Een lijst met gegevens sorteren in Excel voor Mac

Excel voor Microsoft 365 voor Mac, Excel 2019 voor Mac, Excel 2016 voor Mac

In Excel kunt u getallen, tekst, weekdagen of maanden sorteren, evenals items uit de aangepaste lijsten die u maakt. Ook kunt u sorteren op tekstkleur, celkleur of pictogrammensets Sorteren kan hoofdlettergevoelig worden uitgevoerd.

Wanneer u een kolom sorteert, kunt u de rijen van de kolom opnieuw rangschikken. Wanneer u meerdere kolommen of een tabel sorteert, rangschikt u alle rijen gewoonlijk opnieuw op basis van de inhoud van een bepaalde kolom.

Belangrijk: 

 • Als de kolommen die u wilt sorteren, zowel getallen bevatten die zijn opgeslagen als getallen, als getallen die zijn opgeslagen als tekst, worden de getallen niet correct gesorteerd. Getallen die zijn opgeslagen als tekst, worden links uitgelijnd in plaats van rechts. Als u geselecteerde getallen een consistente opmaakt wilt geven, gaat u naar het tabblad Start, het vak Getalnotatie en selecteert u Tekst of Getal.

 • Vak Getalnotaties

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

  Gegevens in aangrenzende kolommen worden gesorteerd op basis van de gegevens in de kolom die u hebt geselecteerd.

 2. Selecteer op het tabblad Gegevens de optie Oplopend Pictogram Sorteren in oplopende volgorde of Aflopend Pictogram Sorteren in aflopende volgorde .

  Voor het sorteren van

  Klikt u op

  De laagste waarden boven aan de kolom

  A tot Z

  De hoogste waarden boven aan de kolom

  Z tot A

Opmerking: Als de resultaten niet voldoen aan uw verwachtingen, controleert u of alle getallen zijn opgeslagen als getallen. Negatieve getallen die uit bepaalde boekhoudsystemen zijn geïmporteerd, worden bijvoorbeeld als tekst opgeslagen.

U kunt meerdere kolommen sorteren door verschillende niveaus voor sorteercriteria toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld een verkooprapport sorteren op regio, vervolgens op datum en vervolgens op verkoper. Elke sorteerniveau wordt aangegeven met een enkele rij in het dialoogvenster Sorteren.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Selecteer Sorteren op het tabblad Gegevens.

  Klik op het tabblad Excel-gegevens op sorteren

 3. Als uw gegevens een veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen in. Als uw gegevens geen veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen uit.

 4. Klik in de rij naast Sorteren op onder Kolom op de lege ruimte. Klik vervolgens op de kolom waarop u wilt sorteren.

 5. Klik in dezelfde rij onder Sorteren op op Waarden en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

  U kunt er ook voor kiezen om te sorteren op cel- of tekstkleur, of op het pictogram in een cel.

 6. Klik onder Volgorde in dezelfde rij op A tot Z en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

  Tip: Als de gewenste sorteervolgorde niet wordt weergegeven, selecteert u Aangepaste lijst. Als de gewenste aangepaste sorteervolgorde niet wordt weergegeven, raadpleegt u de sectie ‘Een aangepaste lijst voor sorteren maken’.

 7. Als u bij stap 5 Celkleur, Tekstkleur of Celpictogram hebt geselecteerd, klikt u vervolgens onder Kleur/pictogram, klikt u op de rij en vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

 8. Klik op Niveau toevoegen voor elke extra kolom waarop u wilt sorteren.

  Pictogram Niveau toevoegen

  Vul de kolommen Kolom, Sorteren op, Volgorde en Kleur/pictogram in voor de nieuwe rij.

Opmerking: Deze procedure kan niet worden uitgevoerd in een tabel. Als u tabelopmaak wilt verwijderen zodat u kunt sorteren op rijen, selecteert u op het tabblad Tabel de optie Converteren naar bereik.

 1. Klik op een cel in de rij die u wilt sorteren.

 2. Selecteer Sorteren op het tabblad Gegevens.

  Klik op het tabblad Excel-gegevens op sorteren

 3. Als uw gegevens een veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen in. Als uw gegevens geen veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen uit.

 4. Klik op Opties.

 5. Klik onder Afdrukstand op Sorteren van links naar rechts en klik vervolgens op OK.

 6. Klik in de eerste rij onder Rij op de lege ruimte naast Vervolgens op en klik vervolgens in het snelmenu op de rij die u wilt sorteren.

 7. Klik in dezelfde rij onder Sorteren op op Waarden en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

 8. Klik onder Volgorde in dezelfde rij op A tot Z en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

  Tip: Als de gewenste sorteervolgorde niet wordt weergegeven, selecteert u Aangepaste lijst. Als de gewenste aangepaste sorteervolgorde niet wordt weergegeven, raadpleegt u de sectie ‘Een aangepaste lijst voor sorteren maken’.

 9. Klik op Niveau toevoegen voor elke extra rij die u wilt sorteren.

  Pictogram Niveau toevoegen

  Vul vervolgens de kolommen Rij, Sorteren op, Volgorde en Kleur/pictogram in voor de nieuwe rij.

Excel bevat aangepaste lijsten waarop u kunt sorteren: dagen van de week en maanden van het jaar. Bovendien kunt u uw eigen aangepaste lijsten maken, bijvoorbeeld leerjaren op school, zoals eerstejaars, tweedejaars, derdejaars en vierdejaars studenten. Als uw aangepaste lijst is gemaakt, selecteert u om deze te gebruiken onder Volgorde de optie Aangepaste lijst.

 1. Klik in het Excel-menu op Voorkeuren en klik vervolgens onder Formules en lijsten op Aangepaste lijsten.

 2. Klik op Toevoegen.

 3. Typ de waarden voor de lijst in de gewenste volgorde van sortering. Plaats komma´s tussen de waarden.

 4. Klik op Toevoegen en sluit het venster Aangepaste lijsten als u klaar bent.

Excel bevat aangepaste lijsten waarop u kunt sorteren: dagen van de week en maanden van het jaar. Daarnaast wordt in de voorgaande procedure uitgelegd hoe u uw eigen aangepaste lijsten kunt maken, bijvoorbeeld leerjaren op school, zoals eerstejaars, tweedejaars, derdejaars en vierdejaars studenten.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Selecteer Sorteren op het tabblad Gegevens.

  Klik op het tabblad Excel-gegevens op sorteren

 3. Als de gegevens een veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen in. Als uw gegevens geen veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen uit.

 4. Klik onder Volgorde op Aangepaste lijst.

 5. Selecteer de lijst waarop u wilt sorteren en klik op OK.

  Opmerking: De aangepaste sorteervolgorde geldt alleen voor de kolom die is opgegeven onder Kolom. Als u meerdere kolommen wilt sorteren op dag van de week, maand of een andere aangepaste lijst, gebruikt u de eerder vermelde procedure "Een lijst sorteren op twee of drie kolommen" om elke kolom afzonderlijk te sorteren.

 1. Selecteer een kolom met datums of tijden in een bereik van cellen of in een tabel.

 2. Selecteer op het tabblad Gegevens de optie Oplopend Pictogram Sorteren in oplopende volgorde of Aflopend Pictogram Sorteren in aflopende volgorde .

  Opmerking: Als de resultaten niet naar verwachting zijn, bevatten de gegevens mogelijk datums of tijden die zijn opgeslagen als tekst of getallen, in plaats van als datums of tijden. Als u de getallen in datum- of tijdnotatie wilt opslaan, selecteert u de kolom en klikt u op de tab Start, selecteert u de optie Datum of Tijd in het vak Getalnotatie.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Selecteer Sorteren op het tabblad Gegevens.

  Klik op het tabblad Excel-gegevens op sorteren

 3. Selecteer Opties in het vak Sorteren en selecteer vervolgens Hoofdlettergevoelig.

Als er cellen zijn opgemaakt met celkleur of tekstkleur in de kolom die u sorteert, kunt u sorteren op deze kleuren. U kunt ook sorteren op een pictogrammenset die is gemaakt met behulp van voorwaardelijke opmaak. Omdat er geen standaardsorteervolgorde voor celkleur, tekstkleur of pictogrammen is, moet u uw eigen volgorde definiëren voor elke sorteerbewerking.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Selecteer Sorteren op het tabblad Gegevens.

  Klik op het tabblad Excel-gegevens op sorteren

 3. Als de gegevens een veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen in. Als uw gegevens geen veldnamenrij hebben, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen uit.

 4. Klik onder Kolom op de lege ruimte naast Vervolgens op en klik vervolgens in het snelmenu op de kolom waarop u wilt sorteren.

 5. Klik in dezelfde rij onder Sorteren op op Waarden en klik vervolgens in het snelmenu op de Celkleur, Tekstkleur of Celpictogram.

 6. Klik onder Kleur/pictogram op de kleur of het pictogram.

 7. Selecteer onder Volgorde of de geselecteerde kleur of het geselecteerde pictogram boven of onder aan de lijst moet staan.

 8. Klik op Niveau toevoegen voor elke extra kolom waarop u wilt sorteren.

  Pictogram Niveau toevoegen

  Vul de kolommen Kolom, Sorteren op, Volgorde en Kleur/pictogram in voor de nieuwe rij.

Belangrijk: Gebruik deze functie met beleid. Sorteren op een kolom in een bereik kan leiden tot resultaten die u niet wilt. Er kunnen bijvoorbeeld cellen in die kolom worden verplaatst, weg van andere cellen in dezelfde rij.

 1. Selecteer een kolom in een bereik van cellen met twee of meer kolommen.

  Opmerking: Deze procedure kan niet worden uitgevoerd in een tabel. Als u tabelopmaak wilt verwijderen zodat u kunt sorteren op één kolom, selecteert u op het tabblad Tabel de optie Converteren naar bereik.

 2. Selecteer de kolomgegevens die u wilt sorteren.

 3. Klik op het tabblad Gegevens op Sorteren.

  Klik op het tabblad Excel-gegevens op sorteren

 4. Selecteer in de waarschuwing bij sorteren die wordt weergegeven de optie Doorgaan met de huidige selectie en klik vervolgens op Sorteren.

  Als u de resultaten niet wilt, klikt u op Ongedaan maken Pictogram Ongedaan maken .

Een gegevensanalyse begint met sorteren. U kunt tekst (A-Z of Z-A), getallen (klein naar groot of groot naar klein) en datums en tijden (oud naar nieuw of nieuw naar oud) in een of meer kolommen sorteren. U kunt ook sorteren op een door u gemaakte aangepast lijst (zoals groot, normaal en klein) of sorteren op opmaak, waaronder celkleur, tekstkleur en pictogrammenset. Meestal zult u op kolommen sorteren, maar u kunt ook op rijen sorteren.

Wanneer u sorteert, rangschikt u gegevens in een bepaalde volgorde. Wanneer u filtert, verbergt u overbodige gegevens. Zie Een lijst met gegevens filteren voor meer informatie over filteren.

Wanneer u sorteert op een bereik met cellen, worden de sorteercriteria niet altijd opgeslagen met de werkmap. Als u de sorteercriteria wilt opslaan om opnieuw te gebruiken bij het openen van de werkmap, kunt u de gegevens opslaan als een Excel-tabel. Sla uw gegevens op als een tabel wanneer u meerdere kolommen sorteert, of ingewikkelde sorteercriteria maakt waardoor het veel tijd kost om ze opnieuw te maken.

Wanneer u sorteercriteria opnieuw toepast, zijn de resultaten mogelijk verschillend. Dit kan gebeuren als de waarden die worden geretourneerd door een formule zijn veranderd en het werkblad opnieuw wordt berekend. Ook kan het zijn dat er in het celbereik of de tabelkolom gegevens zijn toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

In Excel worden gegevens gesorteerd volgens de volgende oplopende sorteervolgorde:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (spatie) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ONWAAR WAAR (werkbladfouten) (lege cellen).

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

  Gegevens in aangrenzende kolommen worden gesorteerd op basis van de kolom die u sorteert.

 2. Klik op het tabblad Gegevens onder Sorteren en filteren op de pijl naast Sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Voor het sorteren van

  Klikt u op

  De laagste waarden boven aan de kolom

  Oplopend

  De hoogste waarden boven aan de kolom

  Aflopend

 4. Opmerking: Als de resultaten niet voldoen aan uw verwachtingen, controleert u of alle getallen zijn opgeslagen als getallen. Negatieve getallen die uit bepaalde boekhoudsystemen zijn geïmporteerd, worden bijvoorbeeld als tekst opgeslagen.

U kunt meerdere kolommen sorteren door verschillende niveaus voor sorteercriteria toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld een verkooprapport sorteren op regio, vervolgens op datum en vervolgens op verkoper. Elke sorteerniveau wordt aangegeven met een enkele rij in het dialoogvenster Sorteren.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens onder Sorteren en filteren op de pijl naast Sorteren en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 3. Klik op Niveau toevoegen Knop Toevoegen, vak Sorteren .

  Als de tabel een veldnamenrij heeft, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen in. Als uw tabel geen veldnamenrij heeft, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen uit.

 4. Klik onder Kolom op de lege ruimte naast Vervolgens op en klik vervolgens in het snelmenu op de kolom waarop u wilt sorteren.

 5. Klik in dezelfde rij onder Sorteren op op Waarden en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

 6. Klik onder Volgorde in dezelfde rij op A tot Z en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

  Als u bij stap 5 Tekenkleur, Celkleur of Celpictogram hebt geselecteerd, klikt u vervolgens onder Kleur/pictogram op de rij en vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

 7. Herhaal stappen 3 t/m 6 voor elke extra kolom waarop u wilt sorteren.

 1. Klik op een cel in de rij die u wilt sorteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens onder Sorteren en filteren op de pijl naast Sorteren en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 3. Klik op Opties.

 4. Klik onder Afdrukstand op Sorteren van links naar rechts en klik vervolgens op OK.

 5. Klik op Niveau toevoegen Knop Toevoegen, vak Sorteren .

 6. Klik onder Rij op de lege ruimte naast Vervolgens op en klik vervolgens in het snelmenu op de rij die u wilt sorteren.

 7. Klik in dezelfde rij onder Sorteren op op Waarden en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

 8. Klik onder Volgorde in dezelfde rij op A tot Z en klik vervolgens in het snelmenu op de gewenste criteria.

 9. Herhaal stappen 5 t/m 8 voor elke extra kolom waarop u wilt sorteren.

Excel bevat aangepaste lijsten waarop u kunt sorteren: dagen van de week en maanden van het jaar. Daarnaast kunt u uw eigen aangepaste lijsten maken, bijvoorbeeld leerjaren op school, zoals eerstejaars, tweedejaars, derdejaars en vierdejaars studenten.

 1. Klik in het Excel-menu op Voorkeuren en klik vervolgens onder Formules en lijsten op Aangepaste lijsten Knop Voorkeuren voor een aangepaste lijst .

 2. Klik op Toevoegen.

 3. Typ de items in de volgorde waarin ze wilt sorteren. Als u klaar bent, klikt u op OK.

Excel bevat aangepaste lijsten waarop u kunt sorteren: dagen van de week en maanden van het jaar. Daarnaast wordt in de voorgaande procedure uitgelegd hoe u uw eigen aangepaste lijsten kunt maken, bijvoorbeeld leerjaren op school, zoals eerstejaars, tweedejaars, derdejaars en vierdejaars studenten.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens onder Sorteren en filteren op de pijl naast Sorteren en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 3. Klik op Niveau toevoegen Knop Toevoegen, vak Sorteren .

  Als de tabel een veldnamenrij heeft, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen in. Als uw tabel geen veldnamenrij heeft, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen uit.

 4. Klik onder Volgorde op de huidige sorteervolgorde, zoals A-Z, en klik vervolgens op Aangepaste lijst.

 5. Selecteer de lijst waarop u wilt sorteren en klik op OK.

  Opmerking: De aangepaste sorteervolgorde geldt alleen voor de kolom die is opgegeven onder Kolom. Als u meerdere kolommen wilt sorteren op dag van de week, maand of een andere aangepaste lijst, gebruikt u de eerder vermelde procedure "Een lijst sorteren op twee of drie kolommen" om elke kolom afzonderlijk te sorteren.

 1. Selecteer een kolom met datums of tijden in een bereik van cellen of in een tabel.

 2. Klik op het tabblad Gegevens onder Sorteren en filteren op de pijl naast Sorteren en klik vervolgens op Oplopend of Aflopend.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

  Opmerking: Als de resultaten niet naar verwachting zijn, bevat de kolom mogelijk datums of tijden die zijn opgeslagen als tekst of getallen, in plaats van als datums of tijden. Als u de getallen in datum- of tijdnotatie wilt opslaan, selecteert u de kolom, wijst u op het tabblad Start onder Getal de optie Getalnotatie aan en klikt u vervolgens op Datum of Tijd.

Als er cellen zijn opgemaakt met celkleur of tekstkleur in de kolom die u sorteert, kunt u sorteren op deze kleuren. U kunt ook sorteren op een pictogrammenset die is gemaakt met behulp van voorwaardelijke opmaak. Omdat er geen standaardsorteervolgorde voor celkleur, tekstkleur of pictogrammen is, moet u uw eigen volgorde definiëren voor elke sorteerbewerking.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens onder Sorteren en filteren op de pijl naast Sorteren en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 3. Klik op Niveau toevoegen Knop Toevoegen, vak Sorteren .

  Als de tabel een veldnamenrij heeft, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen in. Als uw tabel geen veldnamenrij heeft, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen uit.

 4. Klik onder Kolom op de lege ruimte naast Vervolgens op en klik vervolgens in het snelmenu op de kolom waarop u wilt sorteren.

 5. Klik in dezelfde rij onder Sorteren op op Waarden en klik vervolgens in het snelmenu op de Celkleur, Tekstkleur of Pictogramkleur.

 6. Herhaal stappen 3 t/m 5 voor elke extra kolom waarop u wilt sorteren.

Belangrijk: Gebruik deze functie met beleid. Sorteren op een kolom in een bereik kan leiden tot resultaten die u niet wilt. Er kunnen bijvoorbeeld cellen in die kolom worden verplaatst, weg van andere cellen in dezelfde rij.

 1. Selecteer een kolom in een bereik van cellen met twee of meer kolommen.

  Opmerking: Deze procedure kan niet worden uitgevoerd in een tabel.

 2. Selecteer de kolomgegevens die u wilt sorteren.

 3. Klik op het tabblad Gegevens onder Sorteren en filteren op Sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 4. Selecteer in de waarschuwing bij sorteren die wordt weergegeven de optie Doorgaan met de huidige selectie en klik vervolgens op Sorteren.

  Als u de resultaten niet wilt, klikt u op Ongedaan maken Knop Ongedaan maken .

U kunt Chinese tekst sorteren op de uitspraak van Chinese tekens of het aantal elementen waaruit Chinese karakters zijn opgebouwd.

Belangrijk: Als u deze procedure wilt voltooien, moet u eerst Chinese taalfuncties inschakelen. Zie Chinese taalfuncties inschakelen voor meer informatie.

 1. Klik op een cel in een van de kolommen die u wilt sorteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens onder Sorteren en filteren op de pijl naast Sorteren en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren

 3. Als u nog een sorteercriterium wilt toevoegen, klikt u op Niveau toevoegen Knop Toevoegen, vak Sorteren .

  Als de tabel een veldnamenrij heeft, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen in. Als uw tabel geen veldnamenrij heeft, schakelt u het selectievakje Mijn lijst heeft veldnamen uit.

 4. Als u de sorteervolgorde wilt wijzigen, klikt u onder Volgorde op de huidige sorteervolgorde, zoals A-Z, en klikt u vervolgens op Aangepaste lijst.

 5. Klik op Opties en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  Actie

  Werkwijze

  Sorteren van boven naar beneden

  Klik onder Richting op Van boven naar beneden sorteren.

  Sorteren van links naar rechts

  Klik onder Richting op Van links naar rechts sorteren.

  Sorteren op klankweergave

  Klik onder Methode op Volgorde op basis van klankweergave.

  Sorteren op karakterstructuur

  Klik onder Methode op Volgorde op basis van karakterstructuur.

 6. Klik op OK.

  Opmerking: De aangepaste sorteervolgorde geldt alleen voor de kolom die is opgegeven onder Kolom. Als u meerdere kolommen wilt sorteren op dag van de week, maand of een andere aangepaste lijst, gebruikt u de eerder vermelde procedure "Een lijst sorteren op twee of drie kolommen" om elke kolom afzonderlijk te sorteren.

Een gegevensanalyse begint met sorteren. U kunt tekst (A-Z of Z-A), getallen (klein naar groot of groot naar klein) en datums en tijden (oud naar nieuw of nieuw naar oud) in een of meer kolommen sorteren. U kunt ook sorteren op een door u gemaakte aangepast lijst (zoals groot, normaal en klein) of sorteren op opmaak, waaronder celkleur, tekstkleur en pictogrammenset. Meestal zult u op kolommen sorteren, maar u kunt ook op rijen sorteren.

Wanneer u sorteert, rangschikt u gegevens in een bepaalde volgorde. Wanneer u filtert, verbergt u overbodige gegevens. Zie Een lijst met gegevens filteren voor meer informatie over filteren.

Wanneer u sorteert op een bereik met cellen, worden de sorteercriteria niet altijd opgeslagen met de werkmap. Als u de sorteercriteria wilt opslaan om opnieuw te gebruiken bij het openen van de werkmap, kunt u de gegevens opslaan als een Excel-tabel. Sla uw gegevens op als een tabel wanneer u meerdere kolommen sorteert, of ingewikkelde sorteercriteria maakt waardoor het veel tijd kost om ze opnieuw te maken.

Wanneer u sorteercriteria opnieuw toepast, zijn de resultaten mogelijk verschillend. Dit kan gebeuren als de waarden die worden geretourneerd door een formule zijn veranderd en het werkblad opnieuw wordt berekend. Ook kan het zijn dat er in het celbereik of de tabelkolom gegevens zijn toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

In Excel worden gegevens gesorteerd volgens de volgende oplopende sorteervolgorde:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (spatie) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ONWAAR WAAR (werkbladfouten) (lege cellen).

Zie ook

Een lijst met gegevens filteren

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×