Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie GEMIDDELDEN.ALS in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Geeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen die voldoen aan meerdere criteria.

Syntaxis

Syntaxis: GEMIDDELDEN.ALS(gemiddelde_bereik, criteriabereik1, criterium1, [criteriabereik2, criterium2], ...)

De syntaxis van de functie GEMIDDELDEN.ALS heeft de volgende argumenten:

 • Bereik_gemiddelde    Vereist. Een of meer cellen op basis van het gemiddelde, inclusief getallen of namen, matrices of verwijzingen die getallen bevatten.

 • criteriabereik1; criteriabereik2; …    criteriabereik1 is vereist, daaropvolgende criteriabereiken zijn optioneel. 1 tot 127 bereiken waarin de bijbehorende criteria worden geëvalueerd.

 • criterium1; criterium2; ...    criterium1 is vereist, daaropvolgende criteria zijn optioneel. 1 tot 127 criteria in de vorm van een getal, expressie, celverwijzing of tekst op basis waarvan wordt bepaald van welke cellen het gemiddelde wordt berekend. Een criterium kan bijvoorbeeld worden weergegeven als 32, "32", ">32", "appels" of B4.

Opmerkingen

 • Als bereik_gemiddelde een lege waarde of een tekstwaarde is, geeft GEMIDDELDEN.ALS de foutwaarde #DEEL! als resultaat.

 • Als een cel in een criteriabereik leeg is, wordt deze door GEMIDDELDEN.ALS als de waarde 0 (nul) verwerkt.

 • Cellen in het bereik die WAAR zijn, geven de waarde 1 als resultaat; cellen in het bereik die ONWAAR zijn, geven de waarde 0 (nul) als resultaat.

 • Een cel in bereik_gemiddelde wordt alleen in de berekening van het gemiddelde opgenomen als alle bijbehorende opgegeven criteria voor de cel waar zijn.

 • In tegenstelling tot de argumenten bereik en criterium in de functie GEMIDDELDE.ALS moet in GEMIDDELDEN.ALS elk criteriabereik dezelfde grootte en vorm hebben als optelbereik.

 • Als bereik_gemiddelde cellen bevat die niet naar getallen kunnen worden omgezet, geeft GEMIDDELDEN.ALS de fout #DEEL0! als resultaat.

 • Als er geen cellen zijn die voldoen aan de criteria, geeft GEMIDDELDEN.ALS de fout #DEEL/0! als resultaat.

 • U kunt u een vraagteken (?) of een sterretje (*) gebruiken in een criterium. Een vraagteken vervangt een willekeurig teken, een sterretje vervangt een willekeurige tekenreeks. Als u echt een vraagteken of een sterretje wilt zoeken, moet u een tilde (~) voor dat teken typen.

Opmerking: De functie GEMIDDELDEN.ALS geeft de centrale tendens, ofwel de middelste waarde van een groep getallen in een statistische verdeling. De drie meest gangbare waarden van de centrale tendens zijn:

 • Gemiddelde     dit is het rekenkundige gemiddelde en wordt berekend door een groep getallen op te tellen en vervolgens te delen door het aantal getallen. Het gemiddelde van bijvoorbeeld 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 30 gedeeld door 6, wat 5 is.

 • Mediaan     dit is het middelste getal van een groep getallen; De helft van de getallen heeft waarden die groter zijn dan de mediaan en de helft van de getallen heeft waarden die kleiner zijn dan de mediaan. De mediaan van bijvoorbeeld 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 4.

 • Modus     is het meestvoorkomende getal van een groep getallen. Voorbeeld: de modus van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 3.

Bij een symmetrisch verdeelde groep getallen zijn al deze waarden voor centrale tendens gelijk. Bij een scheef verdeelde groep getallen kunnen deze waarden verschillen.

Voorbeelden

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Desgewenst kunt u de kolombreedte wijzigen om alle gegevens te zien.

Student

Eerste

Tweede

Laatste

Toets

Toets

Examen

Cijfer

Cijfer

Cijfer

Jeroen

75

85

87

Julia

94

80

88

Guus

86

93

Onvolledig

Frederiek

Onvolledig

75

75

Formule

Beschrijving

Resultaat

=GEMIDDELDEN.ALS(B2:B5;B2:B5;">70";B2:B5; "<90")

Het gemiddelde van het eerste cijfer van alle studenten dat tussen 70 en 90 ligt (80,5). De score 'Onvolledig' is niet in de berekening opgenomen omdat dit geen numerieke waarde is.

75

=GEMIDDELDEN.ALS(C2:C5;C2:C5; ">95")

Het gemiddelde van het tweede cijfer van alle studenten dat hoger dan 95 is. Omdat er geen scores zijn die hoger zijn dan 95, is #DEEL0! het resultaat.

#DEEL/0!

=GEMIDDELDEN.ALS(D2:D5;D2:D5;"<>Onvolledig";D2:D5; ">80")

Het gemiddelde eindexamencijfer van alle studenten dat hoger dan 80 is (87,5). De score 'Onvolledig' is niet in de berekening opgenomen omdat dit geen numerieke waarde is.

87,5

Voorbeeld 2

Type

Prijs

Plaats

Aantal slaapkamers

Garage?

Knusse cottage

230000

Issaquah

3

Nee

Gezellige bungalow

197000

Bellevue

2

Ja

Cool Cape Cod-huis

345678

Bellevue

4

Ja

Schitterende split-level

321900

Issaquah

2

Ja

Exclusieve Tudor

450000

Bellevue

5

Ja

Elegant koloniaal

395000

Bellevue

4

Nee

Formule

Beschrijving

Resultaat

=GEMIDDELDEN.ALS(B2:B7, C2:C7, "Bellevue", D2:D7, ">2",E2:E7, "Ja")

De gemiddelde prijs voor een huis in Bellevue met ten minste 3 slaapkamers en een garage.

397839

=GEMIDDELDEN.ALS(B2:B7, C2:C7, "Issaquah", D2:D7, "<=3",E2:E7, "Nee")

De gemiddelde prijs voor huis in Issaquah met maximaal 3 slaapkamers, zonder garage.

230000

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×