FormulierOpenen, macroactie

U kunt de macroactie FormulierOpenen in Access gebruiken om een formulier te openen in de formulierweergave, de ontwerpweergave, het afdrukvoorbeeld of de gegevensbladweergave. U kunt de gegevensinvoer- en venstermodus voor het formulier selecteren en de records beperken die in het formulier worden weergegeven.

Opmerking: De macroactie FormulierOpenen is niet beschikbaar in Access-web-apps.

Instelling

De actie FormulierOpenen heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Formuliernaam

De naam van het te openen formulier. De vervolgkeuzelijst van het vak Formuliernaam bevat alle formulieren in de huidige database. Dit is een verplicht argument.

Als u een macro met daarin de actie FormulierOpenen uitvoert in een bibliotheekdatabase, wordt in Access eerst in de bibliotheekdatabase en daarna in de huidige database naar een formulier met deze naam gezocht.

Weergave

De weergave waarin het formulier wordt geopend. Selecteer Formulier, Ontwerp, Afdrukvoorbeeld, Gegevensblad, Draaitabel of Draaigrafiek in het vak Weergave. De standaardwaarde is Formulier.

Opmerking: Met ingang van Access 2013 is de functionaliteit van de draaitabel- en draaigrafiekweergave uit Access verwijderd.

Opmerking: Het argument Weergave overschrijft de instellingen van de eigenschappen DefaultView en ViewsAllowed van het formulier. Als bijvoorbeeld de eigenschap ViewsAllowed van een formulier is ingesteld op Gegevensblad, kunt u de actie FormulierOpenen nog steeds gebruiken om het formulier te openen in de formulierweergave.

Filternaam

Een filter dat de records van het formulier selecteert of sorteert. U kunt de naam invoeren van een bestaande query of een filter dat is opgeslagen als een query. In de query moeten echter wel alle velden zijn opgenomen uit het formulier dat u opent, of moet de eigenschap OutputAllFields ingesteld zijn op Ja.

Where-voorwaarde

Een geldige SQL WHERE-component (zonder het woord WHERE) of expressie die door Access wordt gebruikt om records te selecteren in de onderliggende tabel of query van het formulier. Als u een filter met het argument Filternaam selecteert, wordt deze WHERE-component toegepast op de resultaten van het filter.

Als u een formulier wilt openen en de records ervan wilt beperken tot deze die voldoen aan de waarde van een besturingselement op een ander formulier, gebruikt u de volgende expressie:

[ veldnaam ] = Formulieren! [ formuliernaam ]! [ naamvanbesturingselement op een ander formulier ]

Vervang veldnaam door de naam van een veld in de onderliggende tabel of query van het formulier dat u wilt openen. Vervang formuliernaam en naamvanbesturingselement op een ander formulier door de naam van het andere formulier en die van het besturingselement op dat andere formulier waarin zich de waarde bevindt waarmee u records in het eerste formulier wilt laten overeenkomen.

Opmerking: De maximumlengte van het argument Where-voorwaarde is 255 tekens. Als u een complexere SQL WHERE-component wilt invoeren die langer is, gebruikt u de methode FormulierOpenen van het object DoCmd in een VBA-module (Visual Basic for Applications). In VBA kunt u instructies voor SQL WHERE-componenten invoeren van maximaal 32.768 tekens.

Gegevensmodus

De gegevensinvoermodus voor het formulier. Dit geldt alleen voor formulieren geopend in de formulier- of gegevensbladweergave. Selecteer Toevoegen (de gebruiker kan nieuwe records toevoegen, maar geen bestaande records bewerken), Bewerken (de gebruiker kan bestaande records bewerken en nieuwe records toevoegen) of Alleen lezen (de gebruiker kan records alleen weergeven).

Opmerkingen

  • De instelling van het argument Gegevensmodus overschrijft de instellingen van de eigenschappen AllowEdits, AllowDeletions, AllowAdditions en DataEntry van het formulier. Als bijvoorbeeld de eigenschap AllowEdits van een formulier op Nee is ingesteld, kunt u de actie FormulierOpenen nog steeds gebruiken om het formulier te openen in de bewerkingsmodus.

  • Als u dit argument leeg laat, wordt het formulier in Access geopend in de modus voor gegevensinvoer die ingesteld is door de eigenschappen AllowEdits, AllowDeletions, AllowAdditions en DataEntry van het formulier.

Venstermodus

De venstermodus waarin het formulier wordt geopend. Selecteer Normaal (het formulier wordt geopend in de modus die door de eigenschappen ervan is ingesteld), Verborgen (het formulier wordt verborgen), Pictogram (het formulier wordt geminimaliseerd als een kleine titelbalk onder aan het scherm geopend), of Dialoogvenster (de eigenschappen Modal en PopUp van het formulier zijn ingesteld op Ja). De standaardwaarde is Normaal.

Opmerking: Sommige Venstermodus-argumentinstellingen zijn niet van toepassing wanneer u documenten met tabbladen gebruikt. Schakel als volgt over naar overlappende vensters:

  1. Klik op Bestand en daarna op Opties

  2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

  3. Klik in de sectie Toepassingsopties onder Opties voor documentvensters op Overlappende vensters.

  4. Klik op OK, sluit de database en open de database opnieuw.

Opmerkingen

Deze macroactie heeft hetzelfde effect als dubbelklikken op een formulier in het navigatiedeelvenster of met de rechtermuisknop klikken op het formulier in het navigatiedeelvenster en daarna een weergave selecteren.

Een formulier kan modaal zijn (het moet worden gesloten of verborgen voordat de gebruiker een andere actie kan uitvoeren) of niet-modaal (de gebruiker kan naar andere vensters navigeren terwijl het formulier is geopend). Het kan echter ook een pop-upformulier zijn (een formulier dat wordt gebruikt om gegevens te verzamelen of weer te geven en dat voor alle andere Access-vensters blijft staan). De eigenschappen Modal en PopUp stelt u in bij het ontwerp van het formulier. Als u voor het argumentVenstermodus de optie Normaal gebruikt, wordt het formulier geopend in de modus die door deze eigenschapsinstellingen wordt bepaald. Als u voor het argumentVenstermodus de optie Dialoogvenster gebruikt, zijn deze beide eigenschappen ingesteld op Ja. Wanneer u een formulier dat verborgen of als een pictogram is geopend, weergeeft of herstelt, keert het formulier terug naar de modus die door de eigenschapsinstellingen ervan is bepaald.

Wanneer u een formulier opent wanneer het argument Venstermodus op Dialoogvenster is ingesteld, onderbreekt Access de macro tot het formulier wordt gesloten of verborgen. U kunt een formulier verbergen door de eigenschap Zichtbaar ervan in te stellen op Nee met behulp van de actie WaardeInstellen.

Het filter dat en de WHERE-voorwaarde die u toepast, worden de instelling van de eigenschap Filter van het formulier.

Tip: U kunt een formulier in het navigatiedeelvenster selecteren en naar het macrovenster slepen. Hiermee wordt automatisch een actie FormulierOpenen gemaakt die het geselecteerde formulier opent in de formulierweergave.

Voorbeeld

De waarde van een besturingselement instellen in een formulier dat wordt geopend met behulp van een macro

De volgende macro opent het formulier Producten met een knop op het formulier Leveranciers. Dit toont het gebruik van de acties Echo, FormulierOpenen, WaardeInstellen, en NaarBesturingselementGaan. Met de actie WaardeInstellen stelt u het besturingselement Leverancier-id in het formulier Producten in op de huidige leverancier op het formulier Leveranciers. Met de actie NaarBesturingselementGaan verplaatst u daarna de focus naar het veld Categorie-id, waar u gegevens voor het nieuwe product kunt gaan invoeren. Deze macro moet worden gekoppeld aan de knop Producten toevoegen in het formulier Leveranciers.

Actie

Argumenten: instelling

Opmerking

Echo

Echo ingeschakeld: nee

Bijwerken van scherm stoppen tijdens het uitvoeren van de macro.

FormulierOpenen

Formuliernaam: Producten

Weergave: Formulier

Gegevensmodus: Toevoegen

Venstermodus: Normaal

Open het formulier Producten.

WaardeInstellen

Item: [Formulieren]![Producten]![Leverancier-id]

Expressie: Leverancier-id

Stel het besturingselement Leverancier-id in op de huidige leverancier in het formulier Leveranciers.

NaarBesturingselementGaan

Naam van besturingselement: Categorie-id

Ga naar het besturingselement Categorie-id.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×