Externe inhoud in Office-documenten blokkeren of deblokkeren

Om uw veiligheid en privacy te helpen beschermen, is Microsoft Office standaard geconfigureerd voor het blokkeren van externe inhoud, zoals afbeeldingen, gekoppelde media, hyperlinks en gegevensverbindingen, in werkmappen en presentaties. Door het blokkeren van externe inhoud kunt u webbakens en andere kwaadwillige methoden voorkomen die hackers gebruiken om uw privacy te schenden en waarmee schadelijke code zonder uw medeweten of toestemming wordt uitgevoerd.

Wat is externe inhoud en waarom zijn webbakens een mogelijke dreiging?

Externe inhoud is inhoud die via internet of een intranet is gekoppeld aan een werkmap of presentatie. Enkele voorbeelden van externe inhoud zijn afbeeldingen, gekoppelde media, gegevensverbindingen en sjablonen.

Hackers kunnen externe inhoud gebruiken als webbakens. Webbakens sturen informatie vanaf uw computer terug naar de server waarop de externe inhoud wordt gehost. Typen webbakens zijn:

 • Afbeeldingen     Een hacker stuurt u een werkmap of presentatie met afbeeldingen die u moet controleren. Wanneer u het bestand opent, wordt de afbeelding gedownload en wordt informatie over het bestand teruggestuurd naar de externe server.

 • Afbeeldingen in e-mailberichten van Outlook     Microsoft Office heeft een eigen mechanisme voor het blokkeren van externe inhoud in berichten. Dit helpt bij het beschermen van web beacons die anders uw e-mailadres kunnen vastleggen. Zie voor meer informatie het automatisch downloaden van afbeeldingen in e-mailberichten blokkeren of deblokkeren.

 • Gekoppelde media     Een hacker stuurt u een presentatie als een bijlage in een e-mailbericht. De presentatie bevat een mediaobject, zoals een geluid, dat is gekoppeld aan een externe server. Wanneer u de presentatie opent in Microsoft PowerPoint, wordt het mediaobject afgespeeld en wordt code uitgevoerd met een schadelijk script dat schadelijk is voor uw computer.

 • Gegevensverbindingen     Een hacker maakt een werkmap en stuurt u deze als bijlage in een e-mailbericht. De werkmap bevat code waarmee gegevens worden opgehaald uit of verzonden naar een database. De hacker heeft geen machtigingen voor de database, maar u wel. Wanneer u de werkmap in Microsoft Excel opent, wordt de code in de database geopend en geopend met uw referenties. Gegevens kunnen vervolgens worden geopend of gewijzigd zonder uw medeweten of toestemming.

Hoe helpt het Vertrouwenscentrum me bij de bescherming tegen externe inhoud?

Als uw werkmap of presentatie externe gegevensverbindingen bevat, krijgt u een melding dat de externe inhoud is uitgeschakeld nadat u het bestand hebt geopend dat door een zakelijke balk wordt geopend.

Externe gegevensverbindingen zijn uitgeschakeld: Selecteer inhoud inschakelen om in te schakelen.

Klik op inhoud inschakelen op de Business balk als u de externe inhoud wilt deblokkeren. Zie de volgende sectie voor meer informatie over het maken van een veilige keuze voordat u op een optie klikt.

Wat moet ik doen als in een beveiligingswaarschuwing wordt gevraagd of ik externe inhoud wil in- of uitschakelen?

Wanneer er een beveiligingsdialoogvenster wordt weergegeven, kunt u kiezen of u de externe inhoud wilt inschakelen of deze geblokkeerd wilt laten. Schakel de externe inhoud alleen in als u zeker weet dat deze afkomstig is van een betrouwbare bron.

Microsoft Excel-Beveiligingsmelding: geeft aan dat Excel een potentiële beveiligingsprobleem heeft geïdentificeerd. Kies inschakelen als u de locatie van het bronbestand vertrouwt, uitschakelen als u dat nog niet doet.

Belangrijk: Als u zeker weet dat de externe inhoud in een werkmap of presentatie betrouwbaar is en u geen meldingen meer wilt ontvangen over deze specifieke externe inhoud, kunt u het bestand beter verplaatsen naar een vertrouwde locatie dan dat u de standaardinstellingen voor het Vertrouwenscentrum wijzigt in een minder veilig beveiligingsniveau. Bestanden op vertrouwde locaties kunnen worden uitgevoerd zonder dat deze worden gecontroleerd door het beveiligingssysteem van het Vertrouwenscentrum.

Instellingen voor externe inhoud voor Excel wijzigen in het Vertrouwenscentrum

Beveiligingsinstellingen voor externe inhoud bevinden zich in het Vertrouwenscentrum voor alleen Microsoft Excel. U kunt de instellingen voor externe inhoud voor Microsoft PowerPoint niet globaal wijzigen in het Vertrouwenscentrum.

Als u in een organisatie werkt, heeft de systeembeheerder mogelijk al de standaardinstellingen gewijzigd, waardoor u zelf geen instellingen kunt wijzigen. Hieronder vindt u de verschillende instellingen voor externe inhoud voor Excel in het Vertrouwenscentrum.

Opties voor Excel > Vertrouwenscentrum > beveiligingsinstellingen voor gegevensverbindingen, koppelingen, gegevenstypen, DDE (Dynamic Data Exchange) en Microsoft Query-bestanden.

Instellingen voor gegevensverbindingen wijzigen

 1. Klik in Excel op het tabblad bestand .

 2. Klik op opties > vertrouwenscentrum > instellingen voor het Vertrouwenscentrumen klik vervolgens op externe inhoud.

 3. Klik op de gewenste optie onder Beveiligingsinstellingen voor gegevensverbindingen:

  • Alle gegevensverbindingen inschakelen (niet aanbevolen)      Klik op deze optie als u werkmappen met externe gegevensverbindingen wilt openen en verbindingen met externe gegevens in de huidige werkmap wilt maken zonder beveiligingswaarschuwingen te ontvangen. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat verbindingen met een onbekende externe gegevensbron schadelijk kunnen zijn en omdat u geen beveiligingswaarschuwingen ontvangt wanneer u een werkmap vanaf een onbekende locatie opent. Gebruik deze optie alleen als u de gegevensbronnen van de externe gegevensverbindingen vertrouwt. Mogelijk wilt u deze optie tijdelijk selecteren en wanneer u deze niet meer nodig hebt, terugkeren naar de standaardinstelling.

  • Gebruiker vragen over gegevensverbindingen      Dit is de standaardoptie. Klik op deze optie als u een beveiligingswaarschuwing wilt ontvangen wanneer een werkmap met externe gegevensverbindingen wordt geopend en wanneer een externe gegevensverbinding wordt gemaakt in de huidige werkmap. Met behulp van beveiligingswaarschuwingen kunt u gegevensverbindingen in- of uitschakelen voor elke werkmap die u afzonderlijk opent.

  • Alle gegevensverbindingen uitschakelen      Klik op deze optie als u geen externe gegevensverbindingen wilt inschakelen in de huidige werkmap. Als u deze optie kiest, wordt er nooit een gegevensverbinding ingeschakeld in een werkmap die u opent. Als u een nieuwe externe gegevensverbindingen maakt nadat u een werkmap hebt geopend, worden deze gegevensverbindingen niet ingeschakeld wanneer u de werkmap opnieuw opent. Dit is een zeer beperkende instelling en kan ertoe leiden dat bepaalde functionaliteit niet werkt zoals verwacht.

Instellingen voor werkmapkoppelingen wijzigen

 1. Klik in Excel op het tabblad bestand .

 2. Klik op opties > vertrouwenscentrum > instellingen voor het Vertrouwenscentrumen klik vervolgens op externe inhoud.

 3. Klik op de gewenste optie onder Beveiligingsinstellingen voor werkmapkoppelingen:

  • Automatisch bijwerken voor alle werkmapkoppelingen inschakelen (niet aanbevolen)      Klik op deze optie als u koppelingen naar gegevens in een andere werkmap automatisch wilt bijwerken in de huidige werkmap zonder dat er een beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat het automatisch bijwerken van koppelingen naar gegevens in onbekende werkmappen schadelijk kan zijn. Gebruik deze optie alleen als u de werkmappen vertrouwt waaraan de gegevens zijn gekoppeld. Mogelijk wilt u deze optie tijdelijk selecteren en wanneer u deze niet meer nodig hebt, terugkeren naar de standaardinstelling.

  • Gebruiker vragen over automatisch bijwerken voor werkmapkoppelingen      Dit is de standaardoptie. Klik op deze optie als er een beveiligingswaarschuwing moet worden weergegeven wanneer u automatische updates uitvoert in de huidige werkmap voor koppelingen naar gegevens in een andere werkmap.

  • Automatisch bijwerken van werkmapkoppelingen uitschakelen      Klik op deze optie als u koppelingen in de huidige werkmap naar gegevens in een andere werkmap niet automatisch wilt bijwerken.

Instellingen wijzigen voor gekoppelde gegevenstypen

Wanneer u gekoppelde gegevenstypenmaakt, wordt in Excel een verbinding gemaakt met een onlinegegevensbron en wordt gedetailleerde informatie over bepaalde waarden geretourneerd, zoals bedrijfs voorraden of geographs. Als u bijvoorbeeld het woord Microsoft converteert naar een gekoppeld gegevenstype, worden gegevens over Microsoft Corporation en de naam van de werknemers, zoals de locatie, het aantal werknemers, de aandelen prijs, enzovoort weergegeven.

 1. Klik in Excel op het tabblad bestand .

 2. Klik op opties > vertrouwenscentrum > instellingen voor het Vertrouwenscentrumen klik vervolgens op externe inhoud.

 3. Selecteer de gewenste optie onder Beveiligingsinstellingen voor gekoppelde gegevenstypen:

  • Alle gekoppelde gegevenstypen inschakelen (niet aanbevolen)      Klik op deze optie als u gekoppelde gegevenstypen wilt maken zonder een beveiligingswaarschuwing te ontvangen. De gegevens voor gekoppelde gegevenstypen worden momenteel geleverd via Microsoft, maar ook met alle externe gegevens, moet u deze optie alleen kiezen als u de gegevensbron vertrouwt. Mogelijk wilt u deze optie tijdelijk selecteren en wanneer u deze niet meer nodig hebt, terugkeren naar de standaardinstelling.

  • Gebruiker vragen over gekoppelde gegevenstypen      Dit is de standaardoptie. Klik op deze optie als u een veiligheidswaarschuwing wilt ontvangen wanneer u gekoppelde gegevenstypen maakt.

  • Automatisch bijwerken van gekoppelde gegevenstypen uitschakelen      Klik op deze optie als u geen gekoppelde gegevenstypen wilt inschakelen.

Instellingen voor dynamische gegevensuitwisseling wijzigen

DDE (Dynamic Data Exchange) is een oudere Microsoft-technologie waarmee gegevens tussen toepassingen worden overgebracht.

 1. Klik in Excel op het tabblad bestand .

 2. Klik op opties > vertrouwenscentrum > instellingen voor het Vertrouwenscentrumen klik vervolgens op externe inhoud.

 3. Selecteer de gewenste optie onder Beveiligingsinstellingen voor dynamische gegevensuitwisseling:

 • Dynamische Data Exchange Server-zoekopdrachten inschakelen Schakel deze optie in als u wilt dat dynamische Data Exchange Server lookup wordt ingeschakeld. Als u deze optie inschakelt, zijn de DDE-servers die al actief zijn, zichtbaar en bruikbaar. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

 • Start dynamische Data Exchange server inschakelen (niet aanbevolen) Schakel deze optie in als u wilt dat dynamische Data Exchange Server wordt gestart. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een DDE-server gestart die nog niet actief is en toestaan dat gegevens niet uit Excel worden verzonden. Uit veiligheidsoverwegingen wordt u aangeraden dit vakje niet in te sluiten. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Instellingen wijzigen voor het openen van Microsoft Query-bestanden (. iqy,. oqy,. dqy en. rqy) van een niet-vertrouwde bron

Met behulp van Microsoft Querykunt u verbinding maken met externe gegevensbronnen, de gegevens van deze externe bronnen importeren, deze gegevens importeren in het werkblad en de gegevens naar wens vernieuwen om te voorkomen dat de werkbladgegevens worden gesynchroniseerd met de gegevens in de externe bronnen.

 1. Klik in Excel op het tabblad bestand .

 2. Klik op opties > vertrouwenscentrum > instellingen voor het Vertrouwenscentrumen klik vervolgens op externe inhoud.

 3. Er is slechts één optie:

 • Altijd de verbinding van niet-vertrouwde Microsoft-Query bestanden (. iqy,. oqy,. dqy en. rqy) blokkeren Schakel deze optie in als u verbindingen met Microsoft Query-bestanden wilt blokkeren.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×