Het dialoogvenster Geavanceerde printerinstellingen in Publisher

Gebruik deze opties in Publisher om een groot aantal hulpprogramma's voor afdrukken te beheren, zoals het instellen van de printer met een wizard zodat u eenvoudig enveloppen en tweezijdige publicaties kunt afdrukken, kleurplaten afzonderlijk kunt afdrukken en drukkermarkeringen kunt opnemen.

Tabblad Scheidingen

Uitvoersectie

Selecteer de instellingen die bepalen of u een samenstelling of scheidingen afdrukt, welke platen worden afgedrukt en in welke resolutie wordt afgedrukt.

Kleuren afdrukken als     Selecteer een van de volgende opties om het kleurenmodel op te geven:

 • RGB-kleuren     Selecteer deze optie om een samenstelling af te drukken waarvan de kleuren zijn gedefinieerd met het RGB-kleurenmodel. Dit is de aanbevolen optie voor het afdrukken met de desktopprinter.

 • Grijstinten     Selecteer deze optie om een samenstelling af te drukken waarvan de kleuren zijn gedefinieerd als grijstinten.

 • CMYK-kleuren     Selecteer deze optie om een samenstelling af te drukken waarvan de kleuren zijn gedefinieerd met het CMYK-kleurenmodel (cyaan, magenta, geel, zwart).

  • De CMYK-optie is alleen ingeschakeld als een PostScript Level 2- of latere kleurenprinter is verbonden met uw computer.

  • Als u geen kleurenprinter selecteert in het dialoogvenster Afdrukken en u deze optie selecteert, wordt u eraan herinnerd om een kleurenprinter te kiezen.

 • Scheidingen     Selecteer deze optie om een afzonderlijke plaat af te drukken voor elke inkt die wordt gebruikt in de publicatie.

  Opmerking: Als u Scheidingen selecteert, zijn de opties Lege platen niet afdrukken en Halftoonraster ingeschakeld.

  Deze platen     Selecteer een van deze opties voor het definiëren van de inkten die worden gebruikt tijdens het afdrukken. Afhankelijk van de optie die u in deze lijst selecteert, zullen de opties van Halftoonraster verschillen.

  Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als Scheidingen is geselecteerd.

  • Alle gedefinieerde inkten     Selecteer deze optie om een afzonderlijke plaat af te drukken voor elke inkt die u hebt gedefinieerd voor de publicatie, ongeacht of deze wordt gebruikt.

  • Alleen gebruikte inkten     Selecteer deze optie om alleen aparte platen af te drukken voor de inkten die worden gebruikt in de publicatie.

  • Steunkleuren naar proceskleuren converteren     Selecteer deze optie steunkleuren gebruikt in de publicatie naar de overeenkomstige CMYK-waarden te converteren en deze objecten als onderdeel van de proceskleurscheidingen af te drukken.

   Lege platen niet afdrukken     Schakel dit selectievakje in om te voorkomen dat platen worden afgedrukt voor inkt die wordt gebruikt in de publicatie, maar niet op een bepaalde pagina. Als dit selectievakje is geselecteerd, drukt Publisher bijvoorbeeld alleen een plaat met zwart inkt af voor een pagina die alleen de zwarte tekst bevat. Voor pagina's met kleurenfoto's drukt Publisher cyaan, magenta, gele en zwarte inktplaten af.

Resolutie     De opties die worden weergegeven variëren per printer. Behalve bijvoorbeeld de optie (standaard) kunnen er de volgende andere resoluties zijn: 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 of 1800 x 1800. Meestal zijn de oplossingen in de lijst in punten per inch (dpi). Ze kunnen ook dots per centimeter (dpc) zijn, afhankelijk van uw printer of imagesetter. Welke resoluties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het printerstuurprogramma dat u gebruikt. Printers hebt vooraf ingestelde resoluties die niet kunnen worden aangepast. Op sommige printers kan in slechts één resolutie worden afgedrukt.

Sectie Halftoonraster

Selecteer de instellingen die de regels per inch (lpi) bepalen. De instellingen variëren, afhankelijk van welke optie u hebt geselecteerd in de lijst Deze platen.

Opmerking: Deze opties zijn alleen beschikbaar als Scheidingen is geselecteerd.

Aangepaste instellingen hieronder gebruiken     Schakel dit selectievakje in voor het instellen van aangepaste lijnschermhoeken en frequenties voor proceskleur- en steunkleurplaten. Afhankelijk van of u Alle gedefinieerde inkten, Alleen gebruikte inkten of Steunkleuren naar proceskleuren converteren hebt geselecteerd, verschijnen er andere opties voor Plaat afdrukken, Frequentie en Hoek. Vraag aan uw drukker of u de standaardopties moet wijzigen.

Plaat afdrukken     Schakel de selectievakjes voor de inktplaten die u wilt afdrukken.

Frequentie     Voer een aangepaste regelschermfrequentie in voor alle schermen en halftonen op een plaat.

Hoek     Voer een aangepaste regelschermhoek in voor alle schermen en halftonen op een plaat.

De standaardfrequentie in Publisher is 133 regels per inch (lpi). De standaardhoeken in Publisher zijn de volgende:

 • Zwart (K): 45 graden.

 • Cyan (C): 105 graden.

 • Magenta (M): 75 graden.

 • Geel (Y): 90 graden.

 • Steunkleuren: variëren, afhankelijk van hoeveel worden gebruikt. Publisher drukt de eerste steunkleur in 45 graden af. Andere steunkleuren worden afgedrukt in 105 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 en 0.

Dit tabblad opnieuw instellen

Wanneer u op deze knop klikt, worden de opties op dit tabblad teruggezet naar de standaardinstellingen.

Tabblad Pagina-instellingen

Stel de drukkermarkeringen in die u wilt gebruiken. Deze markeringen worden buiten de pagina afgedrukt en dit gebeurt alleen als het formaat van het papier groter is dan het paginaformaat van de publicatie.

Sectie Afdrukuitvoer

Selecteer de afdrukstand en beeldbewerking van de uitvoer. U ziet de effecten van het selecteren van deze opties onder Voorbeeld.

Opmerking: De volgende opties zijn alleen beschikbaar met PostScript-printers:

 • Verticaal spiegelen     Schakel dit selectievakje in om een verticaal gespiegelde afbeelding van uw publicatie af te drukken. Deze optie wordt meestal gebruikt wanneer u naar film op een imagesetter afdrukt, zodat de afbeelding correct wordt gelezen als de emulsiezijde van de film omlaag is gericht (zoals bij het branden van een drukplaat).

 • Horizontaal spiegelen     Schakel dit selectievakje in om een horizontaal gespiegelde afbeelding van uw publicatie af te drukken. Deze optie wordt meestal gebruikt wanneer u naar film op een imagesetter afdrukt, zodat de afbeelding correct wordt gelezen als de emulsiezijde van de film omlaag is gericht (zoals bij het branden van een drukplaat).

 • Negatief beeld     Schakel dit selectievakje in als u een negatieve afbeelding van uw publicatie wilt afdrukken. Deze optie wordt meestal gebruikt wanneer u naar film op een imagesetter afdrukt, zodat de afbeelding als positief wordt gelezen bij het branden op een persplaat.

Voorbeeldgebied

Hier ziet u een voorbeeld van hoe de opties die u selecteert van invloed zijn op de afbeeldingen en tekst. Als u bijvoorbeeld Horizontaal spiegelen en Negatief beeld selecteert, ziet u in de voorbeeldafbeelding een wit dier dat naar links rent boven tekst die rechts is uitgelijnd. Het achtergrondpapier is zwart.

Drukkermarkeringen

Kies uit een aantal verschillende drukkermarkeringen. Deze markeringen worden buiten de pagina afgedrukt en dit kan alleen als het formaat van het papier groter is dan het paginaformaat van uw publicatie.

Opmerking: De opties Taakgegevens, Registratiemarkeringen en Dichtheidsbalken zijn alleen beschikbaar als u Grijstinten, Scheidingen of CMYK-kleuren onder Uitvoer op het tabblad Scheidingen hebt geselecteerd. Ze zijn niet beschikbaar als u RGB-kleuren selecteert.

 • Bijsnijdmarkeringen     Schakel dit selectievakje in om markeringen af te drukken die aangegeven waar een pagina wordt bijgesneden tot de gewenste grootte van de publicatie.

 • Taakgegevens     Schakel dit selectievakje in als u op elke plaat informatie over de afdruktaak wilt afdrukken. De taakgegevens omvatten de naam van uw publicatie, de datum waarop die deze is afgedrukt en het paginanummer. Als u scheidingen afdrukt, wordt ook aangegeven voor welke inktkleur de plaat is (cyaan, magenta, geel, zwart, of een steunkleur).

 • Registratiemarkeringen     Schakel dit selectievakje in om registratiemarkeringen af te drukken die worden gebruikt om het afdrukken van twee of meer persplaten op één pagina uit te lijnen (te registreren).

 • Dichtheidsbalken     Schakel dit selectievakje in om een dichtheidsbalk af te drukken die loopt van een 10 procent-scherm naar een 100 procent opvulling. Een commerciële afdrukservice gebruikt deze balk om de juiste blootstellingstijd voor het branden van de plaat te bepalen en om de kleurtinttoename op de afgedrukte pagina's te testen.

 • Kleurenbalken (CMYK en Alleen scheiding)     Schakel dit selectievakje in om een kleurenbalk af te drukken die door een commerciële afdrukservice wordt gebruikt om te controleren hoe vaste inkt wordt op de pagina wordt afgedrukt. Deze optie is alleen beschikbaar als Scheidingen of CMYK-kleuren is geselecteerd op het tabblad Scheidingen.

Markeringsstijl     Klik op een pictogram om de markeringsstijl te selecteren.

Sectie Afloop

Geef aan of u Afloop wilt toestaan en de hoeveelheid bijsnijding met afloopmarkeringen wilt weergeven.

Opmerking: De volgende opties zijn alleen beschikbaar met PostScript-printers:

 • Afloop toestaan     Schakel dit selectievakje in om objecten die over de rand lopen, tot 1/8 inch buiten het paginaformaat af te drukken. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

 • Afloopmarkeringen     Dit selectievakje is alleen beschikbaar als Afloopmarkeringen is geselecteerd. Schakel dit selectievakje in om afloopmakeringen af te drukken die de mate van een afloop aangeven. Afloopmarkeringen worden 1/8 inch buiten de bijsnijdmarkeringen afgedrukt.

Tabblad Afbeeldingen en lettertypen

Selecteer hoe lettertypen, resolutie van afbeelding, afbeelding bijsnijden en verkleinen worden verwerkt tijdens het afdrukken.

Lettertypensectie

Alleen publicatielettertypen gebruiken     Klik op deze optie om te zorgen dat uw printer alleen de lettertype-versie gebruikt die wordt gebruikt in uw publicatie.

Opmerking: Er zijn verschillende versies van hetzelfde lettertype. Als u bijvoorbeeld zelf een Times New Roman-lettertype gebruikt, is dit mogelijk niet exact hetzelfde lettertype als in uw desktopprinter is ingebouwd. Als u de lettertypeversies gebruikt die worden geleverd door Publisher, is de afdruk van de publicatie meer voorspelbaar en vaak met een hogere kwaliteit dan wanneer u lettertypevervanging toestaat.

Printer mag lettertypen vervangen     Klik op deze optie om de in uw printer ingebouwde lettertypen te gebruiken (ongeacht of deze in het ROM-geheugen (Read-Only Memory), RAM-geheugen (Random Access Memory) of op een harde schijf staan) die dezelfde naam hebben als de lettertypen die worden gebruikt in uw publicatie. Wanneer u deze optie selecteert kan het afdrukken van het bestand sneller verlopen omdat het bestand kleiner is, maar kan de publicatie er anders uitzien.

Afbeeldingensectie

Alle afbeeldingen met volledige resolutie afdrukken     Klik op deze optie om de gekoppelde afbeeldingen af te drukken als afbeeldingen met een hoge resolutie.

Gekoppelde afbeeldingen met lage resolutie afdrukken     Klik op deze optie om elke gekoppelde afbeelding af te drukken met behulp van de plaatsvervangende afbeelding met lage resolutie die is opgeslagen in de publicatie.

Geen afbeeldingen afdrukken     Klik op deze optie om een vak af te drukken in plaats van elke afbeelding. Deze optie kan handig zijn als u snel een voorbeeld van de lay-out wilt afdrukken waarop alleen de plaatsing van de afbeeldingen te zien is.

Opmerking: Deze optie vervangt alle ingevoegde afbeeldingen, gekoppeld of ingesloten, evenals illustraties. AutoVormen en randillustraties worden altijd afgedrukt. Afbeeldingen die worden gebruikt als opvulling in AutoVormen, tekstvakken en WordArt-object worden ook afgedrukt, net als afbeeldingen die worden gebruikt als pagina-achtergronden.

Sectie afbeeldingen bijsnijden en verkleinen

Deze opties zijn niet beschikbaar voor commerciële RGB-kleuren.

Opmerking: Als u CMYK-kleuren wilt selecteren, moet een PostScript Level 2 of latere kleurenprinter geselecteerd zijn in het dialoogvenster Afdrukken.

Afbeeldingen in kleur en met grijswaarden     Schakel dit selectievakje in voor de afdrukkwaliteit en voer vervolgens het dpi-bereik (dots per inch) in voor de afbeeldingen in kleur of met grijswaarden. De standaard minimum- en maximumwaarden verschillen voor elke afdrukmethode. Zo is de standaard minimuminstelling voor afdrukken met hoge kwaliteit 300 dpi en de standaard maximuminstelling 450 dpi.

Zeer fijne tekeningen (1 bit)     Schakel dit selectievakje in voor afdrukken in hogere kwaliteit en voer vervolgens het dpi-bereik (dots per inch) in voor de zeer fijne tekeningen. De standaard minimumwaarde is 1200 dpi en de standaard maximumwaarde is 1500 dpi.

Dit tabblad opnieuw instellen     Klik op deze knop om de opties op dit tabblad terug te zetten naar de standaardinstellingen.

Tabblad Wizard Printerinstellingen

Selecteer de opties op dit tabblad om uw printer in te stellen voor het handmatig afdrukken van enveloppen of dubbelzijdige publicaties. U kunt de opties selecteren onder Handmatig dubbelzijdig invoeren om de instellingen aan te passen die door de wizard worden verzameld.

Notities: 

 • De eerste keer dat u een envelop of dubbelzijdige publicatie afdrukt zonder de wizard Printerinstellingen wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de wizard wilt gebruiken voor het verzamelen van de invoerinstellingen van de printer. Als u op Ja klikt, stelt de wizard uw printer in.

 • Als u meerdere printers hebt, voer u de wizard uit om de printerinstellingen van elke printer te verzamelen voordat u de printer gebruikt.

De wizard Dubbelzijdig afdrukken instellen

Klik op de wizard Dubbelzijdig afdrukken instellen om een wizard te starten die u in zes stappen helpt om publicaties op de juiste manier dubbelzijdig af te drukken. Bij deze stappen stelt u onder meer vast hoe de papierinvoer van uw printer functioneert, en voert u een test uit om te controleren of uw publicatie wordt afgedrukt op de manier die u verwacht. Nadat u de wizard hebt uitgevoerd, worden voor alle dubbelzijdige (duplex) afdruktaken automatisch de printerinstellingen gebruikt.

Notities: 

 • Voordat u een dubbelzijdige publicatie afdrukt, moet u de wizard uitvoeren voor elke nieuwe printer die u installeert.

 • Als u een desktopprinter hebt zonder duplex-functies, voert u de wizard Dubbelzijdig afdrukken instellen uit en drukt u vervolgens uw dubbelzijdige publicatie handmatig af.

Handmatige dubbelzijdige invoer

Nadat u de wizard Dubbelzijdig afdrukken instellen hebt uitgevoerd, kunt u de printerinstellingen aanpassen die met de wizard zijn verzameld zodat u een dubbelzijdige publicatie handmatig kunt afdrukken.

Belangrijk: Wijzig deze instellingen alleen als u een ervaren gebruiker bent. Het wijzigen van de instellingen kan ertoe leiden dat de afdruktaak mislukt.

Invoeren uit     

Selecteer een optie om aan te geven of uw printer papier invoert uit een lade onder of boven in de printer.

Papier invoeren vanaf de     

 • Lange kant     Selecteer deze optie als uw printer papier langs de lange kant invoert (liggende oriëntatie).

 • Korte kant     Selecteer deze optie als uw printer papier langs de korte kant invoert (staande oriëntatie).

Draaihoek van het papier     

 • 0 graden     Selecteer deze optie als u het document in dezelfde richting kunt invoeren als de eerste zijde van de dubbelzijdige pagina.

 • 180 graden     Selecteer deze optie als u het papier 180 graden horizontaal moet draaien voordat u het opnieuw invoert voor dubbelzijdig afdrukken.

Invoeren via voorkant     

 • Naar boven gericht    Selecteer deze optie als uw printer de pagina naar boven gericht afdrukt.

 • Naar beneden gericht     Selecteer deze optie als uw printer de pagina naar beneden gericht afdrukt.

Invoeren via achterkant     

 • Naar beneden gericht     Selecteer deze optie als uw printer de pagina naar beneden gericht afdrukt.

 • Naar boven gericht     Selecteer deze optie als uw printer de pagina naar boven gericht afdrukt.

Volgorde van afdrukken via de achterkant     

 • Omgekeerd     Selecteer deze optie om uw publicatie omgekeerd af te drukken (het spiegeleffect).

 • Normaal     Selecteer deze optie om de publicatie normaal af te drukken.

Dialoogvenster Envelopinstellingen

Klik op de knop Dialoogvenster Envelopinstellingen om het dialoogvenster Envelopinstellingen te openen, dat u kunt gebruiken voor het afdrukken van enveloppen. Houd er rekening mee dat dit dialoogvenster alleen beschikbaar is in Publisher 2007.

Dit tabblad opnieuw instellen

Wanneer u op deze knop klikt, wordt alleen de opties Handmatig dubbelzijdig invoeren en Envelopinstellingen in het dialoogvenster opnieuw ingesteld. De opties van Wizard Dubbelzijdig afdrukken instellen worden niet opnieuw ingesteld.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×