Een index maken en bijwerken

Een index is een lijst met de termen en onderwerpen die in een document worden besproken, inclusief de pagina's waarop de termen en onderwerpen voorkomen. Als u een index wilt maken, markeert u de indexvermelding door de naam van het hoofdgegeven en de kruisverwijzing in uw document op te geven en vervolgens stelt u de index samen.

U kunt een indexinvoer maken voor een afzonderlijk woord, zinsdeel of symbool, voor een onderwerp dat een bereik van pagina's omvat, of dat verwijst naar een andere vermelding, zoals 'Transport.' Zie Fietsen.' Wanneer u tekst selecteert en deze als indexinvoer markeert, wordt in Word een speciale XE- veld toegevoegd met de gemarkeerde hoofdinvoer en eventuele kruisverwijzingsgegevens die u wilt opnemen.

Een XE-veld (indexvermelding)

Nadat u alle indexvermeldingen hebt gemarkeerd, kiest u een ontwerp voor de index en genereert u de uiteindelijke index. Hierbij worden de indexvermeldingen verzameld en alfabetisch gesorteerd, de paginanummers worden toegevoegd, dubbele vermeldingen op dezelfde pagina worden verwijderd en ten slotte wordt de index in het document weergegeven.

De vermeldingen markeren

In deze stappen ziet u hoe u woorden of woordgroepen voor de index kunt markeren, maar u kunt ook indexgegevens markeren voor tekst die een bereik van pagina's bespant.

 1. Selecteer de tekst die u als indexinvoer wilt gebruiken of klik op de plaats waar u de vermelding wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Index op Item markeren.
  Item markeren

 3. U kunt de tekst bewerken in het dialoogvenster Indexinvoer markeren.
  Het dialoogvenster Indexvermelding markeren

  • U kunt een tweede niveau toevoegen in het vak Subentry. Als u een derde niveau nodig hebt, plaatst u een dubbele punt achter de tekst van de subvermelding.

  • Als u een kruisverwijzing naar een andere vermelding wilt maken, klikt u onder Opties op Kruisverwijzing en typt u vervolgens de tekst voor de andere vermelding in het vak.

  • Als u de paginanummers wilt opmaken die worden weergegeven in de index, selecteert u het selectievakje Vet of Italisch onder Opmaak voor paginanummers.

 4. Klik op Markeren om de indexvermelding te markeren. Als u deze tekst overal in het document wilt markeren, klikt u op Alles markeren.

 5. Als u extra indexgegevens wilt markeren, selecteert u de tekst, klikt u in het dialoogvenster Indexinvoer markeren en herhaalt u stap 3 en 4.

De index maken

Nadat u de vermeldingen hebt markeringen aangebracht, kunt u de index in uw document invoegen.

 1. Klik op de locatie waar u de index wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Verwijzingen, in de groep Index, op Index invoegen.
  Index invoegen

 3. In het dialoogvenster Index kunt u de opmaak voor tekstinvoer, paginanummers, tabs en op te geven tekens kiezen.
  Dialoogvenster Index

 4. U kunt het algehele uiterlijk van de index wijzigen door een keuze te maken in de vervolgkeuzelijst Opmaak. Linksboven in het venster wordt een voorbeeld weergegeven.

 5. Klik op OK.

Een indexvermelding bewerken of opmaken en de index bijwerken

Als u na het maken van de index meer vermeldingen markeert, moet u de index bijwerken om deze weer te geven.

 1. Als u de XE-velden niet ziet, klikt u op het tabblad Start in de groep Knopafbeelding op Weergeven/verbergen.

 2. Ga naar het XE-veld van de vermelding die u wilt wijzigen, bijvoorbeeld { XE "Callisto" \t "Zie Manen" }.

 3. Als u een indexvermelding wilt bewerken of opmaken, wijzigt u de tekst tussen de aanhalingstekens.

 4. Als u de index wilt bijwerken, klikt u op de index en drukt u vervolgens op F9. U kunt ook op Index bijwerken in de groep Index op het tabblad Verwijzingen klikken.

  Index bijwerken

Als u op een fout in de index stuit, gaat u eerst naar de indexvermelding die u wilt verbeteren, brengt u vervolgens de gewenste wijziging aan en werkt u tot slot de index bij.

Een indexvermelding verwijderen en de index bijwerken

 1. Selecteer het gehele veld van de indexvermelding, inclusief de accolades ({}), en druk op DELETE.

  Als u de XE-velden niet ziet, klikt u op het tabblad Start in de groep Knopafbeelding op Weergeven/verbergen.

 2. Als u de index wilt bijwerken, klikt u op de index en drukt u vervolgens op F9. U kunt ook op Index bijwerken in de groep Index op het tabblad Verwijzingen klikken.

  Index bijwerken

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×