Het lint aanpassen in Office

Wat u kunt aanpassen: U kunt het lint aan uw eigen voorkeur aanpassen door tabbladen en opdrachten in een volgorde naar keuze te zetten, het lint al dan niet te verbergen of opdrachten te verbergen die u minder vaak gebruikt. U kunt ook een aangepast lint exporteren of importeren.

Een afbeelding met de onderdelen van het lint: tabbladen, opdrachten, groepen opdrachten

Wat u niet kunt aanpassen: u kunt de grootte van het lint of de grootte van de tekst of de pictogrammen op het lint niet verkleinen. U kunt dit alleen maar doen door de resolutie van het beeldscherm te wijzigen, waardoor trouwens de grootte van alles op de pagina verandert.

Als u het lint aanpast: Uw aanpassingen zijn alleen van toepassing op het Office-programma waarmee u op dat moment werkt. Als u bijvoorbeeld het lint aan uw persoonlijke voorkeur aanpast in PowerPoint, worden deze wijzigingen niet weergegeven in Excel. Als u soortgelijke aanpassingen in de andere Office-apps wilt aanbrengen, moet u elke app afzonderlijk openen als u wijzigingen wilt aanbrengen.

Tip: U kunt de kleur van het lint of de pictogrammen ervan niet wijzigen, maar u kunt het kleurenschema dat in Office wordt gebruikt, wijzigen. Voor meer informatie raadpleegt u het Office-thema wijzigen.

Het lint verbergen:

 1. Open de app waarvan u het lint wilt verbergen, zoals PowerPoint of Excel.

 2. Kies rechtsboven in het venster het symbool ^.

  Kies het symbool ^ om het lint te verbergen.

Het lint weergeven:

 1. Kies een tabblad, bijvoorbeeld Start.

 2. Klik rechtsboven in het uitgevouwen tabblad op Knop Losmaken in Office 2016 om het lint vast te maken aan de bovenzijde.

  Kies rechtsboven in het scherm de pin om het lint aan de pagina vast te maken.

Druk in de leesmodus op de Esc-toets om het lint weer te geven.

De tabbladen op het lint zijn Start, Invoegen, Ontwerp enzovoort. De afbeelding hieronder toont de tabbladen in Word.

Een afbeelding van de tabbladen op het Word-lint.

U kunt aangepaste tabbladen toevoegen of de naam ervan wijzigen en de volgorde van de standaardtabbladen van Office aanpassen. Aangepaste tabbladen hebben in de lijst Het lint aanpassen de aanduiding (Aangepast) in de naam, maar het woord 'Aangepast' wordt niet weergegeven op het lint.

Het venster ‘Het lint aanpassen’ openen

Als u met het lint wilt werken, doet u dat in het venster Het lint aanpassen. U doet dit als volgt.

 1. Open de app waarvan u het lint wilt aanpassen, zoals PowerPoint of Excel.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een lege plaats op het lint.

  Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op het lint en kies Het lint aanpassen.

 3. Klik op Het lint aanpassen.

U kunt nu het lint aanpassen aan de hand van de onderstaande stappen.

De volgorde van de standaard- of aangepaste tabbladen wijzigen

U kunt de volgorde van Start, Invoegen, Tekenen, Ontwerpen en de andere tabbladen wijzigen. U kunt de positie van het tabblad Bestand niet wijzigen.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen, onder de lijst Het lint aanpassen, op het tabblad dat u wilt verplaatsen.

  Markeer het tabblad dat u wilt verplaatsen en gebruik de pijltoetsen voor omhoog en omlaag om de locatie te wijzigen.

 2. Klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot u de gewenste volgorde hebt.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een aangepast tabblad toevoegen

Wanneer u op Nieuw tabblad klikt, voegt u een aangepast tabblad en een aangepaste groep toe. U kunt alleen opdrachten toevoegen aan aangepaste groepen.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op Nieuw tabblad.

 2. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

De naam van een standaard- of aangepast tabblad wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een standaard- of aangepast tabblad verbergen

U kunt zowel standaard- als aangepaste tabbladen verbergen. Maar u kunt alleen aangepaste tabbladen verwijderen. Het tabblad Bestand kan niet worden verwijderd.

 1. In het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen schakelt u het selectievakje uit naast het standaard- of aangepaste tabblad dat u wilt verbergen.

 2. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een aangepast tabblad verwijderen

U kunt zowel aangepaste als standaardtabbladen verbergen, maar u kunt alleen aangepaste tabbladen verwijderen. Aangepaste tabbladen hebben (aangepast) achter de naam staan, maar het woord (aangepast) wordt niet weergegeven op het lint.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad dat u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

U kunt aangepaste groepen toevoegen of de naam of de volgorde van de standaardgroepen in Office wijzigen. Aangepaste groepen hebben in de lijst Het lint aanpassen (Aangepast) achter de naam staan, maar het woord 'Aangepast' wordt niet weergegeven op het lint.

De volgorde van de standaard- en aangepaste groepen wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de groep die u wilt verplaatsen.

 2. Klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot u de gewenste volgorde hebt.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een aangepaste groep toevoegen aan een tabblad

U kunt een aangepaste groep toevoegen aan een aangepast tabblad of een standaardtabblad.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad waaraan u een groep wilt toevoegen.

 2. Klik op Nieuwe groep.

 3. U kunt de naam van de groep Nieuwe groep (aangepast) wijzigen door met de rechtermuisknop op de groep te klikken, vervolgens op Naam wijzigen te klikken en een nieuwe naam te typen.

  Opmerking: U kunt ook een pictogram voor de aangepaste groep toevoegen door te klikken op de aangepaste groep en vervolgens op Naam wijzigen. Wanneer het dialoogvenster Symbool wordt geopend, kiest u een pictogram dat de groep vertegenwoordigt.

 4. U kunt de labels voor de opdrachten die u aan deze aangepaste groep toevoegt, verbergen door met de rechtermuisknop op de groep te klikken en vervolgens te klikken op Opdrachtlabels verbergen. Herhaal dit wanneer u ze weer wilt weergeven.

 5. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

De naam van een standaard- of aangepaste groep wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad of de groep waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een standaard- of aangepaste groep verwijderen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de groep die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een standaardgroep vervangen door een aangepaste groep

U kunt een opdracht niet verwijderen uit een groep die is ingebouwd in Microsoft Office. U kunt echter wel een aangepaste groep maken met de opdrachten die u wilt vervangen in de standaardgroep.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het standaardtabblad waaraan u de aangepaste groep wilt toevoegen.

 2. Klik op Nieuwe groep.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de groep en klik op Naam wijzigen.

 4. Typ een naam voor de nieuwe groep en selecteer een pictogram die de groep voorstelt wanneer de grootte van het lint wordt aangepast.

 5. Klik in de lijst Kies opdrachten uit op Hoofdtabbladen.

 6. Klik op het plusteken (+) naast het standaardtabblad met de groep die u wilt aanpassen.

 7. Klik op het plusteken (+) naast de standaardgroep die u wilt aanpassen.

 8. Klik op de opdracht die u wilt toevoegen aan de aangepaste groep en klik vervolgens op Toevoegen.

 9. Klik met de rechtermuisknop op de standaardgroep en klik op Verwijderen.

Wanneer u opdrachten aan een groep wilt toevoegen, voegt u eerst een aangepaste groep toe aan een standaardtabblad of aan een nieuw aangepast tabblad. U kunt alleen de naam wijzigen van opdrachten die zijn toegevoegd aan aangepaste groepen.

Standaardopdrachten worden in grijze tekst weergegeven. U kunt de naam, de pictogrammen en de volgorde van standaardopdrachten niet wijzigen.

Opdrachten die zijn toegevoegd aan een nieuwe groep op een standaardtabblad

De volgorde van de opdrachten in aangepaste groepen wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de opdracht die u wilt verplaatsen.

 2. Klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot u de gewenste volgorde hebt.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Opdrachten aan een aangepaste groep toevoegen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de aangepaste groep waaraan u een opdracht wilt toevoegen.

 2. Klik in de lijst Kies opdrachten uit op de lijst waaruit u opdrachten wilt toevoegen, bijvoorbeeld Populaire opdrachten of Alle opdrachten.

  De lijst Kies opdrachten uit

 3. Klik op een opdracht in de lijst die u kiest.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een opdracht uit een aangepaste groep verwijderen

U kunt alleen opdrachten verwijderen uit een aangepaste groep.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de opdracht die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

De naam wijzigen van een opdracht die u aan een aangepaste groep hebt toegevoegd

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de opdracht waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

U kunt alle tabbladen terugzetten naar de oorspronkelijke staat, of u kunt de geselecteerde tabs terugzetten naar de oorspronkelijke staat. Wanneer u alle tabbladen op het lint opnieuw instelt, kunt u ook de werkbalk Snelle toegang opnieuw instellen om alleen de standaardopdrachten weer te geven.

Volg deze stappen om het lint opnieuw in te stellen:

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen op Opnieuw instellen.

 2. Klik op Alle aanpassingen opnieuw instellen.

Alleen het geselecteerde tabblad terugzetten naar de standaardinstelling

U kunt alleen standaardtabbladen herstellen naar de standaardinstellingen.

 1. Selecteer in het venster Het lint aanpassen het standaardtabblad dat u wilt herstellen naar de standaardinstellingen.

 2. Klik op Opnieuw instellen en klik vervolgens op Alleen het geselecteerde linttabblad opnieuw instellen.

U kunt uw aanpassingen aan het lint en de werkbalk Snelle toegang delen met een bestand. Dit bestand kan vervolgens door een collega of op een andere computer worden geïmporteerd en gebruikt.

Stap 1: het aangepaste lint exporteren:

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen op Importeren/exporteren.

 2. Klik op Alle aanpassingen exporteren.

Stap 2: het aangepaste lint en de werkbalk Snelle toegang op de andere computer importeren

Belangrijk: Als u een aanpassingsbestand voor het lint importeert, verliest u alle voorgaande aanpassingen aan het lint en de werkbalk Snelle toegang. Als u de aanpassingen die u op dit moment hebt misschien weer wilt gebruiken, exporteert u deze voordat u de nieuwe aanpassingen importeert.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen op Importeren/exporteren.

 2. Klik op Aanpassingsbestand importeren.

Verwante onderwerpen

De werkbalk Snelle toegang aanpassen

U kunt het lint en de werkbalken in Office aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur, zodat opdrachten die u vaak gebruikt, worden weergegeven en andere worden verborgen. U kunt standaardtabbladen wijzigen of aangepaste tabbladen en groepen maken waarin u de opdrachten plaatst die u vaak gebruikt.

Opmerking: U kunt de namen van de standaardopdrachten niet wijzigen, evenmin kunt u de pictogrammen wijzigen die zijn gekoppeld aan deze standaardopdrachten, of de volgorde van deze opdrachten wijzigen.

 1. U kunt het lint aanpassen door een Excel-, Word-of PowerPoint-document te openen of te maken.

 2. Ga naar de app Voorkeuren en selecteer lint en werkbalk.

  Office 2016 voor Mac, werkbalkvoorkeuren lint
 3. Selecteer in het venster op het lint de opdrachten die u wilt toevoegen aan of verwijderen uit het lint en selecteer de pijlpunten toevoegen of verwijderen.

  Office 2016 voor Mac, Lint aanpassen

  Opmerking: Als u de standaardtabbladen of -opdrachten uit het lint wilt verwijderen, zoals het tabblad Start of Invoegen, schakelt u het desbetreffende selectievakje in het vak Het lint aanpassen uit.

Hier ziet u wat u kunt aanpassen op het lint:

 • De naam van de tabbladen wijzigen: als u de naam wilt wijzigen, selecteert u een tabblad, zoals Start, Invoegen, ontwerp in het vak het lint aanpassen , selecteert u Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > naam wijzigen.

 • Nieuw tabblad of nieuwe groep toevoegen: als u een nieuw tabblad of een nieuwe groep wilt toevoegen, selecteert u Office 2016 voor Mac, Lint aanpassen, knop Toevoegen onder het vak het lint aanpassen en selecteert u Nieuw tabblad of nieuwe groep.

 • Tabbladen verwijderen: Aangepaste tabbladen kunt u alleen vanaf het lint verwijderen. Als u wilt verwijderen, selecteert u het tabblad in het vak het lint aanpassen en selecteert u Office 2016 voor Mac, Lint aanpassen, knop Verwijderen .

De werkbalk Snelle toegang aanpassen

Als u slechts een klein aantal opdrachten binnen handbereik wilt hebben, kunt u daarvoor het beste de werkbalk Snelle toegang gebruiken. Dit zijn de pictogrammen die zich boven het lint bevinden en die altijd werken, ongeacht op welk tabblad op het lint u zich bevindt.

Office 2016 voor Mac, werkbalk Snelle toegang
 1. U kunt de werkbalk Snelle toegang aanpassen door een Excel-, Word-of PowerPoint-document te openen of te maken.

 2. Ga naar de app Voorkeuren en selecteer werkbalk Snelle toegang.

  Office 2016 voor Mac, werkbalk Snelle toegang aanpassen
 3. Selecteer de opdrachten op het tabblad werkbalk Snelle toegang en selecteer de pijlen die u wilt toevoegen aan of verwijderen uit het dialoogvenster werkbalk Snelle toegang aanpassen .

  Opmerking: Als u de opdrachten die u wilt toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang niet ziet, komt dat doordat deze functie op dit moment niet wordt ondersteund.

  Wanneer u een opdracht selecteert, wordt deze achteraan op de werkbalk Snelle toegang weergegeven.

  Hier volgen de standaardopdrachten op de werkbalk Snelle toegang:

  Office 2016 voor Mac, menu voor werkbalk Snelle toegang aanpassen

  Als u alleen een van deze opdrachten wilt toevoegen, selecteert u de naam van de opdracht om deze toe te voegen aan of te verwijderen van de werkbalk. Items die worden weergegeven in de werkbalk Snelle toegang hebben een vinkje Toont het vinkje voor het menu Werkbalk Snelle toegang in Office 2016 voor Mac. ernaast.

Het lint minimaliseren of uitvouwen

U kunt het lint minimaliseren, zodat alleen de tabbladen worden weergegeven.

Uitgevouwen lint

Uitgevouwen lint

Samengevouwen lint

Samengevouwen lint

Het lint minimaliseren terwijl u werkt

 • Selecteer aan de rechterkant van het lint Knop op lint minimaliseren .

Het lint uitvouwen terwijl u werkt

 • Selecteer aan de rechterkant van het lint Knop op lint uitvouwen .

Het lint minimaliseren terwijl een bestand wordt geopend

Standaard wordt het lint telkens uitgebreid weergeven wanneer u een bestand opent, maar u kunt deze instelling wijzigen, zodat het lint altijd geminimaliseerd is.

 • Wis het vinkje in het menubeeld .

 • Als u het lint weer wilt weergeven wanneer u een bestand opent, selecteert u in het menu weergave de optie lint of vouwt u het lint uit door Knop op lint uitvouwen te selecteren.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×