Formules schrijven die naar gegevenstypen verwijzen

U kunt formules gebruiken die verwijzen naar gekoppelde gegevenstypen.Op deze manier kunt u meer informatie over een bepaald gekoppeld gegevenstype ophalen. In het volgende voorbeeld wordt het gekoppelde gegevenstype Aandelen gebruikt in de cellen A2 tot en met A11. In kolommen B en C staan formules waarmee aanvullende gegevens worden opgehaald uit het gegevenstype Aandelen in kolom A.

Gekoppelde records met Bedrijfsnaam, Prijs en Prijswijziging.

In dit voorbeeld bevat cel B2 de formule =A2.Prijs en cel C2 de formule =A2.Wijzigen. Wanneer de records in een tabel staan, kunt u de kolomnamen gebruiken in de formule. In dit geval zou cel B2 de formule =[@Company].Prijs bevatten en C2 =[@Company].Wijzigen.

Opmerking: De gegevenstypen voor aandelen en geografie zijn alleen beschikbaar voor de wereldwijde clients met meerdere tenants (standaard Microsoft 365-accounts).

Tips: 

  • Wanneer u een verwijzing naar een andere cel typt, bijvoorbeeld: = a2, wordt in Excel een lijst met velden weergegeven waarin een formule voor automatisch aanvullen wordt weergegeven van velden waarnaar u een verwijzing kunt maken voor het gegevenstype. Selecteer het gewenste veld in de lijst of voer de veldnaam in als u deze weet. U kunt ook de lijst met velden weergeven door de operator ' punt ' te typen, bijvoorbeeld: = a2.

    Gekoppeld gegevenstype type voor Aandelen

  • Verwijzingen naar gegevenstypevelden zijn niet hoofdlettergevoelig, dus u kunt =A2.Prijs invoeren of =A2.prijs.

  • Als u een veld met de spaties in de naam selecteert, voegt Excel automatisch vierkante haken ([]) rond de veld naam toe. Bijvoorbeeld: = a2. [52 week hoog]

  • U kunt ook de functie VELDWAARDE gebruiken, maar deze functie wordt alleen geadviseerd voor het maken van voorwaardelijke berekeningen op basis van gekoppelde gegevenstypen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Gekoppelde gegevens

VELDWAARDE, functie

Een gegevenstype maken (Power Query)

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×