FormatNumber, functie

Deze functie retourneert een expressie die is opgemaakt als een getal.

Syntaxis

FormatNumber ( Expressie [, AantalDecimalen ] [, Voorloopnul ] [, HaakjesVoorNegatieveGetallen ] [, CijfersGroeperen ] )

De syntaxis van de functie FormatNumber bevat de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

Expressie

Vereist. De expressie die moet worden opgemaakt.

AantalDecimalen

Optioneel. Een numerieke waarde die aangeeft hoeveel cijfers er achter het decimaalteken moeten worden weergegeven. De standaardwaarde is – 1, wat betekent dat de landinstellingen van de computer worden gebruikt.

Voorloopnul

Optioneel. Een constante met drie mogelijke waarden die aangeeft of er al dan niet een voorloopnul moet worden weergegeven voor decimalen. Zie het gedeelte 'Instellingen' voor de waarden.

HaakjesVoorNegatieveGetallen

Optioneel. Een constante met drie mogelijke waarden die aangeeft of negatieve waarden wel of niet tussen haakjes moeten worden geplaatst. Zie het gedeelte 'Instellingen' voor de waarden.

CijfersGroeperen

Optioneel. Een constante met drie mogelijke waarden die aangeeft of cijfers al dan niet moeten worden gegroepeerd op basis van het groepsscheidingsteken dat is opgegeven in de landinstellingen van de computer. Zie het gedeelte 'Instellingen' voor de waarden.


Instellingen

De argumenten Voorloopnul, HaakjesVoorNegatieveGetallen en CijfersGroeperen hebben de volgende instellingen:

Constante

Waarde

Beschrijving

vbTrue

–1

Waar

vbFalse

0

Onwaar

vbUseDefault

–2

De instelling van de landinstellingen van de computer gebruiken.


Opmerkingen

Wanneer u een of meer van de optionele argumenten weglaat, worden de waarden voor deze argumenten overgenomen uit de landinstellingen van de computer.

Opmerking:  Alle instellingen zijn afkomstig van het tabblad Getallen in de landinstellingen in het Configuratiescherm.

Voorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT FormatNumber ([SalePrice]) AS Expr1 van ProductSales;

Hiermee maakt u de valutawaarden in het veld SalePrice op in de notatie getal en retourneert u in kolom Expr1.

Selecteer FormatNumber ([korting], 2,-1,-1,-1) als DiscountedPrice van ProductSales.

Maakt de waarden in het veld korting in de notatie ' getal ' met twee decimalen, alle minder dan 1 waarden hebben een 0 voor de decimale waarden, de waarde wordt gegroepeerd met het standaardscheidingsteken ("1000" wordt weergegeven als 1.000,00, "-1000" wordt weergegeven als (1.000,00), "0" wordt weergegeven als 0,00).

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×