Gebudgetteerde kosten basislijn (velden)

In de velden Gebudgetteerde kosten basislijn wordt het oorspronkelijk geplande budget voor gebudgetteerde kostenresources weergegeven. Budgetresources worden alleen toegewezen aan de samenvattingstaak van project. In de velden Gebudgetteerde kosten basislijn worden de totale gebudgetteerde kosten voor het project weergegeven. In de tijdgebonden versies van deze velden worden dezelfde kosten verdeeld over de tijd weergegeven. Met behulp van de velden Gebudgetteerde kosten basislijn kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn vergelijken met de huidige gebudgetteerde kosten en de geplande kosten voor het project.

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gebudgetteerde kosten basislijn (taakveld)

Gegevenstype    Valutaveld

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde kostenresource toewijst aan een samenvattingstaak van project en vervolgens kosten voor de resource invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Microsoft Office Project 2007 het totale bedrag samengevouwen tot de projectoverzichtstaak. Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn bevat € 0,00 totdat u een basislijn voor het project instelt. Wanneer u vervolgens een basislijn voor het project opslaat, wordt deze waarde opgeslagen in het taakveld Gebudgetteerde kosten basislijn.

Aanbevolen gebruik    Geef de projectoverzichtstaak weer in een taakblad en voeg het veld Gebudgetteerde kosten basislijn en het veld Gebudgetteerde kosten toe. Op die manier kunt u de totale gebudgetteerde kosten zoals die oorspronkelijk waren gepland vergelijken met de huidige geplande of de werkelijke gebudgetteerde kosten. Wanneer u de afwijkingen bekijkt, kunt u zien hoe er in de loop van het project veranderingen optreden in gebudgetteerde kosten.

Voorbeeld    Toen u twee maanden geleden aan het project begon, hebt u voor het eerst de basislijn voor het project opgeslagen. Nu wilt u het veld Gebudgetteerde kosten basislijn vergelijken met het huidige veld Gebudgetteerde kosten. Geef de projectoverzichtstaak weer in het taakblad en voeg vervolgens zowel het veld Gebudgetteerde kosten basislijn als het veld Gebudgetteerde kosten toe om afwijkingen in de gebudgetteerde kosten te analyseren en te bepalen of u op schema ligt of dat u aanpassingen moet maken.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn worden gegevens weergegeven voor kostenresources, maar niet voor werk- of materiaalresources. Als u de gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerd werk volgens de basislijn voor werk- of materiaalresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerd werk basislijn toe aan het taakblad.

Klik op Opties in het menu Extra om de projectoverzichtstaak weer te geven. Schakel op het tabblad Beeld het selectievakje Projectoverzichtstaak weergeven in.

Als u een basislijnplanning wilt opslaan, wijst u Bijhouden in het menu Extra aan en klikt u op Basislijn instellen. Wijzig indien nodig de gegevens in het dialoogvenster en klik vervolgens op OK.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerde kosten basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Gebudgetteerde kosten basislijn (resourceveld)

Gegevenstype    Valutaveld

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde kostenresource toewijst aan een samenvattingstaak van project en vervolgens kosten voor de resource invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Microsoft Office Project 2007 dit bedrag gekopieerd naar het resourceveld Gebudgetteerde kosten. Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn bevat € 0,00 totdat u een basislijn voor het project instelt. Wanneer u vervolgens een basislijn voor het project opslaat, wordt deze waarde opgeslagen in het resourceveld Gebudgetteerde kosten basislijn.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Gebudgetteerde kosten basislijn toe aan een resourceblad als u de gegevens voor de totale gebudgetteerde kosten zoals die oorspronkelijk waren gepland wilt bekijken. Als u tevens het veld Gebudgetteerde kosten toevoegt, kunt u de oorspronkelijke planning vergelijken met de gegevens voor gebudgetteerde kosten zoals die in de huidige planning zijn opgenomen. Wanneer u de afwijkingen bekijkt, kunt u zien hoe er in de loop van het project veranderingen optreden in de waarden voor gebudgetteerde kosten.

Voorbeeld    Toen u twee maanden geleden aan het project begon, hebt u voor het eerst de basislijn voor het project opgeslagen. Nu wilt u het resourceveld Gebudgetteerde kosten basislijn vergelijken met het huidige veld Gebudgetteerde kosten. Voeg in het resourceblad zowel het veld Gebudgetteerde kosten basislijn als het veld Gebudgetteerde kosten toe om afwijkingen in de gebudgetteerde kosten te analyseren en te bepalen of u op schema ligt of dat u aanpassingen moet maken.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn worden gegevens weergegeven voor kostenresources, maar niet voor werk- of materiaalresources. Als u de gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerd werk volgens de basislijn voor werk- of materiaalresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerd werk basislijn toe aan een resourceblad.

Als u een basislijnplanning wilt opslaan, wijst u Bijhouden in het menu Extra aan en klikt u op Basislijn instellen. Wijzig indien nodig de gegevens in het dialoogvenster en klik vervolgens op OK.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerde kosten basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Gebudgetteerde kosten basislijn (toewijzingsveld)

Gegevenstype    Valutaveld

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde kostenresource toewijst aan een samenvattingstaak van project en vervolgens kosten voor de toewijzing invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Microsoft Office Project 2007 dit bedrag gekopieerd naar het toepassingsveld Gebudgetteerde kosten. Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn bevat € 0,00 totdat u een basislijn voor het project instelt. Wanneer u vervolgens een basislijn voor het project opslaat, wordt deze waarde opgeslagen in het toewijzingsveld Gebudgetteerde kosten basislijn.

Aanbevolen gebruik    Voeg de kolom Gebudgetteerde kosten basislijn toe aan de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u de gebudgetteerde kosten zoals die oorspronkelijk waren gepland wilt bekijken. Als u tevens de kolom Gebudgetteerde kosten toevoegt, kunt u de oorspronkelijke planning vergelijken met de gebudgetteerde kosten zoals die in de huidige planning zijn opgenomen. Wanneer u de afwijkingen bekijkt, kunt u zien hoe er in de loop van het project veranderingen optreden in de waarden voor gebudgetteerde kosten.

Voorbeeld    Toen u twee maanden geleden aan het project begon, hebt u voor het eerst de basislijn voor het project opgeslagen. Nu wilt u het toewijzingsveld Gebudgetteerde kosten basislijn vergelijken met het huidige toewijzingsveld Gebudgetteerde kosten. Geef in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik zowel de kolom Gebudgetteerde kosten basislijn als de kolom Gebudgetteerde kosten weer om afwijkingen in de kosten te analyseren en te bepalen of u op schema ligt of dat u aanpassingen moet maken.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn worden gegevens weergegeven voor kostenresources, maar niet voor werk- of materiaalresources. Als u de toewijzingsgegevens wilt bekijken voor gebudgetteerd werk volgens de basislijn voor werk- of materiaalresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerd werk basislijn toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik.

Als u een basislijnplanning wilt opslaan, wijst u Bijhouden in het menu Extra aan en klikt u op Basislijn instellen. Wijzig indien nodig de gegevens in het dialoogvenster en klik vervolgens op OK.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerde kosten basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Gebudgetteerde kosten basislijn (tijdgebonden taakveld)

Gegevenstype    Valutaveld

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde kostenresource toewijst aan een samenvattingstaak van project en vervolgens kosten voor de toewijzing invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, worden in Microsoft Office Project 2007 de totale kosten uitgevouwen tot het niveau van tijdgebonden taakvelden. Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn bevat € 0,00 totdat u een basislijn voor het project instelt. Wanneer u vervolgens een basislijn voor het project opslaat, wordt deze waarde opgeslagen in het tijdgebonden taakveld Gebudgetteerde kosten basislijn.

Aanbevolen gebruik    Klik in de weergave Taakgebruik op Detailstijlen in het menu Opmaak. Als u het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wilt weergeven in het roostergedeelte van de weergave, verplaatst u het veld Gebudgetteerde kosten basislijn naar het vak Velden weergeven. U kunt zo de uitsplitsing van gebudgetteerde kosten volgens de basislijn voor de projectoverzichtstaak verdeeld over de tijd weergeven. Als u in de weergave tevens het veld Gebudgetteerde kosten weergeeft, kunt u de tijdgebonden gegevens voor gebudgetteerde kosten zoals die oorspronkelijk waren gepland vergelijken met de gegevens voor gebudgetteerde kosten zoals die in de huidige planning zijn opgenomen.

Voorbeeld    Toen u twee maanden geleden aan het project begon, hebt u voor het eerst de basislijn voor het project opgeslagen. Nu wilt u voor de projectoverzichtstoewijzing het tijdgebonden veld Gebudgetteerde kosten basislijn vergelijken met het huidige veld Gebudgetteerde kosten. Voeg in het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik het veld Gebudgetteerde kosten basislijn toe.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn worden gegevens weergegeven voor kostenresources, maar niet voor werk- of materiaalresources. Als u de tijdgebonden gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerd werk volgens de basislijn voor werk- of materiaalresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerd werk basislijn toe aan het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik.

Als u een basislijnplanning wilt opslaan, wijst u Bijhouden in het menu Extra aan en klikt u op Basislijn instellen. Wijzig indien nodig de gegevens in het dialoogvenster en klik vervolgens op OK.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerde kosten basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Gebudgetteerde kosten basislijn (tijdgebonden resourceveld)

Gegevenstype    Valutaveld

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde kostenresource toewijst aan een samenvattingstaak van project en vervolgens de kosten voor deze toewijzing invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt dit bedrag in Microsoft Office Project 2007 uitgevouwen tot het niveau van tijdgebonden taakvelden. Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn bevat € 0,00 totdat u een basislijn voor het project instelt. Wanneer u vervolgens een basislijn voor het project opslaat, wordt deze waarde opgeslagen in het tijdgebonden resourceveld Gebudgetteerde kosten basislijn.

Aanbevolen gebruik    Klik in de weergave Resourcegebruik op Detailstijlen in het menu Opmaak. Geef in het roostergedeelte van de weergave het veld Gebudgetteerde kosten weer, zodat u de gegevens over de geplande gebudgetteerde kosten over tijd kunt bekijken. Als u tevens het veld Gebudgetteerde kosten toevoegt, kunt u de oorspronkelijke planning vergelijken met de gegevens over de gebudgetteerde kosten zoals die in de huidige planning zijn opgenomen.

Voorbeeld    Toen u twee maanden geleden aan het project begon, hebt u voor het eerst de basislijn voor het project opgeslagen. Nu wilt u voor de projectoverzichtstoewijzing het tijdgebonden veld Gebudgetteerde kosten basislijn vergelijken met het huidige veld Gebudgetteerde kosten op kostenresource. Geef in de weergave Resourcegebruik zowel het veld Gebudgetteerde kosten basislijn als het veld Gebudgetteerde kosten weer om afwijkingen in de gebudgetteerde kosten te analyseren en te bepalen of u op schema ligt of dat u aanpassingen moet maken.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn worden gegevens weergegeven voor kostenresources, maar niet voor werk- of materiaalresources. Als u de tijdgebonden gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerd werk volgens de basislijn voor werk- of materiaalresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerd werk basislijn toe aan het roostergedeelte van de weergave Resourcegebruik.

Als u een basislijnplanning wilt opslaan, wijst u Bijhouden in het menu Extra aan en klikt u op Basislijn instellen. Wijzig indien nodig de gegevens in het dialoogvenster en klik vervolgens op OK.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerde kosten basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Gebudgetteerde kosten basislijn (tijdgebonden toewijzingsveld)

Gegevenstype    Valutaveld

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde kostenresource toewijst aan een samenvattingstaak van project en vervolgens kosten voor de toewijzing invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt dit bedrag in Microsoft Office Project 2007 uitgevouwen tot het niveau van tijdgebonden toewijzingsvelden. Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn bevat € 0,00 totdat u een basislijn voor het project instelt. Wanneer u vervolgens een basislijn voor het project opslaat, wordt deze waarde opgeslagen in het tijdgebonden toewijzingsveld Gebudgetteerde kosten basislijn.

Aanbevolen gebruik    Klik in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik op Detailstijlen in het menu Opmaak. Als u het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wilt weergeven in het roostergedeelte van de weergave, verplaatst u het veld Gebudgetteerde kosten basislijn naar het vak Velden weergeven. U kunt nu de planning voor gebudgetteerde kosten bekijken. Als u tevens het veld Gebudgetteerde kosten toevoegt, kunt u de oorspronkelijke planning vergelijken met de gegevens voor gebudgetteerde kosten zoals die in de huidige planning zijn opgenomen.

Voorbeeld    Toen u twee maanden geleden aan het project begon, hebt u voor het eerst de basislijn voor het project opgeslagen. Nu wilt u het tijdgebonden veld Gebudgetteerde kosten basislijn vergelijken met het huidige tijdgebonden toewijzingsveld Gebudgetteerde kosten. Geef in het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik zowel de kolom Gebudgetteerde kosten basislijn als de kolom Gebudgetteerde kosten weer om afwijkingen in de gebudgetteerde kosten te analyseren en te bepalen of u op schema ligt of dat u aanpassingen moet maken.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerde kosten basislijn worden gegevens weergegeven voor kostenresources, maar niet voor werk- of materiaalresources. Als u de tijdgebonden gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerd werk volgens de basislijn voor werk- of materiaalresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerd werk basislijn toe aan het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik.

Als u een basislijnplanning wilt opslaan, wijst u Bijhouden in het menu Extra aan en klikt u op Basislijn instellen. Wijzig indien nodig de gegevens in het dialoogvenster en klik vervolgens op OK.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerde kosten basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×