Een keuzelijst of een keuzelijst met invoervak toevoegen aan een werkblad in Excel

Wanneer u een lijst met waarden wilt weergeven waaruit gebruikers kunnen kiezen, voegt u een keuzelijst aan uw werkblad toe.

Sample list box

Een keuzelijst aan een werkblad toevoegen

 1. Maak een lijst met items die u wilt weergeven in de keuzelijst, zoals in deze afbeelding.

  lijst met waarden voor gebruik in keuzelijst met invoervak
 2. Klik op Ontwikkelaars > Invoegen.

  Opmerking: Als het tabblad Ontwikkelaars niet op het lint wordt weergegeven, klikt u op Bestand > Opties > Lint aanpassen. Selecteer in de lijst Hoofdtabbladen het vak Ontwikkelaars en klik op OK.

 3. Klik onder Formulierbesturingselementen op Keuzelijst (formulierbesturingselement).

  the list box form control button
 4. Klik in de cel waarin u de keuzelijst wilt maken.

 5. Klik op Eigenschappen > Besturingselement en stel de vereiste eigenschappen in:

  Knop Bestand verzenden

  • Typ in het vak Invoerbereik het bereik van cellen dat de lijst met waarden bevat.

   Opmerking: Als u meer items in de keuzelijst wilt weergeven, kunt u de tekengrootte van de tekst in de lijst wijzigen.

  • Voer in het vak Koppeling met cel een celverwijzing in.

   Tip: In de opgegeven cel wordt een getal geplaatst dat is gekoppeld aan het in de keuzelijst geselecteerde item. Dat getal kunt u in een formule gebruiken om het item zelf op te halen uit het invoerbereik.

  • Kies onder Selectietype de optie Enkele en klik op OK.

   Opmerking:  Als u Meerdere of Uitbreiden wilt gebruiken, dan is dit mogelijk met een keuzelijst op basis van een ActiveX-besturingselement.

Een keuzelijst met invoervak aan een werkblad toevoegen

U kunt gegevensinvoer vereenvoudigen door gebruikers een waarde te laten kiezen uit een keuzelijst met invoervak. Een keuzelijst met invoervak combineert een tekstvak met een keuzelijst om een vervolgkeuzelijst te maken.

Keuzelijst met invoervak

U kunt een formulierbesturingselement of een activexbesturingselement met invoervak toevoegen. Als u een keuzelijst met invoervak wilt maken waarmee de gebruiker de tekst in het tekstvak kan bewerken, kunt u het Keuzelijst met invoervak ActiveX gebruiken. De keuzelijst met invoervak activexbesturingselement is veelzijdiger omdat u de eigenschappen van lettertypen kunt wijzigen om de tekst beter leesbaar te maken op een ingezoomd werkblad en de programmering te gebruiken om deze weer te geven in cellen die een gegevensvalidatielijst bevatten.

 1. Kies een kolom die u op het werkblad kunt verbergen en maak een lijst door één waarde per cel te typen.

  lijst met waarden voor gebruik in keuzelijst met invoervak

  Opmerking: U kunt de lijst ook op een ander werkblad in dezelfde werkmap maken.

 2. Klik op Ontwikkelaars > Invoegen.

  Opmerking: Als het tabblad Ontwikkelaars niet op het lint wordt weergegeven, klikt u op Bestand > Opties > Lint aanpassen. Selecteer in de lijst Hoofdtabbladen het vak Ontwikkelaars en klik op OK.

 3. Kies het type keuzelijst met invoervak dat u wilt toevoegen:

  • Klik onder Formulierbesturingselementen op Keuzelijst met invoervak (formulierbesturingselement).

   Of

  • Klik onder Formulierbesturingselementen op Keuzelijst met invoervak (ActiveX-besturingselement).

   Keuzelijst met invoervak invoegen

 4. Klik op de cel waar u de keuzelijst met invoervak wilt toevoegen en sleep om deze te tekenen.

Tips: 

 • Wanneer u de grootte van het vak wilt aanpassen, wijst u naar een van de formaatgrepen en versleept u de rand van het besturingselement totdat de gewenste hoogte of breedte wordt bereikt.

 • Wanneer u een keuzelijst met invoervak wilt verplaatsen naar een andere locatie op het werkblad, selecteert u de lijst en sleept u deze naar een andere locatie.

Een keuzelijst met invoervak op basis van formulierbesturingselement opmaken

 1. Rechtsklik op de keuzelijst met invoervak en kies Besturingselement opmaken.

 2. Klik op Besturingselement en stel de volgende opties in:

  Dialoogvenster Formulierbesturingselement

  • Invoerbereik: Typ het bereik van cellen dat de lijst met items bevat.

  • Koppeling met cel: De keuzelijst met invoervak kan worden gekoppeld aan een cel waar het itemnummer wordt weergegeven wanneer u een item in de lijst selecteert. Typ het nummer van de cel waar u het itemnummer wilt weergeven.

   In cel C1 wordt bijvoorbeeld 3 weergegeven wanneer het item Sorbet wordt geselecteerd, omdat dit het derde item is in de lijst.

   Gekoppelde cel bevat itemnummer als het item is geselecteerd.

   Tip: U kunt de functie INDEX gebruiken om de itemnaam in plaats van een nummer weer te geven. In ons voorbeeld is de keuzelijst met invoervak gekoppeld aan cel B1 en is het celbereik voor de lijst A1: A2. Als de volgende formule wordt getypt in cel C1: =INDEX(A1:A5,B1), en we het item selecteren, wordt 'Sorbet' weergegeven in C1.

   Formule invoeren om het item van de gekoppelde cel weer te geven
  • Aantal regels naar beneden: Het aantal regels dat moet worden weergegeven wanneer op de pijl-omlaag wordt geklikt. Als de lijst bijvoorbeeld tien items heeft en u niet wilt hoeven schuiven, kunt u het standaardaantal wijzigen in 10. Als u een aantal typt dat kleiner is dan het aantal items in uw lijst, wordt een schuifbalk weergegeven.

   Schuifbalk wordt weergegeven.
 3. Klik op OK.

Een ActiveX-keuzelijst met invoervak opmaken

 1. Klik op Ontwikkelaars > Ontwerpmodus.

 2. Rechtsklik op de keuzelijst met invoervak en kies Eigenschappen. Klik op Alfabetisch en pas naar wens de instellingen aan.

  In deze afbeelding kunt u zien hoe u eigenschappen instelt voor een keuzelijst met invoervak:

  Voorbeeld van een keuzelijst met invoervak.

  Instellingen voor eigenschappen voor ActiveX-keuzelijst met invoervak.

  Deze eigenschap instellen

  Werkwijze

  Excel-werkmap met de verbeterde hulpprogramma’s voor filters

  Klik op BackColor> de pijl-omlaag > Pallet en kies een kleur.

  Eigenschap kleuropvulling voor een keuzelijst met invoervak.

  Lettertype, -stijl en -grootte

  Klik op Lettertype> de knop ... en kies een lettertype, -grootte of -stijl.

  Instelling voor lettertypen in tekstvak

  Tekstkleur

  Klik op ForeColor> de pijl-omlaag > Pallet en kies een kleur.

  Een cel koppelen om de geselecteerde lijstwaarde weer te geven

  Klik op LinkedCell

  Een keuzelijst met invoervak aan een lijst koppelen

  Klik in het vak naast ListFillRange en typ het celbereik voor de lijst.

  Het aantal weergegeven lijstitems wijzigen

  Klik op het vak ListRows en typ het aantal items dat moet worden weergegeven.

 3. Sluit het vak Eigenschap en klik op Ontwerpmodus.

 4. Wanneer u klaar bent met de opmaak, kunt u rechtsklikken op de kolom die de lijst bevat en Verbergen kiezen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Overzicht van formulieren, formulierbesturingselementen en ActiveX-besturingselementen op een werkblad

Een selectievakje of keuzerondje toevoegen (formulierbesturingselementen)

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×