Een opvulling of effect toevoegen aan een vorm of tekstvak

U kunt het uiterlijk van een vorm of tekstvak wijzigen door een andere opvulling te kiezen of door effecten toe te voegen, zoals schaduwen, gloed, weerspiegelingen, vloeiende randen, schuine randen en driedimensionale (3D) draaiingen.

Een opvulling is een kleur, patroon, patroon, afbeelding of kleurovergang die op de binnenkant van een shape is toegepast. Een kleurovergang is een geleidelijke overgang van kleuren en tinten, meestal van de ene kleur naar de andere kleur, of van de ene tint naar de andere tint van dezelfde kleur.

SmartArt-afbeeldingen met vormen met effen opvullingen en opvullingen in een kleurovergang

Als u de opvulkleur van een vorm wijzigt, is dit alleen van invloed op het binnenste gedeelte of de voorkant van de vorm. Als u een effect, bijvoorbeeld een schaduw, aan een vorm toevoegt en voor dat effect een andere kleur wilt gebruiken, moet u de kleur van de schaduw afzonderlijk van de opvulkleur wijzigen.

Een 3D-effect voegt diepte aan een vorm toe. U kunt een ingebouwde combinatie van 3D-effecten of afzonderlijke effecten aan de vorm toevoegen. U kunt in de volgende Programma's combinaties van afzonderlijke effecten toevoegen aan uw vorm: Excel, Outlook, Word en PowerPoint.

Een opvulling of effect toevoegen

Als u een opvulling of effect wilt toevoegen, klikt u op de vorm, klikt u op opmaak, klikt u op de pijl naast opvulling van vorm of Vormeffectenen selecteert u een kleur, kleurovergang, bitmappatroon of effect.

 1. Klik op de vorm waarvoor u de opvulling wilt instellen. Als u dezelfde opvulling voor meerdere vormen wilt instellen, klikt u op de eerste vorm en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

 2. Klik in de groep Vormstijlen van het tabblad Opmaak op de pijl naast Opvulling van vorm.

  Menu met kleuropties voor Opvullen van vorm

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de gewenste kleur om een opvulkleur toe te voegen of te wijzigen.

  • Klik op Geen opvulling als u geen kleur wilt toepassen.

  • Als u een kleur wilt gebruiken die niet beschikbaar is in de themakleuren, klikt u op Meer opvulkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of stelt u uw eigen kleur samen op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het documentthema later wijzigt.

  • U kunt de doorzichtigheid van de vorm aanpassen door te klikken op Meer opvulkleuren. Verplaats de schuifregelaar Doorzichtigheid onder in het dialoogvenster Kleuren of geef een getal in het vak naast de schuifregelaar op. U kunt het percentage van de doorzichtigheid instellen op 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

  • Als u een opvulafbeelding wilt toevoegen, klikt u op Afbeelding, gaat u naar de map met de figuur die u wilt gebruiken, klikt u op het figuurbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

  • Als u een opvulovergang wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variatie in kleurovergang. Klik op Meer kleurovergangen en kies de gewenste opties om de kleurovergang aan te passen.

  • Als u een opvulpatroon wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste patroon. Klik op Meer bitmappatronen en kies de gewenste opties om het patroon aan te passen.

Naar boven

Selecteer een item in de vervolgkeuzelijst voor meer informatie over het toevoegen van een opvulling of effect.

 • Wat wilt u nog meer doen?
 • Een patroonopvulling toevoegen
 • Een vormeffect toevoegen of wijzigen
 • Een vormopvulling verwijderen
 • Een vormeffect verwijderen
 1. Klik met de rechtermuisknop op de vorm waaraan u een patroonopvulling wilt toevoegen en kies Vorm opmaken.

 2. Klik in het deelvenster Vorm opmaken op Opvulling en vervolgens op Patroonopvulling.

  Patroonopvulling selecteren in het deelvenster Vorm opmaken

 3. Selecteer een patroon en klik eventueel op de pijlen naast Voorgrond en Achtergrond om een kleurcombinatie te selecteren.

Naar boven

Aan tekstvakken en vormen kunt u allerlei effecten toevoegen, zoals schuine randen of weerspiegelingen.

 1. Klik op de vorm waaraan u een effect wilt toevoegen. Als u hetzelfde effect voor meerdere vormen wilt instellen, klikt u op de eerste vorm en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen op Vormeffecten en kies een optie in de lijst.

  Menu Vormeffecten

  • U kunt een ingebouwde combinatie van effecten toevoegen of wijzigen door Standaardinstellingen aan te wijzen en vervolgens op het gewenste effect te klikken.

   U kunt het ingebouwde effect aanpassen door op 3D-opties te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schaduw aan en klikt u vervolgens op de gewenste schaduw.

   U kunt de schaduw aanpassen door op Schaduwopties te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een weerspiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u vervolgens op de gewenste variatie in weerspiegeling.

   U kunt de weerspiegeling aanpassen door op Opties voor weerspiegeling te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een gloed wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Gloed aan en klikt u vervolgens op de gewenste variatie in gloed.

   Als u de gloed wilt aanpassen, klikt u op Opties voor gloed en selecteert u de gewenste opties.

  • U kunt een vloeiende rand toevoegen of wijzigen door Vloeiende randen aan te wijzen en vervolgens op de gewenste grootte en kleur voor de rand te klikken.

   U kunt de vloeiende rand aanpassen door op Opties voor vloeiende randen te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • U kunt een rand toevoegen of wijzigen door Schuine rand aan te wijzen en vervolgens op de gewenste schuine rand te klikken.

   Als u de schuine rand wilt aanpassen, klikt u op 3D-opties en kiest u vervolgens de gewenste opties.

  • U kunt een 3D-draaiing toevoegen of wijzigen door 3D-draaiing aan te wijzen en vervolgens op de gewenste draaiing te klikken.

   Als u de draaiing wilt aanpassen, klikt u op Opties voor 3D-draaiing en selecteert u de gewenste opties.

   Notities: 

   • Als u een aangepast effect wilt maken door meerdere individuele effecten toe te voegen, herhaalt u stap twee hierboven.

   • Als u een 3D-effect, bijvoorbeeld een schuine hoek, aan de vorm toevoegt en vervolgens een vloeiende rand toevoegt, ziet u geen verandering in de vorm omdat het 3D-effect voorgaat. Maar als u het 3D-effect verwijdert, wordt de vloeiende rand zichtbaar.

Naar boven

 1. Klik op de vorm waarvan u de opvulling wilt verwijderen. Als u dezelfde opvulling uit meerdere vormen wilt verwijderen, klikt u op de eerste vorm en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

 2. Ga naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op de pijl naast Opvulling van vorm en klik op Geen opvulling.

  Geen opvulling selecteren

Naar boven

 1. Klik op de vorm waarvan u het effect wilt verwijderen. Als u hetzelfde effect uit meerdere vormen wilt verwijderen, klikt u op de eerste vorm en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen op Vormeffecten en voer een van de volgende handelingen uit:

  Menu Vormeffecten

  • Als u een ingebouwde combinatie van effecten van de vorm wilt verwijderen, wijst u Standaard aan en klikt u op Geen standaardinstellingen.

   Opmerking: Wanneer u op Geen standaardinstellingen klikt, verwijdert u niet de schaduweffecten die mogelijk zijn toegepast op de vorm. Als u de schaduw van een vorm wilt verwijderen, voert u de onderstaande stap uit.

  • Als u een schaduw wilt verwijderen, wijst u Schaduw aan en klikt u op Geen schaduw.

  • Als u een weerspiegeling wilt verwijderen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u op Geen weerspiegeling.

  • Als u een gloed wilt verwijderen, wijst u Gloed aan en klikt u op Geen gloed.

  • Als u vloeiende randen wilt verwijderen, wijst u Vloeiende randen aan en klikt u op Geen vloeiende randen.

  • Als u een rand wilt verwijderen, wijst u Schuine rand aan en klikt u op Geen schuine rand.

  • Als u 3D-draaiing wilt verwijderen, wijst u 3D-draaiing aan en klikt u op Geen draaiing.

Opmerking: Als u meerdere afzonderlijke effecten hebt toegepast, herhaalt u stap 2 om alle effecten te verwijderen.

Naar boven

Zie ook

Een vormopvulling toevoegen of wijzigen

 1. Klik op de vorm waaraan u een opvulling wilt toevoegen.

  Als u dezelfde opvulling aan meerdere vormen wilt toevoegen, klikt u op de eerste vorm en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op de pijl naast Opvulling van vorm en voer een van de volgende handelingen uit:

  het tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor tekenen

  Controleer of u de vorm hebt geselecteerd als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet wordt weergegeven. Mogelijk moet u op de vorm dubbelklikken om het tabblad Opmaak te openen.

  • Als u een opvulkleur wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

   Tip: U kunt ook de doorzichtigheid van een vorm aanpassen door te klikken op Meer opvulkleuren. Verplaats de schuifregelaar Doorzichtigheid onderin het dialoogvenster Kleuren of geef een getal op in het vak naast de schuifregelaar. U kunt het percentage van de doorzichtigheid instellen op een waarde uit het bereik van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

  • Als u een opvulafbeelding wilt toevoegen, klikt u op Afbeelding, gaat u naar de map met de figuur die u wilt gebruiken, klikt u op het figuurbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

  • Als u de kleurovergang voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variant.

   Als u de kleurovergang wilt aanpassen, klikt u op Meer kleurovergangen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een bitmappatroon voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste bitmappatroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u de gewenste opties.

Naar boven

Selecteer een item in de vervolgkeuzelijst voor meer informatie over het toevoegen van een opvulling of effect.

 • Wat wilt u nog meer doen?
 • Een patroonopvulling toevoegen
 • Een vormeffect toevoegen of wijzigen
 • Een vormopvulling verwijderen
 • Een vormeffect verwijderen
 1. Klik met de rechtermuisknop op de vorm waaraan u een patroonopvulling wilt toevoegen en kies Vorm opmaken.

 2. Open in het dialoogvenster Vorm opmaken het tabblad Opvulling.

 3. Selecteer Patroonopvulling in het deelvenster Opvulling. Selecteer vervolgens een patroon, de voorgrondkleur en de achtergrondkleur voor uw patroonopvulling.

Naar boven

 1. Klik op de vorm waaraan u een effect wilt toevoegen.

  Als u hetzelfde effect aan meerdere vormen wilt toevoegen, klikt u op de eerste vorm en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op Vormeffecten en voer een van de volgende handelingen uit:

  het tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor tekenen

  Controleer of u de vorm hebt geselecteerd als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet wordt weergegeven. Mogelijk moet u op de vorm dubbelklikken om het tabblad Opmaak te openen.

  • U kunt een ingebouwde combinatie van effecten toevoegen of wijzigen door Standaardinstellingen aan te wijzen en vervolgens op het gewenste effect te klikken.

   U kunt het ingebouwde effect aanpassen door op 3D-opties te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schaduw aan en klikt u vervolgens op de gewenste schaduw.

   U kunt de schaduw aanpassen door op Schaduwopties te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een weerspiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u vervolgens op de gewenste variatie in weerspiegeling.

   U kunt de weerspiegeling aanpassen door op Opties voor weerspiegeling te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een gloed wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Gloed aan en klikt u vervolgens op de gewenste variatie in gloed.

   Als u de gloed wilt aanpassen, klikt u op Opties voor gloed en selecteert u de gewenste opties.

  • U kunt een vloeiende rand toevoegen of wijzigen door Vloeiende randen aan te wijzen en vervolgens op de gewenste grootte en kleur voor de rand te klikken.

   U kunt de vloeiende rand aanpassen door op Opties voor vloeiende randen te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • U kunt een rand toevoegen of wijzigen door Schuine rand aan te wijzen en vervolgens op de gewenste schuine rand te klikken.

   Als u de schuine rand wilt aanpassen, klikt u op 3D-opties en kiest u vervolgens de gewenste opties.

  • U kunt een 3D-draaiing toevoegen of wijzigen door 3D-draaiing aan te wijzen en vervolgens op de gewenste draaiing te klikken.

   Als u de draaiing wilt aanpassen, klikt u op Opties voor 3D-draaiing en selecteert u de gewenste opties.

   Notities: 

   • Als u een aangepast effect wilt maken door meerdere individuele effecten toe te voegen, herhaalt u stap twee hierboven.

   • Als u een 3D-effect, bijvoorbeeld een schuine hoek, aan de vorm toevoegt en vervolgens een vloeiende rand toevoegt, ziet u geen verandering in de vorm omdat het 3D-effect voorgaat. Maar als u het 3D-effect verwijdert, wordt de vloeiende rand zichtbaar.

Naar boven

 1. Klik op de vorm waarvan u de opvulling wilt verwijderen.

  Als u dezelfde opvulling van meerdere vormen wilt verwijderen, klikt u op de eerste vorm en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op de pijl naast Opvulling van vorm en klik op Geen opvulling.

  groep vormstijlen

  Controleer of u de vorm hebt geselecteerd als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet wordt weergegeven. Mogelijk moet u op de vorm dubbelklikken om het tabblad Opmaak te openen.

Naar boven

 1. Klik op de vorm waarvan u het effect wilt verwijderen.

  Als u hetzelfde effect van meerdere vormen wilt verwijderen, klikt u op de eerste vorm en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op Vormeffecten en voer een van de volgende handelingen uit:

  groep vormstijlen

  Controleer of u de vorm hebt geselecteerd als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet wordt weergegeven. Mogelijk moet u op de vorm dubbelklikken om het tabblad Opmaak te openen.

  • Als u een ingebouwde combinatie van effecten van de vorm wilt verwijderen, wijst u Standaard aan en klikt u op Geen standaardinstellingen.

   Opmerking: Wanneer u op Geen standaardinstellingen klikt, verwijdert u niet de schaduweffecten die mogelijk zijn toegepast op de vorm. Als u de schaduw van een vorm wilt verwijderen, voert u de onderstaande stap uit.

  • Als u een schaduw wilt verwijderen van de vorm, wijst u Schaduw aan en klikt u op Geen schaduw.

  • Als u een weerspiegeling wilt verwijderen van de vorm, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u op Geen weerspiegeling.

  • Als u een gloed wilt verwijderen van de vorm, wijst u Gloed aan en klikt u op Geen gloed.

  • Als u vloeiende randen wilt verwijderen van de vorm, wijst u Vloeiende randen aan en klikt u op Geen vloeiende randen.

  • Als u schuine randen wilt verwijderen van de vorm, wijst u Schuine randen aan en klikt u op Geen schuine randen.

  • Als u een 3D-draaiing wilt verwijderen van de vorm, wijst u 3D-draaiing aan en klikt u vervolgens op Geen draaiing.

Opmerking: Als u meerdere afzonderlijke effecten hebt toegepast, herhaalt u stap 2 om alle effecten te verwijderen.

Naar boven

Een opvulling toevoegen of wijzigen

Selecteer een Microsoft Office-toepassing in de vervolgkeuzelijst.

 • Welke toepassing gebruikt u?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klik op de vorm of het tekstvak waaraan u een opvulling wilt toevoegen.

  Als u dezelfde opvulling wilt gebruiken voor meerdere vormen of tekstvakken, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Vormstijlen op Opvulling van vorm en voer een van de volgende handelingen uit:

  hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad opmaak

  • Als u een opvulkleur wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

   U kunt ook de doorzichtigheid van een opvulling aanpassen door te klikken op Meer opvulkleuren. Verplaats de schuifregelaar Doorzichtigheid onderin het dialoogvenster Kleuren of geef een getal op in het vak naast de schuifregelaar. U kunt het percentage van de doorzichtigheid instellen op een waarde uit het bereik van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

  • Als u een afbeelding voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Afbeelding, zoekt en selecteert u de afbeelding die u wilt gebruiken en klikt u op Invoegen.

  • Als u een kleurovergang voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variant.

   Als u de kleurovergang wilt aanpassen, klikt u op Meer kleurovergangen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een bitmappatroon voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste bitmappatroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u de gewenste opties.

Opmerking: Opvulpatronen zijn niet beschikbaar in Excel 2007, maar u kunt deze invoegtoepassing gebruiken om hetzelfde effect te bereiken. Zie voor meer informatie Add pattern fills to an Excel 2007 chart or shape (Opvulpatronen toevoegen aan een grafiek of vorm in Excel 2007).

Naar boven

 1. Klik op de vorm of het tekstvak waaraan u een opvulling wilt toevoegen.

  Als u dezelfde opvulling wilt gebruiken voor meerdere vormen of tekstvakken, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen of Hulpmiddelen voor tekstvakken naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen of Stijlen voor tekstvakken op Opvulling van vorm en voer een van de volgende handelingen uit:

  afbeelding van tabblad opmaak in hulpmiddelen voor tekstvakken

  • Als u een opvulkleur wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

   U kunt ook de doorzichtigheid aanpassen door te klikken op Meer opvulkleuren. Verplaats de schuifregelaar Doorzichtigheid onderin het dialoogvenster Kleuren of geef een getal op in het vak naast de schuifregelaar. U kunt het percentage van de doorzichtigheid instellen op een waarde uit het bereik van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

  • Als u een opvulafbeelding wilt toevoegen, klikt u op Afbeelding, gaat u naar de map met de figuur die u wilt gebruiken, klikt u op het figuurbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

  • Als u een kleurovergang voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variant.

   Als u de kleurovergang wilt aanpassen, klikt u op Meer kleurovergangen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een bitmappatroon voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste bitmappatroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een patroon wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Patroon en klikt u vervolgens op de gewenste opties.

Naar boven

 1. Klik op de vorm of het tekstvak waaraan u een opvulling wilt toevoegen.

  Als u dezelfde opvulling wilt gebruiken voor meerdere vormen of tekstvakken, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak en klik in de groep Vormstijlen op Opvulling van vorm en voer een van de volgende handelingen uit:

  hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad opmaak

  • Als u een opvulkleur wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

   U kunt ook de doorzichtigheid van een opvulling aanpassen door te klikken op Meer opvulkleuren. Verplaats de schuifregelaar Doorzichtigheid onderin het dialoogvenster Kleuren of geef een getal op in het vak naast de schuifregelaar. U kunt het percentage van de doorzichtigheid instellen op een waarde uit het bereik van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

  • Als u een afbeelding voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Afbeelding, zoekt en selecteert u de afbeelding die u wilt gebruiken en klikt u op Invoegen.

  • Als u een kleurovergang voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variant.

   Als u de kleurovergang wilt aanpassen, klikt u op Meer kleurovergangen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een bitmappatroon voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste bitmappatroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u de gewenste opties.

Opmerking: Opvulpatronen zijn niet beschikbaar in PowerPoint. U kunt echter wel opvullingen toevoegen aan vormen. Zie voor meer informatie geen patroonopvullingen in PowerPoint 2007.

Naar boven

 1. Klik op de vorm of het tekstvak waaraan u een opvulling wilt toevoegen.

  Als u dezelfde opvulling wilt gebruiken voor meerdere vormen of tekstvakken, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen of Hulpmiddelen voor tekstvakken naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen of Stijlen voor tekstvakken op Opvulling van vorm en voer een van de volgende handelingen uit:

  afbeelding van tabblad opmaak in hulpmiddelen voor tekstvakken

  • Als u een opvulkleur wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

   U kunt ook de doorzichtigheid aanpassen door te klikken op Meer opvulkleuren. Verplaats de schuifregelaar Doorzichtigheid onderin het dialoogvenster Kleuren of geef een getal op in het vak naast de schuifregelaar. U kunt het percentage van de doorzichtigheid instellen op een waarde uit het bereik van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

  • Als u een opvulafbeelding wilt toevoegen, klikt u op Afbeelding, gaat u naar de map met de figuur die u wilt gebruiken, klikt u op het figuurbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

  • Als u een kleurovergang voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variant.

   Als u de kleurovergang wilt aanpassen, klikt u op Meer kleurovergangen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een bitmappatroon voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste bitmappatroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een patroon wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Patroon en klikt u vervolgens op de gewenste opties.

Naar boven

Een effect toevoegen of wijzigen

Selecteer een Microsoft Office-toepassing in de vervolgkeuzelijst.

 • Welke toepassing gebruikt u?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klik op de vorm of het tekstvak waaraan u een effect wilt toevoegen.

  Als u hetzelfde effect wilt gebruiken voor meerdere vormen of tekstvakken, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op Vormeffecten en voer een van de volgende handelingen uit:

  hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad opmaak

  • U kunt een ingebouwde combinatie van effecten toevoegen of wijzigen door Standaardinstellingen aan te wijzen en vervolgens op het gewenste effect te klikken.

   U kunt het ingebouwde effect aanpassen door op 3D-opties te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schaduw aan en klikt u vervolgens op de gewenste schaduw.

   U kunt de schaduw aanpassen door op Schaduwopties te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een weerspiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u vervolgens op de gewenste variatie in weerspiegeling.

  • Als u een gloed wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Gloed aan en klikt u op de gewenste gloedvariant.

   U kunt de kleuren van de gloed aanpassen door op Meer gloedkleuren te klikken en vervolgens de gewenste kleur te kiezen. Als u een kleur wilt instellen die niet beschikbaar is in de themakleuren, klikt u op Meer kleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of stelt u uw eigen kleur samen op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • U kunt een vloeiende rand toevoegen of wijzigen door Vloeiende randen aan te wijzen en vervolgens op het gewenste formaat voor de rand te klikken.

  • U kunt een rand toevoegen of wijzigen door Schuine rand aan te wijzen en vervolgens op de gewenste schuine rand te klikken.

   Als u de schuine rand wilt aanpassen, klikt u op 3D-opties en kiest u vervolgens de gewenste opties.

  • U kunt een 3D-draaiing toevoegen of wijzigen door 3D-draaiing aan te wijzen en vervolgens op de gewenste draaiing te klikken.

   Als u de draaiing wilt aanpassen, klikt u op Opties voor 3D-draaiing en selecteert u de gewenste opties.

   Notities: 

   • Als u een aangepast effect wilt maken door meerdere individuele effecten toe te voegen, herhaalt u stap twee hierboven.

   • Als u een 3D-effect, zoals een schuine hoek of een 3D-draaiing, toevoegt en vervolgens een vloeiende rand toevoegt, ziet u geen verandering van de vorm of het tekstvak, omdat het 3D-effect prioriteit heeft. Als u het 3D-effect verwijdert, wordt de vloeiende rand zichtbaar.

Naar boven

 1. Klik op de vorm of het tekstvak waaraan u een effect wilt toevoegen.

  Als u hetzelfde effect wilt gebruiken voor meerdere vormen of tekstvakken, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen of Hulpmiddelen voor tekstvakken naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen of Stijlen voor tekstvakken op Opvulling van vorm en voer een van de volgende handelingen uit:

  afbeelding van tabblad opmaak in hulpmiddelen voor tekstvakken

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, klikt u in de groep Schaduweffecten op Schaduweffecten en kiest u vervolgens de gewenste schaduw.

   Als u de kleur van de schaduw wilt aanpassen, wijst u Schaduwkleur aan en klikt u op de gewenste kleur.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer schaduwkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u een 3D-effect wilt toevoegen of wijzigen, klikt u in de groep 3D-effecten op 3D-effecten en kiest u vervolgens de gewenste opties.

Naar boven

 1. Klik op de vorm of het tekstvak waaraan u een effect wilt toevoegen.

  Als u hetzelfde effect wilt gebruiken voor meerdere vormen of tekstvakken, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op Vormeffecten en voer een van de volgende handelingen uit:

  hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad opmaak

  • U kunt een ingebouwde combinatie van effecten toevoegen of wijzigen door Standaardinstellingen aan te wijzen en vervolgens op het gewenste effect te klikken.

   U kunt het ingebouwde effect aanpassen door op 3D-opties te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schaduw aan en klikt u vervolgens op de gewenste schaduw.

   U kunt de schaduw aanpassen door op Schaduwopties te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een weerspiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u vervolgens op de gewenste variatie in weerspiegeling.

  • Als u een gloed wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Gloed aan en klikt u op de gewenste gloedvariant.

   U kunt de kleuren van de gloed aanpassen door op Meer gloedkleuren te klikken en vervolgens de gewenste kleur te kiezen. Als u een kleur wilt instellen die niet beschikbaar is in de themakleuren, klikt u op Meer kleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of stelt u uw eigen kleur samen op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • U kunt een vloeiende rand toevoegen of wijzigen door Vloeiende randen aan te wijzen en vervolgens op het gewenste formaat voor de rand te klikken.

  • U kunt een rand toevoegen of wijzigen door Schuine rand aan te wijzen en vervolgens op de gewenste schuine rand te klikken.

   Als u de schuine rand wilt aanpassen, klikt u op 3D-opties en kiest u vervolgens de gewenste opties.

  • U kunt een 3D-draaiing toevoegen of wijzigen door 3D-draaiing aan te wijzen en vervolgens op de gewenste draaiing te klikken.

   Als u de draaiing wilt aanpassen, klikt u op Opties voor 3D-draaiing en selecteert u de gewenste opties.

   Notities: 

   • Als u een aangepast effect wilt maken door meerdere individuele effecten toe te voegen, herhaalt u stap twee hierboven.

   • Als u een 3D-effect, zoals een schuine hoek of een 3D-draaiing, toevoegt en vervolgens een vloeiende rand toevoegt, ziet u geen verandering van de vorm of het tekstvak, omdat het 3D-effect prioriteit heeft. Als u het 3D-effect verwijdert, wordt de vloeiende rand zichtbaar.

Naar boven

 1. Klik op de vorm of het tekstvak waaraan u een effect wilt toevoegen.

  Als u hetzelfde effect wilt gebruiken voor meerdere vormen of tekstvakken, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen of Hulpmiddelen voor tekstvakken naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen of Stijlen voor tekstvakken op Opvulling van vorm en voer een van de volgende handelingen uit:

  afbeelding van tabblad opmaak in hulpmiddelen voor tekstvakken

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, klikt u in de groep Schaduweffecten op Schaduweffecten en kiest u vervolgens de gewenste schaduw.

   Als u de kleur van de schaduw wilt aanpassen, wijst u Schaduwkleur aan en klikt u op de gewenste kleur.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer schaduwkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u een 3D-effect wilt toevoegen of wijzigen, klikt u in de groep 3D-effecten op 3D-effecten en kiest u vervolgens de gewenste opties.

Naar boven

Een opvulling verwijderen

Selecteer een Microsoft Office-toepassing in de vervolgkeuzelijst.

 • Welke toepassing gebruikt u?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klik op de vorm of het tekstvak waarvan u de opvulling wilt verwijderen.

  Als u dezelfde opvulling voor meerdere vormen of tekstvakken wilt verwijderen, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op Opvulling van vorm en klik vervolgens op Geen opvulling.

  Groep Vormstijlen

Naar boven

 1. Klik op de vorm of het tekstvak waarvan u de opvulling wilt verwijderen.

  Als u dezelfde opvulling voor meerdere vormen of tekstvakken wilt verwijderen, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen of Hulpmiddelen voor tekstvakken naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen of Stijlen voor tekstvakken op Opvulling van vorm en klik vervolgens op Geen opvulling.

  Groep stijlen voor tekstvakken

Naar boven

 1. Klik op de vorm of het tekstvak waarvan u de opvulling wilt verwijderen.

  Als u dezelfde opvulling voor meerdere vormen of tekstvakken wilt verwijderen, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op Opvulling van vorm en klik vervolgens op Geen opvulling.

  Groep Vormstijlen

Naar boven

 1. Klik op de vorm of het tekstvak waarvan u de opvulling wilt verwijderen.

  Als u dezelfde opvulling voor meerdere vormen of tekstvakken wilt verwijderen, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen of Hulpmiddelen voor tekstvakken naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen of Stijlen voor tekstvakken op Opvulling van vorm en klik vervolgens op Geen opvulling.

  Groep stijlen voor tekstvakken

Naar boven

Een effect verwijderen

Selecteer een Microsoft Office-toepassing in de vervolgkeuzelijst.

 • Welke toepassing gebruikt u?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klik op de vorm of het tekstvak waarvan u het effect wilt verwijderen.

  Als u hetzelfde effect voor meerdere vormen of tekstvakken wilt verwijderen, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op Vormeffecten en voer een van de volgende handelingen uit:

  Groep Vormstijlen

  • Als u een ingebouwde combinatie van effecten wilt verwijderen, wijst u Standaard aan en klikt u op Geen standaardinstellingen.

  • Als u een schaduw wilt verwijderen, wijst u Schaduw aan en klikt u op Geen schaduw.

  • Als u een weerspiegeling wilt verwijderen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u op Geen weerspiegeling.

  • Als u een gloed wilt verwijderen, wijst u Gloed aan en klikt u op Geen gloed.

  • Als u vloeiende randen wilt verwijderen, wijst u Vloeiende randen aan en klikt u op Geen vloeiende randen.

  • Als u een rand wilt verwijderen, wijst u Schuine rand aan en klikt u op Geen schuine rand.

  • Als u 3D-draaiing wilt verwijderen, wijst u 3D-draaiing aan en klikt u op Geen draaiing.

Als u meerdere afzonderlijke effecten wilt verwijderen, herhaalt u stap 2.

Naar boven

 1. Klik op de vorm of het tekstvak waarvan u het effect wilt verwijderen.

  Als u hetzelfde effect voor meerdere vormen of tekstvakken wilt verwijderen, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen of Hulpmiddelen voor tekstvakken naar het tabblad Opmaak en voer een van de volgende handelingen uit:

  Hulpmiddelen voor tekstvakken, tabblad Opmaak, knop Effecten

  • Als u een schaduw wilt verwijderen, klikt u in de groep Schaduweffecten op Schaduweffecten en klikt u vervolgens op Geen schaduweffect.

  • Als u een 3D-effect wilt verwijderen, klikt u in de groep 3D-effecten op 3D-effecten en klikt u vervolgens op Geen 3D-effect .

Opmerking: Als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor tekstvakken of Opmaak niet ziet, controleert u of u wel een vorm of tekstvak hebt geselecteerd.

Naar boven

 1. Klik op de vorm of het tekstvak waarvan u het effect wilt verwijderen.

  Als u hetzelfde effect voor meerdere vormen of tekstvakken wilt verwijderen, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen naar het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op Vormeffecten en voer een van de volgende handelingen uit:

  Groep Vormstijlen

  • Als u een ingebouwde combinatie van effecten wilt verwijderen, wijst u Standaard aan en klikt u op Geen standaardinstellingen.

  • Als u een schaduw wilt verwijderen, wijst u Schaduw aan en klikt u op Geen schaduw.

  • Als u een weerspiegeling wilt verwijderen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u op Geen weerspiegeling.

  • Als u een gloed wilt verwijderen, wijst u Gloed aan en klikt u op Geen gloed.

  • Als u vloeiende randen wilt verwijderen, wijst u Vloeiende randen aan en klikt u op Geen vloeiende randen.

  • Als u een rand wilt verwijderen, wijst u Schuine rand aan en klikt u op Geen schuine rand.

  • Als u 3D-draaiing wilt verwijderen, wijst u 3D-draaiing aan en klikt u op Geen draaiing.

Als u meerdere afzonderlijke effecten wilt verwijderen, herhaalt u stap 2.

Naar boven

 1. Klik op de vorm of het tekstvak waarvan u het effect wilt verwijderen.

  Als u hetzelfde effect voor meerdere vormen of tekstvakken wilt verwijderen, klikt u op de eerste vorm of het eerste tekstvak en houdt u vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op de andere vormen of tekstvakken klikt.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor tekenen of Hulpmiddelen voor tekstvakken naar het tabblad Opmaak en voer een van de volgende handelingen uit:

  Hulpmiddelen voor tekstvakken, tabblad Opmaak, knop Effecten

  • Als u een schaduw wilt verwijderen, klikt u in de groep Schaduweffecten op Schaduweffecten en klikt u vervolgens op Geen schaduweffect.

  • Als u een 3D-effect wilt verwijderen, klikt u in de groep 3D-effecten op 3D-effecten en klikt u vervolgens op Geen 3D-effect .

Opmerking: Als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen, Hulpmiddelen voor tekstvakken of Opmaak niet ziet, controleert u of u wel een vorm of tekstvak hebt geselecteerd.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×