Getallen opmaken als datums of tijden

Wanneer u een datum of tijd in een cel typt, wordt deze weergegeven in een standaardnotatie voor datum en tijd. Deze standaardindeling is gebaseerd op de regionale datum- en tijdinstellingen die zijn opgegeven in het Configuratiescherm en worden gewijzigd wanneer u deze instellingen aanpast in het Configuratiescherm. U kunt getallen weergeven in verschillende andere datum- en tijdindelingen, waarvan de meeste niet worden beïnvloed door instellingen van het Configuratiescherm.

In dit artikel

Getallen weergeven als datums of tijden

U kunt datums en tijden opmaken terwijl u typt. Als u bijvoorbeeld 2/2 typt in een cel, wordt Excel automatisch geïnterpreteerd als een datum en wordt 2 februari weergegeven in de cel. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld als u liever 2 februari 2, 2009 of 2-2-09 in de cel wilt weergeven, kunt u een andere datumnotatie kiezen in het dialoogvenster Cellen opmaken, zoals in de volgende procedure wordt uitgelegd. Als u 9:30 of 9:30 p typt in een cel, wordt dit door Excel geïnterpreteerd als een tijd en wordt 9:30 uur of 21:30uur weergegeven. Nogmaals, u kunt de manier aanpassen waarop de tijd wordt weergegeven in het dialoogvenster Cellen opmaken.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Getal op het startpictogram voor het dialoogvenster naast Getal.

  De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

  U kunt ook op Ctrl+1 drukken om het dialoogvenster Cellen opmaken te openen.

 2. Klik in de lijst Categorie op Datum of Tijd.

  primaire en externe-sleutelrelaties

 3. Klik in de lijst Type op de datum- of tijdnotatie die u wilt gebruiken.

  Opmerking: Datum- en tijdindelingen die beginnen met een sterretje (*) reageren op wijzigingen in de regionale datum- en tijdinstellingen die zijn opgegeven in het Configuratiescherm. Notaties zonder sterretje reageren niet op wijzigingen in de Configuratiescherm-instellingen.

 4. Als u datums en tijden wilt weergeven in de notatie van andere talen, klikt u op de taalinstelling die u wilt gebruiken in het vak Locale (locatie).

  Locale box selected in Format Cells dialog box

  Het getal in de actieve cel van de selectie op het werkblad wordt weergegeven in het vak Voorbeeld, zodat u een voorbeeld kunt bekijken van de opties voor getalopmaak die u hebt geselecteerd.

  Menu Site

Naar boven

Een aangepaste datum- of tijdnotatie maken

 1. Ga naar het tabblad Start en klik naast Getal op het startpictogram voor dialoogvensters.

  De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

  U kunt ook op Ctrl+1 drukken om het dialoogvenster Cellen opmaken te openen.

 2. Klik in het vak Categorie op Datum of tijd enkies vervolgens de getalnotatie die het dichtst bij de stijl staat die u wilt maken. (Bij het maken van aangepaste getalnotaties is het gemakkelijker om te beginnen met een bestaande notatie dan om opnieuw te beginnen.)

 3. Klik in het vak Categorie op Aangepast. In het vak Type ziet u de notatiecode die overeenkomt met de datum- of tijdnotatie die u hebt geselecteerd in stap 3. De ingebouwde datum- of tijdnotatie kan niet worden gewijzigd of verwijderd, dus maak u geen zorgen over het overschrijven ervan.

 4. Wijzig in het vak Type de benodigde wijzigingen in de notatie. U kunt een van de codes in de volgende tabellen gebruiken:

  Dagen, maanden en jaren    

Gewenste notatie

Code

Maanden als 1-12

m

Maanden als 01-12

mm

Maanden als jan-dec

mmm

Maanden als januari-december

mmmm

Maanden als de eerste letter van de maand

mmmmm

Dagen als 1-31

d

Dagen als 01-31

dd

Dagen als zo-za

ddd

Dagen als zondag-zaterdag

dddd

Jaren als 00-99

jj

Jaren als 1900-9999

jjjj

Als u 'm' direct na de code 'h' of 'hh' gebruikt of direct vóór de ss-code, worden er minuten weergegeven Excel in plaats van de maand.

Uren, minuten en seconden

Gewenste notatie

Code

Uren als 0-23

u

Uren als 00-23

uu

Minuten als 0-59

m

Minuten als 00-59

mm

Seconden als 0-59

s

Seconden als 00-59

ss

Uren als 04.00 uur

u AM/PM

Tijd als 16:36

u:mm AM/PM

Tijd als 4:36:03 P

u:mm:ss A/P

Verstreken tijd in uren; bijvoorbeeld 25,02

[u]:mm

Verstreken tijd in minuten; bijvoorbeeld 63:46

[mm]:ss

Verstreken tijd in seconden

[ss]

Breuken van een seconde

u:mm:ss.00

AM en PM     Als de notatie een AM of PM bevat, is het uur gebaseerd op de klok van 12 uur, waarbij 'AM' of 'A' tijden aangeeft van middernacht tot 12.00 uur en 'PM' of 'P' tijden aangeeft van 12.00 tot middernacht. Anders is de tijd gebaseerd op de 24-uurs klok. De code 'm' of 'mm' moet direct na de code 'h' of 'hh' of direct vóór de ss-code worden weergegeven; anders wordt Excel maand weergegeven in plaats van minuten.

Het maken van aangepaste getalnotaties kan lastig zijn als u dit nog niet eerder hebt gedaan. Zie Een aangepaste getalnotatie maken of verwijderen voor meer informatie over het maken van aangepaste getalnotatie.

Naar boven

Tips voor het weergeven van datums of tijden

 • Als u snel de standaardnotatie voor datum of tijd wilt gebruiken, klikt u op de cel met de datum of tijd en drukt u vervolgens op Ctrl+Shift+# of Ctrl+Shift+@.

 • Als een cel ##### wordt weergegeven nadat u de datum- of tijdopmaak hebt toegepast, is de cel waarschijnlijk niet breed genoeg om de gegevens weer te geven. Dubbelklik op de rechterrand van de kolom met de cellen om de kolombreedte uit te vouwen. De kolombreedte wordt hierdoor automatisch aangepast aan het getal. U kunt ook de rechterrand slepen tot de kolom de gewenste breedte heeft.

 • Wanneer u een datum- of tijdnotatie ongedaan wilt maken door Algemeen te selecteren in de lijst Categorie, wordt Excel een getalcode weergegeven. Wanneer u een datum of tijd opnieuw typt, wordt Excel de standaardnotatie voor datum of tijd weergegeven. Als u een specifieke datum- of tijdnotatie wilt invoeren, zoals januari 2010,kunt u deze opmaken als tekst door Tekst in de lijst Categorie te selecteren.

 • Als u snel de huidige datum in het werkblad wilt invoeren, selecteert u een lege cel en drukt u op Ctrl+; (puntkomma) en druk op Enter, indien nodig. Als u een datum wilt invoegen die elke keer wordt bijgewerkt naar de huidige datum wanneer u een werkblad opnieuw opent of een formule herberekent, typt u =VANDAAG() in een lege cel en drukt u vervolgens op Enter.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×