Gebudgetteerd werk (velden)

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In de velden Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetresources worden alleen toegewezen aan de samenvattingstaak van project. Met behulp van de velden Gebudgetteerd werk kunt u het huidige gebudgetteerde werk vergelijken met het geplande werk voor het project.

De velden Gebudgetteerd werk zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gebudgetteerd werk (taakveld)

Gegevenstype     Duur

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer u een werk- of materiaalresource wilt invoeren die een budgetresource aan een projectsamenvattingstaak toewijzen en voer vervolgens een hoeveelheid werk voor de resource in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Project de totale hoeveelheid samengevouwen tot de projectoverzichtstaak.

Op basis van deze gegevens kunnen de gegevens voor het totale gebudgetteerde werk voor het project worden gecontroleerd. Als het project deel uitmaakt van een hoofdproject of een portfolio met projecten, kunt u de gegevens voor gebudgetteerd werk van de projectsamenvatting met andere projecten vergelijken of de gegevens ten opzichte van die projecten analyseren. Tot de projectoverzichtstaak van het hoofdproject behoort de totale werkwaarde van de eigen budgetgerelateerde resources opgeteld met de som van de budgetgerelateerde resources van de subprojecten.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Gebudgetteerd werk toe aan een taakweergave en geef de projectoverzichtstaak weer als u het totale werkbudget voor werk- en materiaalresources wilt bekijken. Wanneer u voortgang in de projectplanning bijhoudt, kunt u met het veld Gebudgetteerd werk het gebudgetteerde werk vergelijken met de werkelijke hoeveelheid werk.

Voorbeeld    Lukt het project op basis van een schatting van 5.000 uur voor drie gelijkwaardige fulltime werkresources ingebouwd, u "Personeel" als een werkresource maken en deze als een budgetresource identificeren. U de resource "Personeel" toewijzen aan de projectsamenvattingstaak en voer vervolgens de hoeveelheid werk 5.000 uur in de weergave Taakgebruik. Als het werk zich blijft voordoen, kunt u gegevens van de werkelijke voortgang opgeven in het projectplan. U kunt projectplanning gegevens over uw geplande en werkelijke hoeveelheid werk te analyseren of u nu op schema ligt of moet aan te passen.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerd werk worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerde kosten toe aan het taakblad.

Klik op Opties in het menu Extra om de projectoverzichtstaak weer te geven. Schakel op het tabblad Beeld het selectievakje Projectoverzichtstaak weergeven in.

Gebudgetteerd werk (resourceveld)

Gegevenstype     Duur

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer u een werk- of materiaalresource wilt invoeren die een budgetresource aan een projectsamenvattingstaak toewijzen en voer vervolgens een hoeveelheid werk voor de resource in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Project dit bedrag gekopieerd naar het veld resource Gebudgetteerd werk.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Gebudgetteerd werk toe aan een resourceweergave als u het werkbudget voor de werk- en materiaalresources wilt bekijken of als u de werkbudgetten van de resources onderling wilt vergelijken.

Voorbeeld    Lukt het project op basis van een schatting van 5.000 uur voor drie gelijkwaardige fulltime werkresources ingebouwd, u "Personeel" als een werkresource maken en deze als een budgetresource identificeren. U de resource "Personeel" toewijzen aan de projectsamenvattingstaak en voer vervolgens de hoeveelheid werk 5.000 uur in de weergave Taakgebruik. Wanneer u het veld Gebudgetteerd werk aan de weergave Resourceblad toevoegen, ziet u dat de werkresource "Personeel" overeenkomt met dit budget 5.000 uur.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerd werk worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerde kosten toe aan een resourceblad.

Gebudgetteerd werk (toewijzingsveld)

Gegevenstype     Duur

Invoertype    Ingevoerd

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Gebudgetteerd werk toe aan de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u de hoeveelheid gebudgetteerd werk voor werk- of materiaalresources voor toewijzingen wilt invoeren, of als u het gebudgetteerde werk van resources onderling wilt vergelijken.

Voorbeeld    Lukt het project op basis van een schatting van 5.000 uur voor drie gelijkwaardige fulltime werkresources ingebouwd, u "Personeel" als een werkresource maken en deze als een budgetresource identificeren. U toewijzen de resource "Personeel" aan de projectsamenvattingstaak. U kunt nu de hoeveelheid van de totale Gebudgetteerd werk van 5.000 uren invoeren in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik.

Opmerkingen    U kunt in het veld Gebudgetteerd werk gegevens invoeren voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de totale gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak in één keer tegelijk wilt invoeren, voegt u het veld Gebudgetteerde kosten toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik en voert u daar de kosten in.

Gebudgetteerd werk (tijdgebonden taakveld)

Gegevenstype     Duur

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer u een werk- of materiaalresource wilt invoeren die een budgetresource aan een projectsamenvattingstaak toewijzen en voer vervolgens een hoeveelheid werk voor de resource in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Project de totale hoeveelheid uitgevouwen tot het niveau van de tijdgebonden.

Aanbevolen gebruik    Klik in de weergave Taakgebruik op Detailstijlen in het menu Opmaak. Als u het veld Gebudgetteerd werk wilt weergeven in het tijdgebonden gedeelte van de weergave, verplaatst u het veld Gebudgetteerd werk naar het vak Velden weergeven. U kunt zo de uitsplitsing van gebudgetteerd werk voor de projectoverzichtstaak verdeeld over de tijd weergeven.

Voorbeeld    Lukt het project op basis van een schatting van 5.000 uur voor drie gelijkwaardige fulltime werkresources ingebouwd, u "Personeel" als een werkresource maken en deze als een budgetresource identificeren. U de resource "Personeel" toewijzen aan de projectsamenvattingstaak en voer vervolgens de hoeveelheid werk 5.000 uur in de weergave Taakgebruik. Als het werk zich blijft voordoen, kunt u gegevens van de werkelijke voortgang opgeven in het projectplan. U kunt projectplanning gegevens over uw geplande en werkelijke hoeveelheid werk te analyseren of u nu op schema ligt of moet aan te passen.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerd werk worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de tijdgebonden gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerde kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik.

Gebudgetteerd werk (tijdgebonden resourceveld)

Gegevenstype     Duur

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer u een werk- of materiaalresource wilt invoeren die een budgetresource aan een projectsamenvattingstaak toewijzen en voer vervolgens een hoeveelheid gebudgetteerd werk voor de resource in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Project de totale hoeveelheid uitgevouwen tot het niveau van de tijdgebonden.

Aanbevolen gebruik    Klik in de weergave Resourcegebruik op Detailstijlen in het menu Opmaak. Als u het veld Gebudgetteerd werk wilt weergeven in het tijdgebonden gedeelte van de weergave, verplaatst u Gebudgetteerd werk naar het vak Velden weergeven. U kunt zo de uitsplitsing van gebudgetteerd werk voor de budgetgerelateerde resources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak verdeeld over de tijd weergeven.

Voorbeeld    Lukt het project op basis van een schatting van 5.000 uur voor drie gelijkwaardige fulltime werkresources ingebouwd, u "Personeel" als een werkresource maken en deze als een budgetresource identificeren. U de resource "Personeel" toewijzen aan de projectsamenvattingstaak en voer vervolgens de hoeveelheid werk 5.000 uur in de weergave Taakgebruik. Als het werk zich blijft voordoen, kunt u gegevens van de werkelijke voortgang opgeven in het projectplan. U kunt projectplanning gegevens over uw geplande tijdgebonden werk en de werkelijke hoeveelheid tijdgebonden werk te analyseren of u nu op schema ligt of moet aan te passen.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerd werk worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de tijdgebonden gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerde kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik.

Gebudgetteerd werk (tijdgebonden toewijzingsveld)

Gegevenstype     Duur

Invoertype    Ingevoerd

Aanbevolen gebruik    Klik in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik op Detailstijlen in het menu Opmaak. Als u het veld Gebudgetteerd werk wilt weergeven in het tijdgebonden gedeelte van de weergave, verplaatst u Gebudgetteerd werk naar het vak Velden weergeven. U kunt nu het gebudgetteerde werk voor de toewijzing verdeeld over de tijd invoeren of bekijken.

Voorbeeld    Lukt het project op basis van een schatting van 5.000 uur voor drie gelijkwaardige fulltime werkresources ingebouwd, u "Personeel" als een werkresource maken en deze als een budgetresource identificeren. U toewijzen de resource "Personeel" aan de projectsamenvattingstaak. U kunt nu tijdgebonden of met werklastbeschrijving werkhoeveelheden in het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik voor de toewijzing van "Personeel" op de projectoverzichtstaak invoeren.

Opmerkingen    U kunt in het veld Gebudgetteerd werk tijdgebonden gegevens invoeren voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u tijdgebonden gegevens wilt invoeren voor gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerde kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik en voert u daar de kostengegevens in.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×