Hoofdstuknummers toevoegen aan de bijschriften in Word

Als u een document met meerdere hoofdstukken schrijft, zoals een boek, en het document bevat afbeeldingen, dan kan het handig zijn om de bijschriften voor de afbeeldingen vooraf te laten gaan door het nummer van het hoofdstuk waarin ze voorkomen. Bijvoorbeeld: de derde afbeelding in hoofdstuk 5 kan als Afbeelding 5.3 gelabeld zijn. Gelukkig is het niet moeilijk om hoofdstuknummers toe te voegen aan bijschriften en deze automatisch te laten bijwerken wanneer u een afbeelding tijdens het schrijven naar een ander hoofdstuk verplaatst.

Stap 1: Nummering toepassen op de hoofdstukkoppen in het document

Opmerking: Als u hoofdstuknummers wilt opnemen in bijschriften, moet u een unieke kopstijl gebruiken voor hoofdstukkoppen. Als u bijvoorbeeld de stijl Kop 1 gebruikt voor hoofdstukkoppen, mag u de stijl Kop 1 niet gebruiken voor andere tekst in het document.

 1. Selecteer de eerste hoofdstukkop in het document.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op de pijl naast Lijst met meerdere niveaus.

  knop lijst met meerdere niveaus

 3. Klik op een lijstdefinitie voor hoofdstuknummering (een definitie die de tekst Kop 1 of Hoofdstuk 1 bevat).

  Gebruik de lijst Hoofdstukken met meerdere niveaus om hoofdstukken op te maken voor insluiting in bijschriften.

  De gekozen lijstdefinitie wordt automatisch toegepast op alle koppen in het document die deze stijl hebben (zoals Kop1 in dit voorbeeld).

Stap 2: Hoofdstuknummers toevoegen aan bijschriften

 1. Selecteer het object (tabel, vergelijking, afbeelding of een ander object) waaraan u een bijschrift wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Bijschriften op Bijschrift invoegen.

  Office 2010-lint

 3. Selecteer in de lijst Naam het label dat het object het beste beschrijft, zoals afbeelding of vergelijking. Als de lijst niet het gewenste label bevat, klikt u op Nieuwe naam, typt u het nieuwe label in het vak Naam en klikt u op OK.

  Gebruik het dialoogvenster Bijschrift om opties in te stellen voor uw bijschriften voor afbeeldingen, tabellen of vergelijkingen.
 4. Typ de gewenste tekst, inclusief leestekens, die u na het label wilt weergeven.

  Typ in het labelveld de optionele aangepaste tekst voor uw bijschriften.
 5. Klik in het dialoogvenster Bijschrift op Nummering.

 6. Schakel het selectievakje Inclusief hoofdstuknummer in.

  Gebruik het dialoogvenster Nummering om hoofdstuknummers aan bijschriften toe te voegen.
 7. Selecteer in de lijst Hoofdstuk begint met stijl de kopstijl die is toegepast op de hoofdstukkop.

 8. Selecteer in de lijst Scheidingsteken gebruiken een leesteken om het hoofdstuknummer te scheiden van het bijschriftnummer. In dit voorbeeld is gekozen voor een afbreekstreepje, waardoor het bijschrift voor de eerste afbeelding in hoofdstuk 2 wordt weergegeven als 'Afbeelding 2-1'.

 9. Klik op OK.

Tip: Als de nummering niet correct wordt weergegeven, met name nadat u afbeeldingen hebt toegevoegd of verplaatst, werkt u de bijschriften bij door op Ctrl+A te drukken (om het hele document te selecteren) en vervolgens op F9 om alle bijschriften bij te werken.

Zie ook

Hebt u een vraag over het gebruik van bijschriften in Word die nog niet is beantwoord?

Post een vraag op het Word-antwoordenforum.

Help ons Word te verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van Word? Als dit het geval is, gaat u naar Word UserVoice en laat het ons weten.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×