Het kritieke pad van uw project in de bureaubladversie van Project weergeven

Het kritieke pad van uw project in de bureaubladversie van Project weergeven

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Elke taak is belangrijk, maar slechts enkele taken zijn kritiek. Het kritieke pad is een keten van gekoppelde taken die direct van invloed zijn op de einddatum van het project. Als een taak op het kritieke pad te laat wordt voltooid, wordt het hele project te laat voltooid.

Het kritieke pad is een reeks taken (of soms slechts één taak) die de berekende begin- of einddatum van een project bepaalt. De taken die het kritieke pad vormen, zijn doorgaans door middel van taakafhankelijkheid onderling verbonden. Waarschijnlijk komen dergelijke netwerken van taken veel voor in uw project planning. Wanneer de laatste taak in het kritieke pad voltooid is, is het project ook voltooid.

Meer informatie over analyse van kritieke paden.

Het kritieke pad weergeven in de Gantt-diagramweergave

De Gantt-diagramweergave wordt waarschijnlijk de weergave waarmee u het vaakst het kritieke pad weergeeft.

 1. Kies Weergave > Gantt-diagram.

 2. Kies Opmaaken schakel het selectievakje Kritieke taken in.

Critical Tasks check box on the ribbon and highlighted Gantt bars in Project 2013

Taken op het kritieke pad hebben voortaan rode Gantt-balken.

Het kritieke pad in andere taakweergaven weergeven

U kunt het kritieke pad in elke taakweergave bekijken door het te markeren.

 1. Kies op het tabblad Weergave een weergave in de groep Taakweergaven.

 2. Selecteer op het tabblad Beeld de optie Kritiek in de lijst Markeren.
  Het kritieke pad wordt geel als het goed is.

 3. Als u alleen de taken op het kritieke pad wilt zien, kiest u de pijl Filteren en vervolgens Kritiek.

Critical path highlight in Project 2013

Tip: In een netwerkdiagram worden taken op het kritieke pad automatisch rood weergegeven. Ze hoeven niet te worden gemarkeerd.

Video: Het kritieke pad weergeven

Deze video laat zien hoe u het kritieke pad kunt weergeven in uw project, in zowel de Gantt-diagramweergave als andere weergaven.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Het kritieke pad in een hoofdproject weergeven

Wanneer u een hoofdproject beheert, kunnen hele subprojecten zich op het kritieke pad bevinden. U kunt zien of dit het geval is door in Project aan te geven dat de subprojecten moeten worden behandeld als overzichtstaken.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies Plannenen schuif omlaag naar de berekeningsopties voor dit projectgebied.

 3. Controleer of het vakje Ingevoegde projecten worden berekend als samenvattingstaken is ingeschakeld.

Tip: Deze instelling is niet van invloed op andere projecten. Deze is dus alleen van toepassing op het hoofdproject waarin u werkt.

Wijzigen welke taken worden weergegeven op het kritieke pad

Kritieke taken hebben meestal geen marge. U kunt echter in Project aangeven dat taken met een of meer dagen marge moeten worden opgenomen op het kritieke pad zodat u potentiële problemen lang van tevoren kunt zien aankomen.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies Geavanceerden schuif omlaag naar de berekeningsopties voor dit projectgebied.

 3. Voeg een nummer toe aan het vak Taken zijn kritiek als de marge minder is dan of gelijk is aan.

Naar boven

Meerdere kritieke paden weergeven

U kunt uw projectplanning zo instellen dat zo veel kritieke paden worden weergegeven als u nodig hebt om uw project in de gaten te houden.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies Geavanceerd,schuif omlaag naar beneden en selecteer meerdere kritieke paden berekenen.

 3. Kies Weergave > Gantt-diagram.

 4. Kies Opmaaken selecteer kritieke taken.

Standaard wordt in Project slechts één kritiek pad weergegeven, het pad dat van invloed is op de einddatum van het project. Het kan echter zijn dat u om een paar redenen meer dan één bericht moet zien:

 • Om ervoor te zorgen dat subproject van een hoofdproject op tijd is.

 • De voortgang van verschillende fasen of mijlpalen bijhouden.

 • Om welke reden dan ook een reeks taken in de gaten te houden.

Tip voor projectmanagement: Wanneer u meerdere kritieke paden, moet u niet vergeten dat er nog steeds slechts één hoofd kritiek pad is. Als het project achter ligt op schema, blijft het hele project achter op de planning. Probeer deze tips om meerdere kritieke paden in een project beter te gebruiken nadat u ze hebt ingesteld.

Probeer dit

Dat gaat als volgt:

Werken met meerdere projecten in één planning

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies Planning,schuif omlaag en selecteer Ingevoegde projecten worden berekend als overzichtstaken.

Alleen kritieke taken weergeven

Kies in het Gantt-diagram de optie Weergave > filter >kritiek.

Als u weer alle taken wilt weergeven, selecteert u Geen filter in de filterlijst.

Kritieke taken groepen

Kies in het Gantt-diagram weergave > groep op >kritiek.

Als u alle taken opnieuw wilt weergeven, selecteert u Geen groep in de groepslijst.

Meer informatie over analyse van kritieke paden

Als u een basislijn hebt opgeslagen voor uw project, kan het kritieke pad laten zien of uw project op tijd klaar is en waar de gevaren zich voor doen. U kunt als volgende het beste uit een analyse van het kritieke pad halen:

 • Bekijk regelmatig het kritieke pad. Het kritieke pad kan tijdens het voltooien van de planning veranderen van de ene reeks taken in de andere. Het kritieke pad kan veranderen naarmate kritieke taken worden voltooid of als andere reeksen taken vertraging oplopen.

 • Houd kritieke taken goed in de gaten. Elke taak op het kritieke pad is een kritieke taak. Houd deze taken regelmatig in de gaten om te zien of ze uit elkaar vallen. Als een kritieke taak niet meer werkt, is de einddatum ook zo. Sla een basislijn op en gebruik de weergave Gantt-tracering om uitgelijnde taken weer te geven.

 • Bekijk een reeks taken die mogelijk het kritieke pad worden. Als een niet-kritieke reeks gekoppelde taken te laat zijn met datums, wordt die reeks taken het kritieke pad. U kunt andere risicovolle taken bekijken door meerdere kritieke paden in een project weer te geven.

 • Bescherm uzelf door taken weer te geven die kunnen uit lopen zonder dat dit van invloed is op het kritieke pad. Op het kritieke pad worden standaard de taken weergegeven die helemaal niet kunnen worden uitgeslagen, anders loopt de projectdatum uit. Mogelijk wilt u taken weergeven die momenteel één dag kunnen verderend zijn zonder het kritieke pad te beïnvloeden, omdat ze kritieke taken worden als ze langer dan een dag in de weg staan. Als u deze taken met marge bekijkt, wordt u gewaarschuwd voor taken die kritiek worden terwijl u nog steeds een buffer hebt.

Tip: Als u de gevoeligheid van kritieke taken wilt wijzigen, kiest u Bestandsopties > >Geavanceerd. In de taken zijn kritiek als de marge kleiner is dan of gelijk is aan de lijst, voert u het aantal dagen in waaronder een taak als kritiek wordt beschouwd.

Wanneer u het kritiekepad van het project we weergeven, Project slechts één algemeen kritiek pad weergegeven. Dit is het enige kritieke pad dat de einddatum van het project bepaalt. U kunt uw abonnement echter zo instellen dat u nog een tweede kritieke pad kunt zien voor elke afzonderlijke reeks taken. Misschien vindt u dit handig voor het bijhouden van de afzonderlijke subprojecten binnen een hoofdproject, of van elke fase of mijlpaal van een project dat is onderverdeeld in meerdere fasen.

Door het kritieke pad van uw project te kennen, evenals de resources die aan elke kritieke taak zijn toegewezen, kunt u beoordelen welke taken invloed kunnen uitoefenen op de einddatum van uw project, en kunt u zien of uw project volgens schema kan worden voltooid.

Lees het kritieke pad van uw project beheren voor meer informatie.

Naar boven

Deze instructies zijn specifiek voor Project 2007.

Het kritieke pad is een reeks taken (of soms slechts één taak) die de berekende begin- of einddatum van een project bepaalt. De taken die het kritieke pad vormen, zijn doorgaans door middel van taakafhankelijkheid onderling verbonden. Waarschijnlijk komen dergelijke netwerken van taken veel voor in uw project planning. Wanneer de laatste taak in het kritieke pad voltooid is, is het project ook voltooid.

Meer informatie over analyse van kritieke paden.

Het kritieke pad van uw project weergeven

Als u wilt controleren of de aanpassingen die u in het projectplan aanbrengt geen nadelige invloed uitoefenen op het kritieke pad, kunt u op verschillende manieren naar het kritieke pad en de kritieke taken kijken.

Opmerking: Standaard wordt in Project 2007 het kritieke pad van een project niet weergegeven.

Dit wilt u doen

Voer de volgende stappen uit

Het kritieke pad in de context van alle taken weergeven

Kies in het menu Weergave de optie Meer > Gedetailleerd Gantt-detailen kies Toepassen.

Alleen kritieke taken weergeven

Kies in het menu Weergave Gantt-diagramen selecteer Kritiek in de Filtervak op de werkbalk.

Als u alle taken opnieuw wilt weergeven, selecteert u Alle taken in de lijst Filteren op de werkbalk.

U kunt ook alle kritieke taken in één groep onderbrengen. Wijs in het menu Project de optie Groep maken opaan en selecteer Kritiek.

Het kritieke pad weergeven met behulp van de wizard Gantt-diagram

Kies in het menu Weergave Gantt-diagramen kies wizard Gantt-diagram Bijschrift 4 op de werkbalk Opmaak. Volg de instructies in de wizard Gantt-diagram voor het opmaken van het kritieke pad.

Standaard worden de Gantt-diagrambalken en koppelingslijnen voor kritieke taken in het rood weergegeven. Deze wijziging in de opmaak vervangt alle wijzigingen in de opmaak die eerder rechtstreeks zijn aangebracht in balkstijlen of in afzonderlijke balken.

Houd er rekening mee dat deze opmaak voor kritieke taken alleen van toepassing is op de huidige Gantt-diagramweergave in het huidige bestand. Als u dezelfde opmaak in een ander bestand wilt gebruiken, kunt u met het hulpprogramma Organisator (menu Extra) opgemaakte Gantt-grafieken naar andere bestanden kopiëren.

Meerdere kritieke paden in een enkel project weergeven

Kies in het menu Extra de optie Opties,selecteer het tabblad Berekening en schakel het selectievakje Meerdere kritieke paden berekenen in.

Het algemene kritieke pad weergeven voor meerdere projecten

Belangrijk: Deze procedure werkt alleen in een samengevoegd project. Als u geen samengevoegd project hebt, moet u er eerst een maken.

Kies in het menu Extra de optie Opties,selecteer het tabblad Berekening en schakel vervolgens het selectievakje Ingevoegde projecten worden berekend als overzichtstaken in.

Dit is een instelling op projectniveau. Alle projecten die zijn ingevoegd in dit project, worden berekend als overzichtstaken.

Wijzigen welke taken als kritiek zijn gedefinieerd

In Project 2007 heeft een kritieke taak nul dagen marge (toegestane vertraging). U kunt deze standaardwaarde echter wijzigen en een taak als kritiek definiëren als daarvoor bijvoorbeeld één of twee dagen marge is toegestaan.

 1. Kies opties in het menu Extra enselecteer het tabblad Berekening.

 2. Voer in het vak Taken zijn kritiek als de marge minder is dan of gelijk is aan de maximale marge in dagen in die u wilt gebruiken om kritieke taken te definiëren.

 3. Als u wilt dat deze waarde de standaardwaarde is voor al uw projecten, kiest u Instellen als standaard.

Zie Marge in uw project tonen voor informatie over het zoeken van de marge van een taak.

Zie Een overlapping of vertraging instellen tussen taken voor instructies over het wijzigen van de marge van een taak.

Naar boven

Meer informatie over analyse van kritieke paden

Als u een basislijn hebt opgeslagen voor uw project, kan het kritieke pad laten zien of uw project op tijd klaar is en waar de gevaren zich voor doen. U kunt als volgende het beste uit een analyse van het kritieke pad halen:

 • Bekijk regelmatig het kritieke pad. Het kritieke pad kan tijdens het voltooien van de planning veranderen van de ene reeks taken in de andere. Het kritieke pad kan veranderen naarmate kritieke taken worden voltooid of als andere reeksen taken vertraging oplopen.

 • Houd kritieke taken goed in de gaten. Elke taak op het kritieke pad is een kritieke taak. Houd deze taken regelmatig in de gaten om te zien of ze uit elkaar vallen. Als een kritieke taak niet meer werkt, is de einddatum ook zo. Sla een basislijn op en gebruik de weergave Gantt-tracering om uitgelijnde taken weer te geven.

 • Bekijk een reeks taken die mogelijk het kritieke pad worden. Als een niet-kritieke reeks gekoppelde taken te laat zijn met datums, wordt die reeks taken het kritieke pad. U kunt andere risicovolle taken bekijken door meerdere kritieke paden in een project weer te geven.

 • Bescherm uzelf door taken weer te geven die kunnen uit lopen zonder dat dit van invloed is op het kritieke pad. Op het kritieke pad worden standaard de taken weergegeven die helemaal niet kunnen worden uitgeslagen, anders loopt de projectdatum uit. Mogelijk wilt u taken weergeven die momenteel één dag kunnen verderend zijn zonder het kritieke pad te beïnvloeden, omdat ze kritieke taken worden als ze langer dan een dag in de weg staan. Als u deze taken met marge bekijkt, wordt u gewaarschuwd voor taken die kritiek worden terwijl u nog steeds een buffer hebt.

Tip: Als u de gevoeligheid van kritieke taken wilt wijzigen, kiest u opties in het menu Extra. Geef op het tabblad Berekening, onder Taken,kritiek op als de marge kleiner is dan of gelijk is aan , het aantal dagen waaronder een taak als kritiek wordt beschouwd.

Wanneer u het kritieke pad van het project weergeeft, wordt in Project 2007 slechts een enkel, algemeen kritiek pad weergegeven. Dit is het enige kritieke pad dat de einddatum van het project bepaalt. U kunt uw abonnement echter zo instellen dat u nog een tweede kritieke pad kunt zien voor elke afzonderlijke reeks taken. Misschien vindt u dit handig voor het bijhouden van de afzonderlijke subprojecten binnen een hoofdproject, of van elke fase of mijlpaal van een project dat is onderverdeeld in meerdere fasen.

Door het kritieke pad van uw project te kennen, evenals de resources die aan elke kritieke taak zijn toegewezen, kunt u beoordelen welke taken invloed kunnen uitoefenen op de einddatum van uw project, en kunt u zien of uw project volgens schema kan worden voltooid.

Lees het kritieke pad van uw project beheren voor meer informatie.

Naar boven

Meer informatie

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×