Inleiding tot Excel

Een vervolgkeuzelijst maken

Een vervolgkeuzelijst maken

U kunt personen efficiënter met werkbladen laten werken door vervolgkeuzelijsten in cellen te gebruiken. Met vervolgkeuzelijsten kunnen personen een item kiezen uit een lijst die u hebt gemaakt.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

 1. Typ in een nieuw werkblad de items die u wilt weergeven in de vervolgkeuzelijst. Het werkt het beste als uw lijstitems in een Excel-tabel staan. Als dat niet het geval is, kunt u uw lijst snel naar een tabel converteren door een willekeurige cel in het bereik te selecteren en op Ctrl+T te drukken.

  Excel-tabel die wordt gebruikt als bron voor de gegevensvalidatielijst

  Notities: 

 2. Selecteer de cel in het werkblad waarin u de vervolgkeuzelijst wilt opnemen.

 3. Ga op het tabblad Gegevens op het lint naar Gegevensvalidatie.

  Opmerking: Als u niet op Gegevensvalidatie kunt klikken, is het werkblad mogelijk beveiligd of gedeeld. Ontgrendel specifieke gebieden van een beveiligde werkmap of stop het delen van het werkblad en voer stap 3 opnieuw uit.

 4. Klik op het tabblad Instellingen in het vak Toestaan op Lijst.

 5. Klik in het vak Bron en selecteer het lijstbereik. We plaatsen onze lijst in het blad Steden in het bereik A2:A9. We hebben de veldnamenrij weggelaten omdat we niet willen dat dit een selectieoptie is:

  Opties in gegevensvalidatielijst

 6. Als men de cel leeg mag laten, schakelt u het selectievakje Lege cellen negeren in.

 7. Schakel het selectievakje Vervolgkeuzelijst in cel in.

 8. Klik op het tabblad Invoerbericht.

  • Als u een pop-upbericht wilt weergegeven, schakelt u het selectievakje Invoerbericht weergeven als de cel is geselecteerd in en typt u een titel en een bericht in de vakken (maximaal 225 tekens). Als u geen bericht wilt weergegeven, schakelt u dit selectievakje uit.

   Optie Invoerbericht gegevensvalidatie

 9. Klik op het tabblad Foutmelding.

  • Als u een bericht wilt weergeven wanneer iemand iets invoert dat niet in de lijst staat, schakelt u het vak Foutmelding weergeven na het invoeren van ongeldige gegevens in, kiest u een optie in het vak Stijl en typt u een titel en een bericht. Als u geen bericht wilt weergegeven, schakelt u het selectievakje uit.

   Opties voor foutbericht voor vervolgkeuzelijst gegevensvalidatie

 10. Weet u niet welke optie u moet kiezen in het vak Stijl?

  • Als u een bericht wilt weergeven waardoor het invoeren van gegevens die zich niet in de vervolgkeuzelijst bevinden, niet wordt ontmoedigd, klikt u op Informatie of Waarschuwing. Als u Informatie kiest wordt een melding met dit pictogram Bericht toont informatiepictogram, maar verhindert niet dat iemand een optie in de vervolgkeuzelijst kiest weergegeven en als u Waarschuwing kiest wordt een melding met dit pictogram Bericht toont waarschuwingspictogram, maar verhindert niet dat iemand een optie in de vervolgkeuzelijst kiest weergegeven.

  • Als u wel wilt voorkomen dat men gegevens invoert die zich niet in de vervolgkeuzelijst bevinden, klikt u op Stop.

   Opmerking: Als u geen titel of tekst toevoegt, wordt standaard de titel 'Microsoft Excel' gebruikt met de standaardtekst 'De waarde die u hebt ingevoerd is ongeldig. Een gebruiker heeft de waarden beperkt die in deze cel kunnen worden ingevoerd'.

Nadat u de vervolgkeuzelijst hebt gemaakt, zorgt u ervoor dat deze naar wenst functioneert. Controleer bijvoorbeeld hoe u dekolombreedte en rijhoogte wijzigt om alle items te kunnen lezen.

Als de lijst met items voor de vervolgkeuzelijst op een ander werkblad staat en u wilt voorkomen dat gebruikers de validatielijst zien of wijzigen, kunt u overwegen dat werkblad te verbergen en te beveiligen. Zie Cellen vergrendelen om ze te beschermen voor meer informatie over het beveiligen van werkbladen.

Zie Items toevoegen aan of verwijderen uit een vervolgkeuzelijst als u de opties in de vervolgkeuzelijst wilt wijzigen.

Zie Een vervolgkeuzelijst verwijderen als u een vervolgkeuzelijst wilt verwijderen.

U kunt een voorbeeldwerkmap downloaden met meerdere voorbeelden van gegevensvalidatie, zoals in dit artikel. U kunt de voorbeelden gebruiken of zelf een scenario voor gegevensvalidatie maken. Voorbeelden van Excel-gegevensvalidatie downloaden.

Gegevensinvoer is sneller en nauwkeuriger als u waarden in een cel beperkt tot keuzes in een vervolgkeuzelijst.

Vervolgkeuzelijst met de waarden Hoog, Normaal en Laag

Begin met het maken van een lijst met geldige gegevens op een blad en sorteer of herschik deze zo dat ze in de gewenste volgorde worden weergegeven. Vervolgens kunt u de items gebruiken als bron voor de vervolgkeuzelijst met gegevens. Als de lijst niet groot is, kunt u hiernaar eenvoudig verwijzen en typt u de items rechtstreeks in het hulpprogramma voor gegevensvalidatie.

 1. Maak een lijst met geldige items voor de vervolgkeuzelijst, getypt op een blad in één kolom of rij, zonder lege cellen.

 2. Selecteer de cellen waarvoor u de gegevensinvoer wilt beperken.

 3. Klik op het tabblad Gegevens onder Hulpmiddelen op Gegevensvalidatie of Valideren.

  Het menu Gegevens op de Excel-werkbalk waarin Gegevensvalidatie is geselecteerd

  Opmerking: Als de gegevensvalidatieopdracht niet beschikbaar is, is het werkblad mogelijk beveiligd of gedeeld. U kunt geen instellingen voor gegevensvalidatie wijzigen als uw werkmap is beveiligd of gedeeld. Zie Een werkmap beveiligen voor meer informatie over het beveiligen van werkmappen.

 4. Klik op het tabblad Instellingen en klik vervolgens in het snelmenu Toestaan op Lijst.

 5. Klik in het vak Bron en selecteer op het blad de lijst met geldige items.

  Het dialoogvenster wordt geminimaliseerd zodat u het blad gemakkelijker kunt zien.

 6. Druk op Enter of klik op de knop Uitvouwen Knop Gegevensvalidatie uitvouwen  om het dialoogvenster te herstellen en klik vervolgens op OK.

  Tips: 

  • U kunt waarden ook rechtstreeks typen in het vak Bron, gescheiden door een komma.

  • Als u de lijst met geldige items wilt wijzigen, wijzigt u de waarden in de bronlijst of bewerkt u het bereik in het vak Bron.

  • U kunt uw eigen foutbericht opgeven voor gebruik bij ongeldige gegevensinvoer. Klik op het tabblad Gegevens op Gegevensvalidatie of Valideren en klik vervolgens op het tabblad Foutmelding.

Zie ook

Gegevensvalidatie toepassen op cellen

 1. Typ in een nieuw werkblad de items die u wilt weergeven in de vervolgkeuzelijst. Het werkt het beste als uw lijstitems in een Excel-tabel staan.

  Notities: 

 2. Selecteer de cel in het werkblad waarin u de vervolgkeuzelijst wilt opnemen.

 3. Klik op het tabblad Gegevens op het lint op Gegevensvalidatie.

 4. Klik op het tabblad Instellingen in het vak Toestaan op Lijst.

 5. Als u al een tabel met de vervolgkeuzelijstitems hebt gemaakt, klikt u in het vak Bron en sleept u de cellen die deze items bevatten. Selecteer de koptekstcel echter niet. Neem alleen de cellen op die u wilt weergeven in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook als volgt een lijst met items typen in het vak Bron, gescheiden door een komma:

  Fruit,Groente,Graan,Zuivel,Snacks

 6. Als men de cel leeg mag laten, schakelt u het selectievakje Lege cellen negeren in.

 7. Schakel het selectievakje Vervolgkeuzelijst in cel in.

 8. Klik op het tabblad Invoerbericht.

  • Als u een bericht wilt weergegeven als er op de cel wordt geklikt, schakelt u het selectievakje Bericht weergeven in en typt u een titel en een bericht in de vakken (maximaal 225 tekens). Als u geen bericht wilt weergegeven, schakelt u het selectievakje uit.

 9. Klik op het tabblad Foutmelding.

  • Als u een bericht wilt weergeven wanneer iemand iets invoert dat niet in de lijst staat, schakelt u het selectievakje Foutmelding weergeven in, kiest u een optie in Type en typt u een titel en een bericht. Als u geen bericht wilt weergegeven, schakelt u het selectievakje uit.

 10. Klik op OK .

Nadat u de vervolgkeuzelijst hebt gemaakt, controleert u of deze op de gewenste manier werkt. Controleer bijvoorbeeld hoe u dekolombreedte en rijhoogte wijzigt om alle items te kunnen lezen. Zie Items toevoegen aan of verwijderen uit een vervolgkeuzelijst als u de opties in de vervolgkeuzelijst wilt wijzigen. Zie Een vervolgkeuzelijst verwijderen als u een vervolgkeuzelijst wilt verwijderen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Zie ook

Gegevensvalidatie toepassen op cellen

Alle Excel-functies (per categorie)

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×