Gedeelde query's zoeken en gebruiken (Power Query)

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Als in Power Query query's zijn gedeeld door gegevensstewards of andere zakelijke gebruikers die Power BI voor Microsoft 365 gebruiken, worden deze gedeelde query's beschikbaar in de metagegevensopslag van Power BI. Gebruikers in de organisatie kunnen deze gedeelde query's vinden en gebruiken (als deze met hen worden gedeeld) met behulp van de onlinezoekoptie in Power Query om de onderliggende gegevens in de query's te gebruiken voor hun gegevensanalyse en -rapportage.

Belangrijk: Gedeelde query's kunnen maximaal vijf minuten nadat ze zijn gedeeld, beschikbaar zijn via online zoeken in Power Query. Dit komt door de zoekindexupdates, die maximaal vijf minuten in beslag kunnen nemen.

Gedeelde query's zoeken en gebruiken met Power Query:

 1. Meld u aan bij Power BI vanuit Power Query, als u nog niet bent aangemeld. Klik in Excel op het tabblad POWER QUERY op Aanmelden. Klik in het dialoogvenster Aanmelden op Aanmelden envoer vervolgens uw organisatieaccountgegevens in die zijn gebruikt voor het registreren voor Power BI.

  Belangrijk: Als u zich aanmeldt bij Power BI met uw organisatieaccount, kunt u de query's zoeken en gebruiken die zijn gedeeld voor gebruikers binnen de organisatie. U kunt niet zoeken naar query's die binnen de organisatie worden gedeeld in Power Query als u niet bent aangemeld bij Power BI.

 2. Klik op het tabblad POWER QUERY op Online zoeken.

 3. Wanneer u op Online zoeken klikt,worden het lint Zoeken en het deelvenster Online zoeken weergegeven waarmee u de zoekopdracht voor query's kunt bekijken en filteren.

  Opmerking: Het kopiëren en filteren van zoekopdrachten is optioneel. Het helpt u alleen bij het beperken van uw zoekopdracht om snelle resultaten te krijgen. Als u geen scoping- of filterparameters wilt gebruiken, kunt u uw zoekwoord rechtstreeks typen zonder verfijningsparameters in het vak in het deelvenster Online zoeken en op Enter drukken of op Zoekpictogram .

  1. Selecteer het bereik van de zoekopdracht in het gebied Bereik van het lint Zoeken of in de vervolgkeuzelijst in het deelvenster Online zoeken. Uw opties zijn:

   • Alles:Zoek alle bronnen, inclusief query's die door u worden gedeeld, en query's die worden gedeeld door andere gebruikers binnen de onderneming. Dit is de standaardselectie.

   • Mijn gedeeld:zoek alleen naar de query's die door u zijn gedeeld.

   • Organisatie:Zoek alleen naar query's die zijn gedeeld binnen de organisatie met Power Query.

  2. Verfijn de zoekopdracht op basis van de volgende parameters in het gebied Verfijnen van het lint Zoeken:

   • Naam:Verfijn uw zoekopdracht op basis van de naam van de query.

   • Beschrijving:Verfijn uw zoekopdracht op basis van de querybeschrijving.

   • Van: Verfijn uw zoekopdracht om resultaten te retourneren van query's die alleen worden gedeeld met de opgegeven alias of het gebruikersaccount.

   • Gegevensbron:verfijn uw zoekopdracht om alleen resultaten te retourneren op basis van de opgegeven onderliggende naam van de gegevensbron.

   • Laatst gewijzigd:verfijn uw zoekopdracht op basis van de datum waarop de query voor het laatst is gewijzigd. U kunt kiezen uit een vooraf opgegeven tijdsinterval in de vervolgkeuzelijst, variërend van Vandaag tot Vorig jaar.

   • Kolomnamen:verfijn uw zoekopdracht om alleen resultaten van de opgegeven kolomnamen te retourneren.

   • Gecertificeerd:verfijn uw zoekopdracht om gecertificeerde query's te retourneren.

    Wanneer u op een verfijningsparameter klikt, wordt op het lint Zoeken het sleutelwoord voor de parameter in het vak in het deelvenster Online zoeken weergegeven. U kunt ook handmatig een verfijningstrefwoord typen in het zoekvak en vervolgens de vereiste waarde opgeven voor het trefwoord in het vak in het deelvenster Online zoeken.

    Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar gedeelde query's binnen de organisatie met het woord 'Voorbeeld' in de naam, klikt u op Organisatie in het gebied Bereik en klikt u vervolgens op Naam in het gebied Verfijnen van het lint Zoeken. Hiermee stelt u het bereik in en wordt het trefwoord name:(name) om de resultaten te filteren op naam in het zoekvak van het deelvenster Online zoeken.

    Typ vervolgens 'Voorbeeld' voor het naamtrefwoord als name:(Sample)en druk op Enter of klik op Zoekpictogram om te zoeken naar gedeelde query's. Wanneer de zoekopdracht wordt uitgevoerd, kunt u op de x in het zoekvak klikken als u de zoekopdracht wilt stoppen.

    De zoekresultaten worden weergegeven in het deelvenster Online zoeken.

    Deelvenster Online zoeken in Power Query

 4. Een geschiedenis van de zoekopdrachten die door u zijn uitgevoerd, wordt opgeslagen in Power Query en u kunt op Recente zoekopdrachten klikken op het lint Zoeken om snel een van de eerdere zoekopdrachten weer te geven en te selecteren.

 5. Wanneer u de muisaanwijzer aanwijzert of op de naam van de gedeelde query in de zoekresultaten klikt, ziet u een voorbeeld van de gedeelde query in het linkerdeelvenster.

  Voorbeeld van de gedeelde query

  In het voorbeeldscherm wordt een momentopname weergegeven van de gegevens waarnaar wordt verwezen door de query, de kolommen in de gegevensset, de laatst gewijzigde tijdstempel, de gebruiker die de query heeft gedeeld en de koppeling naar de documentatie, indien beschikbaar voor de query. U kunt op de kolomnaam in het dialoogvenster Voorbeeld klikken om naar de desbetreffende gegevenskolom in het voorbeeld te gaan.

  Opmerking: Voor query's die binnen de organisatie worden gedeeld, wordt de momentopname van de gegevens alleen weergegeven in het voorbeeldscherm als de gebruiker ervoor heeft gekozen om previews op te nemen terwijl de query in eerste instantie wordt gedeeld. Zie Query's delen voor meer informatie.

  Bovendien worden de opgegeven trefwoordwaarden gemarkeerd in het voorbeeld van het uitvliegende scherm. Het woord 'voorbeeld' is bijvoorbeeld gemarkeerd. De trefwoord markering is beschikbaar voor gedeelde querymetagegevens (zoals titel en beschrijving) en de onderliggende gegevens waarnaar wordt verwezen door de gedeelde query.

 6. Klik op TOEVOEGEN AAN WERKBLAD om de gegevens te importeren waarnaar wordt verwezen door de gedeelde query in de werkmap als een nieuw werkblad. U kunt ook klikken op FILTER & SHAPE om de waarnaar verwezen gegevens verder te verbeteren voordat u deze importeert in het werkblad.

  • Als u geen toegang hebt tot de onderliggende gegevensbronnen waarnaar wordt verwezen door de gedeelde query, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u toegang kunt aanvragen tot de gegevensbronnen. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op de koppeling Access aanvragen. Afhankelijk van hoe de toegangsaanvraaggegevens voor de gegevensbron zijn ingesteld, wordt u gevraagd een e-mailbericht naar een alias te verzenden of toegang te vragen via een URL. Zie Wat is Power BI-beheer?voor informatie over het instellen van toegangsaanvraaggegevens voor een gegevensbron.

  • Als de onderliggende gegevens in de gedeelde query zijn gecombineerd (samengevoegd of toegevoegd) met behulp van meerdere gegevensbronnen, moet u de privacyniveaus opgeven voordat u de onderliggende gecombineerde gegevens in de gedeelde query kunt gebruiken. Zie Privacyniveaus voor meer informatie over privacyniveaus.

Belangrijk: 

 • Kennisgeving voor het verwijderen van gegevenscatalogus

 • De mogelijkheden voor gegevenscatalogus in Excel en Power Query werken niet meer op 4 maart 2019. Gebruikers kunnen inhoud gebruiken die tot die datum al is gepubliceerd in de gegevenscatalogus. Vanaf 3 december 2018 kunnen gebruikers echter geen nieuwe of bijgewerkte query's publiceren (delen) in de gegevenscatalogus. Vanaf 1 augustus 2018 stoppen we met het onboarden van nieuwe klanten (tenants) om deze functie te gebruiken. We raden u aan uw gedeelde query's te downloaden, zodat u ze na 4 maart 2019 buiten de gegevenscatalogus kunt blijven gebruiken. U kunt de volledige definitie van uw query's downloaden in het taakvenster Query's in mijn gegevenscatalogus, met de optie Openen voor elk van de query's.

Verwante onderwerpen

Query's

Uw gedeelde query's bekijken en bijwerken

Help voor Microsoft Power Query voor Excel

Wat is Power BI-beheer?

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×