Het toetsenbord gebruiken om te navigeren en pennenstreken te selecteren in OneNote voor Windows 10

In OneNote voor Windows 10, kunt u de pijltoetsen op een aangesloten toetsenbord gebruiken om gemakkelijker te navigeren en pennenstreken te selecteren.


Ga als volgt te werk:

  1. Open de pagina die een tekening bevat waarvan u de pennenstreken wilt selecteren.

    Tip: Als u een nieuwe tekening wilt maken, raadpleegt u Notities schrijven en tekenen in OneNote.

  2. Selecteer een bestaande pennenstreek op de pagina en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

    • Druk op de toets Pijl-rechts op het toetsenbord om de selectie te verplaatsen naar de aangrenzende pennenstreek rechts van de huidige selectie.

    • Druk op de toets Pijl-links op het toetsenbord om de selectie te verplaatsen naar de aangrenzende pennenstreek links van de huidige selectie.

    Tip: Als u aangrenzende inktstreken wilt toevoegen aan de huidige selectie in plaats van dat u er naar moet overschakelen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de toets Pijl-rechts of Pijl-links op uw toetsenbord drukt. In OneNote worden de pennenstreken waar u naartoe navigeert tot één selectie samengevoegd.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×