Gegevenstrends voorspellen

U kunt een reeks waarden die in een eenvoudige lineaire trend of een exponentiële groeitrend past, uitbreiden met de vulgreep.

De diagramselectie op het lint

Gebruik de volgende procedures om trends weer te geven en te voorspellen en een schatting te maken.

Een trendreeks maken van uw gegevens

Een optimale lineaire trendreeks maken

In een lineaire trendreeks wordt de intervalwaarde (het verschil tussen de beginwaarde en de volgende waarde in de reeks) toegevoegd aan de beginwaarde en vervolgens aan elke volgende waarde.

 1. Selecteer twee of meer cellen die de beginwaarden voor de trend bevatten.

  Als u de trendreeks zo nauwkeurig mogelijk wilt maken, selecteert u meer dan twee beginwaarden.

 2. Sleep de vulgreep in de richting van oplopende of aflopende waarden.

  Als u bijvoorbeeld de cellen C1:E1 hebt geselecteerd en de beginwaarden in deze cellen 3, 5 en 8, sleept u de vulgreep naar rechts om oplopende trendwaarden in te vullen of naar links om aflopende trendwaarden in te vullen.

  Tip: Als u handmatig wilt bepalen hoe de reeks wordt gemaakt, wijst u in het menu Bewerken de optie Vullen aan en klikt u op Reeks.

Een exponentiële groeitrendreeks maken

In een groeitrendreeks wordt de volgende waarde in de reeks verkregen door de beginwaarde met de intervalwaarde te vermenigvuldigen. Het resulterende product wordt dan telkens weer met de intervalwaarde vermenigvuldigd.

 1. Selecteer twee of meer cellen die de beginwaarden voor de trend bevatten.

  Als u de trendreeks zo nauwkeurig mogelijk wilt maken, selecteert u meer dan twee beginwaarden.

 2. Houd Control ingedrukt en sleep de vulgreep in de richting waarin u de waardereeks in oplopende of aflopende volgorde wilt invullen.

  Als u bijvoorbeeld de cellen C1:E1 hebt geselecteerd en de beginwaarden in deze cellen 3, 5 en 8, sleept u de vulgreep naar rechts om oplopende trendwaarden in te vullen of naar links om aflopende trendwaarden in te vullen.

 3. Laat Control en de muisknop los en klik in het contextmenu op Groeitrend.

  De groeitrend wordt automatisch opnieuw berekend en de reeks loopt door in de geselecteerde cellen.

  Tip: Als u handmatig wilt bepalen hoe de reeks wordt gemaakt, wijst u in het menu Bewerken de optie Vullen aan en klikt u op Reeks.

De trendreeks weergeven met een trendlijn in een grafiek

U kunt trendlijn en zwevend gemiddelde gebruiken in tweedimensionale grafieken om trends grafisch weer te geven en problemen met voorspellingen te analyseren (ook wel regressieanalyse genoemd). Met een voortschrijdend gemiddelde worden schommelingen in gegevens minder en wordt het patroon of de trend duidelijker. Met een regressieanalyse, waarbij een schatting wordt gemaakt van de relatie tussen variabelen, kunt u een trendlijn in een grafiek uitbreiden voorbij de werkelijke gegevens om toekomstige waarden te voorspellen.

 1. Klik in de grafiek op de gegevensreeks waaraan u een trendlijn of voortschrijdend gemiddelde wilt toevoegen:

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Grafiekelement toevoegen en wijs Trendlijn aan.

  Opmerking:  U kunt een trendlijn alleen toevoegen aan een niet-gestapelde grafiek en een 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram.

 3. Klik op het type trendlijn of voortschrijdend gemiddelde dat u wilt gebruiken.

 4. Klik op OK.

  Opmerking: Als u een voortschrijdend gemiddelde toevoegt aan een spreidingsdiagram, wordt voor dit voortschrijdend gemiddelde uitgegaan van de volgorde van de x-waarden die in de grafiek zijn uitgezet. Daarom kunt u het beste eerst de x-waarden sorteren voordat u een voortschrijdend gemiddelde toevoegt.

U kunt trendlijn en zwevend gemiddelde gebruiken in tweedimensionale grafieken om trends grafisch weer te geven en problemen met voorspellingen te analyseren (ook wel regressieanalyse genoemd). Met een voortschrijdend gemiddelde worden schommelingen in gegevens minder en wordt het patroon of de trend duidelijker. Met een regressieanalyse, waarbij een schatting wordt gemaakt van de relatie tussen variabelen, kunt u een trendlijn in een grafiek uitbreiden voorbij de werkelijke gegevens om toekomstige waarden te voorspellen.

 1. Klik in de grafiek op de gegevensreeks waaraan u een trendlijn of voortschrijdend gemiddelde wilt toevoegen:

 2. Klik in het menu Grafiek op Trendlijn toevoegen en klik op Type.

  Opmerking:  U kunt een trendlijn alleen toevoegen aan een niet-gestapelde grafiek en een 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram.

 3. Klik op het type trendlijn of voortschrijdend gemiddelde dat u wilt gebruiken.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  U selecteert

  Werkwijze

  Polynoom

  Geef in het vak Volgorde het getal voor de hoogste macht op die u wilt gebruiken voor de onafhankelijke variabele.

  Zwevend gemiddelde

  Geef in het vak Periode het aantal perioden op dat u wilt gebruiken voor het berekenen van het voortschrijdend gemiddelde.

 5. Klik op OK.

  Opmerking: Als u een voortschrijdend gemiddelde toevoegt aan een spreidingsdiagram, wordt voor dit voortschrijdend gemiddelde uitgegaan van de volgorde van de x-waarden die in de grafiek zijn uitgezet. Daarom kunt u het beste eerst de x-waarden sorteren voordat u een voortschrijdend gemiddelde toevoegt.

Zie ook

VOORSPELLEN, functie

TREND, functie

GROEI, functie

LIJNSCH, functie

LOGSCH, functie

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×