Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie voor meer algemene hulp, bekijk Office Support Home of Oplossingen of tijdelijke oplossingen voor recente problemen met office.

U kunt Word met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om uw document een professioneel uiterlijk te geven door alinea's de gewenste manier te maken. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U leert hoe u de hoeveelheid ruimte voor en na elke alinea en de grootte van de inspringingen en regels kunt instellen.

Decoratief pictogram beknopte instructies over het instellen van de regelafstand of het inspringen van een Word document, maar het gebruik van een schermlezer? Zie de regelafstand wijzigen in Word, Inspringingen en afstand aanpassenof een verkeerd-om inspringing maken.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de afstand wilt instellen. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op ALT + P, SB. U hoort: ' alinea, afstand eerder '. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de gewenste waarde hoort, of typ de gewenste punten waarde (bijvoorbeeld 6 of 18) en druk op ENTER. Kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan.

 3. Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op ALT + P, SA. U hoort: "alinea, afstand na." Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de gewenste waarde hoort, of typ de gewenste punten waarde (bijvoorbeeld 6 of 18) en druk op ENTER.

Meer opties voor afstanden

 • Om snel de regelafstand voor een geselecteerde alinea in Word in te stellen, drukt u op ALT + H, K. U hoort: ' regel-en alinea-afstand. ' Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om een naam te selecteren in een lijst met veelgebruikte regelafstanden en druk op ENTER om de regel toe te passen.

 • Wanneer u een bepaalde alinea-afstand als standaardafstand wilt instellen, doet u het volgende:

  1. Selecteer in het document de tekst die de alinea-afstand bevat die u als standaardafstand wilt toepassen.

  2. Als u het dialoogvenster alinea wilt openen, drukt u op ALT + H, pag.

  3. Als u de alinea-afstand als standaard wilt instellen, drukt u op ALT + D.

  4. Met de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag in het dialoogvenster Microsoft Word kunt u de optie alleen dit document of alle documenten selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  5. Als u het dialoogvenster alinea wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Inspringen van alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de inspringing wilt instellen. Als u de inspringing van de alinea voor het hele document wilt instellen, drukt u op CTRL + A.

 2. Als u de grootte van de linkerinspringing wilt instellen, drukt u op ALT + P, IL. U hoort: ' alinea, links inspringen. ' Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag of typ de waarde (bijvoorbeeld ,25 heeft of 0,5) en druk op ENTER.

 3. Als u de grootte van de rechterinspringing wilt instellen, drukt u op ALT + P, IR. U hoort: ' alinea, rechts inspringen. ' Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag of typ de waarde (bijvoorbeeld ,25 heeft of 0,5) en druk op ENTER.

Meer opties voor het instellen van inspringingen

 • U kunt snel een eerste regel laten inspringen voor maar één alinea door de focus naar het begin van de eerste regel van de alinea te verplaatsen en op de Tab-toets te drukken. Als u de optie voor eerste regel inspringen toepast, springt de eerste regel van een alinea meer in dan de andere regels van de alinea.

 • Als u een door u geselecteerde inspringing wilt instellen als standaardinspringing, doet u het volgende:

  1. Selecteer in het document de tekst die de alinea-inspringing bevat die u als standaard inspringing wilt toepassen.

  2. Als u het dialoogvenster alinea wilt openen, drukt u op ALT + H, pag.

  3. Als u de alinea-inspringing als standaard wilt instellen, drukt u op ALT + D.

  4. Met de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag in het dialoogvenster Microsoft Word kunt u de optie alleen dit document of alle documenten selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  5. Als u het dialoogvenster alinea wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 • Voor het afdrukken van een blad stijl gebruikt u de functie voor het inspringen van een alinea, waarbij de alinea-inspringingen op tegenoverliggende pagina's worden gespiegeld. De linkerinspringing verandert in de inspringing en de rechterinspringing wordt de buitenste inspringing. Gespiegelde inspringing inschakelen:

  1. Selecteer in het document de tekst die de alinea-inspringing bevat die u op tegenoverliggende pagina's wilt spiegelen.

  2. Als u het dialoogvenster alinea wilt openen, drukt u op ALT + H, pag.

  3. Als u de inspringing wilt inschakelen, drukt u op ALT + M.

  4. Als u het dialoogvenster alinea wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer in Mac OS, om uw document een professioneel uiterlijk te geven door alinea's de gewenste uiterlijk te geven.

U kunt de hoeveelheid ruimte voor en na elke alinea en de grootte van de inspringingen instellen. U kunt ook een inspringing voor alleen de eerste regel van een alinea maken of een verkeerd-om inspringing maken, waarbij de eerste regel van de alinea niet inspringt, maar alle volgende regels wel.

Decoratief pictogram beknopte instructies over het instellen van de regelafstand of het inspringen van een Word document, maar het gebruik van een schermlezer? Zie Inspringingen en afstand aanpassen of een verkeerd-om inspringing maken.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Selecteer in uw document de alinea's waarvoor u de afstand wilt instellen.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Gebruik de opties in de groep Afstand om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de grootte van de huidige afstand en 'Vóór, tekst bewerken' hoort.

  • Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de grootte van de huidige afstand en 'Na, tekst bewerken' hoort.

  Typ in het veld Voor of Na een puntwaarde, bijvoorbeeld 6 of 18 (kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan).

 4. Druk op Enter om het dialoogvenster Alinea te sluiten en terug te keren naar het document.

Regelafstand instellen

 1. Als u de regelafstand van een alinea wilt wijzigen, selecteert u de gewenste alinea en drukt u op Option+Command+M om het dialoogvenster Alinea te openen.

 2. Als u een optie voor regelafstand wilt selecteren, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Regelafstand' hoort, gevolgd door een regelafstandoptie. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie voor regelafstand hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 3. Als u een aanpasbare optie, zoals Meerdere, selecteert om de grootte van de afstand in te stellen, drukt u op Tab. U hoort de huidige grootte van de afstand en 'Op'. Typ een waarde.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvan u de eerste regel van de alinea wilt laten inspringen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Als u de eerste regel van de alinea wilt laten inspringen, gebruikt u de opties in de groep Inspringing. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Speciaal, pop-upknop'. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u het volgende hoort: 'Eerste regel'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Tab om de grootte voor eerste regel inspringen in te stellen. U hoort de huidige grootte van de inspringing en 'Met'. Typ vervolgens een waarde in centimeters, bijvoorbeeld 1,5.

 5. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Opmerking: Alle volgende alinea's die u typt, worden ingesprongen weergegeven.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvan u alle regels behalve de eerste wilt laten inspringen om zo een verkeerd-om inspringing te maken.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. U kunt een verkeerd-om inspringing maken met de opties in de groep Inspringing. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Speciaal, pop-upknop'. Druk op Control+Option+spatiebalk om een optie te selecteren. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u het volgende hoort: 'Verkeerd-om'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Tab om de grootte voor de inspringing in te stellen. U hoort de huidige grootte van de inspringing en 'Met'. Typ vervolgens een waarde in centimeters, bijvoorbeeld 1,5.

 5. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in uw document de alinea's waarvan u de inspringing links of rechts wilt vergroten of verkleinen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Gebruik de opties in de groep Inspringing om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u de inspringing vanaf de linkermarge wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Vóór tekst'.

  • Als u de inspringing vanaf de rechtermarge wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Na tekst'.

  Als u de grootte van de inspringing wilt instellen, typt u een getal in centimeters. De grootte van de inspringing wordt gemeld.

 4. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de afstand van alinea's en regels te wijzigen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt instellen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weergeven ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' knop alineaopmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u ruimte vóór de alinea wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' afstand toevoegen voor de knop ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u na de alinea ruimte wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' afstand toevoegen na de knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u de afstand vóór de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' afstand verwijderen voor de knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u de afstand na de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' afstand verwijderen na de knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Opmerking: U kunt ruimte voor en na een alinea slechts overzetten, dus de optie om ruimte toe te voegen is alleen beschikbaar als er geen spatie voor of na een alinea staat en de optie voor het verwijderen van ruimte alleen beschikbaar is als er in de huidige ruimte voor of na een alinea staat.

Regelafstand instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de regelafstand wilt instellen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weergeven ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' knop alineaopmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' regelafstand, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Blijf swipen om de beschikbare waarden voor regelafstand door te lopen: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5en 3,0. Wanneer u de gewenste waarde hoort, dubbeltikt u op het scherm om de regelafstand in te stellen.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weergeven ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' knop alineaopmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' knop voor speciale inspringing ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' knop eerste regel ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weergeven ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' knop alineaopmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' knop voor speciale inspringing ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' hangende knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weergeven ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt vergroten, swipet u naar rechts totdat u ' Inspringing vergroten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verkleinen ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word voor Android met Talk Back, de ingebouwde schermlezer van Android, om de afstand van alinea's en regels te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakeloptie ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 3. Als u het tabblad Start wilt selecteren, dubbelklikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u ' tabblad Start ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' menu alineaopmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u ruimte vóór de alinea wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' afstand toevoegen voor de knop ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u na de alinea ruimte wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' afstand toevoegen na de knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u de afstand vóór de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' afstand verwijderen voor de knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u de afstand na de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' afstand verwijderen na de knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Opmerking: U kunt ruimte voor en na een alinea slechts overzetten, dus de optie om ruimte toe te voegen is alleen beschikbaar als er geen spatie voor of na een alinea staat en de optie voor het verwijderen van ruimte alleen beschikbaar is als er in de huidige ruimte voor of na een alinea staat.

Regelafstand instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakeloptie ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 3. Als u het tabblad Start wilt selecteren, dubbelklikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u ' tabblad Start ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' menu alineaopmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' keuzelijst met invoervak regelafstand ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Blijf swipen om de beschikbare waarden voor regelafstand door te lopen: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5en 3,0. Wanneer u de gewenste waarde hoort, dubbeltikt u op het scherm om de regelafstand in te stellen.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakeloptie ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 3. Als u het tabblad Start wilt selecteren, dubbelklikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u ' tabblad Start ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' menu alineaopmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' speciaal inspringen, menu ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' eerste regel, niet gecontroleerd, schakelen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakeloptie ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 3. Als u het tabblad Start wilt selecteren, dubbelklikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u ' tabblad Start ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' menu alineaopmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' speciaal inspringen, menu ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' hangen, niet gecontroleerd, schakelen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt vergroten, swipet u naar rechts totdat u ' knop Inspringing vergroten ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen, swipet u naar rechts totdat u ' knop Inspringing verkleinen ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de afstand tussen alinea's en regels te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea waarvan u de afstand wilt instellen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swip e-rechts totdat u ' meer opties ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u ' alineaopmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u ruimte vóór de alinea wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' afstand invoegen voor alinea ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u na de alinea ruimte wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' afstand na alinea toevoegen ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u ruimte vóór de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' afstand verwijderen voor alinea ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u de afstand na de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' afstand verwijderen na alinea ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Opmerking: U kunt ruimte voor en na een alinea slechts overzetten, dus de optie om ruimte toe te voegen is alleen beschikbaar als er geen spatie voor of na een alinea staat en de optie voor het verwijderen van ruimte alleen beschikbaar is als er in de huidige ruimte voor of na een alinea staat.

Regelafstand instellen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea waarvan u de regelafstand wilt instellen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swip e-rechts totdat u ' meer opties ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u ' alineaopmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 7. Swipe naar rechts totdat u ' regelafstand, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 8. Blijf swipen om de beschikbare waarden voor de regelafstand te doorlopen. Wanneer u de gewenste waarde hoort, dubbeltikt u op het scherm om de regelafstand in te stellen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

U kunt Word voor het web met een schermlezer gebruiken om uw document een professioneel uiterlijk te geven door alinea's de gewenste opmaak te geven. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze algemene toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U leert hoe u de hoeveelheid ruimte voor en na elke alinea en de grootte van de inspringingen en regels kunt instellen.

Decoratief pictogram beknopte instructies over het instellen van de regelafstand of het inspringen van een Word document, maar het gebruik van een schermlezer? Zie de regelafstand wijzigen in Word, Inspringingen en afstand aanpassenof een verkeerd-om inspringing maken.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

Alinea-en regelafstand instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de afstand wilt instellen door de invoegpositie naar het begin van de alinea te verplaatsen en op Shift + Ctrl + pijl-omlaag te drukken. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Alt + Windows-logo toets en vervolgens op P, SB. U hoort: ' afstand voor '. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de gewenste waarde hoort, of typ de gewenste punten waarde (bijvoorbeeld 6 of 18) en druk op ENTER. Kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan.

 3. Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op Alt + Windows-logo toets en vervolgens op P, SA. U hoort: ' afstand na '. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de gewenste waarde hoort, of typ de gewenste punten waarde (bijvoorbeeld 6 of 18) en druk op ENTER.

 4. Als u de regelafstand voor een geselecteerde alinea wilt instellen, drukt u op Alt + Windows-logo toets en vervolgens op H, 02. U hoort: ' regelafstand '. Druk op ENTER en gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om een optie te selecteren in een lijst met veelgebruikte regelafstanden en druk op ENTER om deze toe te passen.

Inspringen van alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer vervolgens de alinea waarvoor u de inspringing wilt instellen door de invoegpositie naar het begin van de alinea te verplaatsen en op Shift + Ctrl + pijl-omlaag te drukken. Als u de inspringing van de alinea voor het hele document wilt instellen, drukt u op CTRL + A.

 2. Als u de grootte van de linkerinspringing wilt instellen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, P, IL. U hoort: ' links inspringen. ' Als u de gewenste waarde wilt instellen, gebruikt u de pijl-omhoog en pijl-omlaag of typt u de waarde (bijvoorbeeld ,25 heeft of 0,5) en drukt u vervolgens op ENTER.

 3. Als u de grootte van de rechterinspringing wilt instellen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, P, IL. U hoort: ' rechts inspringen '. Als u de gewenste waarde wilt instellen, gebruikt u de pijl-omhoog en pijl-omlaag of typt u de waarde (bijvoorbeeld ,25 heeft of 0,5) en drukt u vervolgens op ENTER.

 4. Als u een eerste regel inspringen wilt toepassen op een alinea, verplaatst u de focus naar het begin van de eerste regel van de alinea en drukt u op de tab-toets. Als u de optie voor eerste regel inspringen toepast, springt de eerste regel van een alinea meer in dan de andere regels van de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×