeven dat anderen het document alleen kunnen wijzigen door opmerkingen in te voegen, of door opmerkingen en bijgehouden wijzigingen in te voegen met revisiemarkeringen. Als extra beveiliging kunt u een wachtwoord instellen om ervoor te zorgen dat gebruikers dit type beveiliging niet kunnen verwijderen.

 1. Open het document dat u wilt beveiligen.

 2. Ga naar het tabblad Controleren en klik onder Beveiliging op Document.

  Tabblad Controleren in Word, groep Beveiliging

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Werkwijze

  Waarborgen dat alle wijzigingen worden bijgehouden, zodat u deze kunt controleren. Gebruikers kunnen geen wijzigingen accepteren of afwijzen of het bijhouden van wijzigingen uitschakelen.

  Klik op Bijgehouden wijzigingen

  Gebruikers toestaan opmerkingen te maken

  Klik op Opmerkingen

  Wijzigingen beperken tot formulieren, zodat gebruikers de velden kunnen invullen zonder onopzettelijk wijzigingen aan het formulier zelf aan te brengen

  Klik op Formulieren

  Voorkomen dat gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen

  Klik op Alleen-lezen

 1. Open het document waarvoor u het wachtwoord wilt wijzigen.

 2. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 3. Klik onder Persoonlijke instellingen op Beveiliging Knop Beveiligingsvoorkeuren .

 4. Selecteer alle inhoud in het vak Wachtwoord voor openen of het vak Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid.

 5. Typ het nieuwe wachtwoord en klik vervolgens op OK.

 6. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen nogmaals het wachtwoord en klik op OK.

 7. Klik op Opslaan De knop Opslaan .

  Tip: Als u een wachtwoord wilt verwijderen, selecteert u alle inhoud in het vak Wachtwoord voor openen of het vak Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid en drukt u op Delete.

Zie ook

Uw privacy beschermen

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×