Een publicatie afdrukken

Publisher voor Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het belangrijkste gebruik van Publisher is kwalitatief hoogwaardig af te drukken publicaties. Deze kunnen worden afgedrukt op een desktopprinter of verzonden naar een kopieerbedrijf of commerciële drukkerij. Zie voor meer informatie kunt u kiezen tussen deze opties afdrukken: kiezen tussen bureaublad, kopieerbedrijf en een commerciële afdrukservice.

Opmerking: Het voorbeeldvenster kan in zwart-wit weergegeven, zelfs als uw of kleur bevat als de geselecteerde printer geen ondersteuning biedt voor afdrukken in kleur, of als de geselecteerde printer kleur ondersteunt en u grijstinten instelling hebt geselecteerd.

Waar is de opdracht Afdrukken gebleven?

In Publisher 2010 en hoger is de opdracht afdrukken in de weergave Backstage. Als u naar de Backstage-weergave, klikt u op het tabblad bestand in de linkerbovenhoek van Publisher De knop Bestand . Naast het werkblad afdrukt, is de weergave Backstage opdrachten voor het opslaan, openen, en bestanden, evenals de informatie over de huidige publicatie sluiten en het delen van de publicatie en Publisher-opties.

Instellingen en Afdrukvoorbeeld afdrukken

De Backstage-weergave om af te drukken ziet er zo uit.

Overzicht van afdrukinstellingen in Publisher

De afdrukinstellingen zijn aan de linkerkant en het voorbeeldvenster is aan de rechterkant. De instellingen aan de linkerkant is van invloed op de afgedrukte publicatie, terwijl de instellingen aan de rechterkant zijn alleen van invloed op de weergave van de publicatie.

Opmerking: Sommige van deze besturingselementen, is afhankelijk van andere instellingen; bijvoorbeeld zijn het kleurbesturingselement alleen beschikbaar als uw printer in kleur kan afdrukken, en wordt de schuifregelaar doorzichtigheid van voorgrond/achtergrond alleen beschikbaar als u op afdrukken op beide zijden van het papier kiest.

U kunt de afdrukinstellingen gebruiken voor het configureren van de volgende opties.

Afdrukinstellingen in Publisher 2010

1

Afdrukken

Voer het aantal exemplaren van de afdruktaak die u wilt afdrukken en drukt u op de taak verzenden naar uw printer afdrukken .

2

Printer

Behalve in een lijst met beschikbare printers te selecteren, kunt u ook een nieuwe printer toevoegen, toegang tot de Eigenschappen van de Printeren afdrukken naar een bestand.

3

Instellingen

De instellingen sectie hebt die u meer controle over:

 • Pagina's: Hiermee kunt u selecteren van specifieke pagina's of paginabereiken om af te drukken.

 • Pagina's per vel: Hier kunt u opgeven waar de publicatie wordt afgedrukt op een vel papier en hoe de pagina's van uw publicatie worden worden bepaald uit op het vel papier.

 • Papierformaat: Selecteer de grootte en de stijl van het vel papier dat u gebruiken wilt voor uw publicatie afdrukken.

 • Eén dubbelzijdig/twee dubbelzijdig afdrukken: Kies of u wilt afdrukken op beide zijden van het papier en rand die u wilt gebruiken in het papier spiegelen.

 • Kleur: als uw printer kleur ondersteunt wordt dit besturingselement kunt u kiezen kleur of grijstinten afdrukken.

 • Instellingen voor publicatie opslaan: als dit is het selectievakje opslaan uw selecties Instellingen met deze publicatie hebt geselecteerd.

Opmerking: In Publisher verwijst paginaformaat naar een werkgebied van uw publicatie. Grootte van het papier of vellen, is de grootte van het papier dat u om af te drukken gebruikt. Een vel papier meerdere pagina's kan bevatten, en een grote pagina mogelijk over meerdere vellen wordt afgedrukt.

Het voorbeeldvak verandert aan eventuele wijzigingen in de afdrukinstellingen.

Afdrukvoorbeeld in Publisher 2010

Wordt ook het volgende geboden.

1

Blad navigatie

Door de bladen van uw publicatie gaan.

2

Voorgrond en achtergrond knoppen

Deze knoppen zijn beschikbaar wanneer u op beide zijden van het vel papier afdrukken: klik op de voorgrond weergeven of achterzijde van het blad.

3

Zoom slider

Schuif naar links om het dialoogvenster met formuliereigenschappen en schuif naar rechts om in te zoomen op uw publicatie.

4

Aanpassen aan vel

Als u meer dan één blad weergeeft, wordt deze knop als u wilt bekijken van één blad zoom.

5

Meerdere bladen weergeven

Als uw publicatie worden afgedrukt op meerdere vellen, kunt u deze knop om een voorbeeld van meerdere werkbladen tegelijk te gebruiken.

6

Paginanummers weergeven/verbergen

Deze schuifregelaar ziet u de volgorde van de pagina's worden ingesteld op de bladen papier. Dit is vooral handig wanneer u een publicatie met meerdere pagina's op het blad, zoals een wenskaart afdrukt.

7

De linialen weergeven/verbergen

Weergeven of verbergen van de linialen voor de hoogte en breedte van de momenteel geselecteerde vel papier. Als u het papierformaat in Instellingenwijzigt, wordt de linialen dienovereenkomstig gewijzigd.

8

Transparante weergave schuifregelaar

f u beide zijden van het blad wilt afdrukken, kunt deze schuifregelaar u de andere kant van het blad, zoals het afgedrukte papier vasthoudt over een light tabel zichtbaar. Hiermee kunt u om ervoor te zorgen dat uw publicatie uitgelijnd correct op beide zijden van het vel papier.

De publicatie afdrukken

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Stel het aantal exemplaren wilt afdrukken in kopieën van afdruktaakin de sectie afdrukken .

 3. Zorg dat de juiste printer is geselecteerd in de sectie Printer .

  Het voorbeeldvenster wordt weergegeven in zwart-wit, ongeacht of uw of kleur bevat, tenzij u een kleurenprinter hebt geselecteerd.

 4. In het gedeelte Instellingen :

  1. Zorg ervoor dat de juiste set van pagina's of secties is geselecteerd.

  2. Selecteer de notatie voor de toepassing van de pagina's op het blad.

  3. Stel het papierformaat in.

  4. Instellen of u wilt afdrukken op een-kant van het blad papier of beide en bij het afdrukken op beide zijden van of u het vel papier op de lange of korte zijde spiegelen.

  5. Als uw printer in kleur kan afdrukken, kiest u of u wilt kleuren of grijstinten afdrukken.

 5. Klik op de knop afdrukken verzend de publicatie bij uw printer.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Stel het aantal exemplaren wilt afdrukken in kopieën van afdruktaakin de sectie afdrukken .

 3. Klik op de knop afdrukken verzend de publicatie bij uw printer.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Klik in het tekstvak van pagina's in de sectie Instellingen .

 3. Typ in het tekstvak het paginanummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typt u een koppelteken en typt u de laatste pagina van het bereik dat u afdrukken wilt, bijvoorbeeld: 2-4 wordt weergegeven.

 4. Klik op de knop afdrukken verzend de publicatie bij uw printer.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Klik in het tekstvak van pagina's in de sectie Instellingen .

 3. Typ in het tekstvak het paginanummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typ een komma en typ vervolgens de volgende pagina die u wilt afdrukken. Herhaal voor elke paginanummer dat u afdrukken wilt, bijvoorbeeld 2,4,6,8.

 4. Klik op de knop afdrukken verzend de publicatie bij uw printer.

Als u labels of visitekaartjes afdrukt, zijn de standaardoptie voor meerdere exemplaren per vel. Dit wordt meer dan één exemplaar van elke pagina van uw publicatie, waarbij elke set van pagina's op afzonderlijke vellen afgedrukt. Wanneer u deze optie kiest, beschikbaar de knop Indelingsopties , zodat u kunt de margehulplijnen als u wilt vergroten of verkleinen van het aantal exemplaren van uw publicatie dat op een vel papier past aanpassen. Stel dat uw publicatie visitekaartje bevat twee pagina's, elke pagina met een andere visitekaartje en u meerdere exemplaren per vel en 10 exemplaren en een totaal van 20 kopieën selecteert, 10 exemplaren van elk van de twee andere visitekaartjes, worden afgedrukt op twee vellen, één werkblad voor elke pagina.

 1. Klik op bestand >afdrukken.

 2. Meerdere exemplaren per vel selecteert in het gedeelte Instellingen en selecteer het aantal exemplaren.

 3. Klik op de knop afdrukken verzend de publicatie bij uw printer.

  Notities: 

  • Als u op één pagina per velklikt, wordt uw publicatie worden afgedrukt in het midden van het vel papier.

  • Als u afdrukken van één pagina van uw publicatie per vel op een specifieke positie op het blad wilt, klikt u op meerdere exemplaren per vel, klikt u op Opties voor indelingen vervolgens wijzigt de positie van uw publicatie op het blad door het aanpassen van de opties van de rij, kolom opties en waarden van de horizontale en verticale tussenruimte onder meer afdrukopties. Deze optie is beschikbaar voor publicaties met paginaformaten die kleiner zijn dan de papierformaten, zoals advertenties, visitekaartjes, en Bedankkaarten.

Als u labels, naamplaatjes of visitekaartjes afdrukken wilt, is het meestal efficiëntste voor een hele reeks afdrukken op één blad. U kunt dit doen in Publisher van de optie meerdere pagina's per vel op de pagina afdrukken . Wanneer u deze optie kiest, beschikbaar de knop Indelingsopties , zodat u kunt de margehulplijnen als u wilt vergroten of verkleinen van het aantal exemplaren van uw publicatie dat op een vel papier past aanpassen. Bijvoorbeeld als u een reeks 10 briefkaarten met verschillende informatie over elk hebt en u meerdere pagina's per vel en één exemplaar hebt geselecteerd, klikt u vervolgens alle tien pagina's worden afgedrukt op één vel papier.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het paginaformaat publicatie kleiner dan het blad dat de publicatie is geconfigureerd is voor afdrukken op.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Meerdere pagina's per vel selecteert in het gedeelte Instellingen en selecteer het aantal exemplaren.

 3. Klik op de knop afdrukken verzend de publicatie bij uw printer.

Een of meer exemplaren van een publicatie afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 2. Geef in het vak Exemplaren het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken.

 3. Kies eventueel andere gewenste opties en klik vervolgens op afdrukken.

Specifieke pagina's van een publicatie afdrukken

Huidige pagina afdrukken van de pagina die u momenteel weergeeft, kunt u selecteren.

Een bereik van pagina's afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 2. Klik in het dialoogvenster afdrukken , klikt u op het tabblad publicaties en papierinstellingen .

 3. Klik onder Afdrukbereik, klikt u op pagina's.

 4. Typ het nummer van de pagina van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typt u een koppelteken en typt u de laatste pagina van het bereik dat u afdrukken wilt, zoals 2-4 wordt weergegevenin het tekstvak.

 5. Klik op Afdrukken.

  Slechts één pagina wilt afdrukken, typt u hetzelfde getal in de vakken van en tot .

Afzonderlijke pagina's afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 2. Klik in het dialoogvenster afdrukken , klikt u op het tabblad publicaties en papierinstellingen .

 3. Klik onder Afdrukbereik, klikt u op pagina's.

 4. Typ in het tekstvak het paginanummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typ een komma en typ vervolgens de volgende pagina die u wilt afdrukken. Herhaal voor elke paginanummer dat u afdrukken wilt, bijvoorbeeld 2,4,6,8.

 5. Klik op Afdrukken.

Naar boven

Het aantal exemplaren die op een vel papier worden afgedrukt wijzigen

Als u labels of visitekaartjes afdrukt, zijn de standaardoptie voor meerdere exemplaren per vel. Met deze optie kunt u de margehulplijnen als u wilt vergroten of verkleinen van het aantal exemplaren van uw publicatie dat op een vel papier past aanpassen. Stel dat uw publicatie visitekaartje bevat twee pagina's, elke pagina een andere visitekaartje bevat, en u meerdere exemplaren per vel en drie exemplaren, een totaal van zes kopieën hebt geselecteerd, drie kopieën van elk van de twee andere visitekaartjes, wordt worden afgedrukt.

 1. Open de publicatie die u afdrukken wilt, bijvoorbeeld een label.

 2. Klik in het menu Bestand op Afdrukken en klik vervolgens op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Eén pagina per vel.

  • Klik op Meerdere exemplaren per vel.

   Notities: 

   • Als u op één pagina per velklikt, wordt uw publicatie worden afgedrukt in het midden van het vel papier.

   • Als u afdrukken van één pagina van uw publicatie per vel op een specifieke positie op het blad wilt, klikt u op meerdere exemplaren per velen wijzig de positie van uw publicatie op het blad door de opties van de rij, kolomopties en horizontale aan te passen en verticale tussenruimte waarden onder meer afdrukopties deze optie is beschikbaar voor publicaties met paginaformaten die kleiner dan de papierformaten, zoals advertenties, visitekaartjes en kaarten met Compliment zijn.

   • Zodat u eenvoudiger meerdere exemplaren van een publicatie afdrukken op een vel papier, schakelt u bijsnijdmarkeringenuit te lijnen van een publicatie van de fabrikant van een specifieke product.

De marges wijzigen

Door de marges en de horizontale en verticale tussenruimte aanpassen, kunt u het aantal exemplaren dat op een vel papier past.

 1. Open de publicatie die u wilt afdrukken.

 2. Klik in het menu Bestand op Afdrukken en klik vervolgens op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 3. Voer een van de volgende opties onder meer afdrukopties:

  • Als u wilt het aantal exemplaren dat past vergroten, verkleinen de waarden in de vakken Zijmarge en horizontale tussenruimte . Mogelijk moet u ook de waarde voor de verticale tussenruimte aanpassen.

  • Als u wilt het aantal exemplaren dat past verlagen, verhoogt u de waarden in de vakken Zijmarge, horizontale tussenruimteen verticale tussenruimte .

Wanneer u de marges en hiaten wijzigt, wordt het voorbeeldvenster weergegeven hoeveel exemplaren passend maken op het vel papier.

Tip: Als u wilt afdrukken op een specifiek product van een fabrikant, bijvoorbeeld een vel met etiketten, drukt u eerst af op een leeg vel papier om te controleren of de publicatie correct wordt uitgelijnd op het product.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×