Een schermlezer gebruiken om velden in een draaitabel toe te voegen, te verwijderen of te rangschik Excel

Decoratief pictogram. Inhoud voor schermlezer

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met Office-producten en maakt deel uit van de inhoudsset van Office-toegankelijkheid. Voor meer algemene hulp raadpleegt u de startpagina van Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Excel toetsenbord en een schermlezer om velden in een draaitabel toe te voegen of te verwijderen met behulp van het deelvenster Draaitabelvelden. We hebben het getest met Verteller, NVDA en JAWS, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers, zolang ze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert ook hoe u de velden opnieuw rangschikt om het ontwerp van een draaitabel te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Het deelvenster Draaitabelvelden handmatig openen

Het deelvenster Draaitabelvelden wordt automatisch weergegeven wanneer u de cursor ergens in de draaitabel plaatst. Als u de focus naar het deelvenster wilt verplaatsen, drukt u herhaaldelijk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Draaitabelvelden, Type veldnaam om naar te zoeken'. Als u dat niet hoort en de focus wordt teruggeschakeld naar de geselecteerde cel, moet u het deelvenster handmatig openen.

 1. Plaats de cursor in een cel in de draaitabel.

 2. Druk op Alt+J, T en vervolgens op L. Het deelvenster Draaitabelvelden wordt geopend.

Velden toevoegen aan een draaitabel

In het deelvenster Draaitabelvelden kunt u de velden kiezen die u wilt weergeven in de draaitabel.

 1. Plaats op het werkblad met de draaitabel de cursor in een cel in de draaitabel en druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Draaitabelvelden, Veldnaam typen om naar te zoeken'.

 2. Als u door de lijst met beschikbare velden wilt bladeren, gebruikt u de pijl-omlaag of pijl-omhoog. U hoort de naam van het veld en of het veld niet is geselecteerd of geselecteerd. Niet-gekozen velden worden aangekondigd als 'Selectievakje uitgeschakeld'.

 3. Wanneer u landt op een niet-geselecteerd veld dat u wilt toevoegen aan de draaitabel, drukt u op de spatiebalk. Het veld en de gegevens ervan worden toegevoegd aan de draaitabel op het werkbladraster. Herhaal deze stap naar alle velden die u wilt toevoegen aan de draaitabel.

  De velden die u selecteert, worden toegevoegd aan de standaardgebieden: niet-numerieke velden worden toegevoegd aan Rijen,datum- en tijdhiërarchieën worden toegevoegd aan Kolommen en numerieke velden worden toegevoegd aan Waarden.

  Het deelvenster Draaitabelvelden wordt geopend in Excel voor Windows met geselecteerde tabelvelden.

Velden uit een draaitabel verwijderen

In het deelvenster Draaitabelvelden kunt u de selectie van de velden die u niet wilt weergeven in de draaitabel, ongedaan maken. Als u een veld uit een draaitabel verwijdert, wordt het veld niet verwijderd uit het deelvenster Draaitabelvelden of worden de brongegevens niet verwijderd.

 1. Plaats op het werkblad met de draaitabel de cursor in een cel in de draaitabel en druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Draaitabelvelden, Veldnaam typen om naar te zoeken'.

 2. Als u door de lijst met beschikbare velden wilt bladeren, gebruikt u de pijl-omlaag of pijl-omhoog. U hoort de naam van het veld en of het veld niet is geselecteerd of geselecteerd. Geselecteerde velden worden aangekondigd als 'Selectievakje ingeschakeld'.

 3. Wanneer u landt op een geselecteerd veld dat u wilt verwijderen uit de draaitabel, drukt u op de spatiebalk. Het veld en de gegevens worden verwijderd uit de draaitabel. Herhaal deze stap naar alle velden die u uit de draaitabel wilt verwijderen.

Velden schikken in een draaitabel

Als u de velden wilt herschikken op de manier waarop deze moeten worden weergegeven in de draaitabel, kunt u een veld van het ene naar het andere gebied verplaatsen. U kunt ook een veld omhoog of omlaag in een gebied verplaatsen.

 1. Druk in het deelvenster Draaitabelvelden op de Tab-toets totdat u de naam hoort van het veld dat u wilt verplaatsen, gevolgd door 'Knop'.

 2. Druk op de spatiebalk om het contextmenu te openen.

 3. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de beste optie hoort, bijvoorbeeld 'Verplaatsen naar kolomlabels' of 'Omhoog gaan' en druk op Enter. De draaitabel in het raster wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

De velden in de verschillende gebieden in het deelvenster Draaitabelvelden worden als volgt weergegeven in de draaitabel:

 • De velden in het gebied Filters worden weergegeven als rapportfilters op het hoogste niveau boven de draaitabel.

 • De velden in het gebied Kolommen worden weergegeven als kolomlabels boven aan de draaitabel. Afhankelijk van de hiërarchie van de velden kunnen kolommen worden geneste in andere kolommen die hoger in de hiërarchie staan.

 • De velden in het gebied Rijen worden weergegeven als rijlabels aan de linkerkant van de draaitabel. Afhankelijk van de hiërarchie van de velden, kunnen rijen worden geneste in andere rijen die hoger in de hiërarchie staan.

 • De velden in het gebied Waarden worden weergegeven als samengevatte numerieke waarden in de draaitabel.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een draaitabel in een Excel

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een draaitabel in een Excel

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor het web toetsenbord en een schermlezer om velden in een draaitabel toe te voegen of te verwijderen met behulp van het deelvenster Draaitabelvelden. We hebben het getest met Verteller inMicrosoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het kan werken met andere schermlezers en webbrowsers, zolang ze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert ook hoe u de velden opnieuw rangschikt om het ontwerp van een draaitabel te wijzigen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Excel voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel voor het web.

In dit onderwerp

Het deelvenster Draaitabelvelden handmatig openen

Het deelvenster Draaitabelvelden wordt automatisch weergegeven wanneer u de cursor ergens in de draaitabel plaatst. Als u herhaaldelijk op Shift+Ctrl+F6 drukt, maar 'Knop Sluiten' niet hoort, moet u het deelvenster handmatig openen.

 1. DrukExcel voor het web op F11 om over te schakelen naar de modus volledig scherm.

 2. Plaats de cursor in een cel in de draaitabel.

 3. Als u het deelvenster Draaitabelvelden wilt weergeven, gaat u op een van de volgende gebieden te werk:

  • Druk op Alt+Windows logotoets, J, T en vervolgens op L.

  • Druk op Shift+F10 of Windows menutoets, druk op de pijl-omlaag of pijl-rechts totdat u 'Lijst met velden weergeven' hoort en druk vervolgens op Enter.

Velden toevoegen aan een draaitabel

In het deelvenster Draaitabelvelden kunt u de velden kiezen die u wilt weergeven in de draaitabel.

 1. Druk Excel voor het web op F11 om over te schakelen naar de modus volledig scherm.

 2. Als u de focus naar het deelvenster Draaitabelvelden wilt verplaatsen, drukt u op Shift+Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Knop Sluiten'. De focus ligt op de knop Sluiten in het deelvenster Draaitabelvelden.

 3. Als u de focus naar de lijst met velden wilt verplaatsen, drukt u in het deelvenster Draaitabelvelden op de Tab-toets totdat u het eerste veld in de lijst hoort. Met JAWS en NVDA hoort u ook of het selectievakje veld is ingeschakeld of uitgeschakeld. Als u met Verteller wilt horen of het selectievakje al dan niet is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op de SR-toets+pijl-rechts totdat u het veld en het selectievakje hoort.

 4. Als u door de lijst met velden wilt bladeren, gebruikt u de pijl-omlaag of pijl-omhoog.

 5. Wanneer de focus zich op een veld dat u wilt toevoegen aan de draaitabel, drukt u op de spatiebalk. Het geselecteerde veld en de gegevens ervan worden toegevoegd aan de draaitabel op het werkbladraster. Herhaal deze stap naar de velden die u wilt toevoegen aan de draaitabel.

  De velden die u selecteert, worden toegevoegd aan de standaardgebieden: niet-numerieke velden worden toegevoegd aan Rijen,datum- en tijdhiërarchieën worden toegevoegd aan Kolommen en numerieke velden worden toegevoegd aan Waarden.

Deelvenster Draaitabelvelden in Excel web met geselecteerde velden.

Velden uit een draaitabel verwijderen

In het deelvenster Draaitabelvelden kunt u de selectie van de velden die u niet wilt weergeven in de draaitabel, ongedaan maken. Als u een veld uit een draaitabel verwijdert, wordt het veld niet verwijderd uit het deelvenster Draaitabelvelden of worden de brongegevens niet verwijderd.

 1. Druk Excel voor het web op F11 om over te schakelen naar de modus volledig scherm.

 2. Als u de focus naar het deelvenster Draaitabelvelden wilt verplaatsen, drukt u op Shift+Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Knop Sluiten'. De focus ligt op de knop Sluiten in het deelvenster Draaitabelvelden.

 3. Als u de focus naar de lijst met velden wilt verplaatsen, drukt u in het deelvenster Draaitabelvelden op de Tab-toets totdat u het eerste veld in de lijst hoort. Met JAWS en NVDA hoort u ook of het selectievakje veld is ingeschakeld of uitgeschakeld. Als u met Verteller wilt horen of het selectievakje al dan niet is ingeschakeld, drukt u op de SR-toets+pijl-rechts totdat u het veld en het selectievakje hoort.

 4. Als u door de lijst met velden wilt bladeren, gebruikt u de pijl-omlaag of pijl-omhoog.

 5. Wanneer de focus op een veld staat dat u wilt verwijderen uit de draaitabel, drukt u op de spatiebalk. Het veld en de gegevens worden verwijderd uit de draaitabel. Herhaal deze stap naar de velden die u wilt verwijderen uit de draaitabel.

Velden schikken in een draaitabel

Als u de velden wilt herschikken zoals u ze wilt weergeven in de draaitabel, kunt u een veld van het ene naar het andere gebied verplaatsen. U kunt ook een veld omhoog of omlaag in een gebied verplaatsen.

 1. Druk Excel voor het web op F11 om over te schakelen naar de modus volledig scherm.

 2. Als u de focus naar het deelvenster Draaitabelvelden wilt verplaatsen, drukt u op Shift+Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Knop Sluiten'. De focus ligt op de knop Sluiten in het deelvenster Draaitabelvelden.

 3. Druk in het deelvenster Draaitabelvelden op de Tab-toets totdat u de naam hoort van het gebied dat het veld bevat dat u wilt verplaatsen, gevolgd door 'Is pop-up'. U hoort bijvoorbeeld 'Rijen', gevolgd door een veldnaam en 'Is pop-up'.

 4. Wanneer de focus zich op het beste gebied richt, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de naam hoort van het veld dat u wilt verplaatsen.

 5. Wanneer de focus op het rechterveld ligt, drukt u op Alt+pijl-omlaag om het contextmenu uit te vouwen.

 6. Druk op de toets Pijl-omhoog, Omlaag, Rechts of Pijl-links totdat u de beste optie hoort, bijvoorbeeld 'Verplaatsen naar kolommen' en druk vervolgens op Enter. De draaitabel in het werkbladraster wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

De velden in de verschillende gebieden in het deelvenster Draaitabelvelden worden als volgt weergegeven in de draaitabel:

 • De velden in het gebied Filters worden weergegeven als rapportfilters op het hoogste niveau boven de draaitabel.

 • De velden in het gebied Kolommen worden weergegeven als kolomlabels boven aan de draaitabel. Afhankelijk van de hiërarchie van de velden kunnen kolommen worden geneste in andere kolommen die hoger in de hiërarchie staan.

 • De velden in het gebied Rijen worden weergegeven als rijlabels aan de linkerkant van de draaitabel. Afhankelijk van de hiërarchie van de velden, kunnen rijen worden geneste in andere rijen die hoger in de hiërarchie staan.

 • De velden in het gebied Waarden worden weergegeven als samengevatte numerieke waarden in de draaitabel.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een draaitabel of Draaigrafiek maken in Excel

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een draaitabel in een Excel

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×