GetAllSettings, functie

Opmerking: De functie, methode, object of eigenschap die in dit onderwerp wordt beschreven, is uitgeschakeld als de Microsoft Jet Expression-service wordt uitgevoerd in de sandboxmodus, waardoor mogelijk onveilige expressies niet kunnen worden geëvalueerd. Voor meer informatie over sandbox-modus zoekt u naar 'sandbox-modus' in help.

Geeft als resultaat een lijst met sleutelinstellingen en de bijbehorende waarden (zoals die oorspronkelijk zijn gemaakt met SaveSetting), afkomstig uit de vermelding van een toepassing in het Windows-register of (op een Mac) uit informatie in het initialisatiebestand van de toepassing.

Syntaxis

GetAllSettings ( toepassingsnaam , sectie )

De syntaxis van de functie GetAllSettings heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

toepassingsnaam

Vereist. Een tekenreeksexpressie met de naam van de toepassing of het project waarvan u de sleutelinstellingen wilt opvragen. Op een Mac is dit de bestandsnaam van het initialisatiebestand in de map Voorkeuren in de systeemmap.

sectie

Vereist. Eentekenreeksexpressie met de naam van de sectie waarvan u de sleutelinstellingen wilt opvragen. GetAllSettings geeft een Variant als resultaat waarvan de inhoud een tweedimensionale matrix van tekenreeksen is met alle sleutelinstellingen uit de opgegeven sectie en de bijbehorende waarden.


Opmerkingen

GetAllSettings geeft een niet-geïnitialiseerde Variant als resultaat als toepassingsnaam of sectie niet bestaat.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt eerst de instructie SaveSetting gebruikt om in het Windows-register vermeldingen te maken voor de toepassing die is opgegeven als toepassingsnaam, waarna de functie GetAllSettings wordt gebruikt om de instellingen weer te geven. Het is niet mogelijk om de namen van toepassingenen van secties op te halen met GetAllSettings. Ten slotte worden de vermeldingen van de toepassing verwijderd met de instructie DeleteSetting.

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×