Een sectie-einde invoegen, verwijderen of wijzigen

Met secties kunt u een specifieke opties voor de pagina-indeling en opmaak (zoals regelnummering, kolommen of kop- en voetteksten) instellen voor verschillende gedeelten van een document. Met secties kunt u bijvoorbeeld de inleiding van een rapport opmaken als één kolom en de hoofdtekst van het rapport vervolgens opmaken als twee kolommen. In Word wordt een document beschouwd als één sectie, totdat u een sectie-einde invoegt.

document met sectie-einden

   Bijschrift 1 Sectie die is opgemaakt als één kolom

   Afbeelding van knop Sectie-einde waarmee de indeling en opmaak worden bepaald van de voorgaande sectie die wordt aangeduid met een 1

   bijschrift 3 Sectie die is opgemaakt als twee kolommen

  Stap 4 Sectie-einde waarmee de indeling en opmaak worden bepaald van de voorgaande sectie die wordt aangeduid met een 3

Met elk sectie-einde worden de lay-out en opmaak bepaald van de sectie voorafgaand aan het einde. Als u bijvoorbeeld een sectie-einde verwijdert, krijgt de tekst vóór het einde van de opmaak alle opmaak van de sectie die na het einde valt. Als u het eerste sectie-einde in de afbeelding hierboven verwijdert (2), wordt de eerste sectie opgemaakt als twee kolommen. Met de laatste alineamarkering (¶) in het document worden de sectie-indeling en -opmaak bepaald van de laatste sectie in het document. Als het document geen secties bevat, worden de lay-out en opmaak van het gehele document bepaald door de laatste alineamarkering.

Belangrijk: In de volgende procedures wordt verondersteld dat u de afdrukweergave gebruikt. Als de afdrukweergave niet actief is, klikt u in het menu Beeld op Afdrukweergave.

Sectie-einden invoegen

 1. Klik op de plek waar u een nieuwe sectie wilt laten beginnen.

 2. Klik op Indeling > Eindemarkeringen, en klik vervolgens op het soort sectie-einde dat u wilt gebruiken.

  Het dialoogvenster Pagina-instelling

  Opmerking:  Als u een pagina-einde wilt toevoegen, klikt u op Pagina. Meer informatie over het toevoegen van pagina-einden aan uw document.

Soorten sectie-einden

Sectie-einde

Beschrijving

Volgende pagina

De sectie-eindeopdracht Volgende pagina om een nieuwe sectie te beginnen op de volgende pagina in een Word-document

De nieuwe sectie begint op de volgende pagina.

Doorlopend

De opdracht voor een doorlopend sectie-einde om een nieuwe sectie te beginnen op dezelfde pagina in een Word-document

De nieuwe sectie begint op dezelfde pagina. Dit sectie-einde is vooral handig voor documenten met kolommen. U kunt het gebruiken om het aantal kolommen te wijzigen zonder een nieuwe pagina te openen.

Even pagina

De sectie-eindeopdracht Even pagina om een nieuwe sectie te beginnen op de volgende even pagina in een Word-document

De nieuwe sectie begint op de eerstvolgende pagina met een even paginanummer. Als u bijvoorbeeld een pagina-einde voor even pagina’s invoegt aan het eind van pagina 3, begint de volgende sectie op pagina 4.

Oneven pagina

De sectie-eindeopdracht Oneven pagina om een nieuwe sectie te beginnen op de volgende oneven pagina in een Word-document

De nieuwe sectie begint op de eerstvolgende pagina met een oneven paginanummer. Als u bijvoorbeeld een sectie-einde voor oneven pagina’s invoegt aan het eind van pagina 3, begint de volgende sectie op pagina 5.

Een sectie-einde verwijderen

Als u sectie-einden hebt toegevoegd in uw document, kunt u het gemakkelijkst zien waar ze beginnen en eindigen door opmaakmarkeringen weer te geven.

 1. Klik op het tabblad Start op Alle niet-afdrukbare tekens weergeven.

  Op het tabblad Start is Bewerkingsmarkeringen weergeven gemarkeerd

 2. Klik op het sectie-einde om dit te selecteren en druk op Delete. Sectie-einden zien er zo uit:

  Afbeelding van sectie-einde

Opmerking:  Wanneer u een sectie-einde verwijdert, wordt de tekst voor en na het sectie-einde in één sectie gecombineerd. De nieuwe gecombineerde sectie krijgt de opmaak van de tweede sectie (de sectie na het sectie-einde).

Het type sectie-einde wijzigen

 1. Klik in de sectie die u wilt wijzigen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Document en klik op het tabblad Indeling.

 3. Klik in de sectiebegin lijst op het gewenste type sectie-einde.

Belangrijk: In de volgende procedures wordt verondersteld dat u de afdrukweergave gebruikt. Als de afdrukweergave niet actief is, klikt u in het menu Beeld op Afdrukweergave.

Een sectie-einde invoegen

 1. Klik in het document op de plaats waar u een sectie-einde wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Indeling onder Pagina-instelling op Einde en klik vervolgens op het gewenste sectie-einde.

  Tabblad Indeling in Word, groep Pagina-instelling

  In de volgende tabel vindt u voorbeelden van de soorten sectie-einden die u kunt invoegen. In elke afbeelding geeft een dubbele stippellijn een sectie-einde aan.

Type sectie-einde

Beschrijving

Volgende pagina

Hiermee wordt een sectie-einde ingevoegd en wordt een nieuwe sectie begonnen op de volgende pagina.

Document met een sectie-einde voor de volgende pagina

Doorlopend

Hiermee wordt een sectie-einde ingevoegd en wordt een nieuwe sectie begonnen op dezelfde pagina.

Document met doorlopend sectie-einde

Even pagina

Hiermee wordt een sectie-einde ingevoegd en wordt een nieuwe sectie begonnen op de volgende even pagina.

document met een even sectie-einde

Oneven pagina

Hiermee wordt een sectie-einde ingevoegd en wordt een nieuwe sectie begonnen op de volgende oneven pagina.

Document met een oneven sectie-einde voor de pagina

Een sectie-einde verwijderen

 1. Klik voor het sectie-einde dat u wilt verwijderen.

  Als het sectie-einde niet wordt weergegeven, klikt u op de werkbalk Standaard op Knop Weergeven .

 2. Druk op Verwijderen .

  Als op uw toetsenbord de toets Verwijderen niet voorkomt, houdt u Shift ingedrukt, drukt u op Pijl-rechts Pijl en drukt u op Delete.

  Opmerking: Wanneer u een sectie-einde verwijdert, wordt de tekstopmaak van de sectie voorafgaand aan het sectie-einde ook verwijderd. Deze tekst wordt onderdeel van de volgende sectie en krijgt daarmee dezelfde sectie-opmaak, inclusief de marges.

Het type sectie-einde wijzigen

 1. Klik in de sectie die u wilt wijzigen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Document en klik op het tabblad Indeling.

 3. Klik in het snelmenu Sectiebegin op het gewenste type sectie-einde.

Zie ook

Mijn document bevat ongewenste pagina-einden

Paginanummers toevoegen

Paginanummers verwijderen

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×