Beheer afspraken, plannen, budgetten en eenvoudig met Microsoft 365.

Formules herberekenen in Power Pivot

Wanneer u werkt met gegevens in Power Pivot, moet u mogelijk af en toe de gegevens uit de bron vernieuwen, de formules herberekenen die u in de berekende kolommen hebt gemaakt of ervoor zorgen dat de gegevens in de draaitabel actueel zijn.

In dit onderwerp wordt het verschil uitgelegd tussen het vernieuwen van gegevens en het herberekenen van gegevens. Daarnaast krijgt u een overzicht van de manier waarop herberekening wordt geactiveerd en worden de opties voor herberekening beschreven.

Gegevens vernieuwen en opnieuw berekenen

In Power Pivot worden gegevensvernieuwing en herberekening gebruikt:

Gegevens vernieuwen betekent actuele gegevens ophalen uit externe gegevensbronnen. In Power Pivot kunnen niet automatisch wijzigingen in externe gegevensbronnen worden gedetecteerd, maar gegevens kunnen handmatig worden vernieuwd vanuit het Power Pivot-venster of automatisch als de werkmap op SharePoint wordt gedeeld.

Herberekenen betekent het bijwerken van alle kolommen, tabellen, grafieken en draaitabellen in uw werkmap die formules bevatten. Aangezien de herberekening van een formule de prestaties kan beïnvloeden, is het belangrijk te weten hoe de afhankelijkheden binnen elke berekening in elkaar zitten.

Belangrijk:  U mag de werkmap nooit opslaan of publiceren voordat de formules in de werkmap zijn herberekend.

Handmatige en automatische herberekening

Standaard worden in Power Pivot automatisch herberekeningen uitgevoerd als dit nodig is en wordt hierbij de benodigde verwerkingstijd geoptimaliseerd. Hoewel herberekening lang kan duren, is het een belangrijke taak, omdat tijdens de herberekening kolomafhankelijkheden worden gecontroleerd en u wordt gewaarschuwd wanneer een kolom is gewijzigd, wanneer de gegevens ongeldig zijn of wanneer een fout is opgetreden in een formule die tot dan toe werkte. U kunt er echter voor kiezen om geen validatie uit te voeren en de berekeningen alleen handmatig uit te voeren, met name wanneer u met complexe formules of zeer grote gegevenssets werkt en de timing van de updates wilt bepalen.

De handmatige en automatische modus hebben voordelen: We raden u echter ten zeerste aan dat u de automatische herberekeningsmodus gebruikt. Deze modus zorgt voor de Power Pivot metagegevens in synch en verhindert dat er problemen worden veroorzaakt door verwijdering van gegevens, wijzigingen in namen of gegevenstypen, of ontbrekende afhankelijkheden. 

Automatische herberekening gebruiken

Wanneer u de modus voor automatische herberekening gebruikt, zetten wijzigingen in onbewerkte gegevens die een wijziging in de uitkomst van een formule kunnen veroorzaken, herberekening van de kolom met een formule in gang. Voor de volgende wijzigingen is altijd een herberekening van de formules vereist:

 • De waarden van een externe gegevensbron zijn vernieuwd.

 • De definitie van de formule is gewijzigd.

 • De namen van tabellen of kolommen waarnaar in een formule wordt verwezen, zijn gewijzigd.

 • Er zijn relaties tussen tabellen toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

 • Er zijn nieuwe metingen of berekende kolommen toegevoegd.

 • Wijzigen die zijn aangebracht in andere formules in de werkmap, zodat kolommen of berekeningen die van die berekening afhankelijk zijn, moeten worden vernieuwd.

 • Rijen die zijn ingevoegd of verwijderd.

 • U hebt een filter toegepast waarvoor een query moet worden uitgevoerd om de gegevensset bij te werken. Het filter kan in een formule of als onderdeel van een draaitabel of draaigrafiek zijn toegepast.

Handmatige herberekening gebruiken

U kunt handmatige herberekening gebruiken om de kosten van de berekening van het formuleresultaat te voorkomen totdat u klaar bent. De handmatige modus komt in de volgende situaties van pas:

 • U ontwerpt een formule op basis van een sjabloon en wilt de namen van de kolommen en tabellen die in de formule worden gebruikt, wijzigen voordat u deze valideert.

 • U weet dat sommige gegevens in de werkmap zijn gewijzigd, maar u werkt met een andere kolom die niet is gewijzigd, dus wilt u de herberekening uitstellen.

 • U werkt in een werkmap die veel afhankelijkheden heeft, en wilt de herberekening uitstellen zodat u er zeker van bent dat alle benodigde wijzigingen zijn aangebracht.

Zolang de werkmap is ingesteld op handmatig berekenen, wordt door Power Pivot in Microsoft Excel 2013 geen controle of validatie van formules uitgevoerd. Dit heeft de volgende gevolgen:

 • Alle nieuwe formules die u aan de werkmap toevoegt, worden gemarkeerd met een aanduiding dat er een fout is.

 • In nieuwe berekende kolommen worden geen resultaten weergegeven.

De werkmap instellen op handmatig herberekenen

 1. Klik in Power Pivot op Ontwerpen > Berekeningen > Berekeningsopties > Handmatige berekening.

 2. Als u alle tabellen wilt herberekenen, klikt u op Berekeningsopties > Nu berekenen.

  Formules in de werkmap worden op fouten gecontroleerd en de tabellen worden met eventuele resultaten bijgewerkt. De werkmap kan enige tijd niet reageren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens en het aantal berekeningen.

Belangrijk:  Voordat u de werkmap publiceert, moet u altijd de berekeningsmodus weer instellen op automatisch. Dit helpt problemen tijdens het ontwerpen van formules voorkomen.

Problemen met herberekening oplossen

Afhankelijkheden

Wanneer een kolom afhankelijk is van een andere kolom en de inhoud van die andere kolom wordt gewijzigd, moeten mogelijk alle gerelateerde kolommen worden herberekend. Wanneer wijzigingen worden aangebracht in de Power Pivot-werkmap , voert Power Pivot in Microsoft Excel 2013 een analyse uit van de bestaande Power Pivot -gegevens om te bepalen of herberekening is vereist en wordt de update op de meest efficiënte wijze uitgevoerd.

Stel dat u een tabel genaamd Verkopen hebt en dat deze gerelateerd is aan de tabellen Product en Productcategorie, en formules in de tabel Verkopen zijn beide van de andere tabellen afhankelijk. Wijzigingen in de tabel Product of Productcategorie hebben tot gevolg dat alle berekende kolommen in de tabel Verkopen worden herberekend. Dit heeft zin wanneer u bedenkt dat u mogelijk formules hebt waarmee de verkopen op categorie of op product wordt verzameld. De formules moeten op basis van de gegevens opnieuw worden berekend om ervoor te zorgen dat de resultaten juist zijn.

In Power Pivot wordt altijd een volledige herberekening van een tabel uitgevoerd, omdat een volledige herberekening in het algemeen efficiënter is dan controleren of er gewijzigde waarden zijn. De wijzigingen die herberekening activeren, kunnen belangrijke wijzigingen zijn, zoals het verwijderen van een kolom, het wijzigen van het numerieke gegevenstype van een kolom of het toevoegen van een nieuwe kolom. Schijnbaar onbelangrijke wijzigingen, zoals de het wijzigen van de kolomnaam, kunnen echter ook herberekening activeren. Dit komt doordat de namen van kolommen als id's in formules worden gebruikt.

In sommige gevallen kan in Power Pivot worden vastgesteld dat kolommen van herberekening kunnen worden uitgesloten. Als u bijvoorbeeld een formule hebt waarmee een waarde zoals [Product Color] in de tabel Products wordt opgezocht en de gewijzigde kolom [Quantity] is in de tabel Sales, hoeft de formule niet te worden herberekend, ook al zijn de tabellen Sales en Products gerelateerd. Als u echter formules hebt die afhankelijk zijn van Sales[Quantity], is herberekening wel vereist.

Volgorde van herberekening voor afhankelijke kolommen

Vóór een herberekening worden afhankelijkheden berekend. Als er meerdere kolommen van elkaar afhankelijk zijn, volgt Power Pivot de volgorde van de afhankelijkheden. Op deze manier worden de kolommen in de juiste volgorde en met de maximale snelheid verwerkt.

Transacties

Bewerkingen waarmee gegevens worden herberekend of vernieuwd, worden uitgevoerd als een transactie. Dit betekent dat als een deel van de vernieuwingsbewerking mislukt, de resterende bewerkingen ongedaan worden gemaakt. Op deze manier blijven er geen gegevens in een gedeeltelijk verwerkte staat achter. U kunt de transacties niet zoals in een relationele database beheren, of controlepunten maken.

Herberekening van veranderlijke functies

Sommige functies zoals nu, ASELECT of vandaag, hebben geen vaste waarden. Om prestatieproblemen te voorkomen, wordt voorkomen dat functies niet worden geëvalueerd wanneer ze in een berekende kolom worden gebruikt, omdat het uitvoeren van een query of filterfuncties geen gevolgen meer heeft. De resultaten van deze functies worden alleen herberekend wanneer de hele kolom wordt herberekend. Situaties als het vernieuwen vanuit een externe gegevensbron of het handmatig bewerken van gegevens zorgen ervoor dat formules die deze functies bevatten, opnieuw worden geëvalueerd. Veranderlijke functies, zoals nu, ASELECT of vandaag, worden altijd herberekend als de functie wordt gebruikt in de definitie van een berekend veld.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×