Een werkmap publiceren naar een SharePoint-site in Excel voor Windows

U kunt een werkmap publiceren naar een bibliotheek van Microsoft SharePoint, zodat anderen de werkmap in een webbrowser kunnen bekijken of bewerken zonder dat Excel op hun computer hoeft te zijn geïnstalleerd. Het publiceren van een werkmap is in hoofdlijnen hetzelfde als het opslaan van een werkmap, met als verschil dat u bepaalde ingebouwde opties kunt instellen om te bepalen wat mensen kunnen zien als ze de werkmap openen in een browser.

Het is een goed idee om binnen de organisatie afspraken te maken voor wat betreft het opslaan of publiceren van werkmappen naar een centrale SharePoint-site. U verkleint zo de kans dat er binnen de organisatie verschillende versies van dezelfde werkmap worden gebruikt wanneer deze per e-mail wordt verzonden.

U kunt bepaalde publicatieopties instellen om de aandacht te vestigen op specifieke onderdelen van de werkmap, zoals grafieken, of om te voorkomen dat andere onderdelen kunnen worden weergegeven in de browser. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld wel een grafiek weergeven, maar niet de onderliggende gegevens. Een ander scenario is dat u alleen bepaalde werkbladen toegankelijk maakt en de andere werkbladen verbergt.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een werkmap in Excel voor Windows kunt publiceren en de verbinding tussen een werkmap of werkmap gegevens kunt maken met een Excel Web Access-webonderdeel op een SharePoint-pagina.

Wanneer u een werkmap publiceert naar een SharePoint-site, wordt de volledige werkmap opgeslagen in SharePoint. Een gebruiker met de benodigde SharePoint-machtigingen kan de werkmap in zijn geheel weergeven en bewerken in de browser, of in het Excel-bureaubladprogramma.

Als Office voor het web is geïmplementeerd in SharePoint, kunt u de gegevens in de browser weergeven en bewerken, ongeveer zoals u in het Excel-bureaubladprogramma met uw gegevens werkt. In tegenstelling tot de bureaubladversie van Excel, bieden de Office Web Apps ondersteuning voor het gelijktijdig bewerken van een werkmap in het browserraster. Als de knop Bewerken in Excel Online zichtbaar is wanneer u een werkmap in de browser bekijkt, betekent dit dat Office voor het web beschikbaar is.

Bewerken in Excel Online in het menu Werkmap bewerken

De werkmap voorbereiden

Voordat u de werkmap publiceert, kunt u aangeven welke werkbladen of items worden weergegeven in de browser. Houd er wel rekening mee dat de hele inhoud van de werkmap op de SharePoint-server wordt opgeslagen, ook al kunt u in deze modus selecteren wat er wordt weergegeven.

Als u naast andere items, zoals grafieken of draaitabellen, hele werkbladen als item wilt opnemen, definieert u het hele werkblad als een benoemd bereik. Selecteer het hele werkblad en definieer vervolgens een benoemd bereik. Dit benoemde bereik wordt dan als een beschikbaar item weergegeven in het dialoogvenster Opties voor publiceren als u klaar bent om te publiceren.

Als gebruikers een waarde mogen invoeren in een cel om te werken met een formule in een andere cel, stelt u die cel in als een gedefinieerde naam in Excel voordat u de werkmap publiceert. Vervolgens kunt u de gedefinieerde naam als een parameter toevoegen op het tabblad Parametersin het dialoogvenster Weergaveopties voor browser.

Hieronder heeft cel D2 bijvoorbeeld de gedefinieerde naam Tarief. Een gebruiker heeft in de browser de waarde 5,625 ingevoerd in het vak Tarief in het deelvenster Parameters en op Toepassen geklikt. Die waarde wordt vervolgens in cel D2 weergegeven en de formule in A2 gebruikt de waarde in D2. Het resultaat van de formule wordt opnieuw berekend en weergegeven in A2: € 1.151,31.

Als u een parameter invoert in het deelvenster, wordt deze gebruikt in cel D2.

Opmerking: Als u slicers maakt voor een Excel-tabel en een naam definieert voor het bereik met cellen dat de tabel en slicers bevat, kunt u de slicers niet gebruiken om de tabel te filteren in de browser als u het gedefinieerde bereik publiceert. Als u de tabel of het volledige werkblad of de bijbehorende werkmap publiceert, werken de slicers wel zoals verwacht in de browser.

De werkmap publiceren

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan als en klik vervolgens op SharePoint.

 2. Als u de map SharePoint onder actueel, recentof ouderziet, klikt u op de gewenste map.

  Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergeven.


  Als u wilt, klikt u op Bladeren, typt u het webadres voor de SharePoint-site en bladert u naar de map waarin u de werkmap wilt publiceren.

  Klik op een SharePoint-map of klik op Bladeren
 3. Als u afzonderlijke werkbladen of items wilt selecteren om uit de werkmap te publiceren, klikt u op Weergaveopties voor Browser.

  Klik in het dialoogvenster Opslaan als op Weergaveopties voor browser

  U ziet het tabblad Weergeven en het tabblad Parameters.

 4. Als u alleen de hele werkmap wilt publiceren, klikt u opOpslaan. Voer anders een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de hele werkmap wilt weergeven in de browser, selecteert u Hele werkmap in de keuzelijst op het tabblad Weergeven.

  • Als u alleen bepaalde werkbladen wilt weergeven in de browser, selecteert u op het tabblad Weergeven de optie Bladen in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes uit van de werkbladen die u niet wilt weergeven in de browser.

   Standaard zijn alle werkbladen geselecteerd. Als u sommige selectievakjes hebt uitgeschakeld en alle bladen snel weer zichtbaar wilt maken, schakelt u het selectievakje Alle bladen in.

  • Als u alleen bepaalde items wilt weergeven in de browser (zoals benoemde bereiken, grafieken, tabellen of draaitabellen), gaat u naar het tabblad Weergeven, selecteert u Items in de werkmap in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes in van de items die u wilt weergeven.

  • Voeg op het tabblad Parameters eventuele gedefinieerde namen toe die u wilt gebruiken om cellen op te geven die kunnen worden bewerkt wanneer gebruikers de werkmap weergeven in de browser. Klik vervolgens op OK.

 5. Sla de werkmap op.

Notities: 

 • Als u items selecteert die dezelfde naam hebben (bijvoorbeeld een grafiek en de onderliggende gegevenstabel), is slechts één van deze items beschikbaar in de browser. Als u alle items wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat elk item in de werkmap een unieke naam heeft.

 • U kunt namen van tabellen wijzigen op het tabblad Ontwerpen in de groep Eigenschappen, namen van draaitabellen wijzigen op het tabblad Opties in de groep Draaitabel en namen van grafieken of draaigrafieken wijzigen op het tabblad Indeling in de groep Eigenschappen. Namen van andere dubbele items, zoals benoemde bereiken, kunt u wijzigen op het tabblad Formules in de groep Gedefinieerde namen.

Als Office voor het web is geïmplementeerd in SharePoint, kunt u de gegevens in de browser weergeven en bewerken, ongeveer zoals u in het Excel-bureaubladprogramma met uw gegevens werkt. In tegenstelling tot de bureaubladversie van Excel, bieden de Office Web Apps ondersteuning voor het gelijktijdig bewerken van een werkmap in het browserraster. Als de knop Bewerken in Excel Online zichtbaar is wanneer u een werkmap in de browser bekijkt, betekent dit dat Office voor het web beschikbaar is.

Bewerken in Excel Online in het menu Werkmap bewerken

Zie het artikel Verschillen tussen het gebruik van een werkmap in Excel en Excel Services voor meer informatie.

De werkmap voorbereiden

Voordat u de werkmap publiceert, kunt u aangeven welke werkbladen of items worden weergegeven in de browser. Houd er wel rekening mee dat de hele inhoud van de werkmap op de SharePoint-server wordt opgeslagen, ook al kunt u in deze modus selecteren wat er wordt weergegeven.

Als u naast andere items, zoals grafieken of draaitabellen, hele werkbladen als item wilt opnemen, definieert u het hele werkblad als een benoemd bereik. Selecteer het hele werkblad en definieer vervolgens een benoemd bereik. Dit benoemde bereik wordt dan als een beschikbaar item weergegeven in het dialoogvenster Opties voor publiceren als u klaar bent om te publiceren.

Als gebruikers een waarde mogen invoeren in een cel om te werken met een formule in een andere cel, stelt u die cel in als een gedefinieerde naam in Excel voordat u de werkmap publiceert. Vervolgens kunt u de gedefinieerde naam als een parameter toevoegen op het tabblad Parametersin het dialoogvenster Weergaveopties voor browser.

Hieronder heeft cel D2 bijvoorbeeld de gedefinieerde naam Rate. Een gebruiker heeft in de browser de waarde 5.625 ingevoerd in het vak in het deelvenster Parameters en op Toepassen geklikt. Die waarde wordt vervolgens in cel D2 weergegeven en de formule in A2 gebruikt de waarde in D2. Het resultaat van de formule wordt opnieuw berekend en weergegeven in A2: $1,151.31.

Zie de Help van Excel voor informatie over het definiëren van bereiken.

Als u een parameter invoert in het deelvenster, wordt deze gebruikt in cel D2.

Opmerking: Als u slicers maakt voor een Excel-tabel en een naam definieert voor het bereik met cellen dat de tabel en slicers bevat, kunt u de slicers niet gebruiken om de tabel te filteren in de browser als u het gedefinieerde bereik publiceert. Als u de tabel of het volledige werkblad of de bijbehorende werkmap publiceert, werken de slicers wel zoals verwacht in de browser.

De werkmap publiceren

 1. Klik op Bestand > Opslaan als > SharePoint.

 2. Als u de map SharePoint onder huidige map of recente mappen ziet, klikt u op de gewenste map. Klik anders op Bladeren en typ het webadres voor de SharePoint-site. Blader vervolgens naar de map waarin u de werkmap wilt publiceren. Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergeven.

 3. Als u afzonderlijke werkbladen of items wilt selecteren in de werkmap om te publiceren, klikt u op Weergaveopties voor browser. U ziet vervolgens een tabblad Weergeven en een tabblad Parameters. Als u de hele werkmap wilt publiceren, klikt u op Opslaan. Voer anders een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de hele werkmap wilt weergeven in de browser, selecteert u Hele werkmap in de keuzelijst op het tabblad Weergeven.

  • Als u alleen bepaalde werkbladen wilt weergeven in de browser, selecteert u op het tabblad Weergeven de optie Bladen in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes uit van de werkbladen die u niet wilt weergeven in de browser.

   Standaard zijn alle werkbladen geselecteerd. Als u sommige selectievakjes hebt uitgeschakeld en alle bladen snel weer zichtbaar wilt maken, schakelt u het selectievakje Alle bladen in.

  • Als u alleen bepaalde items wilt weergeven in de browser (zoals benoemde bereiken, grafieken, tabellen of draaitabellen), gaat u naar het tabblad Weergeven, selecteert u Items in de werkmap in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes in van de werkbladen die u wilt weergeven.

  • Voeg op het tabblad Parameters eventuele gedefinieerde namen toe die u wilt gebruiken om cellen op te geven die kunnen worden bewerkt wanneer gebruikers de werkmap weergeven in de browser. Klik vervolgens op OK om het dialoogvenster te sluiten.

 4. Sla de werkmap op.

Notities: 

 • Als u items selecteert die dezelfde naam hebben (bijvoorbeeld een grafiek en de onderliggende gegevenstabel), is slechts één van deze items beschikbaar in de browser. Als u alle items wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat elk item in de werkmap een unieke naam heeft.

 • Als u items selecteert die dezelfde naam hebben (bijvoorbeeld een grafiek en de onderliggende gegevenstabel), is slechts één van deze items beschikbaar in de browser. Als u alle items wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat elk item in de werkmap een unieke naam heeft.

 • U kunt namen van tabellen wijzigen op het tabblad Ontwerpen in de groep Eigenschappen, namen van draaitabellen wijzigen op het tabblad Opties in de groep Draaitabel en namen van grafieken of draaigrafieken wijzigen op het tabblad Indeling in de groep Eigenschappen. Namen van andere dubbele items, zoals benoemde bereiken, kunt u wijzigen op het tabblad Formules in de groep Gedefinieerde namen.

 • U kunt namen van tabellen wijzigen op het tabblad Ontwerpen in de groep Eigenschappen, namen van draaitabellen wijzigen op het tabblad Opties in de groep Draaitabel en namen van grafieken of draaigrafieken wijzigen op het tabblad Indeling in de groep Eigenschappen. Namen van andere dubbele items, zoals benoemde bereiken, kunt u wijzigen op het tabblad Formules in de groep Gedefinieerde namen.

Zie het artikel een werkmap weergeven in een Excel Web Access-webonderdeelvoor meer informatie over webonderdelen van Excel Web Access.

Wanneer u een werkmap publiceren naar een SharePoint-Server, wordt de volledige inhoud van de werkmap opgeslagen op de server en kan deze worden weergegeven en gebruikt wanneer u de werkmap opent in het Excel-bureaublad programma. Als Office Web apps op de SharePoint-Server zijn geïmplementeerd, kunnen uw gegevens in de webbrowser niet worden weergegeven en gebruikt, zoals werken met uw gegevens in het Excel-bureaublad programma. In feite is het gelijktijdig bewerken van een werkmap mogelijk in het browser raster als Office Web apps is geïmplementeerd. Wanneer u een werkmap weergeeft in de browser en de knop bewerken in browser zichtbaar is, betekent dit dat Office Web apps beschikbaar zijn.

Knop Bewerken in browser

Zie het artikel Verschillen tussen het gebruik van een werkmap in Excel en Excel Services voor meer informatie.

De werkmap voorbereiden

Voordat u de werkmap publiceert, hebt u de mogelijkheid om in het dialoogvenster Opties voor publiceren de werkbladen of items te selecteren die u wilt weergeven in de browser als u deze niet hebt ingeschakeld door te klikken op de knop bewerken in browser . Houd er rekening mee dat u de volledige inhoud van de werkmap wel en niet kunt selecteren in de SharePoint-Server.

Als u naast andere items, zoals grafieken of draaitabellen, hele werkbladen als item wilt opnemen, definieert u het hele werkblad als een benoemd bereik. Selecteer het hele werkblad en definieer vervolgens een benoemd bereik. Dit benoemde bereik wordt dan als een beschikbaar item weergegeven in het dialoogvenster Opties voor publiceren als u klaar bent om te publiceren.

Als u wilt toestaan dat gebruikers een parameter voor een formule opgeven bij het weergeven van een werkblad in een browser, stelt u een cel in als een gedefinieerde naam. U kunt deze gedefinieerde naam vervolgens als parameter toevoegen op het tabblad parameters in het dialoogvenster Opties voor publiceren .

In de volgende afbeelding ziet u bijvoorbeeld een werkblad in de browser, dan heeft cel D2 de gedefinieerde naam snelheid. Een gebruiker heeft in de browser een waarde, 5,625 opgegeven in het vak in het deelvenster parameters en vervolgens op toepassen. Die waarde wordt vervolgens in cel D2 weergegeven en de formule in A2 gebruikt de waarde in D2. Het resultaat van de formule wordt opnieuw berekend en weergegeven in A2: € 1.151,31.

Een parameter gebruiken in de browser

Zie de Help van Excel voor informatie over het definiëren van bereiken.

De werkmap publiceren

 1. Ga naar het tabblad bestand en klik op Opslaan & verzenden.

 2. Klik op opslaan in SharePoint.
  Opmerking    als de opdracht opslaan in SharePoint niet beschikbaar is, kunt u de werkmap wel opslaan op een SharePoint-site met de opdracht Opslaan als . Het dialoogvenster Publicatieopties is niet beschikbaar. U kunt de werkmap ook rechtstreeks uploaden vanaf een SharePoint-bibliotheek. Gebruikers kunnen de inhoud van de werkmap in de browser bekijken en bewerken via direct naar de site waar de werkmap is opgeslagen.

  De opdracht Opslaan als

 3. Als u afzonderlijke werkbladen of items wilt selecteren om uit de werkmap te publiceren, klikt u op de knop Opties voor publiceren . Als u de hele werkmap wilt publiceren, gaat u verder met stap 4.
  Voer op het tabblad weergeven de volgende handelingen uit:

  • Als u de hele werkmap wilt weergeven in de browser, selecteert u hele werkmap in de keuzelijst.

  • Als u alleen bepaalde werkbladen wilt weergeven in de browser, selecteert u bladen in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes uit voor de bladen die u niet zichtbaar wilt maken.
   Opmerking    standaard zijn alle bladen geselecteerd. Als u alle bladen weer zichtbaar wilt maken nadat u enkele selectievakjes hebt uitgeschakeld, kunt u het selectievakje alle bladen inschakelen.

  • Als u alleen bepaalde items wilt weergeven in de browser (zoals benoemde bereiken, grafieken, tabellen of draaitabellen), selecteert u items in de werkmap in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes in van de items die u wilt weergeven.
   Opmerking als u items met dezelfde naam selecteert (zoals een grafiek en de onderliggende gegevenstabel), is slechts één van deze items beschikbaar in de browser. Als u alle items wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat elk item in de werkmap een unieke naam heeft. U kunt namen van tabellen wijzigen op het tabblad Ontwerpen in de groep Eigenschappen, namen van draaitabellen wijzigen op het tabblad Opties in de groep Draaitabel en namen van grafieken of draaigrafieken wijzigen op het tabblad Indeling in de groep Eigenschappen. Dubbele items, zoals benoemde bereiken, kunnen worden gewijzigd op het tabblad formules in de groep gedefinieerde namen .
   Werkbladen of items selecteren

  • Op het tabblad parameters kunt u gedefinieerde namen toevoegen die u wilt gebruiken om cellen op te geven die kunnen worden bewerkt wanneer gebruikers de werkmap in de browser bekijken. Klik vervolgens op OK om het dialoogvenster te sluiten.
   Parameters instellen

 4. Kies een locatie waar u de werkmap wilt publiceren.
  Mogelijk zijn de serverlocaties al opgeslagen onder huidige locatie, recente locatiesof locaties waaruit u kunt kiezen. Als er geen locaties zijn, of als u het bestand op een andere locatie wilt opslaan, dubbelklikt u onder locatiesop Bladeren naar een locatie.

 5. Typ in het dialoogvenster Opslaan als het webadres voor de SharePoint-site en blader vervolgens naar de site of bibliotheek waarin u de werkmap wilt opslaan.

 6. Als u nog geen afzonderlijke werkbladen of items hebt geselecteerd of parameters hebt ingesteld, klikt u op de knop Opties voor publiceren .

 7. Accepteer de voorgestelde naam voor de werkmap in het vak bestandsnaam of typ desgewenst een nieuwe naam.

 8. Als u de inhoud van de werkmap wilt weergeven in een browservenster direct nadat de publicatie is voltooid, controleert u of het selectievakje openen met Excel in de browser is ingeschakeld.

 9. Klik op Opslaan.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×