Externe inhoud in Office-documenten blokkeren of deblokkeren

Ter bescherming van uw beveiliging en privacy is Microsoft Office standaard geconfigureerd voor het blokkeren van externe inhoud( zoals afbeeldingen, gekoppelde media, hyperlinks en gegevensverbindingen) in werkmappen en presentaties. Door het blokkeren van externe inhoud kunt u webbakens en andere kwaadwillige methoden voorkomen die hackers gebruiken om uw privacy te schenden en waarmee schadelijke code zonder uw medeweten of toestemming wordt uitgevoerd.

Wat is externe inhoud en waarom zijn webbakens een mogelijke dreiging?

Externe inhoud is inhoud die via internet of een intranet is gekoppeld aan een werkmap of presentatie. Enkele voorbeelden van externe inhoud zijn afbeeldingen, gekoppelde media, gegevensverbindingen en sjablonen.

Hackers kunnen externe inhoud gebruiken als webbakens. Webbakens sturen informatie vanaf uw computer terug naar de server waarop de externe inhoud wordt gehost. Typen webbakens zijn:

 • Afbeeldingen     Een hacker stuurt u een werkmap of presentatie met afbeeldingen die u moet controleren. Wanneer u het bestand opent, wordt de afbeelding gedownload en wordt informatie over het bestand teruggestuurd naar de externe server.

 • Afbeeldingen in Outlook e-mailberichten     Microsoft Office heeft een eigen mechanisme voor het blokkeren van externe inhoud in berichten. Dit helpt om u te beschermen tegen webbakens die anders uw e-mailadres kunnen vastleggen. Zie Automatische afbeeldingen downloaden in e-mailberichten blokkeren of deblokkeren voor meer informatie.

 • Gekoppelde media     Een hacker stuurt u een presentatie als een bijlage in een e-mailbericht. De presentatie bevat een mediaobject, zoals een geluid, dat is gekoppeld aan een externe server. Wanneer u de presentatie opent in Microsoft PowerPoint, wordt het mediaobject afgespeeld en wordt op zijn beurt code uitgevoerd waarin een schadelijk script wordt uitgevoerd dat schadelijk is voor uw computer.

 • Gegevensverbindingen     Een hacker maakt een werkmap en stuurt u deze als bijlage in een e-mailbericht. De werkmap bevat code waarmee gegevens worden opgehaald uit of verzonden naar een database. De hacker heeft geen machtigingen voor de database, maar u wel. Als u de werkmap opent in een Microsoft Excel, wordt de database met behulp van uw referenties uitgevoerd en geopend. Gegevens kunnen vervolgens worden geopend of gewijzigd zonder uw medeweten of toestemming.

Hoe helpt het Vertrouwenscentrum me bij de bescherming tegen externe inhoud?

Als er externe gegevensverbindingen aanwezig zijn in uw werkmap of presentatie, meldt een zakelijke balk u dat de externe inhoud is uitgeschakeld wanneer u het bestand opent.

Externe gegevensverbindingen zijn uitgeschakeld: schakel Inhoud inschakelen in.

Klik op Inhoud inschakelen op de zakelijke balk als u de blokkering van de externe inhoud wilt opheffen. Zie de volgende sectie voor meer informatie over het maken van een veilige keuze voordat u op een optie klikt.

Wat moet ik doen als in een beveiligingswaarschuwing wordt gevraagd of ik externe inhoud wil in- of uitschakelen?

Wanneer er een beveiligingsdialoogvenster wordt weergegeven, kunt u kiezen of u de externe inhoud wilt inschakelen of deze geblokkeerd wilt laten. Schakel de externe inhoud alleen in als u zeker weet dat deze afkomstig is van een betrouwbare bron.

Microsoft Excel Beveiligingsbericht: geeft aan dat Excel mogelijke beveiligingsrisico's heeft geïdentificeerd. Kies Inschakelen als u de locatie van het bronbestand vertrouwt: Uitschakelen als u dat niet hebt.

Belangrijk: Als u zeker weet dat de externe inhoud in een werkmap of presentatie betrouwbaar is en u geen meldingen meer wilt ontvangen over deze specifieke externe inhoud, kunt u het bestand beter verplaatsen naar een vertrouwde locatie dan dat u de standaardinstellingen voor het Vertrouwenscentrum wijzigt in een minder veilig beveiligingsniveau. Bestanden op vertrouwde locaties kunnen worden uitgevoerd zonder dat deze worden gecontroleerd door het beveiligingssysteem van het Vertrouwenscentrum.

Instellingen voor externe inhoud voor Excel wijzigen in het Vertrouwenscentrum

Beveiligingsinstellingen voor externe inhoud bevinden zich in het Vertrouwenscentrum voor Microsoft Excel alleen. U kunt externe inhoudsinstellingen niet globaal wijzigen voor Microsoft PowerPoint in het Vertrouwenscentrum.

Als u in een organisatie werkt, heeft de systeembeheerder mogelijk al de standaardinstellingen gewijzigd, waardoor u zelf geen instellingen kunt wijzigen. Hieronder volgen de verschillende instellingen voor externe inhoud voor Excel in het Vertrouwenscentrum.

Excel Opties > Vertrouwenscentrum > beveiligingsinstellingen voor Gegevensverbindingen, Koppelingen, Gegevenstypen, Dynamische gegevens Exchange (DDE) en Microsoft Query-bestanden.

Instellingen voor gegevensverbindingen wijzigen

 1. Klik Excel op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties > Vertrouwenscentrum >vertrouwenscentrum Instellingenen klik vervolgens op Externe inhoud.

 3. Klik op de gewenste optie onder Beveiligingsinstellingen voor gegevensverbindingen:

  • Alle gegevensverbindingen inschakelen (niet aanbevolen)      Klik op deze optie als u werkmappen met externe gegevensverbindingen wilt openen en verbindingen met externe gegevens in de huidige werkmap wilt maken zonder beveiligingswaarschuwingen te ontvangen. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat verbindingen met een onbekende externe gegevensbron schadelijk kunnen zijn en omdat u geen beveiligingswaarschuwingen ontvangt wanneer u een werkmap vanaf een onbekende locatie opent. Gebruik deze optie alleen als u de gegevensbronnen van de externe gegevensverbindingen vertrouwt. Mogelijk wilt u deze optie tijdelijk selecteren en wanneer u deze niet meer nodig hebt, terugkeren naar de standaardinstelling.

  • Gebruiker vragen over gegevensverbindingen      Dit is de standaardoptie. Klik op deze optie als u een beveiligingswaarschuwing wilt ontvangen wanneer een werkmap met externe gegevensverbindingen wordt geopend en wanneer een externe gegevensverbinding wordt gemaakt in de huidige werkmap. Met behulp van beveiligingswaarschuwingen kunt u gegevensverbindingen in- of uitschakelen voor elke werkmap die u afzonderlijk opent.

  • Alle gegevensverbindingen uitschakelen      Klik op deze optie als u geen externe gegevensverbindingen wilt inschakelen in de huidige werkmap. Als u deze optie kiest, wordt er nooit een gegevensverbinding ingeschakeld in een werkmap die u opent. Als u een nieuwe externe gegevensverbindingen maakt nadat u een werkmap hebt geopend, worden deze gegevensverbindingen niet ingeschakeld wanneer u de werkmap opnieuw opent. Dit is een zeer beperkende instelling en kan ertoe leiden dat bepaalde functionaliteit niet werkt zoals verwacht.

Instellingen voor werkmapkoppelingen wijzigen

 1. Klik Excel op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties > Vertrouwenscentrum >vertrouwenscentrum Instellingenen klik vervolgens op Externe inhoud.

 3. Klik op de gewenste optie onder Beveiligingsinstellingen voor werkmapkoppelingen:

  • Automatisch bijwerken voor alle werkmapkoppelingen inschakelen (niet aanbevolen)      Klik op deze optie als u koppelingen naar gegevens in een andere werkmap automatisch wilt bijwerken in de huidige werkmap zonder dat er een beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat het automatisch bijwerken van koppelingen naar gegevens in onbekende werkmappen schadelijk kan zijn. Gebruik deze optie alleen als u de werkmappen vertrouwt waaraan de gegevens zijn gekoppeld. Mogelijk wilt u deze optie tijdelijk selecteren en wanneer u deze niet meer nodig hebt, terugkeren naar de standaardinstelling.

  • Gebruiker vragen over automatisch bijwerken voor werkmapkoppelingen      Dit is de standaardoptie. Klik op deze optie als er een beveiligingswaarschuwing moet worden weergegeven wanneer u automatische updates uitvoert in de huidige werkmap voor koppelingen naar gegevens in een andere werkmap.

  • Automatisch bijwerken van werkmapkoppelingen uitschakelen      Klik op deze optie als u koppelingen in de huidige werkmap naar gegevens in een andere werkmap niet automatisch wilt bijwerken.

Instellingen voor gekoppelde gegevenstypen wijzigen

Wanneer u Gekoppelde gegevenstypenmaakt, maakt Excel verbinding met een onlinegegevensbron en retourneert u gedetailleerde informatie over bepaalde waarden, zoals bedrijfsaandelen of geografische gebieden. Als u bijvoorbeeld het woord Microsoft converteert naar een gekoppeld gegevenstype, worden gegevens over de Microsoft Corporation als informatie gegeven, zoals locatie, aantal werknemers, aandelenkoers, en dergelijke.

 1. Klik Excel op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties > Vertrouwenscentrum >vertrouwenscentrum Instellingenen klik vervolgens op Externe inhoud.

 3. Klik op de beste optie onder Beveiligingsinstellingen voor gekoppelde gegevenstypen:

  • Alle gekoppelde gegevenstypen inschakelen (niet aanbevolen)      Klik op deze optie als u gekoppelde gegevenstypen wilt maken zonder een beveiligingswaarschuwing te ontvangen. De gegevens voor gekoppelde gegevenstypen worden momenteel geleverd via Microsoft, maar zoals bij alle externe gegevens, moet u deze optie alleen kiezen als u de gegevensbron vertrouwt. Mogelijk wilt u deze optie tijdelijk selecteren en wanneer u deze niet meer nodig hebt, terugkeren naar de standaardinstelling.

  • Gebruiker vragen over gekoppelde gegevenstypen      Dit is de standaardoptie. Klik op deze optie als u een beveiligingswaarschuwing wilt ontvangen wanneer u gekoppelde gegevenstypen maakt.

  • Automatische update van gekoppelde gegevenstypen uitschakelen      Klik op deze optie als u gekoppelde gegevenstypen niet wilt inschakelen.

Instellingen wijzigen voor dynamische gegevens Exchange

Dynamic Data Exchange (DDE) is een oudere Microsoft-technologie die gegevens tussen toepassingen overboekt.

 1. Klik Excel op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties>Vertrouwenscentrum >vertrouwenscentrum Instellingenen klik vervolgens op Externe inhoud.

 3. Klik op de 2e optie onder Beveiligingsinstellingen voor Dynamische gegevens Exchange:

 • Dynamische gegevens inschakelen Exchange Server zoeken Controleer deze optie als u Dynamische gegevens wilt inschakelen Exchange server zoeken. Als deze optie is ingeschakeld, zijn DDE-servers die al actief zijn, zichtbaar en bruikbaar. Deze optie is standaard ingeschakeld.

 • Dynamische gegevens inschakelen Exchange Server starten (niet aanbevolen) Controleer deze optie als u Dynamische gegevens wilt inschakelen Exchange server starten. Als deze optie is ingeschakeld, Excel DDE-servers starten die nog niet worden uitgevoerd en kunnen gegevens buiten de Excel. Om veiligheidsredenen wordt u aangeraden dit vakje uitgeschakeld te laten. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Instellingen wijzigen voor het openen van Microsoft Query-bestanden (.iqy, .oqy, .dqy en .rqy) vanuit een niet-vertrouwde bron

Met Microsoft Querykunt u verbinding maken met externe gegevensbronnen, gegevens uit die externe bronnen selecteren, die gegevens importeren in het werkblad en de gegevens zo nodig vernieuwen om uw werkbladgegevens gesynchroniseerd te houden met de gegevens in de externe bronnen.

 1. Klik Excel op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties>Vertrouwenscentrum >vertrouwenscentrum Instellingenen klik vervolgens op Externe inhoud.

 3. Er is maar één optie:

 • Blokkeer altijd de verbinding van niet-vertrouwde Microsoft Query-bestanden (.iqy, .oqy, .dqy en .rqy) Controleer deze optie als u verbindingen met Microsoft Query-bestanden wilt blokkeren.

Wat is externe inhoud en waarom zijn webbakens een mogelijke dreiging?

Externe inhoud is inhoud die via internet of een intranet is gekoppeld aan een werkmap of presentatie. Enkele voorbeelden van externe inhoud zijn afbeeldingen, gekoppelde media, gegevensverbindingen en sjablonen.

Hackers kunnen externe inhoud gebruiken als webbakens. Webbakens sturen informatie vanaf uw computer terug naar de server waarop de externe inhoud wordt gehost. Typen webbakens zijn:

 • Afbeeldingen     Een hacker stuurt u een werkmap of presentatie met afbeeldingen die u moet controleren. Wanneer u het bestand opent, wordt de afbeelding gedownload en wordt informatie over het bestand teruggestuurd naar de externe server.

 • Afbeeldingen in Outlook e-mailberichten     Microsoft Office heeft een eigen mechanisme voor het blokkeren van externe inhoud in berichten. Dit helpt om u te beschermen tegen webbakens die anders uw e-mailadres kunnen vastleggen. Zie Automatische afbeeldingen downloaden in e-mailberichten blokkeren of deblokkeren voor meer informatie.

 • Gekoppelde media     Een hacker stuurt u een presentatie als een bijlage in een e-mailbericht. De presentatie bevat een mediaobject, zoals een geluid, dat is gekoppeld aan een externe server. Wanneer u de presentatie opent in Microsoft PowerPoint, wordt het mediaobject afgespeeld en wordt op zijn beurt code uitgevoerd waarin een schadelijk script wordt uitgevoerd dat schadelijk is voor uw computer.

 • Gegevensverbindingen     Een hacker maakt een werkmap en stuurt u deze als bijlage in een e-mailbericht. De werkmap bevat code waarmee gegevens worden opgehaald uit of verzonden naar een database. De hacker heeft geen machtigingen voor de database, maar u wel. Als u de werkmap opent in een Microsoft Excel, wordt de database met behulp van uw referenties uitgevoerd en geopend. Gegevens kunnen vervolgens worden geopend of gewijzigd zonder uw medeweten of toestemming.

Wat moet ik doen als in een beveiligingswaarschuwing wordt gevraagd of ik externe inhoud wil in- of uitschakelen?

Wanneer er een beveiligingsdialoogvenster wordt weergegeven, kunt u kiezen of u de externe inhoud wilt inschakelen of deze geblokkeerd wilt laten. Schakel de externe inhoud alleen in als u zeker weet dat deze afkomstig is van een betrouwbare bron.

Microsoft Excel Beveiligingsbericht: geeft aan dat Excel mogelijke beveiligingsrisico's heeft geïdentificeerd. Kies Inschakelen als u de locatie van het bronbestand vertrouwt: Uitschakelen als u dat niet hebt.

Belangrijk: Als u zeker weet dat de externe inhoud in een werkmap of presentatie betrouwbaar is en u geen meldingen meer wilt ontvangen over deze specifieke externe inhoud, kunt u het bestand beter verplaatsen naar een vertrouwde locatie dan dat u de standaardinstellingen voor het Vertrouwenscentrum wijzigt in een minder veilig beveiligingsniveau. Bestanden op vertrouwde locaties kunnen worden uitgevoerd zonder dat deze worden gecontroleerd door het beveiligingssysteem van het Vertrouwenscentrum.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×