Een lijst met gegevens filteren

Excel voor Microsoft 365 voor Mac, Excel 2019 voor Mac, Excel 2016 voor Mac

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Wanneer u een lijst filtert, verbergt u tijdelijk een deel van uw inhoud. Met behulp van filters kunt u snel zoeken naar en werken met een subset gegevens in een bereik of tabel.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl eNom-BP-Configure-1-2 in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer uw filtercriteria in.

  Selecteer Maak een keuze in het vak Filter

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl eNom-BP-Configure-1-2 in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer uw filtercriteria in.

  Selecteer Maak een keuze in het vak Filter

 5. Voer in het vak naast het snelmenu het getal in dat u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Selecteer in het vak Filter de optie En of Of als u meer criteria wilt toevoegen

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • In plaats van filteren kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken zodat u de hoogste of laagste getallen duidelijk kunt laten opvallen in uw gegevens.

U kunt snel gegevens filteren op basis van visuele criteria, zoals tekenkleur, celkleur of pictogrammensets. En u kunt filteren op opgemaakte cellen, toegepaste celstijlen of gebruikte voorwaardelijke opmaak.

 1. Klik in een bereik van cellen of in een tabelkolom op een cel die de celkleur, de tekenkleur of het pictogram bevat waarop u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Selecteer onder Filter in het snelmenu Op kleur de optie Celkleur, Tekenkleur of Celpictogram en klik vervolgens op een kleur.

Deze optie is alleen beschikbaar als de kolom die u wilt filteren een lege cel bevat.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Blader omlaag in het gebied (Alles selecteren) en schakel het selectievakje (Leeg) in.

  Notities: 

  • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

  • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

  • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Het bereik filteren voor

  Klik op

  Rijen die specifieke tekst bevatten

  Bevat of Gelijk aan.

  Rijen die geen specifieke tekst bevatten

  Bevat geen of Niet gelijk aan.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Selecteer in het vak Filter de optie En of Of als u meer criteria wilt toevoegen

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Als u wilt filteren op

  Klik op

  Het begin van een regel tekst

  Begint met.

  Het einde van een regel tekst

  Eindigt met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters beginnen

  Begint niet met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters eindigen

  Eindigt niet met.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Selecteer in het vak Filter de optie En of Of als u meer criteria wilt toevoegen

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

Jokertekens kunnen worden gebruikt als hulp bij het samenstellen van criteria.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en selecteer een optie.

 5. Typ de criteria in het tekstvak en neem een jokerteken op.

  Als het filter bijvoorbeeld zowel het woord 'zeer' als 'zeef' eruit moet halen, typt u zee?.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Gebruik

  Gewenste zoekresultaat

  ? (vraagteken)

  Eén willekeurig teken

  Zo geeft smi? als resultaat 'smit' en 'smid'.

  * (sterretje)

  Een willekeurig aantal tekens

  Zo geeft g*d als resultaat 'goed' en 'gereed'.

  ~ (tilde)

  Een vraagteken of een sterretje

  Zo geeft daar~? als resultaat 'daar?'

Voer een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

Specifieke filtercriteria voor een filter verwijderen

Klik op de pijl AutoFilter-pijl in een kolom die een filter bevat en klik vervolgens op filter wissen.

Alle filters die worden toegepast op een bereik of tabel verwijderen

Selecteer de kolommen van het bereik of de tabel waarvoor filters zijn toegepast en klik vervolgens op het tabblad Gegevens op Filter.

Filterpijlen verwijderen uit of opnieuw toepassen op een bereik of tabel

Selecteer de kolommen van het bereik of de tabel waarvoor filters zijn toegepast en klik vervolgens op het tabblad Gegevens op Filter.

Als u gegevens filtert, worden alleen de gegevens weergegeven die aan uw criteria voldoen. De gegevens die niet aan dit criterium voldoen, zijn verborgen. Wanneer u gegevens hebt gefilterd, kunt u de subset met gefilterde gegevens kopiëren, zoeken, bewerken, opmaken, opmaken en afdrukken.

Tabel met toegepast bovenste vier items filter

Filteren op hoogste vier waarden

Filters zijn additief. Dit betekent dat elk extra filter op basis van het huidige filter is gebaseerd en de subset met gegevens verder beperkt. U kunt complexe filters maken door te filteren op meerdere waarden, meer dan één indeling of meer dan één criterium. U kunt bijvoorbeeld filteren op alle getallen groter dan 5 die ook onder het gemiddelde liggen. Sommige filters (bovenste en onderste tien, boven en onder gemiddelde) zijn gebaseerd op het oorspronkelijke cellenbereik. Wanneer u bijvoorbeeld de tien hoogste waarden filtert, ziet u de tien hoogste waarden van de hele lijst, niet de tien hoogste waarden van de subset van het laatste filter.

In Excel kunt u drie soorten filters maken: op waarden, op basis van een notatie of criteria. Maar elk van deze filtertypen is wederzijds exclusief. U kunt bijvoorbeeld filteren op celkleur of een lijst met getallen, maar niet allebei. U kunt filteren op pictogram of op basis van een aangepast filter, maar niet allebei.

Filters verbergen overbodige gegevens. Op deze manier kunt u zich richten op alleen wat u wilt zien. Wanneer u gegevens sorteert, worden de gegevens in een bepaalde volgorde heringedeeld. Zie voor meer informatie over sorteren een lijst met gegevens sorteren.

Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u filtert:

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • U kunt filteren op meer dan één kolom. Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

Opmerking: Wanneer u zoeken gebruikt om gefilterde gegevens te doorzoeken, worden alleen de gegevens die worden weergegeven, gezocht. gegevens die niet worden weergegeven, worden niet doorzocht. Als u alle gegevens wilt doorzoeken, wist u alle filters.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Om te filteren op de

  Klikt u op

  Belangrijkste getallen op waarde

  Top 10.

  Laagste getallen op waarde

  Laagste 10.

  Belangrijkste nummers op percentage

  Klik met de rechtermuisknop op itemsen klik vervolgens in het snelmenu op percentage.

  Laagste nummers op percentage

  Selecteer onder 10de optie itemsen klik vervolgens in het snelmenu op percentage.

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • In plaats van filteren kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken zodat u de hoogste of laagste getallen duidelijk kunt laten opvallen in uw gegevens. Zie gegevenspunten markeren met voorwaardelijke opmaakvoor meer informatie over voorwaardelijke opmaak.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Als u wilt filteren op

  Klik op

  Getallen die groter of kleiner zijn dan een bepaald getal

  Groter dan of kleiner dan.

  Getallen die gelijk zijn aan of niet gelijk zijn aan een bepaald getal

  Is gelijk aan of is niet gelijk aan.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu het getal in dat u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Filtercriteria

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • In plaats van filteren kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken zodat u de hoogste of laagste getallen duidelijk kunt laten opvallen in uw gegevens. Zie gegevenspunten markeren met voorwaardelijke opmaakvoor meer informatie over voorwaardelijke opmaak.

U kunt snel gegevens filteren op basis van visuele criteria, zoals tekenkleur, celkleur of pictogrammensets. En u kunt filteren op opgemaakte cellen, toegepaste celstijlen of gebruikte voorwaardelijke opmaak.

 1. Klik in een bereik van cellen of in een tabelkolom op een cel die de celkleur, de tekenkleur of het pictogram bevat waarop u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Selecteer onder Filter in het snelmenu Op kleur de optie Celkleur, Tekenkleur of Celpictogram en klik vervolgens op een kleur.

Deze optie is alleen beschikbaar als de kolom die u wilt filteren een lege cel bevat.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Blader omlaag in het gebied (Alles selecteren) en schakel het selectievakje (Leeg) in.

  Notities: 

  • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

  • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

  • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Het bereik filteren voor

  Klik op

  Rijen die specifieke tekst bevatten

  Bevat of Gelijk aan.

  Rijen die geen specifieke tekst bevatten

  Bevat geen of niet gelijk aan.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Filtercriteria

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Als u f of wilt filteren

  Klik op

  Het begin van een regel tekst

  Begint met.

  Het einde van een regel tekst

  Eindigt met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters beginnen

  Begint niet met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters eindigen

  Eindigt niet met.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Filtercriteria

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

Jokertekens kunnen worden gebruikt als hulp bij het samenstellen van criteria.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en selecteer een optie.

 5. Typ de criteria in het tekstvak en neem een jokerteken op.

  Als het filter bijvoorbeeld zowel het woord 'zeer' als 'zeef' eruit moet halen, typt u zee?.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Gebruik

  Gewenste zoekresultaat

  ? (vraagteken)

  Eén willekeurig teken

  Zo geeft smi? als resultaat 'smit' en 'smid'.

  * (sterretje)

  Een willekeurig aantal tekens

  Zo geeft g*d als resultaat 'goed' en 'gereed'.

  ~ (tilde)

  Een vraagteken of een sterretje

  Zo geeft daar~? als resultaat 'daar?'

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Werkwijze

  Een filter verwijderen dat is toegepast op een kolom in een bereik of tabel

  Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren en klik vervolgens op filter wissen.

  Alle filters die worden toegepast op een bereik verwijderen

  Klik in het menu gegevens op filters wissen.

  Alle filters die worden toegepast op een tabel verwijderen

  Selecteer de kolommen van de tabel waarop filters zijn toegepast en klik vervolgens in het menu gegevens op filters wissen.

  Filterpijlen verwijderen uit of opnieuw toepassen op een bereik of tabel

  Klik op de werkbalk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

Als u gegevens filtert, worden alleen de gegevens weergegeven die aan uw criteria voldoen. De gegevens die niet aan dit criterium voldoen, zijn verborgen. Wanneer u gegevens hebt gefilterd, kunt u de subset met gefilterde gegevens kopiëren, zoeken, bewerken, opmaken, opmaken en afdrukken.

Tabel met toegepast bovenste vier items filter

Filteren op hoogste vier waarden

Filters zijn additief. Dit betekent dat elk extra filter op basis van het huidige filter is gebaseerd en de subset met gegevens verder beperkt. U kunt complexe filters maken door te filteren op meerdere waarden, meer dan één indeling of meer dan één criterium. U kunt bijvoorbeeld filteren op alle getallen groter dan 5 die ook onder het gemiddelde liggen. Sommige filters (bovenste en onderste tien, boven en onder gemiddelde) zijn gebaseerd op het oorspronkelijke cellenbereik. Wanneer u bijvoorbeeld de tien hoogste waarden filtert, ziet u de tien hoogste waarden van de hele lijst, niet de tien hoogste waarden van de subset van het laatste filter.

In Excel kunt u drie soorten filters maken: op waarden, op basis van een notatie of criteria. Maar elk van deze filtertypen is wederzijds exclusief. U kunt bijvoorbeeld filteren op celkleur of een lijst met getallen, maar niet allebei. U kunt filteren op pictogram of op basis van een aangepast filter, maar niet allebei.

Filters verbergen overbodige gegevens. Op deze manier kunt u zich richten op alleen wat u wilt zien. Wanneer u gegevens sorteert, worden de gegevens in een bepaalde volgorde heringedeeld. Zie voor meer informatie over sorteren een lijst met gegevens sorteren.

Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u filtert:

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • U kunt filteren op meer dan één kolom. Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

Opmerking: Wanneer u zoeken gebruikt om gefilterde gegevens te doorzoeken, worden alleen de gegevens die worden weergegeven, gezocht. gegevens die niet worden weergegeven, worden niet doorzocht. Als u alle gegevens wilt doorzoeken, wist u alle filters.

Zie ook

Slicers gebruiken om gegevens te filteren

Een lijst met gegevens sorteren

Patronen en trends markeren met voorwaardelijke opmaak

Gegevens markeren met gegevensbalken, kleurenschalen en pictogrammensets

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×