Height (hoogte), eigenschap

Van toepassing op

BoundObjectFrame-object

Image-object

OptionButton-object

Section-object

CheckBox-object

Label-object

OptionGroup-object

SubForm-object

ComboBox-object

Line-object

Page-object

TabControl-verzameling

CommandButton-object

ListBox-object

Rectangle-object

TextBox-object

CustomControl-object

ObjectFrame-object

Rapportobject

ToggleButton-object

U kunt de eigenschap Hoogte in (combinatie met de eigenschap Breedte) gebruiken om een object een bepaald formaat te geven. Geheel getal lezen/schrijven voor alle objecten in de lijst Van toepassing op, behalve voor het Report-object, wat een lezen/schrijven Long is.

expressie.Height

expressie Vereist. Een expressie die een van de bovenstaande objecten retourneert.

&nbspOpmerkingen

De eigenschap Hoogte is alleen van toepassing op formulier- en rapportsecties, niet op formulieren en rapporten.

Voer een getal in de huidige maateenheden in voor de gewenste hoogte. Als u een maateenheid wilt gebruiken uit de instelling in het dialoogvenster Landinstellingen in het Windows-configuratiescherm, geeft u de eenheid, bijvoorbeeld cm of inch, op (bijvoorbeeld 5 cm of 3 inch).

U kunt deze eigenschap instellen met het eigenschappenvenster van het object, een macro of VBA-code (Visual Basic for Applications).

Voor besturingselementen kunt u de standaardwaarde voor deze eigenschap instellen met de standaardstijl van besturingselement of de eigenschap DefaultControl in VBA-code.

In VBA gebruikt u een numerieke expressie om de waarde voor deze eigenschap in te stellen. Waarden worden uitgedrukt in twips.

Voor rapportsecties kunt u geen macro of VBA-code gebruiken om de eigenschap Hoogte in te stellen als u een rapport wilt afdrukken of er een voorbeeld van wilt bekijken. Voor besturingselementen voor rapporten kunt u de eigenschap Hoogte bij het afdrukken of een voorbeeld bekijken alleen instellen met een macro of een gebeurtenisprocedure die is opgegeven in de instelling voor de gebeurteniseigenschap OneFormat van de sectie.

U kunt deze eigenschap voor een object instellen als het afdrukken is gestart. Als u bijvoorbeeld de eigenschap Hoogte wilt instellen in de gebeurtenis Afdrukken van een rapport, wordt er een fout gegenereerd.

Microsoft Office Access 2007 stelt de eigenschap Hoogte automatisch in als u een besturingselement maakt of de grootte ervan wijzigt of als u de grootte van een venster wijzigt in de ontwerpweergave voor een formulier of rapport.

De hoogte van een sectie wordt gemeten vanaf de binnenzijde van de randen. De hoogte van de besturingselementen wordt gemeten vanaf het midden van de randen, zodat besturingselementen met verschillende randbreedten correct worden uitgelijnd. De marges voor formulieren en rapporten worden ingesteld door op het tabblad Pagina-​​indeling op Marges te klikken.

Opmerking: Als u de positie links en boven voor een object wilt instellen, gebruikt u hiervoor de eigenschappen Links en Top.

Voorbeeld

Met de volgende code wordt het formaat van een opdrachtknop ingesteld op een waarde van 1x1 inch (vierkante knop), (de standaardmaateenheid in VBA is twips; één inch is gelijk aan 1440 twips).

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×