FreeFile, functie

Opmerking: De functie, methode, object of eigenschap die in dit onderwerp wordt beschreven, is uitgeschakeld als de Microsoft Jet Expression-service wordt uitgevoerd in de sandboxmodus, waardoor mogelijk onveilige expressies niet kunnen worden geëvalueerd. Voor meer informatie over sandbox-modus zoekt u naar 'sandbox-modus' in help.

Geeft als resultaat een geheel getal dat de volgende bestandsnummer die beschikbaar is voor gebruik met de instructie Open.

Syntaxis

FreeFile[(bereikgetal)]

Het optionele argument bereiknummer is een variant die het bereik aangeeft waaruit het volgende gratis bestandsnummer moet worden geretourneerd. Geef een 0 (standaardwaarde) op om een bestandsnummer in het bereik van 1 tot en met 255 op te geven. Geef een 1 op voor een bestandsnummer tussen 256 en 511.

Opmerkingen

Gebruik FreeFile om een bestandsnummer op te geven dat nog niet in gebruik is.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie FreeFile gebruikt om het eerstvolgende beschikbare bestandsnummer op te geven. Vijf bestanden worden geopend voor uitvoer binnen de lus en sommige voorbeeldgegevens worden naar elk bestand geschreven.

Dim MyIndex, FileNumber
For MyIndex = 1 To 5 ' Loop 5 times.
' Get unused file number.
FileNumber = FreeFile
' Create file name.
Open "TEST" & MyIndex For Output As #FileNumber
' Output text.
Write #FileNumber, "This is a sample."
' Close file.
Close #FileNumber
Next MyIndex

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×