Geplande begindatum (taakveld)

Het veld Geplande begindatum geeft de datum aan waarop werk voor een taak volgens de planning moet beginnen, zoals door Microsoft Project is berekend op basis van afhankelijkheden, beperkingen, kalenders en andere planningsfactoren. Voor een handmatig geplande taak is dit de begindatum die door Project wordt aanbevolen. Dit is een alleen-lezen veld. Voor een automatisch geplande taak is de geplande begindatum hetzelfde als de datum in het veld Begindatum.

Gegevenstype    Datum

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Het veld Geplande begindatum wordt berekend op basis van taakafhankelijkheden, beperkingen, de projectkalender en de taakkalenders. Als u resources hebt toegewezen, wordt ook rekening gehouden met de resourcekalender en de toewijzingseenheden.

Als u een werkelijke begindatum invoert die verschilt van de geplande begindatum, wordt de geplande begindatum in overeenstemming gebracht met de datum in het veld Werkelijke begindatum.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Geplande begindatum toe aan een taakblad om de geplande begindatums te controleren zoals deze door Project zijn berekend voor alle taken, ongeacht of deze automatisch of handmatig zijn gepland.

Voorbeeld    U wilt filteren op alle begindatums die na april zijn gepland. U voegt de geplande begindatum toe aan het tabelgedeelte van de weergave Gantt-diagram en filtert vervolgens op het veld om alleen die taken weer te geven die een geplande begindatum na 30 april hebben.

Opmerkingen    Als u een geplande begindatum opgeeft voor een automatisch geplande taak, wordt in Project de beperking Niet eerder beginnen dan beperking aan de taak toegewezen en wordt de ingevoerde begindatum gebruikt als datum van beperking. Als u het project hebt gepland op basis van de einddatum en als u een begindatum invoert, wordt de beperking Niet later beginnen dan aan de taak toegewezen.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×