Een projectrapport maken

In Project kunt u met willekeurige projectgegevens opvallende grafische rapporten maken en aanpassen zonder dat u van andere software afhankelijk bent. Terwijl u aan het project werkt, wordt het rapport aangepast met de laatste informatie zonder dat er handmatige updates nodig zijn. Bekijk hier een overzicht van alle rapporten en hoe u deze kunt gebruiken.

 1. Klik op het tabblad Rapport.

 2. Klik in de groep Rapporten weergeven op het gewenste type rapport en kies een specifiek rapport.

Als u bijvoorbeeld het rapport Projectoverzicht wilt openen, klikt u op Rapport > Dashboards > Projectoverzicht.

menu dashboard op het tabblad rapporten

In het rapport Projectoverzicht zijn grafieken en tabellen gecombineerd die de verschillende fasen van het project, de komende mijlpalen en de achterstallige taken aangeven.

Rapport Projectoverzicht

In Project vindt u tientallen rapporten die u onmiddellijk kunt gebruiken, maar uw keuze is niet beperkt tot die rapporten. U kunt de inhoud en het uiterlijk van de rapporten aanpassen of een geheel nieuw rapport maken.

Werken met uw rapport

De gegevens in een rapport wijzigen

U kunt de gegevens kiezen die Project in delen van een rapport weergeeft.

 1. Klik op de tabel of de grafiek die u wilt wijzigen.

 2. Gebruik het deelvenster Lijst met velden rechts op het scherm om velden te kiezen en gegevens weer te geven en te filteren.

Tip: Wanneer u op een grafiek klikt, worden er rechtstreeks aan de rechterkant van de grafiek ook drie knoppen weergegeven. Gebruik de knoppen Grafiekelementen de knop grafiekelementen en Grafiekfilters knop grafiekfilters om snel elementen zoals gegevenslabels te kiezen en de informatie te filteren die in de grafiek wordt geplaatst.

Voorbeeld

In het rapport zou u % voltooid kunnen wijzigen om uiterst belangrijke subtaken in plaats van overzichtstaken op het bovenste niveau weer te geven:

 1. Klik ergens in de grafiek % voltooid.

 2. Ga in het deelvenster Lijst met velden naar het vak Filteren en kies Kritiek.

 3. Kies Niveau 2 in het vak Overzichtsniveau. Voor dit voorbeeld is dit het eerste niveau van het overzicht dat subtaken in plaats van overzichtstaken heeft.

  De grafiek verandert wanneer u selecties maakt.

  rapport projectoverzicht met deelvenster grafiekgegevens geopend

Het uiterlijk van een rapport wijzigen

Met Project kunt u het uiterlijk van uw rapporten bepalen, van zakelijk zwart-wit tot kleurenexplosies met effecten.

Tip: U kunt een rapportonderdeel gesplitst weergeven zodat u het rapport in realtime ziet veranderen terwijl u met projectgegevens werkt. Zie Een weergave splitsen voor meer informatie.

Klik op een willekeurige plaats in het rapport en klik vervolgens op Rapporthulpmiddelen - Ontwerpen om de opties weer te geven waarmee u het uiterlijk van het hele rapport kunt wijzigen. Op dit tabblad kunt u het lettertype, de kleur en het thema van het hele rapport wijzigen. U kunt hier ook nieuwe afbeeldingen (zoals foto's), vormen, grafieken of tabellen toevoegen.

Tabblad Rapporthulpmiddelen - Ontwerpen

Wanneer u op afzonderlijke elementen (grafieken, tabellen, enzovoort) van een rapport klikt, worden boven aan het scherm nieuwe tabbladen weergegeven met opties om dat onderdeel op te maken.

Groep Tabelstijlen op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen

Tip: Wanneer u op een grafiek klikt, worden er rechtstreeks aan de rechterkant van de grafiek ook drie knoppen weergegeven. Klik op de knop Grafiekstijlen Knop Het uiterlijk van de grafiek aanpassen om snel de kleur of de stijl van een grafiek te wijzigen.

Voorbeeld

Stel dat u besluit dat de grafiek % voltooid in het rapport Projectoverzicht aan een facelift toe is.

Grafiek % voltooid in het rapport Projectoverzicht

 1. Klik op een willekeurige plaats in de grafiek % voltooid en klik vervolgens op Hulpmiddelen voor grafieken - Ontwerpen.

 2. Kies een nieuwe stijl in de groep Grafiekstijlen. Met deze stijl worden de lijnen verwijderd en worden schaduwen aan de kolommen toegevoegd.

  Groep Grafiekstijlen op het tabblad Hulpmiddelen voor grafieken - Ontwerpen

 3. Geef de grafiek wat diepte. Klik op Hulpmiddelen voor grafieken - Ontwerpen > Ander grafiektype.

  Knop Ander grafiektype

 4. Klik op Kolom > Gestapelde 3D-kolom.

  Dialoogvenster Grafiektype wijzigen

 5. Voeg een achtergrondkleur toe. Klik op Hulpmiddelen voor grafieken - Indeling > Opvullen van vorm en kies een nieuwe kleur.

  Menu met kleuropties voor Opvullen van vorm

 6. Wijzig de staafkleuren. Klik op de staven om deze te selecteren en klik vervolgens op Hulpmiddelen voor grafieken - Indeling > Opvulling van vorm en kies een nieuwe kleur.

 7. Haal de getallen van de balken af. Klik op de getallen om ze te selecteren en sleep ze omhoog.

Die paar klikken maken al een heel verschil. En dit is nog maar het topje van de ijsberg met opmaakopties.

Opgemaakte grafiek % voltooid in het rapport Projectoverzicht

Uw eigen rapport maken

 1. Klik op Rapport > Nieuw rapport.

 2. Kies een van de vier opties en klik op Selecteren.

 3. Geef het rapport een naam en voeg er informatie aan toe.

  Menu Nieuw rapport op het tabblad Rapport

  Leeg    Hiermee maakt u een leeg tekenpapier. Gebruik het tabblad Ontwerpen van Rapporthulpmiddelen om grafieken, tabellen, tekst en afbeeldingen toe te voegen.

  Grafiek    In Project wordt een grafiek gemaakt waarin Werkelijke hoeveelheid werk, Resterende hoeveelheid werk en Werk standaard met elkaar worden vergeleken. Gebruik het deelvenster Lijst met velden om andere velden te kiezen en te vergelijken, en gebruik de besturingselementen om de kleur en de opmaak van de grafiek te wijzigen.

  Tabel    Gebruik het deelvenster Lijst met velden om de velden te kiezen die u in de tabel wilt weergeven (standaard zijn dit Naam, Begin, Einde en % voltooid). In het vak Overzichtsniveau kunt u selecteren hoeveel niveaus van het projectoverzicht u in de tabel wilt weergeven. U kunt het uiterlijk van de tabel wijzigen op de tabbladen Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen en Hulpmiddelen voor tabellen - Indeling.

  Vergelijking    Hiermee worden twee grafieken naast elkaar gezet. De grafieken bevatten aanvankelijk dezelfde gegevens. Klik op een grafiek en kies de gewenste gegevens in het deelvenster Lijst met velden om zo twee verschillende grafieken te maken.

Grafieken die u helemaal zelf maakt, kunt u volledig aanpassen. U kunt elementen toevoegen en verwijderen, en de gegevens naar wens aanpassen.

Een rapport delen

 1. Klik op een willekeurige plaats in het rapport.

 2. Klik op Rapporthulpmiddelen - Ontwerp > Rapport kopiëren.

  Knop Rapport kopiëren op het tabblad Rapporthulpmiddelen - Ontwerp

 3. Plak het rapport in een programma waarin graphics worden weergegeven.

Tip: Mogelijk moet u het rapport vergroten of verkleinen en dit uitlijnen wanneer u het plakt op de nieuwe locatie.

U kunt ook het rapport afdrukken om het op de ouderwetse manier te delen.

Een nieuw rapport beschikbaar maken voor toekomstige projecten

Via Beheer kunt u een nieuw rapport kopiëren naar de algemene sjabloon, zodat u dit rapport in toekomstige projecten kunt gebruiken.

Meer manieren om projectgegevens te rapporteren

Visuele rapporten stellen u in staat om projectinformatie grafisch te bekijken met behulp van verbeterde draaitabellen in Excel 2010. Nadat projectinformatie is geëxporteerd naar Excel, kunt u de rapporten verder aanpassen met de verbeterde draaitabelfuncties van Excel 2010, zoals filter slicers, zoeken in draaitabellen, sparklines in draaitabellen om trends direct te laten zien, en OLAP-terugname verbeteringen.

De rapportsjablonen in Project 2010 zijn onderverdeeld in zes categorieën in het dialoogvenster Visuele rapporten - Rapport maken , waartoe u toegang hebt door te klikken op Visuele rapporten in de groep Rapporten van het tabblad Project . De volgende secties beschrijven de visuele rapporten in elke categorie.

U kunt ook uw eigen aangepaste stijlen maken. Aangepaste rapporten verschijnen in de categorie voor het type gegevens dat wordt gebruikt.

Categorie Taakgebruik

De volgende tabel beschrijft de visuele rapporten in de categorie Taakgebruik. Deze zijn gebaseerd op tijdgebonden taak gegevens.

Opmerking: Tijdgebonden toewijzingsgegevens zijn beschikbaar in rapporten in de categorie Toewijzingsgebruik.

Name

Type

Beschrijving

Cashflowrapport

Excel

Gebruik dit rapport om een staafdiagram te bekijken met kosten en cumulatieve kostenbedragen die over een bepaalde tijdsperiode zijn weergegeven.

Rapport Verdiende waarde gedurende een bepaalde tijdsperiode

Excel

Gebruik dit rapport om een grafiek te bekijken die AC (werkelijke kosten van uitgevoerde werkzaamheden), geplande waarde (gebudgetteerde kosten van gepland werk) en verdiende waarde (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) weergeeft over een bepaalde tijdsperiode.

Categorie Taakgebruik

De volgende tabel beschrijft de visuele rapporten in de categorie Taakgebruik. Deze rapporten zijn gebaseerd op tijdgebonden brongegevens.

Opmerking: Tijdgebonden toewijzingsgegevens zijn beschikbaar in rapporten in de categorie Toewijzingsgebruik.

Name

Type

Beschrijving

Cashflowrapport

Visio

Gebruik dit rapport om een diagram met geplande en werkelijke kosten voor het project over een bepaalde tijdsperiode weer te geven. Kosten zijn uitgesplitst naar resourcetype (werk-, materiaal- en kosten). Een indicator geeft aan of geplande kosten de basislijnkosten overschrijden.

Rapport Beschikbaarheid van resources

Visio

Gebruik dit rapport om een diagram te bekijken met het werk en de resterende beschikbaarheid van de bronnen van uw project, opgesplitst per resourcetype (werk, materiaal en kosten). Een rode markering wordt weergegeven naast elke resource die overbezet is.

Overzichtsrapport Resourcekosten

Excel

Gebruik dit rapport om een cirkeldiagram te bekijken dat de verdeling van resourcekosten tussen de drie resourcetypen illustreert: kosten, materiaal en werk.

Beschikbaarheidsrapport werkresources

Excel

Gebruik dit rapport om een staafdiagram weer te geven met totale capaciteit, werk en resterende beschikbaarheid voor werkbronnen die over een bepaalde tijdsperiode worden weergegeven.

Overzichtsrapport werkresources

Excel

Gebruik dit rapport om een staafgrafiek weer te geven met totale resourcecapaciteit, werk, resterende beschikbaarheid en daadwerkelijk werk, geïllustreerd in werkeenheden.

Categorie toewijzingsgebruik

De volgende tabel beschrijft de visuele rapporten in de categorie Opdrachtgebruik. Deze rapporten zijn gebaseerd op de tijdgebonden gegevens, vergelijkbaar met de gegevens die zijn gevonden in de weergave Taakgebruik en Resourcegebruik .

Name

Type

Beschrijving

Rapport Kosten volgens basislijn

Excel

Gebruik dit rapport om een staafdiagram te bekijken met basislijnkosten, geplande kosten en werkelijke kosten voor uw project, geïllustreerd in verschillende taken.

Basislijnrapport

Visio

Gebruik dit rapport om een diagram van uw project te bekijken, opgesplitst per kwartaal en vervolgens per taak. In dit rapport worden geplande werkzaamheden en kosten vergeleken met werk volgens basislijn en -kosten. Indicatoren worden gebruikt om aan te geven dat geplande werkzaamheden de basislijnprestaties overschrijden en wanneer de geplande kosten hoger zijn dan de basiskosten.

Rapport Werk volgens basislijn

Excel

Gebruik dit rapport om een staafdiagram te bekijken met basislijnwerk, gepland werk en werkelijk werk voor uw project, geïllustreerd in verschillende taken.

Rapport Gebudgetteerde kosten

Excel

Gebruik dit rapport om een staafdiagram te bekijken met budgetkosten, basislijnkosten, geplande kosten en werkelijke kosten die in de loop van de tijd zijn weergegeven.

Rapport Gebudgetteerd werk

Excel

Gebruik dit rapport om een staafdiagram te bekijken met budgetwerk, basislijnwerk, gepland werk en werkelijk werk dat in de loop van de tijd is weergegeven.

Rapport Verdiende waarde gedurende een bepaalde tijdsperiode

Excel

Gebruik dit rapport om een grafiek te bekijken die AC (werkelijke kosten van uitgevoerde werkzaamheden), geplande waarde (gebudgetteerde kosten van gepland werk) en verdiende waarde (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) weergeeft over een bepaalde tijdsperiode.

Overzicht van taak-, bron- en toewijzingsoverzicht

De volgende tabel beschrijft de visuele rapporten in de categorieën Taakoverzicht, Resource-overzicht en Toewijzingsoverzicht. Overzichtsrapporten bevatten geen tijdgebonden gegevens.

Categorie

Name

Type

Beschrijving

Taaksamenvatting

Statusrapport Kritieke taken

Visio

Gebruik dit rapport om een diagram te bekijken met het werk en het resterende werk voor zowel essentiële als niet-essentiële taken. De gegevensbalk geeft het percentage voltooid werk.

Taaksamenvatting

Taakstatusrapport

Visio

Gebruik dit rapport om een diagram te bekijken van het werk en het percentage werk dat voltooid is voor taken in uw project, met symbolen die aangeven wanneer werk op basislijn meer is dan werk, wanneer werk op basislijn gelijk is aan werk en wanneer werk het basislijnwerk overschrijdt. De gegevensbalk geeft het percentage voltooid werk.

Resourcesamenvatting

Resourcerapport Resterende hoeveelheid werk

Excel

Gebruik dit rapport om een staafdiagram te bekijken met resterend werk en feitelijk werk voor elk werkresource, geïllustreerd in werkeenheden.

Toewijzingssamenvatting

Resourcestatusrapport

Visio

Gebruik dit rapport om een diagram te bekijken van de werk- en kostenwaarden voor elk van de bronnen van uw project. Het percentage voltooid werk wordt aangegeven door de schaduw in elk vak in het diagram. De arcering wordt donkerder naarmate de resource bijna klaar is met het toegewezen werk.

Een visueel rapport maken met behulp van een sjabloon

 1. Klik op het tabblad Project in de groep rapporten op visuele rapporten .
  Afbeelding groep Rapporten

 2. In het dialoogvenster visuele rapporten op het tabblad alle, klikt u op het rapport dat u wilt maken.

  Als het rapport dat u wilt maken niet wordt vermeld, schakelt u het selectievakje Rapportsjablonen gebruiken uit in en klikt u vervolgens op Wijzigen om naar de locatie te bladeren die uw rapport bevat.

  Tip: Als u weet welke categorie het rapport bevat, kunt u op het tabblad van die categorie klikken om een kortere lijst met rapporten te bekijken. Als u alleen rapporten wilt weergeven die in Excel of Visio worden geopend, schakelt u het selectievakje Microsoft Excel of Microsoft Visio in of uit.

 3. Als u het niveau van gebruiksgegevens in het rapport wilt wijzigen, selecteert u Jaren , Kwartalen , Maanden , Weken of Dagen uit de lijst Selecteer het niveau van gebruiksgegevens om op te nemen in het rapport .

  Opmerking: Standaard stelt Project het niveau van gebruiksgegevens in op wat het aanbeveelt voor de grootte van uw project. Voor de meeste projecten is dit weken. Als u ervoor kiest gegevens op een gedetailleerder niveau op te nemen, kunnen de prestaties van het rapport worden verlaagd. Als u voor de beste prestaties meerdere rapporten tegelijkertijd voor hetzelfde project bekijkt, moet u het gegevensniveau niet wijzigen. Als u het gegevensniveau wijzigt, moet de lokale tijdelijke rapportagedatabase opnieuw worden gemaakt. Als u geen gebruiksgegevens in uw rapporten wilt opnemen, stelt u het gegevensniveau in op jaar voor de beste prestaties.

 4. Klik op weergave om het rapport te genereren en te openen in Excel of Visio.

Een bestaande sjabloon voor visuele rapporten bewerken

 1. Klik op het tabblad Project in de groep rapporten op visuele rapporten .
  Afbeelding groep Rapporten

 2. In het dialoogvenster visuele rapporten op het tabblad alle, klikt u op het rapport dat u wilt bewerken.

  Tip: Als u weet welke categorie het rapport bevat, kunt u op het tabblad van die categorie klikken om een kortere lijst met rapporten te bekijken. Als u alleen rapporten wilt weergeven die in Excel of Visio worden geopend, schakelt u de selectievakjes Microsoft Excel of Microsoft Visio in of uit.

 3. Klik op sjabloon bewerken.

 4. Klik in het dialoogvenster Visuele rapporten - Veldkiezer op de velden die u wilt toevoegen of verwijderen uit het rapport en klik vervolgens op Toevoegen, Verwijderen, of Alles verwijderen om velden te verplaatsen tussen de vakken Beschikbare velden en Geselecteerde velden, of tussen de Beschikbare aangepaste velden en Velden met geselecteerde aangepaste velden .

  Velden in de vakken geselecteerde velden en geselecteerde aangepaste velden worden in het rapport opgenomen.

 5. Klik op sjabloon bewerken om het rapport te maken met de aangepaste lijst met velden.

 • In het dialoogvenster Visuele rapporten - Veldkiezer worden sommige velden geïdentificeerd als dimensies. Het is belangrijk om minder dan zes dimensies voor uw rapport te selecteren. Als u meer dan zes afmetingen selecteert, worden de rapportprestaties aanzienlijk verkleind.

 • Niet alle velden zijn beschikbaar in alle rapporten. Sommige velden zijn alleen beschikbaar in Visio-rapporten en niet in Excel-rapporten.

 • Als u het veld dat u wilt opnemen in het dialoogvenster Visuele rapporten - Veldkiezer niet kunt vinden, kan het zijn dat deze onder een andere gegevenscategorie is opgeslagen. Veel velden die u bijvoorbeeld kunt zien als velden voor taaksamenvatting zijn in feite toewijzingsoverzichtsvelden.

Een nieuw sjabloon voor visuele rapporten maken

 1. Klik op het tabblad Project in de groep rapporten op visuele rapporten .
  Afbeelding groep Rapporten

 2. In het dialoogvenster visuele rapporten klikt u op nieuw sjabloon.

 3. Klik in de sectie Toepassing selecteren op Excel om een Excel-sjabloon te maken, of klik op Visio (metrisch) om een Visio-sjabloon te maken.

 4. In de sectie gegevenstype selecteren selecteert u het type gegevens dat u wilt gebruiken in het rapport.

  Als u tijdgebaseerde gegevens wilt opnemen, selecteert u Taakgebruik , Resourcegebruik of toewijzingsgebruik in de lijst in de sectie gegevenstype selecteren .

 5. Klik op veldkiezer.

 6. In het dialoogvenster Visuele rapporten - Veldkiezer houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op de standaard projectvelden die u aan het rapport wilt toevoegen in het vak Beschikbare velden .

 7. Klik op toevoegen om ze naar het vak geselecteerde velden te verplaatsen.

 8. Houd CTRL Ingedrukt en klik op de aangepaste velden die u wilt toevoegen aan het rapport in het vak beschikbare aangepaste velden.

 9. Klik op toevoegen om ze naar het vak geselecteerde aangepaste velden te verplaatsen.

 • Als u de Engelse versie van Office Project 2007 heeft geïnstalleerd, hebt u de mogelijkheid om een Visio-sjabloon te maken die Amerikaanse eenheden gebruikt.

 • Als u een veld uit het rapport wilt verwijderen, klikt u in het dialoogvenster Visuele rapporten - Veldkiezer op het veld in het vak Geselecteerde velden of Geselecteerde aangepaste velden en klik vervolgens op Verwijderen . Als u alle standaard- of aangepaste velden uit het rapport wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen in de sectie Velden selecteren of Aangepaste velden selecteren .

 • Niet alle velden zijn beschikbaar in alle rapporten. Sommige velden zijn alleen beschikbaar in Visio-rapporten en niet in de Excel-rapporten.

 • Als u het veld dat u wilt opnemen in het dialoogvenster Visuele rapporten - Veldkiezer niet kunt vinden, kan het zijn dat deze onder een andere gegevenscategorie is opgeslagen. Veel velden die u bijvoorbeeld kunt zien als velden voor taaksamenvatting zijn in feite toewijzingsoverzichtsvelden.

 • In het dialoogvenster Visuele rapporten - Veldkiezer worden sommige velden geïdentificeerd als dimensies. Het is belangrijk om minder dan zes dimensies voor uw rapport te selecteren. Als u meer dan zes afmetingen selecteert, worden de rapportprestaties aanzienlijk verkleind.

 • Wanneer u klaar bent met het maken van een visueel rapport, kunt u deze opslaan op de standaardlocatie (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) of op een andere locatie op uw computer of netwerk. Sjablonen die op de standaardsjabloonlocatie zijn opgeslagen, verschijnen automatisch in het dialoogvenster Visuele rapporten - Rapport maken .

 • Als u een ander taalpakket begint te gebruiken nadat u een aangepaste visuele rapportsjabloon hebt opgeslagen, blijft de sjabloon beschikbaar maar wordt deze niet gevuld. De oorspronkelijke veldnamen in de nieuwe taal worden niet herkend en niet opgenomen in het rapport.

Rapportgegevens exporteren

U kunt specifieke gegevens selecteren om te exporteren binnen een categorie (OLAP-kubus), of u kunt alle projectgegevens exporteren als een rapportagedatabase.

Gegevens exporteren als een OLAP-kubus

 1. Klik op het tabblad Project in de groep rapporten op visuele rapporten .
  Afbeelding groep Rapporten

 2. In het dialoogvenster visuele rapporten klikt u op gegevens opslaan.

 3. In de sectie Rapportagekubus opslaan, selecteert u de categorie met de soorten gegevens die u wilt opslaan.

 4. Klik op Veldkiezer om de velden te wijzigen die zijn opgenomen in de lijst met gegevens die u wilt exporteren.

 5. Klik in het dialoogvenster Visuele rapporten - Veldkiezer op de velden die u wilt toevoegen of verwijderen uit de lijst met gegevens die u wilt exporteren en klik vervolgens op Toevoegen, Verwijderen, of Alles verwijderen om velden te verplaatsen tussen de vakken Beschikbare velden en Geselecteerde velden, of tussen de Beschikbare aangepaste velden en Velden met geselecteerde aangepaste velden .

  Velden in de vakken geselecteerde velden en geselecteerde aangepaste velden worden in de geëxporteerde gegevens opgenomen.

 6. Klik op OK in het dialoogvenster visuele rapporten - veldkiezer en klik vervolgens op kubus opslaan.

 7. Blader naar de locatie waar u de kubusgegevens wilt opslaan en klik op Opslaan.

 • Kubusgegevens worden opgeslagen als een .cub-bestand.

 • Wanneer u kubusgegevens met Visio opent, kan het .cub-bestand niet worden opgeslagen op een netwerkshare.

Gegevens exporteren als een database met rapporten

 1. Klik op het tabblad Project in de groep rapporten op visuele rapporten .
  Afbeelding groep Rapporten

 2. In het dialoogvenster visuele rapporten klikt u op gegevens opslaan.

 3. Klik op Database opslaan.

 4. Blader naar de locatie waar u de database wilt opslaan en klik op Opslaan.

  De gegevens worden opgeslagen als een Microsoft Office Access-databasebestand (.mdb).

Project voor het web biedt twee belangrijke opties voor rapportage: Excel en Power BI Desktop. Excel-rapportage wordt geleverd met Microsoft 365, terwijl Power BI Desktop een afzonderlijke licentie heeft.

Excel 

Wanneer u een project beheerd in Project voor het web, het exporteren van een project naar Excel laat u:

 • Een rapport en beelden maken

 • Een bestand met projectdetails verzenden naar externe belanghebbenden

 • Een kopie van uw projectgegevens archiveren voor controle en conformiteit

 • Kopieën van uw project afdrukken

Ga als volgt te werk als u uw project wilt exporteren:

 1. Ga naar project.microsoft.com en open het project dat u wilt exporteren naar Excel.

 2. Selecteer in de rechterbovenhoek de drie puntjes (...) en selecteer vervolgens Exporteren naar Excel.

  Schermopname van het menu in Project voor het web met de optie Exporteren naar Excel.

 3. Wanneer je het bericht ziet ''Helemaal klaar! We hebben [uw projectnaam] geëxporteerd." onderaan het scherm, kunt u uw nieuwe Excelbestand opzoeken waar u uw downloads bewaart.

Wanneer u het Excelbestand dat uw project bevat opent ziet u bovenaan een tabblad dat "Projecttaken" heet, wat een samenvatting bevat van alle informatie over het project, met de naam, projectmanager, de start- en einddata, de duur, en het voltooide percentage voor het hele project. U ziet ook op welke datum het was geëxporteerd. Daaronder ziet u een tabel met alle informatie voor uw project.

Meer informatie over rapportopties voor Excel

Power BI-bureaublad

Eerst maakt u verbinding met Project voor de webgegevens via Power BI Desktop, vervolgens opent u de Project Power BI-sjabloon en verkent u de rapporten die de sjabloon bevat. 

Belangrijk: U hebt een Power BI-abonnement (en in veel gevallen een Project-abonnement) nodig om dit hulpmiddel voor rapportage te gebruiken. Zie de volgende sectie voor details.

Licenties

Om uw Power BI-rapporten in Project te gebruiken voor de webgegevens, moet u een gelicenseerde gebruiker van Power BI Desktop of Power BI Pro zijn. Zie prijzen Power BI voor meer informatie.

Als u Power BI-rapporten in Project wilt maken of aanpassen voor de webgegevens, hebt u ook Project Abonnement 3 (voorheen Project Online Professional) of Project Abonnement 5 (voorheen Project Online Premium) nodig.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×