Het kritieke pad van uw project weergeven in de bureaubladversie van project

Het kritieke pad van uw project weergeven in de bureaubladversie van project

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Elke taak is belangrijk, maar slechts enkele taken zijn kritiek. Het kritieke pad is een keten van gekoppelde taken die direct van invloed zijn op de einddatum van het project. Als een taak op het kritieke pad te laat wordt voltooid, wordt het hele project te laat voltooid.

Het kritieke pad is een reeks taken (of soms slechts één taak) die de berekende begin- of einddatum van een project bepaalt. De taken die het kritieke pad vormen, zijn doorgaans door middel van taakafhankelijkheid onderling verbonden. Waarschijnlijk komen dergelijke netwerken van taken veel voor in uw project planning. Wanneer de laatste taak in het kritieke pad voltooid is, is het project ook voltooid.

Meer informatie over analyses met kritieke paden.

Het kritieke pad weergeven in de Gantt-diagramweergave

De Gantt-diagramweergave wordt waarschijnlijk de weergave waarmee u het vaakst het kritieke pad weergeeft.

 1. Kies weergeven > Gantt-diagram.

 2. Kies opmaaken schakel vervolgens het selectievakje kritieke taken in.

Selectievakje Kritieke taken op het lint en gemarkeerde Gantt-balken in Project 2013

Taken op het kritieke pad hebben voortaan rode Gantt-balken.

Het kritieke pad in andere taakweergaven weergeven

U kunt het kritieke pad in elke taakweergave bekijken door het te markeren.

 1. Selecteer een weergave in de groep taakweergaven op het tabblad beeld .

 2. Selecteer op het tabblad Beeld de optie Kritiek in de lijst Markeren.
  Het kritieke pad wordt geel weergegeven.

 3. Als u alleen de taken op het kritieke pad wilt weergeven, kiest u de pijl filter en kiest u kritiek.

Markering van kritieke pad in Project 2013

Tip: In een netwerkdiagram worden taken op het kritieke pad automatisch rood weergegeven. Ze hoeven niet te worden gemarkeerd.

Video: het kritieke pad weergeven

In deze video ziet u hoe u het kritieke pad in uw project en de weergave Gantt-diagram en andere weergaven kunt weergeven.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Het kritieke pad in een hoofdproject weergeven

Wanneer u een hoofdproject beheert, kunnen hele subprojecten zich op het kritieke pad bevinden. U kunt zien of dit het geval is door in Project aan te geven dat de subprojecten moeten worden behandeld als overzichtstaken.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies planningen schuif omlaag naar het gebied Berekeningsopties voor dit project .

 3. Controleer of het vakje Ingevoegde projecten worden berekend als samenvattingstaken is ingeschakeld.

Tip: Deze instelling is niet van invloed op andere projecten. Deze is dus alleen van toepassing op het hoofdproject waarin u werkt.

Wijzigen welke taken worden weergegeven op het kritieke pad

Kritieke taken hebben meestal geen marge. U kunt echter in Project aangeven dat taken met een of meer dagen marge moeten worden opgenomen op het kritieke pad zodat u potentiële problemen lang van tevoren kunt zien aankomen.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies Geavanceerden schuif omlaag naar het gebied Berekeningsopties voor dit project .

 3. Voeg een nummer toe aan het vak Taken zijn kritiek als de marge minder is dan of gelijk is aan.

Naar boven

Meerdere kritieke paden weergeven

U kunt in uw projectplanning allerlei kritieke paden weergeven wanneer u de tabbladen van uw project moet bewaren.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies Geavanceerd, Schuif omlaag naar beneden en selecteer meerdere kritieke paden berekenen.

 3. Kies weergeven > Gantt-diagram.

 4. Kies opmaaken selecteer vervolgens kritieke taken.

Standaard wordt in project slechts één kritieke pad weergegeven dat van invloed is op de einddatum van het project. Het kan zijn dat u een paar redenen moet zien:

 • Om ervoor te zorgen dat elke subproject van een hoofdproject op tijd is.

 • De voortgang van verschillende fasen of mijlpalen bijhouden.

 • Om een reeks taken om welke reden dan ook te houden.

Tip voor Project Management: Wanneer u meerdere kritieke paden bekijkt, moet u niet vergeten dat er nog maar één hoofd kritieke pad is. Als de taak achter de planning valt, valt het hele project achter de planning. Probeer deze tips om meerdere kritieke paden in een project beter te gebruiken nadat u ze hebt ingesteld.

Probeer dit

Dat gaat als volgt:

Werken met meerdere projecten in één planning

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies planning, blader naar beneden en selecteer vervolgens ingevoegde projecten worden berekend als overzichtstaken.

Alleen kritieke taken weergeven

Kies in het Gantt-diagram > Filter > kritiekeweergeven .

Als u opnieuw alle taken wilt weergeven, selecteert u geen filter in de filterlijst.

Kritieke taken groeperen

Kies in het Gantt-diagram > groep weergevenop > kritieke.

Als u opnieuw alle taken wilt weergeven, selecteert u geen groep in de groepslijst.

Meer informatie over analyses met kritieke paden

Als u een basislijn voor uw project hebt opgeslagen, kan het kritieke pad worden weergegeven als uw project op tijd eindigt en waar de gevaren punten liggen. Om optimaal gebruik te kunnen uitdelen van kritieke paden doet u het volgende:

 • U regelmatig het kritieke pad weergeven. Het kritieke pad kan veranderen van de ene naar de andere reeks taken wanneer u door de planning loopt. Het kritieke pad kan veranderen naarmate er kritieke taken worden voltooid, of als een andere reeks taken vertraging oplopen.

 • Kritieke taken nauwkeurig bijhouden. Elke taak op het kritieke pad is een kritieke taak. Controleer deze taken regelmatig en kijk of ze op hun slip uitkomen. Als een kritieke taak strook de einddatum is. U kunt een basislijn opslaan en de weergave Gantt-diagram gebruiken om vertraagde taken weer te geven.

 • Bekijk de reeks taken die het kritieke pad worden. Als een niet-kritieke reeks gekoppelde taken de datums van elkaar afzendt, wordt die reeks taken het kritieke pad. U kunt andere potentiële risico taken weergeven door meerdere kritieke paden in een projectweer te geven.

 • Beveilig uzelf door taken weer te geven die kunnen worden weergegeven zonder dat dit van invloed is op het kritieke pad. Standaard geeft het kritieke pad de taken weer die helemaal niet kunnen worden weergegeven of dat de projectdatum niet mag worden geslipd. Het kan handig zijn om taken weer te geven die per dag kunnen worden weergegeven zonder dat dit van invloed is op het kritieke pad, omdat als ze meer dan een dag uitglijden, dan zullen ze kritieke taken worden. Door deze taken met marge te bekijken, kunt u een melding ontvangen voor taken die essentieel worden, terwijl u nog steeds een buffer hebt.

Tip: Als u de gevoeligheid van kritieke taken wilt wijzigen, kiest u Opties voor bestand > > u Geavanceerd. In het vak taken zijn kritiek als de marge kleiner is dan of gelijk is aan , voert u het aantal dagen in waaronder een taak als kritiek wordt beschouwd.

Wanneer u het kritieke pad van het project weergeeft, wordt in Project slechts één algemeen algemeen kritiek pad weergegeven, dit is het enige kritieke pad waarmee de einddatum van het project wordt bepaald. U kunt uw abonnement echter zo instellen dat u nog een tweede kritieke pad kunt zien voor elke afzonderlijke reeks taken. Misschien vindt u dit handig voor het bijhouden van de afzonderlijke subprojecten binnen een hoofdproject, of van elke fase of mijlpaal van een project dat is onderverdeeld in meerdere fasen.

Door het kritieke pad van uw project te kennen, evenals de resources die aan elke kritieke taak zijn toegewezen, kunt u beoordelen welke taken invloed kunnen uitoefenen op de einddatum van uw project, en kunt u zien of uw project volgens schema kan worden voltooid.

Lees meer over het kritieke pad van uw project beheren.

Naar boven

Deze instructies zijn specifiek voor Project 2007.

Het kritieke pad is een reeks taken (of soms slechts één taak) die de berekende begin- of einddatum van een project bepaalt. De taken die het kritieke pad vormen, zijn doorgaans door middel van taakafhankelijkheid onderling verbonden. Waarschijnlijk komen dergelijke netwerken van taken veel voor in uw project planning. Wanneer de laatste taak in het kritieke pad voltooid is, is het project ook voltooid.

Meer informatie over analyses met kritieke paden.

Het kritieke pad van uw project weergeven

Als u wilt controleren of de aanpassingen die u in het projectplan aanbrengt geen nadelige invloed uitoefenen op het kritieke pad, kunt u op verschillende manieren naar het kritieke pad en de kritieke taken kijken.

Opmerking: Standaard wordt in Project 2007 het kritieke pad van een project niet weergegeven.

Dit wilt u doen

Voer de volgende stappen uit

Het kritieke pad in de context van alle taken weergeven

Kies in het menu beeld de optie meer weergaven > detail Gantten kies vervolgens toepassen.

Alleen kritieke taken weergeven

Kies in het menu weergave de optie Gantt-diagramen selecteer vervolgens kritiek in de filtervak lijst filter op de werkbalk.

Als u opnieuw alle taken wilt weergeven, selecteert u alle taken in de filter lijst op de werkbalk.

U kunt ook alle kritieke taken in één groep onderbrengen. Wijs in het menu project de optie groeperen opaan en selecteer vervolgens kritiek.

Het kritieke pad weergeven met behulp van de wizard Gantt-diagram

Kies in het menu beeld de optie Gantt-diagramen klik vervolgens op wizard Gantt-diagram Knopafbeelding op de werkbalk opmaak . Volg de instructies in de wizard Gantt-diagram voor het opmaken van het kritieke pad.

Standaard worden de Gantt-diagrambalken en koppelingslijnen voor kritieke taken in het rood weergegeven. Deze wijziging in de opmaak vervangt alle wijzigingen in de opmaak die eerder rechtstreeks zijn aangebracht in balkstijlen of in afzonderlijke balken.

Houd er rekening mee dat deze opmaak voor kritieke taken alleen van toepassing is op de huidige Gantt-diagramweergave in het huidige bestand. Als u dezelfde opmaak in een ander bestand wilt gebruiken, kunt u met het hulpprogramma Organisator (menu Extra) opgemaakte Gantt-grafieken naar andere bestanden kopiëren.

Meerdere kritieke paden in een enkel project weergeven

Kies in het menu extra de optie Opties, selecteer het tabblad berekening en schakel vervolgens het selectievakje meerdere kritieke paden berekenen in.

Het algemene kritieke pad weergeven voor meerdere projecten

Belangrijk: Deze procedure werkt alleen in een samengevoegd project. Als u geen samengevoegd project hebt, moet u er eerst een maken.

Kies in het menu extra de optie Opties, selecteer het tabblad berekening en schakel vervolgens het selectievakje ingevoegde projecten worden berekend als overzichtstaken in.

Dit is een instelling op projectniveau. Alle projecten die zijn ingevoegd in dit project, worden berekend als overzichtstaken.

Wijzigen welke taken als kritiek zijn gedefinieerd

In Project 2007 heeft een kritieke taak nul dagen marge (toegestane vertraging). U kunt deze standaardwaarde echter wijzigen en een taak als kritiek definiëren als daarvoor bijvoorbeeld één of twee dagen marge is toegestaan.

 1. Kies Optiesin het menu extra en selecteer het tabblad berekening .

 2. Voer in het vak Taken zijn kritiek als de marge minder is dan of gelijk is aan de maximale marge in dagen in die u wilt gebruiken om kritieke taken te definiëren.

 3. Als u wilt dat deze waarde de standaardwaarde wordt voor al uw projecten, kiest u als standaard instellen.

Zie de marge in uw project tonenvoor informatie over het zoeken van de marge van een taak.

Zie Een overlapping of vertraging instellen tussen taken voor instructies over het wijzigen van de marge van een taak.

Naar boven

Meer informatie over analyses met kritieke paden

Als u een basislijn voor uw project hebt opgeslagen, kan het kritieke pad worden weergegeven als uw project op tijd eindigt en waar de gevaren punten liggen. Om optimaal gebruik te kunnen uitdelen van kritieke paden doet u het volgende:

 • U regelmatig het kritieke pad weergeven. Het kritieke pad kan veranderen van de ene naar de andere reeks taken wanneer u door de planning loopt. Het kritieke pad kan veranderen naarmate er kritieke taken worden voltooid, of als een andere reeks taken vertraging oplopen.

 • Kritieke taken nauwkeurig bijhouden. Elke taak op het kritieke pad is een kritieke taak. Controleer deze taken regelmatig en kijk of ze op hun slip uitkomen. Als een kritieke taak strook de einddatum is. U kunt een basislijn opslaan en de weergave Gantt-diagram gebruiken om vertraagde taken weer te geven.

 • Bekijk de reeks taken die het kritieke pad worden. Als een niet-kritieke reeks gekoppelde taken de datums van elkaar afzendt, wordt die reeks taken het kritieke pad. U kunt andere potentiële risico taken weergeven door meerdere kritieke paden in een projectweer te geven.

 • Beveilig uzelf door taken weer te geven die kunnen worden weergegeven zonder dat dit van invloed is op het kritieke pad. Standaard geeft het kritieke pad de taken weer die helemaal niet kunnen worden weergegeven of dat de projectdatum niet mag worden geslipd. Het kan handig zijn om taken weer te geven die per dag kunnen worden weergegeven zonder dat dit van invloed is op het kritieke pad, omdat als ze meer dan een dag uitglijden, dan zullen ze kritieke taken worden. Door deze taken met marge te bekijken, kunt u een melding ontvangen voor taken die essentieel worden, terwijl u nog steeds een buffer hebt.

Tip: Als u de gevoeligheid van kritieke taken wilt wijzigen, klikt u in het menu extra op Opties. Ga naar het tabblad berekening en klik onder taken zijn kritiek als de marge kleiner is dan of gelijk is aan, het aantal dagen opgeven waaronder een taak als kritiek wordt beschouwd.

Wanneer u het kritieke pad van het project weergeeft, wordt in Project 2007 slechts een enkel, algemeen kritiek pad weergegeven. Dit is het enige kritieke pad dat de einddatum van het project bepaalt. U kunt uw abonnement echter zo instellen dat u nog een tweede kritieke pad kunt zien voor elke afzonderlijke reeks taken. Misschien vindt u dit handig voor het bijhouden van de afzonderlijke subprojecten binnen een hoofdproject, of van elke fase of mijlpaal van een project dat is onderverdeeld in meerdere fasen.

Door het kritieke pad van uw project te kennen, evenals de resources die aan elke kritieke taak zijn toegewezen, kunt u beoordelen welke taken invloed kunnen uitoefenen op de einddatum van uw project, en kunt u zien of uw project volgens schema kan worden voltooid.

Lees meer over het kritieke pad van uw project beheren.

Naar boven

Meer informatie

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×