Iemand inschakelen om namens jou op Yammer te posten

Met de nieuwe Yammer namens een andere gebruikersfunctie kan elke gebruiker in de organisatie een gedelegeerde toewijzen die namens hem of haar kan posten.  Deze functie kan bijvoorbeeld handig zijn als u contact wilt houden met uw community's en volgers, maar niet zo vaak kunt posten als u wilt of als u niet op kantoor bent.

Schermafbeelding van iemand die een gesprek namens een andere persoon plaatst

Hoe gedelegeerden werken

Er zijn twee typen gemachtigden. Het eerste type is de gedelegeerdebeheerder. Een gedelegeerde manager kan namens de andere gebruiker posten. Ze kunnen ook andere gemachtigden toevoegen of verwijderen namens de andere gebruiker. Het tweede type is de gedelegeerde. Gedelegeerden kunnen namens de andere gebruiker posten, maar ze kunnen geen andere gemachtigden toevoegen of verwijderen namens de andere gebruiker.

Schermafbeelding van de instellingen voor het beheren van gedelegeerden en gedelegeerdenbeheerders

Elke Yammer gebruiker kan een andere gebruiker toevoegen vanuit hetzelfde Yammer netwerk als de gedelegeerde of gedelegeerde manager. Het bericht wordt weergegeven alsof het is geschreven door de gebruiker die de rol heeft gedelegeerd. 

Opmerking: Bijlagen die voor het bericht zijn geüpload, worden gemarkeerd als eigendom van de gedelegeerde of gedelegeerdebeheerder.

Elk bericht dat is gepost door een gedelegeerde of gedelegeerde manager, leidt tot een melding voor de gebruiker die wordt weergegeven als auteur van het bericht. Alle andere gedelegeerden die deel uitmaken van het gedelegeerdeteam van die gebruiker, ontvangen ook de meldingen. 

Opmerking: Deze informatie wordt ook weergegeven in de gegevensexportrecords en kan worden weergegeven door beheerders.

Een andere gebruiker toevoegen als gedelegeerde of gedelegeerde manager

  1. Selecteer het Instellingen in de rechterbovenhoek van Yammer.

    schermafbeelding met de instellingen voor het beheren van gedelegeerden en gedelegeerdenbeheerders

  2. Selecteer Gedelegeerdeninstellingen beheren.

  3. Voeg de naam toe van de persoon die de gedelegeerde of gedelegeerde manager wordt.

  4. Kies het type gemachtigde.

    De gedelegeerde kan nu namens de gebruiker posten in een openbare of privé-Yammer community, zolang zowel de gedelegeerde als de gebruiker er toegang toe hebben.

  5. Zodra een gebruiker een nieuwe gedelegeerde krijgt toegewezen aan het gedelegeerdeteam, ontvangen de gebruiker en het hele team gedelegeerden een e-mail waarin ze worden op de hoogte gehouden van deze actie.

  6. Wanneer een gemachtigde wordt verwijderd, wordt dezelfde doelgroep per e-mail op de hoogte gesteld.

Veelgestelde vragen

V: Hoeveel gemachtigden kan een gebruiker toevoegen?

A: De limiet is 20 gedelegeerden.

V: Als gebruiker A gebruiker B als zijn gemachtigde verwijdert, wat gebeurt er dan met alle eerdere berichten die gebruiker B namens gebruiker A heeft gemaakt?

A: Er worden geen wijzigingen doorgevoerd. Alle berichten die door gebruiker B namens Gebruiker A zijn gepost, blijven bestaan. Deze berichten blijven worden weergegeven als gepost door gebruiker A.

V: Als een werknemer het bedrijf verlaat, worden gedelegeerde berichten dan in de gegevensexport uitgevoerd?

A: Als een bericht is gepost namens de gebruiker die het bedrijf verlaat, wordt het bericht weergegeven in de gegevensexport. Als de persoon die wegging een gemachtigde was die namens een andere gebruiker heeft geplaatst, is dit bericht van de andere gebruiker, zodat het niet wordt weergegeven in de gegevensexport van de persoon die het bedrijf verlaat.

V: Welke andere acties kan een gedelegeerde uitvoeren namens iemand anders?

A: Als gebruiker A gebruiker B als gemachtigde toewijst, kan gebruiker B namens gebruiker A berichten posten, bewerken en verwijderen. Gebruiker B kan geen reacties, zoals Leuk en Bedankt, toepassen op een bericht namens gebruiker A.

V: Kan de gedelegeerde privéberichten of berichten in privé-Yammer namens iemand anders plaatsen?

A: De gedelegeerde kan alleen posten in Yammer community's waar beide gebruikers toegang hebben. Gemachtigden kunnen geen privéberichten Yammer namens iemand anders.

V: Kan gebruiker A een aankondiging plaatsen namens gebruiker B?

A: Ja, als de gedelegeerde een beheerder is in de Yammer community, kan hij of zij het bericht als aankondiging posten.

V: Kunnen gedelegeerden reageren namens iemand anders?

A: Nee. We evalueren dit momenteel.

V: Kunnen gedelegeerden namens iemand anders reageren op andere berichten?

A: Ja.

V: Kunnen gedelegeerden namens iemand anders posten in Yammer geïntegreerde ervaring in Outlook, SharePoint en Teams?

A: Ja.

V: Wie komt u in aanmerking om gedelegeerden toe te voegen of namens iemand anders te posten?

A: Iedereen in dezelfde tenant kan iemand anders toewijzen om namens hen te posten. Direct nadat gebruiker A gebruiker B als gemachtigde heeft toegewezen, ontvangen zowel gebruiker A als gebruiker B een e-mailmelding waarin wordt laten weten dat gebruiker B is toegewezen als gedelegeerde van gebruiker A.

V: Is er een manier voor IT-beheerders om te controleren wie namens wie kan posten in het hele Yammer netwerk?

A: Nee. We evalueren dit momenteel.

V: Hebben IT-beheerders het recht om delegatiemachtigingen in te trekken?

A: Nee.

V: Kunnen geverifieerde beheerders gedelegeerden toewijzen namens een Yammer gebruiker?

A: Alleen gebruikers kunnen hun eigen gemachtigden toewijzen. Gebruikers kunnen echter andere gebruikers toevoegen als gedelegeerdenmanagers. Gedelegeerde managers kunnen gemachtigden namens de gebruiker toevoegen of verwijderen.

V: Krijgen alle gedelegeerden een melding wanneer één gedelegeerde berichten plaatst?

A: Ja.

V: Kan ik deze functie uitschakelen voor mijn netwerk?

A: Nee.

V: Kunnen IT-beheerders alle berichten identificeren die namens iemand zijn gepost?

A: Ja. IT-beheerders kunnen dit doen door de netwerkgegevens te exporteren en te filteren op rijen met de id van een gebruiker in de delegate_id kolom.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×