Geplande einddatum (taakveld)

Het veld Geplande einddatum geeft de datum aan waarop werk voor een taak volgens de planning moet zijn voltooid, zoals door Microsoft Project is berekend op basis van de begindatum, duur, afhankelijkheden, kalenders en andere planningsfactoren. Voor een handmatig geplande taak is dit de einddatum die in Project wordt aanbevolen. Dit is een alleen-lezen veld. Voor een automatisch geplande taak is de geplande einddatum hetzelfde als de datum in het veld Einddatum.

Gegevenstype    Datum

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Het veld Geplande einddatum wordt berekend op basis van de geplande begindatum, taakduur, , beperkingen, de projectkalender en eventuele taakkalenders. Als u resources hebt toegewezen, wordt ook rekening gehouden met de resourcekalender en de toewijzingseenheden.

Als u een werkelijke einddatum invoert die verschilt van de geplande einddatum, wordt de geplande einddatum in overeenstemming gebracht met de datum in het veld Werkelijke einddatum.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Geplande einddatum toe aan een taakblad om de geplande einddatums te controleren zoals deze in Project zijn berekend voor alle taken, ongeacht of deze automatisch of handmatig zijn gepland.

Voorbeeld    U wilt filteren op alle einddatums die na april zijn gepland. U voegt het veld Geplande einddatum toe aan het tabelgedeelte van de weergave Gantt-diagram en filtert vervolgens op het veld om alleen die taken weer te geven die een geplande einddatum na 30 april hebben.

Opmerkingen    Als u een geplande einddatum opgeeft voor een automatisch geplande taak, wordt in Project de beperking Niet later beginnen dan beperking aan de taak toegewezen en wordt de ingevoerde einddatum gebruikt als datum van beperking. Als u het project hebt gepland op basis van de einddatum en als u een einddatum invoert, wordt de beperking Niet later starten dan aan de taak toegewezen.

Blijf een stap voor met Microsoft 365

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×