Een veld met een waardenlijst maken of verwijderen

Gebruik een veld met een waardenlijst als u een beperkte reeks waarden hebt die niet vaak worden gewijzigd, zoals beoordelingsschalen of onkostencategorieën.

Opmerking    Access heeft andere typen lijstvelden: een opzoekveld dat overeenkomende gegevens in een tabel opzoekt (zoals een ID-veld dat een volledige naam opzoekt) en een veld met meerdere waarden dat maximaal 100 waarden in één veld kan opslaan, gescheiden door een komma (,). Zie Een zoekveld maken of verwijderen en Een veld met meerdere waarden maken of verwijderen voor meer informatie.

In dit artikel

Een veld met een waardenlijst maken

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Klik op de cel in de kolom Gegevenstype die overeenkomt met de kolom die u wilt definiëren als een opzoekveld, klik op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Wizard Opzoeken.

  Opmerking   De wizard Opzoeken maakt drie soorten lijsten afhankelijk van de keuzes die u in de wizard maakt: een opzoekveld, een veld met meerdere waarden en een veld met meerdere waarden.

 3. Volg nauwlettend de stappen in de wizard:

  1. Selecteer De waarden zullen worden getypt op de eerste pagina en klik op Volgende.

  2. Houd op de volgende pagina één kolom geselecteerd, voer een aantal waarden in (één in elke rij onder de kolomkop) en klik op Volgende.

  3. Op de derde pagina, onder Wilt u de invoer beperken tot de keuzes?, selecteert u Beperken tot lijst en klik vervolgens op Voltooien.

 4. Sla uw wijzigingen op.

Naar boven

De eigenschappen van een veld met een waardenlijst bijwerken

Als u de wizard Opzoeken gebruikt om een opzoekveld te maken, worden de eigenschappen van het opzoekveld automatisch ingesteld. Als u het ontwerp van het veld met waarden wilt wijzigen, stelt u de eigenschappen voor Opzoeken in.

 1. Open een tabel in de ontwerpweergave.

 2. Klik in de kolom Veldnaam op de naam van het opzoekveld.

 3. Klik onder Veldeigenschappen op het tabblad Opzoeken.

 4. Stel de eigenschap Weergave besturingselement in op Keuzelijst met invoervak om alle mogelijke wijzigingen van de eigenschappen te zien die aan uw keuze moeten worden aangepast. Zie Eigenschappen van opzoekveld voor meer informatie.

 5. U kunt de lijst met waarden rechtstreeks bewerken in de eigenschap Rijbron.

Naar boven

Een veld met een waardenlijst verwijderen

Belangrijk    Als u een veld met waarden verwijdert dat gegevens bevat, gaan deze gegevens definitief verloren; u kunt de verwijdering niet ongedaan maken. Maak dus een back-up van de database voordat u tabelvelden of andere onderdelen van de database verwijdert.

Verwijderen uit gegevensbladweergave

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Zoek het veld met de waardenlijst, klik met de rechtermuisknop op de koprij en vervolgens op Veld verwijderen.

 3. Klik op Ja om het verwijderen te bevestigen.

Verwijderen uit ontwerpweergave

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Klik op de rijkiezer naast het veld met de waardenlijst en druk op Verwijderen. U kunt ook met de rechtermuisknop op de rijkiezer klikken en vervolgens op Rijen verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Naar boven

Eigenschappen van opzoekveld

Stel deze eigenschap in

Als u dit wilt doen

Weergave besturingselement

Stel deze eigenschap in om te bepalen welke eigenschappen moeten worden weergegeven:

 • Keuzelijst met invoervak: vermeldt alle beschikbare eigenschappen.

 • Keuzelijst: vermeldt alle beschikbare eigenschappen, behalve Aantal rijen, Lijstbreedte en Alleen lijst.

 • Tekstvak: vermeldt geen eigenschappen, maar converteert het veld naar alleen-lezen.

Type rijbron

Kiezen of het opzoekveld moet worden gevuld met waarden van een andere tabel of query, of van een lijst met waarden die u opgeeft. U kunt er ook voor kiezen de lijst te vullen met de namen van de velden in een tabel of query.

Rijbron

De tabel, query of lijst met waarden opgeven waarin de waarden voor het opzoekveld staan. Wanneer de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Tabel/query of Lijst met velden, moet deze eigenschap worden ingesteld op de naam van een tabel of query of op een SQL-instructie die de query vertegenwoordigt. Wanneer de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Lijst met waarden, moet deze eigenschap een lijst met waarden bevatten, die door puntkomma's worden gescheiden.

Afhankelijke kolom

De kolom in de rijbron opgeven die de waarde levert die wordt opgeslagen door het opzoekveld. Deze waarde kan variëren van één tot het aantal kolommen in de rijbron

De kolom die de waarde levert die moet worden opgeslagen, hoeft niet dezelfde kolom te zijn als de weergegeven kolom.

Aantal kolommen

Opgeven hoeveel kolommen in de rijbron kunnen worden weergegeven in het opzoekveld. Als u wilt selecteren welke kolommen moeten worden weergegeven, geeft u een kolombreedte op in de eigenschap Kolombreedten.

Kolomkoppen

Opgeven of kolomkoppen moeten worden weergegeven.

Kolombreedten

De kolombreedte voor elke kolom invoeren. De weergegeven waarde in een opzoekveld zijn de kolom(men) die in de eigenschap Kolombreedten als kolommen met een breedte anders dan nul worden aangegeven.

Als u een kolom niet wilt weergeven, zoals een kolom met id's, geeft u 0 op voor de breedte.

Aantal rijen

Opgeven hoeveel rijen verschijnen wanneer u het opzoekveld weergeeft.

Lijstbreedte

De breedte opgeven van het besturingselement dat verschijnt wanneer u het opzoekveld weergeeft.

Alleen lijst

Kiezen of u een waarde kunt invoeren die niet in de lijst staat.

Meerdere waarden toestaan

Hiermee wordt aangegeven of bij het opzoekveld meerdere waarden mogen worden geselecteerd.

U kunt de waarde van deze eigenschap niet wijzigen van Ja in Nee.

Bewerken lijst met waarden toestaan

Opgeven of u de items kunt bewerken in een opzoekveld dat is gebaseerd op een lijst met waarden. Wanneer deze eigenschap is ingesteld op Ja en u met de rechtermuisknop op een opzoekveld klikt dat is gebaseerd op een lijst met waarden van één kolom, wordt de menuoptie Lijstitems bewerken weergegeven. Als het opzoekveld meer dan een kolom heeft, wordt deze eigenschap genegeerd.

Bewerkingsformulier lijstitems

Een bestaand formulier opgeven dat moet worden gebruikt om de lijstitems te bewerken in een opzoekveld dat is gebaseerd op een tabel of query.

Alleen rijbronwaarden weergeven

Wanneer Meerdere waarden toestaan is ingesteld op Ja, alleen de waarden weergeven die overeenkomen met de huidige rijbron.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×