Een weblocatie zoeken voor uw Access-webapp

Belangrijk    Access Services 2010 en Access Services 2013 worden verwijderd uit de volgende release van SharePoint. U wordt aangeraden geen nieuwe web-apps te maken en uw bestaande apps te migreren naar een ander platform, zoals Microsoft Power apps.

Wanneer u een webapp maakt vanuit het beginscherm van Access moet u een weblocatie voor de app selecteren. Dit is de site die personen bezoeken als ze de app gebruiken.

Belangrijk:  Voordat u een Access-web-app kunt maken, moet u een on-premises SharePoint-implementatie hebben. Access-web-apps werken niet met Microsoft 365. Wat is SharePoint?

Het nieuwe aangepaste dialoogvenster van de webapp met de Contoso-teamsite in het vak Beschikbare locaties.

Als u bent aangemeld bij een on-premises SharePoint-site waar Access Services is ingeschakeld, ziet u een of meer opties in de lijst Beschikbare locaties.

Als u de gewenste locatie niet ziet in de lijst Beschikbare locaties, typt u een alternatief webadres in het vak Weblocatie. Als u de URL van uw site kopieert en plakt, opent u deze in uw webbrowser en laat u alles na ‘_layouts’ weg. Typ bijvoorbeeld: https://contoso.sharepoint.com/sites/sales/

Wanneer u een locatie hebt geselecteerd of getypt en het vak App-naam hebt ingevuld, klikt u op Maken.

Opmerking:  Als ‘Er is een fout opgetreden in de client tijdens een poging te communiceren met de server http://’ wordt weergegeven, hebt u mogelijk het vak Weblocatie leeg gelaten of wordt de site die u wilt gebruiken, mogelijk niet herkend in Access. U hebt de machtiging Volledig beheer voor uw site nodig om een Access-app te maken. Als u problemen ondervindt bij het maken van een app, neemt u contact op met de sitebeheerder.

Uw on-premises SharePoint-server gebruiken

Als u toegang hebt tot een SharePoint-site in uw organisatie en Access Services isingeschakeld, worden in de lijst Beschikbare locaties en het vak Weblocatie de hoofdmap voor die site weergegeven. Als de sitebeheerder van uw organisatie verschillende locaties voor apps heeft toegewezen, ziet u in plaats daarvan die locaties.

Wilt u een Access-bureaubladdatabase maken?

Als u alleen een Access-database op uw pc wilt maken, gaat u terug en kiest u een sjabloon voor een bureaubladdatabase in plaats van een access-app-sjabloon. Dan hoeft u geen weblocatie te selecteren. Sjablonen voor bureaubladdatabases bevatten 'bureaublad' in de naam en bevatten geen wereldbolpictogram. Bijvoorbeeld 'Lege bureaubladdatabase' of 'Contactpersonen op het bureaublad'. Als u meer sjablonen wilt zien, gebruikt u het zoekvak boven de sjablonen op het startscherm.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×