Een eigen filter maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met project kunt u de weer gave filteren, zodat u alleen de kritieke taken, mijl palen en andere informatie ziet die voor u het belangrijkst is. Er zijn drie manieren waarop u de taken of resources in uw project kunt filteren op vooraf gedefinieerde filters voor het weer geven van specifieke aspecten van taken en resources. Als geen van deze filters aan uw behoeften voldoet, kunt u een nieuw filter maken of een bestaand filter wijzigen.

 • Vooraf gedefinieerde filters    Dit zijn filters die bij project worden geleverd. Deze worden gebruikt om snel te filteren op taken of resources, zoals onvoltooide taken of resources die overbezet zijn.

 • Aangepaste filters    Dit zijn filters die u ontwerpt voor uw eigen project behoeften.

 • Auto filters    Wanneer deze zijn ingeschakeld, worden deze weer gegeven als pijlen boven aan elke kolom in een blad weergave. Gebruik deze om snel de items in een kolom te filteren.

In dit artikel

Taken of resources filteren

Auto filters gebruiken

Taken of resources filteren

Er zijn momenten waarop u alleen een bepaald type informatie in uw project wilt weer geven. U wilt bijvoorbeeld alleen de mijl palen van uw project weer geven of taken zien die niet zijn gestart. Als uw project veel taken bevat en veel resources omvat, kunnen filters erg handig zijn voor het weer geven van een specifiek informatie bereik. Met filters kunt u alleen de informatie weer geven waarin u geïnteresseerd bent en de rest verbergen.

U kunt taak-of resource gegevens filteren met behulp van vooraf gedefinieerde project filters. Als geen van de filters aan uw behoeften voldoet, kunt u een nieuw filter maken of een bestaand filter wijzigen.

Een filter Toep assen of verwijderen

 1. Kies op het tabblad weer gave , in de groep gegevens, een filter in de lijst filter.

  Als u een filter wilt Toep assen dat niet in de lijst staat, kiest u meer filters en voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een taak filter wilt selecteren, kiest u taak, kiest u een filter naam in de lijst filters en kiest u vervolgens Toep assen.

  • Als u een resource filter wilt selecteren, kiest u resource, kiest u een filter naam in de lijst filters en kiest u vervolgens Toep assen.

   Opmerking: U kunt geen taak filters toep assen op resource weergaven of resource filters voor taak weergaven.

 2. Als u een interactief filter toepast, typt u de gevraagde waarden en kiest u vervolgens OK.

 3. Als u een filter wilt uitschakelen, kiest u geen filter in de lijst met filters.

Een kleur Toep assen op gefilterde taken met een markering

Wanneer u taken of resources filtert, kunt u een markering Toep assen. GeMarkeerde taken of resources worden weer gegeven met niet-gefilterde taken, maar met een andere kleur.

 1. Selecteer op het tabblad weer gave , in de groep gegevens, een filter in de lijst filter. en kies vervolgens meer filters.

 2. Selecteer een filter in de lijst Filter en kies vervolgens markeren.

Tip: Als u een andere kleur wilt Toep assen op de gemarkeerde taken, gebruikt u een andere tekst stijl. Kies het tabblad opmaak en kies vervolgens tekst stijlen. Selecteer in de lijst item dat moet worden gewijzigd de optie gemarkeerde taken en selecteer vervolgens opmaak opties.

Een eigen filter maken

 1. Klik op het tabblad beeld in de groep gegevens op de pijl naast filter en kies vervolgens meer filters.

  Het Project-lint waarop u ziet hoe u een aangepast filter maakt.

 2. Selecteer taak of resource (afhankelijk van het type filter dat u wilt maken) en kies vervolgens Nieuw.

 3. Typ een naam voor uw nieuwe filter. Selecteer Weergeven in menu als u dit filter wilt opnemen in de groepslijst Gegevens.

 4. Kies in de kolom En/Of de optie En om resultaten weer te geven die aan meer dan een van uw filtercriteria voldoen. Kies Of om rijen weer te geven die aan het ene of het andere criterium voldoen.

  Kies En of Of, afhankelijk van het type resultaten dat het filter moet weergeven.

 5. In de kolom Veldnaam selecteert u het veld dat u wilt filteren.

 6. Bepaal in de kolom Testen de manier waarop datgene wat u kiest in de kolom Veldnaam moet overeenkomen met de kolom Waarde(n) bij de volgende stap.

 7. Kies in de kolom Waarde(n) de gewenste waarde of typ een nieuwe waarde.

  Als u gelijk is aan of niet gelijk is aan de kolom test , kunt u een Joker teken in de kolom waarden typen (in plaats van een optie in de lijst te kiezen). Als u bijvoorbeeld een vraag teken (?) typt, worden enkele tekens gevonden. Als u een sterretje (*) typt, wordt een wille keurig aantal tekens gevonden. Als u Joker tekens gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw keuze voor de kolom veld naam tekst (bijvoorbeeld naam), in plaats van getallen (zoals duur), omvat.

 8. Als u nog een rij wilt toevoegen aan het filter (en een andere veld naam wilt kiezen om te filteren), kiest u rij invoegen. U kunt rijen groeperen door een lege rij toe te voegen. Voeg een en of of toe aan de lege rij als u een groep wilt filteren op een andere.

 9. Wanneer u klaar bent, kiest u Opslaan.

Tip: Als u snel al uw filters wilt verwijderen, gebruikt u de toets F3. Houd er rekening mee dat taak filters alleen worden gebruikt voor taak weergaven en dat resource filters alleen werken met resource weergaven.

Een bestaand filter wijzigen

 1. Selecteer op het tabblad weer gave , in de groep gegevens, de filter lijst en kies vervolgens meer filters.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een taak filter wilt wijzigen, kiest u taak, kiest u het filter dat u wilt wijzigen en kiest u vervolgens bewerken.

  • Als u een resource filter wilt wijzigen, kiest u resource, kiest u het filter dat u wilt wijzigen en kiest u vervolgens bewerken.

 3. Wijzig de instellingen voor het filter met behulp van de besturings elementen in het dialoog venster filter definitie.

Auto filters gebruiken

U kunt een auto filter Toep assen op velden in een wille keurige blad weergave. Naast standaard filters biedt project auto filters, zichtbaar boven aan elke kolom in blad weergaven.

Auto filters toep assen en verwijderen

 1. Kies op het tabblad weer gave , in de groep gegevens, de pijl voor de filter lijst en kies vervolgens auto filter weer geven.

 2. Kies de auto filter-pijl naast de kolomkop met de gegevens die u wilt weer geven en kies vervolgens een waarde om de tabel te filteren.
  De pijl van het auto filter en de veldkop worden blauw weer.

 3. Als u een extra voor waarde wilt Toep assen op basis van een waarde in een andere kolom, herhaalt u stap 2 voor de andere kolom.

 4. Als u het filter wilt verwijderen voor een specifieke rij, kiest u alle filters wissen in de auto filter-lijst voor dat veld.

 5. Als u auto filters wilt uitschakelen, kiest u opnieuw filter functie weer geven.

  Opmerking: Als gegevens in een van de rijen in de weer gave worden gewijzigd, kunt u de instellingen voor auto filter vernieuwen door de pijl te kiezen en de filter waarden opnieuw te selecteren.

Een aangepast auto filter maken

 1. Auto filters weer geven.

 2. Kies een auto filter-pijl, wijs filter aan en kies aangepast.

 3. Kies in het eerste vak de operator die u wilt gebruiken en typ of selecteer de waarde die u wilt laten overeenkomen in het tweede vak.

  Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar een bepaalde datum in een datum veld, kiest u de operator equals in het eerste vak en selecteert u de datum waarop u wilt zoeken in het tweede vak.

 4. Als u twee voor waarden wilt Toep assen op het auto filter, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u in de weer gave rijen wilt weer geven die voldoen aan beide voor waarden, kiest u de operator en waarde die u wilt gebruiken in de tweede rij met vakken en kiest u vervolgens en.

  • Als u in de weer gave rijen wilt weer geven die voldoen aan één voor waarde of een andere voor waarde, kiest u de gewenste operator en waarde in de tweede rij met vakken en kiest of.

 5. Als u de instellingen voor auto filter wilt opslaan, kiest u Opslaan.

  Als er al een vooraf gedefinieerd filter op de weer gave is toegepast, worden de voor waarden die u voor het auto filter instelt, als extra voor waarden toegevoegd aan het huidige filter. Wanneer u een auto filter-instelling opslaat, wordt het filter opgeslagen met andere filters in het bestand en is dit alleen beschikbaar via het dialoog venster meer filters.

Auto filters automatisch inschakelen voor nieuwe projecten

 1. Kies op het tabblad Bestand de optie Opties.

 2. Kies Geavanceerd en schakel vervolgens in de sectie Algemeen het selectie vakje auto filter inschakelen voor nieuwe projecten in.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×