Een plaknotitie maken

U kunt op verschillende apparaten een plaknotitie maken om aan te passen aan de stijl en de situatie.

 1. Open Plaknotities.

 2. Klik of tik in de lijst met notities op het plus pictogram ( + ) in de linkerbovenhoek.

  Of druk op het toetsenbord op CTRL + N om een nieuwe notitie te maken.

 3. Maak een notitie op een van de volgende manieren:

  • Een notitie typen Gebruik het toetsenbord om uw notitie te typen.

  • Uw vinger gebruiken Op een aanraak apparaat schetst u een notitie met uw vinger.

  • Tekenen met een pen Als u een digitale pen hebt, kunt u de notitie met de hand schrijven.

   Tips: 

   • Als u een pen met uw PC gebruikt, kunt u een van de knoppen aanpassen om een notitie te maken. Typ ' Pen Settings ' in het zoekvak op de taakbalk van Windows 10. Schuif op de pagina Pen & Windows-inkt omlaag naar sneltoetsenen wijs een van de knoppen van de pen toe aan plaknotities.

   • Als u bijvoorbeeld de Surface-pen van Windows aan de bovenkant wilt koppelen, zodat u deze kunt openen wanneer u een gedachte aanwijst, jotting u deze alleen maar met een pen.

  • Inzichten gebruiken Als u notities typt met een datum, tijd, telefoonnummer of adres, bieden inzichten de manieren waarop u kunt werken met de notitie, bijvoorbeeld door een herinnering toe te voegen aan uw Outlook-agenda, als u een tijd typt, een plattegrond weergeven als u een adres typt of een webpagina in een browser weergeeft. u typt een webadres.

   Zorg dat u inzichten hebt ingeschakeld. Klik vanuit uw lijst met notities op het tandwiel pictogram in de rechterbovenhoek en stel de optie inzichten inschakelen in op aan.

 4. Klik of tik op het pictogram sluiten ( X ) in de rechterbovenhoek om de notitie te sluiten.

  U wordt automatisch opgeslagen.

Notities: 

 • U kunt momenteel geen plaknotities op de bovenkant van andere toepassingen bijhouden. U kunt wel plaknotities vastmaken aan de taakbalk van Windows om uw lijst met notities direct weer te geven of om snel een nieuwe notitie te maken. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Sticky Notes op de taakbalk en klik vervolgens op aan taakbalk vastmaken.

 • U kunt de volgorde van notities op dit moment niet wijzigen zoals deze worden weergegeven in de lijst met notities. Notities worden weergegeven in de lijst met notities, in de volgorde van nieuw naar oud. De laatst gewijzigde notitie wordt altijd boven aan de lijst weergegeven.

Een notitie opmaken

 1. Dubbelklik in de lijst met notities op een notitie om deze te openen.

 2. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 3. Klik of tik onder aan de notitie op een knop Opmaak.

  U kunt tekst opmaken met de opmaak vet, onderstrepen, cursief, onderstrepen, doorhalen of opsommingstekens toevoegen.

 4. Tik opnieuw op de knop Opmaak om het toepassen van de opmaak te beëindigen.

  Opmerking: U kunt het lettertype of de tekengrootte van de notitietekst niet wijzigen.

Een afbeelding toevoegen aan een notitie

 1. Dubbelklik in de lijst met notities op een notitie om deze te openen.

 2. Klik of tik op het camera pictogram om te bladeren naar de afbeelding die u wilt gebruiken.

 3. Selecteer de afbeelding en klik of tik vervolgens op openen om de afbeelding toe te voegen.

 4. Als u een afbeelding wilt verwijderen, opent u de notitie en klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding. Klik of tik op afbeelding verwijderen.

 5. Als u een afbeelding wilt verwijderen, opent u de notitie. Klik met de rechtermuisknop of Dubbeltik op de afbeelding, en klik of tik vervolgens op afbeelding verwijderen.

  Tip: U kunt een afbeelding ook verwijderen door de afbeelding te openen. Klik of tik vanuit een geopende notitie op het pictogram met het beletselteken ( ... ) in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op afbeelding verwijderen

U kunt op verschillende manieren een nieuwe notitie op uw iPhone of iPad maken en opmaken.

Een notitie maken op uw iPhone

 1. Open OneNote en tik in de rechterbenedenhoek op Sticky Notes.

 2. Tik onder aan de lijst met notities op het plus pictogram ( + ) om een nieuwe notitie te maken.

 3. Maak een notitie op een van de volgende manieren:

  • Een notitie typen Gebruik het toetsenbord om uw notitie te typen.

  • Een notitie dicteren Tik op het toetsenbord van de iPhone op het pictogram microfoon om een notitie te dicteren.

 4. Als u uw wijzigingen wilt opslaan, tikt u op gereed in de rechterbovenhoek.

 5. Als u de notitie wilt sluiten, tikt u op de pijl-omlaag in de linkerbovenhoek.

Opmerking: U kunt de volgorde van notities op dit moment niet wijzigen zoals deze worden weergegeven in de lijst met notities. Notities worden weergegeven in de lijst met notities, in de volgorde van nieuw naar oud. De laatst gewijzigde notitie wordt altijd boven aan de lijst weergegeven.

Een notitie maken op uw iPad

 1. Open OneNote voor iPad en tik op het tabblad Start op het pictogram Sticky Notes .

  Mogelijk moet u zich aanmelden met hetzelfde Microsoft-account om uw notities op uw apparaten te zien.

 2. Tik onder aan de lijst met notities op het plus pictogram ( + ) om een nieuwe notitie te maken.

 3. Maak een notitie op een van de volgende manieren:

  • Een notitie typen Gebruik het toetsenbord om uw notitie te typen.

  • Een notitie dicteren Tik op het toetsenbord van de iPad op het pictogram microfoon om een notitie te dicteren.

 4. Als u uw wijzigingen wilt opslaan, tikt u op gereed in de rechterbovenhoek.

 5. Als u de notitie wilt sluiten, tikt u op de pijl-omlaag in de linkerbovenhoek.

Opmerking: U kunt de volgorde van notities op dit moment niet wijzigen zoals deze worden weergegeven in de lijst met notities. Notities worden weergegeven in de lijst met notities, in de volgorde van nieuw naar oud. De laatst gewijzigde notitie wordt altijd boven aan de lijst weergegeven.

Een plaknotitie kopiëren naar OneNote voor iPad

U kunt een plaknotitie kopiëren naar een OneNote-pagina. U kunt tekst ook kopiëren op een OneNote-pagina naar een plaknotitie.

 1. Open OneNote voor iPad en tik op het tabblad Start op het pictogram Sticky Notes uiterst rechts.

  Mogelijk moet u zich aanmelden met hetzelfde Microsoft-account om uw notities op uw apparaten te zien.

 2. Houd een notitie ingedrukt om het te selecteren en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit, terwijl u nog steeds op de notitie drukt:

  • Als u de notitie wilt kopiëren naar de huidige pagina, verschuift u de notitie naar de pagina.

  • Als u de notitie wilt kopiëren naar een andere pagina binnen dezelfde sectie, sleept u de notitie over de pagina in de pagina lijst aan de linkerkant. Houd de notitie ingedrukt terwijl de pagina wordt geopend en sleep de notitie vervolgens naar de pagina.

  • Als u de notitie wilt kopiëren naar een andere pagina in een andere sectie, sleept u de notitie over een sectie in de sectie lijst aan de linkerkant. (Zorg ervoor dat de sectie lijst eerst is geopend.) Houd de notitie ingedrukt terwijl de sectie wordt geopend en zet de notitie over de pagina totdat de pagina wordt geopend. Houd de notitie ingedrukt en sleep de notitie naar de pagina.

Tip: U kunt tekst ook kopiëren op een OneNote-pagina naar een nieuwe plaknotitie. Houd de tekst ingedrukt totdat het menu selecteren wordt weergegeven. Tik op selecteren of Alles selecterenen tik vervolgens in het volgende menu op kopiëren naar plaknotities. Er wordt een nieuwe plaknotitie gemaakt met de gekopieerde tekst.

Meer informatie over manieren om inhoud toe te voegen aan uw plaknotities.

Een notitie op uw iPhone opmaken

 1. Tik in de lijst met notities op de notitie om deze te openen.

 2. Tik of selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 3. Tik onder aan de notitie op een knop Opmaak.

  U kunt tekst opmaken met de opmaak vet, onderstrepen, cursief, onderstrepen, doorhalen of opsommingstekens toevoegen.

 4. Tik opnieuw op de knop Opmaak om het toepassen van de opmaak te beëindigen.

  Opmerking: U kunt het lettertype of de tekengrootte van de notitietekst niet wijzigen.

 5. Als u uw wijzigingen wilt opslaan, tikt u op gereed in de rechterbovenhoek.

 6. Als u de notitie wilt sluiten, tikt u op de pijl-omlaag in de linkerbovenhoek.

Een notitie op uw iPad opmaken

 1. Open OneNote voor iPad en tik op het tabblad Start op het pictogram Sticky Notes .

  Mogelijk moet u zich aanmelden met hetzelfde Microsoft-account om uw notities op uw apparaten te zien.

 2. Tik in de lijst met notities op de notitie om deze te openen.

 3. Tik of selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 4. Tik onder aan de notitie op een knop Opmaak.

  U kunt tekst opmaken met de opmaak vet, onderstrepen, cursief, onderstrepen, doorhalen of opsommingstekens toevoegen.

 5. Tik opnieuw op de knop Opmaak om het toepassen van de opmaak te beëindigen.

  Opmerking: U kunt het lettertype of de tekengrootte van de notitietekst niet wijzigen.

 6. Als u uw wijzigingen wilt opslaan, tikt u op gereed in de rechterbovenhoek.

 7. Als u de notitie wilt sluiten, tikt u op de pijl-omlaag in de linkerbovenhoek.

Een afbeelding toevoegen aan een notitie op uw iPhone

 1. Tik in de lijst met notities op de notitie om deze te openen.

 2. Tik in de notitie waar u een afbeelding wilt toevoegen.

 3. Tik op het pictogram camera en tik vervolgens op de manier waarop u een afbeelding wilt toevoegen:

  • Vanuit bibliotheek: Ga in de Fotogalerie naar de foto, tik erop om deze te selecteren en tik vervolgens op gereed om de foto verder te wijzigen. Tik opnieuw op gereed om het toe te voegen aan de notitie.

  • Foto nemen: u kunt een foto nemen via de camera-app. Nadat u de afbeelding hebt gemaakt, kunt u deze verder wijzigen en vervolgens op gereed klikken om de afbeelding toe te voegen aan de notitie.

 4. Als u een afbeelding wilt verwijderen, opent u de notitie. Tik op de afbeelding om deze te openen en tik vervolgens op het prullenbakpictogram om dit te verwijderen.

 5. Als u de notitie wilt sluiten, tikt u op de pijl-omlaag in de linkerbovenhoek.

Een afbeelding toevoegen aan uw notitie op een iPad

 1. Open OneNote voor iPad en tik op het tabblad Start op de Sticky Notes.

  Mogelijk moet u zich aanmelden met hetzelfde Microsoft-account om uw notities op uw apparaten te zien.

 2. Tik in de lijst met notities op de notitie om deze te openen.

 3. Tik in de notitie waar u een afbeelding wilt toevoegen.

 4. Tik op het camera pictogram en tik op de manier waarop u een afbeelding wilt toevoegen:

  • Vanuit bibliotheek: Ga in de Fotogalerie naar de foto, tik erop om deze te selecteren en tik vervolgens op gereed om de foto verder te wijzigen. Tik opnieuw op gereed om het toe te voegen aan de notitie.

  • Foto nemen: u kunt een foto nemen via de camera-app. Nadat u de afbeelding hebt gemaakt, kunt u deze verder wijzigen en vervolgens op gereed klikken om de afbeelding toe te voegen aan de notitie.

 5. Als u een afbeelding wilt verwijderen, opent u de notitie. Tik op de afbeelding om deze te openen en tik vervolgens op het prullenbakpictogram om dit te verwijderen.

 6. Als u de notitie wilt sluiten, tikt u op de pijl-omlaag in de linkerbovenhoek.

U kunt op verschillende manieren een nieuwe notitie op uw Android-telefoon maken en opmaken.

 1. Open OneNote en tik in de rechterbenedenhoek op Sticky Notes.

 2. Tik in de lijst met notities op het plus pictogram ( + ) om een nieuwe notitie te maken.

 3. Typ of schrijf een notitie.

 4. Als u de notitie wilt opslaan en sluiten, tikt u op de pijl-links in de linkerbovenhoek.

Opmerking: U kunt de volgorde van notities op dit moment niet wijzigen zoals deze worden weergegeven in de lijst met notities. Notities worden weergegeven in de lijst met notities, in de volgorde van nieuw naar oud. De laatst gewijzigde notitie wordt altijd boven aan de lijst weergegeven.

Een notitie opmaken

 1. Tik in de lijst met notities op de notitie om deze te openen.

 2. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 3. Tik onder aan de notitie op een knop Opmaak.

  U kunt tekst opmaken met de opmaak vet, onderstrepen, cursief, onderstrepen, doorhalen of opsommingstekens toevoegen.

  Opmerking: U kunt het lettertype of de tekengrootte van de notitietekst niet wijzigen.

 4. Als u de notitie wilt opslaan en sluiten, tikt u op de pijl-links in de linkerbovenhoek.

Een afbeelding toevoegen aan een notitie

 1. Tik in de lijst met notities op de notitie om deze te openen.

 2. Tik op het camera pictogram en voer een van de volgende handelingen uit.

  • Voer de fotouit: druk op de camera knop om de foto te nemen. Nadat u de foto hebt gezet, kunt u deze verder wijzigen. Tik op het vinkje onder om de afbeelding toe te voegen aan de notitie.

  • Een foto uit uw Fotogalerie toevoegen: Tik op de knop Fotogalerie naast de camera knop. Ga naar de foto, tik erop om deze te openen om de foto verder te bewerken. Tik op het vinkje onder om de afbeelding toe te voegen aan de notitie.

 3. Als u een foto wilt verwijderen, opent u de notitie. Houd de afbeelding ingedrukt totdat een snelmenu wordt weergegeven. Tik op afbeelding verwijderen.

 4. Als u de notitie wilt opslaan en sluiten, tikt u op de pijl-links in de linkerbovenhoek.

Zie ook

Aan de slag met Plaknotities

Plaknotities overal bekijken

Uw plaknotities delen

Een plaknotitie verwijderen

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×