Gebruik het dialoogvenster Indeling om de indeling van de vakken netwerkdiagram op het scherm te bekijken of te wijzigen. U kunt:

  • Definieer hoe vakken op het scherm moeten worden gerangschikt.

  • Geef de uitlijning, afstand, hoogte en breedte van de rijen en kolommen op.

  • Opties instellen voor koppelingsstijl en -kleur.

  • Kies de achtergrondkleur en het patroon van het netwerkdiagram.

Locatie van het dialoogvenster

De weergave Netwerkdiagram weergeven. In het menu Opmaak klikt u op Lay-out.

Details

Sectie Indelingsmodus

Alle vakken automatisch plaatsen     Hiermee geeft u aan dat netwerkdiagramvakken automatisch worden geplaatst en op hun plaats zijn vergrendeld. Dit is de standaardoptie.

Handmatige positie van vak toestaan     Hiermee geeft u aan dat netwerkdiagramvakken handmatig kunnen worden geplaatst. Wanneer deze optie is ingesteld, kunt u een rand van een vak aan wijzen en deze naar een andere positie op het scherm slepen.

Sectie Vakindeling

Rangschikking     Hiermee geeft u de rangschikking op van de vakken netwerkdiagram in het netwerkdiagram. Klik op de pijl om te kiezen uit de lijst met opties voor rangschikking, bijvoorbeeld Boven naar beneden op dag of Gecentreerd van bovenaf.

Keuzemogelijkheden voor boxarrangementen

Van links naar beneden     Rangschikt het netwerkdiagram zodat de eerste reeks gekoppelde taken (of pad) begint in de linkerbovenhoek en elk nieuw pad vanaf daar een nieuwe rij begint. Elk pad wordt horizontaal uitgevoerd in het netwerkdiagram. Dit is de standaardindeling.

Top Down by Day     Hiermee wordt het netwerkdiagram zo gerangschikt dat het eerste pad in de linkerbovenhoek begint en alle taken die op dezelfde dag beginnen, verticaal worden uitgelijnd, met de dagen die horizontaal over de weergave lopen. Dit is handig als u wilt dat in het netwerkdiagram alle taken worden weergegeven die op een bepaalde dag moeten beginnen.

Top Down by Week     Hiermee wordt het netwerkdiagram zo gerangschikt dat het eerste pad in de linkerbovenhoek begint en alle taken die dezelfde week beginnen, verticaal worden uitgelijnd, met de weken die horizontaal over de weergave lopen. Dit is handig als u wilt dat in het netwerkdiagram alle taken worden weergegeven die over een bepaalde week moeten beginnen.

Top Down by Month     Hiermee wordt het netwerkdiagram zo gerangschikt dat het eerste pad in de linkerbovenhoek begint en alle taken die dezelfde maand beginnen, verticaal worden uitgelijnd, met de maanden die horizontaal in de weergave worden uitgevoerd. Dit is handig als u wilt dat in het netwerkdiagram alle taken worden weergegeven die over een bepaalde maand moeten beginnen.

Top Down - Critical First     Rangschikt het netwerkdiagram, zodat de eerste reeks gekoppelde taken die in de linkerbovenhoek begint, het kritieke pad is. Alle andere paden beginnen met een nieuwe rij vanaf het kritieke pad. Alle paden worden horizontaal uitgevoerd in het netwerkdiagram.

Gecentreerd vanaf links     Rangschikt het netwerkdiagram, zodat het eerste pad in de linkerbovenhoek begint en elk nieuw pad vanaf daar een nieuwe rij begint. Elk pad wordt horizontaal uitgevoerd in het netwerkdiagram.

Gecentreerd vanaf boven     Rangschikt het netwerkdiagram zodat het eerste pad begint in de linkerbovenhoek en alle andere paden een nieuwe kolom aan de rechterkant beginnen. Elk pad wordt verticaal in het netwerkdiagram uitgevoerd.

Rij     Hiermee geeft u de uitlijning, afstand en hoogte van de vakken netwerkdiagram in rijen op.

Rijindeling

Uitlijning     Hiermee geeft u de uitlijning van de vakken netwerkdiagram in rijen op.

Afstand     Hiermee geeft u de afstand in pixels op tussen rijen met netwerkdiagramvakken. Dit getal moet tussen 0 en 200 zijn.

Hoogte     Hiermee geeft u aan of de rijhoogte van netwerkdiagramvakken is opgelost of dat deze zich aanpast aan de beste pasvorm.

Kolom     Hiermee geeft u de uitlijning, afstand en breedte van kolommen in de vakken Netwerkdiagram op.

Kolomindeling

Uitlijning     Hiermee geeft u de uitlijning van netwerkdiagramvakken in kolommen op.

Afstand     Hiermee geeft u de afstand op tussen kolommen van netwerkdiagramvakken. Dit getal moet tussen 0 en 200 zijn.

Breedte     Hiermee geeft u aan of de kolombreedte van netwerkdiagramvakken is opgelost of dat deze wordt aangepast aan de beste pasvorm.

Overzichtstaken tonen     Geeft overzichtstaken weer in uw project, voor alle weergaven. Dit is dezelfde instelling als het selectievakje Overzichtstaken weergeven op het tabblad Beeld van het dialoogvenster Opties (menu Extra). Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Taken behouden met hun samenvattingen     Geeft prioriteit aan het behouden van taken met hun overzichtstaken boven voorgangers en opvolgers in de indeling van het netwerkdiagram. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Aanpassen voor pagina-uitjes     Hiermee verplaatst u de vakken Netwerkdiagram, zodat ze geen pagina-uitingen kruisen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Sectie Koppelingsstijl

Gebruik deze sectie om de stijl van afhankelijkheidslijnen op te geven in de weergave Netwerkdiagram.

Rectilinear     Toont afhankelijkheidslijnen als rechte lijnen tussen de vakken Netwerkdiagram. Afhankelijkheidskoppelingen voeren altijd aan de linkerkant van het vak Netwerkdiagram in en sluiten af aan de rechterkant. Dit is de standaardoptie.

Recht     Toont afhankelijkheidslijnen als rechte lijnen tussen netwerkdiagramvakken.

Pijlen tonen     Hiermee worden pijlen aan het einde van elke afhankelijkheidslijn weergegeven, die van de voorafgaande taak naar de opvolgende taak wijzen. Het selectievakje uit om pijlen te verbergen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Koppelingslabels tonen     Hiermee worden labels weergegeven die aangeven koppelingstype (bijvoorbeeld FS of FF) op koppelingslijnen tussen netwerkdiagramvakken. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Sectie Kleur koppelen

Gebruik deze sectie om de kleur van koppelingslijnen op te geven in de weergave Netwerkdiagram. Kritieke en niet-kritieke taken hebben standaard verschillende gekleurde koppelingslijnen.

Niet-kritieke koppelingen     Hiermee geeft u de kleur op van niet-kritieke koppelingslijnen in het netwerkdiagram.

Kritieke koppelingen     Hiermee geeft u de kleur op van koppelingslijnen tussen kritieke taken in het netwerkdiagram.

Rand van het vak Voorafgaande overeenkomst     Hiermee geeft u aan dat koppelingslijnen van alle taken dezelfde kleur hebben als de rand van het vak Netwerkdiagram voor de voorafgaande taak taak, in plaats van verschillende kleuren voor kritieke en niet-kritieke koppelingen.

Sectie Diagramopties

Achtergrondkleur     Hiermee geeft u de kleur op voor de achtergrond van het netwerkdiagram. Standaard is de achtergrondkleur wit.

Achtergrondpatroon     Hiermee geeft u het opvulpatroon op voor de achtergrond van het netwerkdiagram.

Pagina-uitjes laten zien     Geeft aan waar pagina-onderbrekingen worden weergegeven als u de weergave Netwerkdiagram wilt afdrukken. Het selectievakje uit om pagina-onderbrekingen te verbergen. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Aan de gang en voltooid markeren     Hiermee geeft u aan dat in uitvoering en voltooide taken zijn gemarkeerd in het netwerkdiagram. Een bezige taak is gemarkeerd met één diagonale lijn door het vak. Een voltooide taak is gemarkeerd met twee diagonale lijnen door het vak (een X). Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Alle velden behalve id verbergen     Hiermee worden alleen de taak-id-nummers weergegeven in de vakken Netwerkdiagram. Dit kan handig zijn als u meer van het netwerkdiagram in een kleiner gebied wilt zien. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×