Een projectplanning afdrukken in de bureaubladversie van Project

Een projectplanning afdrukken in de bureaubladversie van Project

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Het afdrukken van een weergave, rapport of kalender in Project is vergelijkbaar met het afdrukken in andere Office-programma's:

 • Ga naar Bestand > Afdrukken > Afdrukken.

  Knop Afdrukken in de backstage-weergave

Als u echter alleen de specifieke, door u gewenste projectinformatie wilt krijgen in de afdruk, moet u wat voorbereidend werk doen voordat u op Afdrukken klikt. Lees hier verder voor meer informatie over hoe u de juiste gegevens op de pagina krijgt voor uzelf of uw belanghebbenden.

Het afdrukken voorbereiden

Een weergave voorbereiden voor afdrukken

Maak de weergave op.

 1. Kies de gewenste weergave.

 2. Wijzig de weergave, zodat hierin alleen de gegevens die u wilt delen worden weergegeven. Bijvoorbeeld:

Stel afdrukopties en opties voor de pagina-indeling in.

 1. Kies Bestand > Afdrukken.

 2. Kies onder Instellingen welk gedeelte van het project moet worden afgedrukt. U kunt het hele project afdrukken of pagina- en datumbereiken kiezen.

 3. Stel de overige afdrukopties in, zoals het aantal exemplaren, de afdrukstand en het papierformaat.

gedeelte afdrukinstellingen van de backstage-weergave

Voeg een koptekst, een voettekst of een legenda toe.

U kunt kop- en voetteksten toevoegen aan elke afgedrukte pagina. Bepaalde weergaven bevatten ook een legenda van het type Gantt-balk op elke afgedrukte pagina. U kunt de kop- en voetteksten en legenda op de volgende manier toevoegen, verwijderen of wijzigen:

 1. Ga naar Bestand > Afdrukken > Pagina-instelling (net onder het kopje Instellingen).

 2. Selecteer het tabblad Koptekst, Voettekst of Legenda.

 3. Typ uw tekst in het vak Links, Midden of Rechts.

 4. Gebruik de knoppen onder het tekstvak om de tekst op te maken of om elementen toe te voegen:

Graphic paginanummer invoegen

Paginanummers

Afbeelding Huidige tijd invoegen

Tijd

Graphic Totaal aantal pagina's invoegen

Totaal aantal pagina's

Graphic Bestandsnaam invoegen

Bestandsnaam

Graphic Huidige datum invoegen

Datum

Graphic afbeelding invoegen

Afbeelding

Wilt u de legenda helemaal verwijderen? Selecteer dan Geen onder Bevindt zich op op het tabblad Legenda.

Wilt u wijzigen welke Gantt-balken in de legenda worden weergegeven? Dat kunt u doen in het dialoogvenster Balkstijlen. Zie De legenda van een afgedrukte weergave wijzigen voor instructies.

Een rapport voorbereiden voor afdrukken

Maak het rapport op.

Maak het rapport en pas het aan, zodat het exact de gegevens bevat die u wilt afdrukken. U kunt grafieken, tabellen en koppelingen toevoegen, en u kunt kleuren wijzigen en visuele effecten toevoegen.

Geef het afdrukvoorbeeld weer tijdens het werken aan het rapport.

U kunt weergeven hoe het rapport er afgedrukt uitziet terwijl u er aan werkt.

 1. Klik op een willekeurige plaats in het rapport en selecteer vervolgens het tabblad Rapportontwerpen - Ontwerp.

 2. Kies in de groep Pagina-instelling voor de optie die u wilt weergeven: Pagina-einden, Marges, Afdrukstand of Grootte.

  Groep Pagina-instelling op het tabblad Hulpmiddelen voor rapportontwerpen

 3. In het rapport worden richtlijnen weergegeven op basis van uw keuze.

  Kies bijvoorbeeld voor Pagina-einden om na te gaan welk gedeelte van het rapport wordt weergegeven op de afdrukpagina. Klik vervolgens op Grootte om een ander papierformaat te kiezen of om de rapportelementen opnieuw in te delen, zodat ze allemaal op een pagina passen.

  Als u andere afdrukopties wilt instellen, zoals het aantal exemplaren of welke bladzijden moeten worden afgedrukt, kiest u Bestand > Afdrukken en kiest u opties onder Instellingen.

  gedeelte afdrukinstellingen van de backstage-weergave

Voeg een kop- of voettekst toe.

 1. Ga naar Bestand > Afdrukken > Pagina-instelling (net onder het kopje Instellingen).

 2. Selecteer het tabblad Koptekst of Voettekst.

 3. Typ uw tekst in het vak Links, Midden of Rechts.

 4. Gebruik de knoppen onder het tekstvak om de tekst op te maken of om elementen toe te voegen:

Graphic paginanummer invoegen

Paginanummers

Afbeelding Huidige tijd invoegen

Tijd

Graphic Totaal aantal pagina's invoegen

Totaal aantal pagina's

Graphic Bestandsnaam invoegen

Bestandsnaam

Graphic Huidige datum invoegen

Datum

Graphic afbeelding invoegen

Afbeelding

Opmerking: Afgedrukte rapporten hebben geen legenda.

Een kalender met een specifiek aantal weken of maanden afdrukken

In de kalenderweergave kunt u kiezen hoeveel maanden u per pagina wilt afdrukken.

 1. Ga naar Weergave > Agenda.

 2. Ga naar Bestand > Afdrukken > Pagina-instelling en selecteer het tabblad Weergave.

 3. Als u het aantal maanden wilt opgeven, kiest u bij de optie Maanden per pagina onder Afdrukken voor 1 of 2.

  Als u het aantal weken wilt opgeven, selecteert u Weken per pagina en typt of selecteert u het gewenste aantal weken in het daarvoor bestemde vak. Als de weken in de afgedrukte kalender even hoog moeten zijn als in de weergave, selecteert u Hoogte van de week zoals op het scherm.

  U kunt het aantal weken per pagina ook aanpassen door de weergave te vergroten. Kies op het tabblad Weergave de optie In-/uitzoomen> In-/uitzoomen en selecteer het aantal weken dat u wilt weergeven of het datumbereik dat u wilt weergeven.

  De kalender wordt onleesbaar als u te veel weken probeert af te drukken op een pagina. Lees de onderstaande tips voor manieren om de opmaak van uw kalender aan te passen zodat deze beter leesbaar is.

 4. Als u de kalenders voor de vorige en volgende maand ook wilt opnemen, schakelt u onder Details het selectievakje Kalenders vorige/volgende maand afdrukken in de legenda in.

Het is niet mogelijk om voor een heel jaar een leesbare kalenderweergave af te drukken. Gebruik daarvoor een Gantt-diagram en volg daarbij deze tips:

 • Wijzig de tijdschaal van het Gantt-diagram, zodat de jaarweergave goed tot zijn recht komt. U kunt bijvoorbeeld kwartalen weergeven in plaats van maanden en afkortingen gebruiken voor kwartalen en maanden.

 • Gebruik een kleiner lettertype om zo meer tekst weer te geven op de pagina.

 • Vouw alle taken samen zodat alleen overzichtstaken zichtbaar zijn.

 • Gebruik in het dialoogvenster Pagina-instelling de vakken bij Aanpassen aan om de weergave op één pagina af te drukken. Stel op de pagina Afdrukken de vakken bij Datums in om het hele jaar af te drukken.

Notities: 

 • Als u de kalenderweergave wilt afdrukken, kunt u in de vakken bij Datums op de pagina Afdrukken aangeven welke datumbereiken u wilt afdrukken.

 • U kunt de weergave van de kalender zo opmaken dat er zo veel mogelijk informatie op een pagina wordt weergegeven. Pas hiervoor de tijdschaal en de tekststijl aan.

 • U kunt alleen een datumbereik opgeven of een aantal aaneengesloten weken. Het is niet mogelijk om niet-aaneengesloten weken te selecteren om weer te geven of af te drukken.

Andere manieren om projectinformatie te delen

Naar boven

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

Wat wilt u doen?

Een weergave voorbereiden voor afdrukken

 1. Kies in het menu Beeld de weergave die u wilt afdrukken.

 2. Kies in het menu Bestand voor Pagina-instelling en selecteer vervolgens het tabblad Pagina.

 3. Als u de afdrukstand wilt wijzigen, selecteert u Afdrukstand en kiest u Staand (verticaal) of Liggend (horizontaal).

 4. Als u de schaal van de pagina's wilt aanpassen, selecteert u Aanpassen aan bij Schaal en typt u in het vak % van de normale grootte het percentage waarmee u gegevens wilt weergeven op afgedrukte pagina's.

 5. Als u de pagina passend wilt maken, selecteert u Aanpassen aan onder Schaal en geeft u vervolgens het gewenste aantal pagina's op in de vakken pagina's breed bij en hoog.

 6. Als u het papierformaat wilt wijzigen, selecteert u het gewenste papierformaat in de lijst Papierformaat.

Notities: 

 • U kunt opgeven hoeveel van de tijdschaal u wilt opnemen wanneer u de weergave gaat afdrukken. Ga hiervoor in het dialoogvenster Afdrukken naar het gedeelte Tijdschaal en klik op Datums. Selecteer vervolgens het tijdsbereik met behulp van de lijsten Van en Tot.

 • De standaardinstelling voor de schaal is 100%. Als u de instelling verhoogt tot 125%, wordt de afbeelding vergroot, waardoor er op elke pagina minder informatie wordt afgedrukt, maar de tekst en afbeeldingen wel beter leesbaar zijn. Als u de instelling verlaagt naar 75%, wordt de afbeelding kleiner en past er meer informatie op elke pagina.

 • U kunt een pagina niet passend maken in de agendaweergave of de resourcegrafiekweergave.

 • Een weergave kan ongeschikt zijn voor het aantal pagina's dat u opgeeft. Als een afgedrukte weergave bijvoorbeeld vier pagina's breed is en één pagina hoog, past de weergave mogelijk niet als u kiest voor één pagina breed en één pagina hoog. In dat geval wordt de pagina passend gemaakt op basis van de meer beperkende van de twee waarden.

 • Als u de pagina passend maakt in de weergave Netwerkdiagram, kunt u geen pagina-einden wijzigen. Omdat het aantal pagina's het onmogelijk maakt om de vakken van het netwerkdiagram te verdelen teneinde pagina-einden te voorkomen, is de optie Aanpassen voor pagina-einden niet beschikbaar. Deze optie vindt u onder Lay-out van vak in het dialoogvenster Indeling (kies Indeling in het menu Opmaak).

Een rapport voorbereiden voor afdrukken

Deze procedure helpt u om basisrapporten voor te bereiden voor afdrukken. Als u visuele rapporten wilt gaan afdrukken, gebruikt u Microsoft Office Excel 2007 of Office Visio 2007.

 1. Ga naar Beeld > Rapporten.

 2. Selecteer het gewenste rapport en klik op Selecteren. Als u Aangepast kiest als het rapporttype, klikt u op een rapport in de lijst Rapporten, kies Instellen en gaat u verder met stap 4.

 3. Selecteer het gewenste rapport en klik op Selecteren.

 4. Klik op Pagina-instelling en selecteer vervolgens het tabblad Pagina.

 5. Als u de afdrukstand van de pagina wilt wijzigen, selecteert u onder Afdrukstand de optie Staand (verticaal) of Liggend (horizontaal).

 6. Als u de schaal van de pagina's wilt aanpassen, selecteert u Aanpassen aan bij Schaal en typt u in het vak % van de normale grootte het percentage waarmee u gegevens wilt weergeven op afgedrukte pagina's.

 7. Als u het papierformaat wilt wijzigen, selecteert u het gewenste papierformaat in de lijst Papierformaat.

Opmerking: De standaardinstelling voor de schaal is 100%. Als u de instelling verhoogt tot 125%, wordt de afbeelding vergroot, waardoor er op elke pagina minder informatie wordt afgedrukt, maar de tekst en afbeeldingen wel beter leesbaar zijn. Als u de instelling verlaagt naar 75%, wordt de afbeelding kleiner en past er meer informatie op elke pagina.

Het tijdsbereik wijzigen voor het afdrukken van de kalenderweergave

In de kalenderweergave kunt u kiezen hoeveel maanden u per pagina wilt afdrukken.

 1. Ga naar Weergave > Agenda.

 2. Kies in het menu Bestand voor Pagina-instelling en selecteer vervolgens het tabblad Weergave.

 3. Als u het aantal maanden wilt opgeven, kiest u bij de optie Maanden per pagina onder Afdrukken voor 1 of 2.

  Als u het aantal weken wilt opgeven, selecteert u Weken per pagina en typt of selecteert u het gewenste aantal weken in het daarvoor bestemde vak. Als de weken in de afgedrukte kalender even hoog moeten zijn als in de weergave, selecteert u Hoogte van de week zoals op het scherm.

  U kunt het aantal weken per pagina ook aanpassen door de weergave te vergroten. Kies hiervoor in het menu Beeld voor In- en uitzoomen. Selecteer onder In-/uitzoomen tot het aantal weken dat u wilt weergeven, of geef het datumbereik op dat u wilt zien.

  De kalender wordt onleesbaar als u te veel weken probeert af te drukken op een pagina. Lees de onderstaande tips voor manieren om de opmaak van uw kalender aan te passen zodat deze beter leesbaar is.

 4. Als u de kalenders voor de vorige en volgende maand ook wilt opnemen, schakelt u onder Details het selectievakje Kalenders vorige/volgende maand afdrukken in.

Het is niet mogelijk om voor een heel jaar een leesbare kalenderweergave af te drukken. Gebruik daarvoor een Gantt-diagram en volg daarbij deze tips:

 • Wijzig de tijdschaal van het Gantt-diagram, zodat de jaarweergave goed tot zijn recht komt. U kunt bijvoorbeeld kwartalen weergeven in plaats van maanden en afkortingen gebruiken voor kwartalen en maanden.

 • Gebruik een kleiner lettertype om zo meer tekst weer te geven op de pagina.

 • Vouw alle taken samen zodat alleen overzichtstaken zichtbaar zijn.

 • Gebruik in het dialoogvenster Pagina-instelling de vakken bij Aanpassen aan om de weergave op één pagina af te drukken. Gebruik in het dialoogvenster Afdrukken de vakken bij Datums om het hele jaar af te drukken.

Notities: 

 • Als u de kalenderweergave gaat afdrukken, kunt u in de vakken bij Datums in het dialoogvenster Afdrukken aangeven welke datumbereiken u wilt afdrukken.

 • U kunt de weergave van de kalender zo opmaken dat er zo veel mogelijk informatie op een pagina wordt weergegeven. Pas hiervoor de tijdschaal en de tekststijl aan.

 • U kunt alleen een datumbereik opgeven of een aantal aaneengesloten weken. Het is niet mogelijk om niet-aaneengesloten weken te selecteren om weer te geven of af te drukken.

Een weergave of rapport afdrukken inclusief notities

Notities kunnen worden afgedrukt op de laatste pagina van een weergave. Alleen de notities die bij de weergave horen, worden afgedrukt. Als u bijvoorbeeld aangeeft dat u notities wilt afdrukken wanneer u een Gantt-diagram gaat afdrukken, worden de taaknotities niet afgedrukt.

 1. Kies in het menu Beeld de gewenste weergave.

  Als u een weergave wilt gebruiken die niet in het menu Weergave voorkomt, kiest u Meer weergaven en selecteert u de weergave die u wilt gebruiken in de lijst Weergaven. Klik vervolgens op Toepassen.

 2. Kies in het menu Bestand voor Pagina-instelling en selecteer vervolgens het tabblad Weergave.

 3. Schakel het selectievakje Notities afdrukken in.

 4. Kies Afdrukken.

U kunt ook notities afdrukken in kolommen met daarnaast de bijbehorende taken door een rapport af te drukken dat de informatie bevat die u wilt afdrukken.

 1. Kies in het menu Rapport voor Rapporten.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Rapporten de rapportcategorie die u wilt gebruiken en klik vervolgens op Selecteren.

 3. Selecteer een rapport in het volgende dialoogvenster en klik vervolgens op Bewerken.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Rapport het tabblad Details en schakel vervolgens het selectievakje Notities in.

  Opmerking: In sommige rapporten kunt u niet opgeven dat notities moeten worden afgedrukt.

 5. Klik op OK en vervolgens op Gereed.

 6. In het menu Bestand kiest u Afdrukken.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×