Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Het foutbericht 'Kan geen gegevens verwijderen uit de opgegeven tabellen' verschijnt

Wanneer u een verwijderquery uitvoert, wordt in Access mogelijk het foutbericht Kan geen gegevens verwijderen uit de opgegeven tabellen weergegeven. In dit artikel worden situaties beschreven waarin u een verwijderquery kunt gebruiken, wordt uitgelegd waarom het foutbericht wordt weergegeven en vindt u stappen om de fout te corrigeren.

Er zijn verschillende manieren om records te verwijderen in Access. Zie het artikel Manieren om records toe te voegen, te bewerken en te verwijderen voor uitgebreide uitleg over het verwijderen van records.

In dit artikel

Inleiding

Als u in één bewerking meerdere records uit een tabel wilt verwijderen, kunt u een verwijderquery gebruiken. Een verwijderquery is in de volgende gevallen succesvol:

  • Er wordt één tabel gebruikt die geen relatie heeft met andere tabellen.

  • Er worden twee tabellen met een een-op-een-relatie gecombineerd.

  • Er wordt één tabel gebruikt die zich aan de 'een'-kant van een een-op-veel-relatie bevindt en trapsgewijs verwijderen is ingeschakeld voor die relatie.

  • De query bevat zowel de tabel aan de 'een'-kant van een een-op-veel-relatie als de tabel aan de 'veel'-kant van de relatie (bijvoorbeeld om criteria te gebruiken voor een veld uit de 'veel'-tabel).

    Belangrijk    U moet de query tweemaal uitvoeren om de records uit beide tabellen te verwijderen.

Waarom wordt dit foutbericht weergegeven en hoe corrigeer ik de fout?

Als u een verwijderquery opbouwt door meerdere tabellen te gebruiken en de eigenschap Unieke records van de query is ingesteld op Nee, wordt bij het uitvoeren van de query het foutbericht Kan geen gegevens verwijderen uit de opgegeven tabellen weergegeven.

U lost dit probleem op door de eigenschap Unieke records van de query in te stellen op Ja.

  1. Open de verwijderquery in de ontwerpweergave.

  2. Als het eigenschappenvenster van de query niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om dit te openen.

  3. Klik op de queryontwerper om de queryeigenschappen (in plaats van de veldeigenschappen) weer te geven.

  4. Zoek in het eigenschappenvenster van de query de eigenschap Unieke records en stel deze in op Ja.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×