Het deelvenster Objectafhankelijkheden gebruiken om te zien hoe objecten zich verhouden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het deelvenster Objectafhankelijkheden in Access wordt geïllustreerd hoe databaseobjecten, zoals tabellen, formulieren, query's en rapporten, ermee of zijn afhankelijk van andere objecten.

Met behulp van het deelvenster Objectafhankelijkheden kunt u voorkomen dat u per ongeluk recordbronnen verwijdert. Stel, een verkoopdatabase bevat de query Orders per kwartaal en u hebt de query niet meer nodig. Voordat u deze query verwijdert, doet u er goed aan te bepalen of de andere objecten in de database, zoals formulieren of rapporten, deze query als gegevensbron gebruiken. Vervolgens kunt u de afhankelijke objecten zo aanpassen dat verwijzingen naar de query worden verwijderd of kunt u de afhankelijke objecten samen met de query verwijderen. Door een volledige lijst van afhankelijke objecten weer te geven kunt u tijd besparen. U hoeft namelijk niet handmatig de objecteigenschappen te controleren en doordat u details ziet die u tijdens een handmatige controle mogelijk over het hoofd ziet, kunt u fouten vermijden.

Ook wanneer u het ontwerp van een databaseobject wilt wijzigen, kan het deelvenster Objectafhankelijkheden goede diensten bewijzen doordat u kunt zien hoe andere objecten worden beïnvloed door de ontwerpwijziging. Het is dan ook raadzaam het deelvenster Objectafhankelijkheden te gebruiken bij het plannen van belangrijke ontwerpwijzigingen.

Het deelvenster Objectafhankelijkheden gebruiken

 1. Open de database die u wilt onderzoeken.

 2. Selecteer of open een tabel, formulier, rapport of query in het navigatiedeelvenster.

 3. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Relaties op Object​​​afhankelijkheden.

 4. Klik op OK als u de afhankelijkheidsgegevens wilt bijwerken.

  Opmerking: Het bijwerken van de afhankelijkheidsgegevens kan even duren.

  Het deelvenster Objectafhankelijkheden wordt weergegeven.

  Het deelvenster Objectafhankelijkheden

 5. Als u een overzicht wilt zien van de objecten die gebruikmaken van het object dat u hebt geselecteerd in stap 2, klikt u op Objecten die afhankelijk zijn van mij bovenaan het deelvenster. Als u een overzicht wilt zien van de objecten die door het geselecteerde object wordt gebruikt, klikt u op Objecten waarvan ik afhankelijk ben.

 6. Als u informatie over de afhankelijkheden van een object wilt bekijken, klikt u op het pictogram Uitvouwen (+) naast het object. Voor een object in Access worden maximaal vier niveaus van afhankelijkheden weergegeven.

Denk om het volgende wanneer u het deelvenster Objectafhankelijkheden gebruikt:

 • Afhankelijkheidsinformatie is alleen beschikbaar als u de juiste machtigingen hebt om een object te openen in de ontwerpweergave.

 • In het deelvenster wordt geen informatie voor macro's en programmacodemodules weergegeven.

 • Het deelvenster werkt alleen voor tabellen, formulieren, rapporten en query's, met uitzondering van de volgende querytypen:

  • Actiequery's: query's waarmee gegevens worden ingevoegd, bijgewerkt of verwijderd

  • SQL-specifieke query's, met inbegrip van samenvoegquery's, definitiequery's en Pass Through-query's

  • Subquery's

   Wanneer in Access geneste query's worden aangetroffen, wordt afhankelijkheidsinformatie alleen gegenereerd voor de buitenste query. Deze regel geldt ook voor de brontabellen en -query's op het subgegevensblad van een query en voor opzoekvelden.

  Opmerking: In deze typen gevallen, lijsten Access in het algemeen deze objecten in het deelvenster Objectafhankelijkheden onder de kop van Objecten genegeerd > Niet-ondersteunde objecten.

 • In Access wordt afhankelijkheidsinformatie gegenereerd door de naamtoewijzingen te doorzoeken die worden onderhouden met de functie AutoCorrectie. Dit is een functie waarmee gangbare neveneffecten worden gecorrigeerd die zich voordoen wanneer u de namen van formulieren, rapporten, tabellen, query's, velden of besturingselementen op formulieren en rapporten wijzigt. Als de functie AutoCorrectie voor het bijhouden van naamgegevens is uitgeschakeld, wordt u gevraagd deze weer in te schakelen voordat u de onafhankelijkheidsinformatie kunt weergeven.

Zie ook

Opties voor automatische naamcorrectie instellen

Leer de structuur van een Access-database

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×