Opmerking: De functie, methode, object of eigenschap die in dit onderwerp wordt beschreven, is uitgeschakeld als de Microsoft Jet Expression-service wordt uitgevoerd in de sandboxmodus, waardoor mogelijk onveilige expressies niet kunnen worden geëvalueerd. Voor meer informatie over de sandbox-modus zoekt u naar 'sandbox-modus' in de Help.

Retourneert het foutbericht dat overeenkomt met een bepaalde foutnummer.

Syntaxis

Error [ (foutnummer) ]

De optionele foutnummeringargument kan elk geldig foutnummer zijn. Als foutnummer een geldig foutnummer is, maar niet is gedefinieerd, geeft Fout de tekenreeks 'Foutmelding 'Toepassingsdefininieerde of object gedefinieerde fout' als retourneert. Als foutnummer ongeldig is, treedt er een fout op. Als u foutnummer weggelaten, wordt het bericht met runtimefout weergegeven. Als er geen run timefout is opgetreden of als foutnummer 0 is, retourneert Fout een tekenreeks met de lengte nul ("").

Opmerkingen

Bekijk de eigenschap van het Err-object om de meest recente run timefout te identificeren. De retourwaarde van de functie Fout komt overeen met de eigenschap Description van het Err-object.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Fout gebruikt om foutberichten af te drukken die overeenkomen met de opgegeven foutnummers.

Dim ErrorNumber
' Loop through values 61 - 64.
For ErrorNumber = 61 To 64
' Print error to Immediate window.
Debug.Print Error(ErrorNumber)
Next ErrorNumber

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×