Format (notatie), eigenschap

Van toepassing op

ComboBox-object

TextBox-object

U kunt de eigenschap Format gebruiken om te bepalen hoe getallen, datums, tijden en tekst worden weergegeven en afgedrukt. Lezen/schrijven String.

expressie.Format

expressie Vereist. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

U kunt een van de vooraf gedefinieerde notaties gebruiken. U kunt ook een aangepaste indeling maken met behulp van opmaaksymbolen.

De eigenschap Format gebruikt verschillende instellingen voor verschillende gegevenstypen.

Voor een besturingselement kunt u deze eigenschap instellen in het eigenschappenvenster van het besturingselement. Voor een veld kunt u deze eigenschap instellen in de ontwerpweergave voor tabellen (in de sectie Veldeigenschappen) of in de ontwerpweergave van het queryvenster (in het eigenschappenblad Veldeigenschappen). U kunt ook een macro of VBA-code (Visual Basic for Applications) gebruiken.

Opmerking: Voer in Visual Basic een reeksexpressie in die overeenkomt met een van de vooraf gedefinieerde notaties of voer een aangepaste notatie in.

De eigenschap Format bepaalt slechts de wijze waarop gegevens worden weergegeven. De eigenschap is niet van invloed op hoe gegevens worden opgeslagen.

Microsoft Office Access 2007 bevat vooraf gedefinieerde notaties voor de gegevenstypen Datum/tijd, Getal en Valuta, Tekst en Memo en Ja/Nee. De vooraf gedefinieerde notaties zijn afhankelijk van het land of de regio die u hebt opgegeven door te dubbelklikken op Landopties in het Configuratiescherm van Windows. In Access worden indelingen weergegeven die geschikt zijn voor het land of de geselecteerde regio. Als bijvoorbeeld Engels (Verenigde Staten) is geselecteerd op het tabblad Algemeen, wordt 1234,56 in de notatie Valuta weergegeven als $ 1.234,56, maar als Engels (Brits) is geselecteerd op het tabblad Algemeen, wordt het getal weergegeven als £1.234,56.

Als u de eigenschap Format van een veld instelt in de ontwerpweergave voor tabellen, wordt deze notatie gebruikt om gegevens op gegevensbladen weer te geven. Ook wordt de eigenschap Format van het veld toegepast op nieuwe besturingselementen op formulieren en rapporten.

U kunt de volgende symbolen gebruiken in aangepaste notatie voor alle gegevenstypen.

Symbool

Betekenis

(spatie)

Spaties als feitelijke tekens weergeven.

"ABC"

Alles wat tussen de aanhalingstekens staat, letterlijk weergeven.

!

Uitlijning links in plaats van uitlijning rechts afdwingen.

*

Beschikbare ruimte opvullen met het volgende teken.

\

Het volgende teken letterlijk weergeven. U kunt tekens ook letterlijk weergeven door ze tussen aanhalingstekens te plaatsen.

[kleur]

De opgemaakte gegevens weergeven in de tussen de haakjes aangegeven kleur. Beschikbare kleuren: Zwart, Blauw, Groen, Cyaan, Rood, Magenta, Geel, Wit.


De opmaaksymbolen voor aangepaste notatie van de gegevenstypen Getal en Valuta kunnen niet samen met de opmaaksymbolen voor de typen Datum/tijd, Ja/nee of Tekst en Memo worden gebruikt.

Als u een invoermasker hebt gedefinieerd en voor dezelfde gegevens de eigenschap Format hebt ingesteld, krijgt de eigenschap Format voorrang bij de weergave van de gegevens en wordt het invoermasker genegeerd. Als u bijvoorbeeld een invoermasker Wachtwoord maakt in de ontwerpweergave voor tabellen en tevens de eigenschap Format instelt voor hetzelfde veld, hetzij in de tabel of in een besturingselement op een formulier, wordt het invoermasker Wachtwoord genegeerd en worden de gegevens weergegeven volgens de eigenschap Format.

Voorbeeld

In de volgende drie voorbeelden wordt de eigenschap Format ingesteld met gebruik van een vooraf gedefinieerde notatie:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

In het volgende voorbeeld wordt de eigenschap Format ingesteld met behulp van een aangepaste notatie. Bij deze notatie wordt een datum als volgt weergegeven: Jan 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

In het volgende voorbeeld wordt een VBA-functie gedemonstreerd waardoor numerieke gegevens worden genoteerd volgens de notatie Currency en waardoor tekstgegevens geheel in hoofdletters worden weergegeven. De functie wordt aangeroepen vanuit de gebeurtenis OnLostFocus van een niet-afhankelijk besturingselement met de naam TaxRefund.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×