Int, Fix, functies

Deze functie retourneert het gedeelte vóór het decimaalteken van een getal.

Syntaxis

Int ( getal )

Fix( getal )

Het vereiste argumentgetal is een waarde van het gegevenstype Dubbele precisie of een geldige numerieke expressie. Als getal Null bevat, wordt Null geretourneerd.

Opmerkingen

Bij zowel Int als Fix wordt het breukdeel van getal verwijderd en wordt het resulterende gehele getal weergegeven.

Het verschil tussen Int en Fix is dat als getal negatief is, Int het eerste negatieve gehele getal kleiner dan of gelijk aan getal retourneert, terwijl Fix het eerste negatieve gehele getal groter dan of gelijk aan getal retourneert. Zo wordt -8,4 door Int geconverteerd naar -9 en door Fix naar -8.

Fix(getal) is gelijk aan:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Queryvoorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT Int([Korting]) AS Expr1 FROM ProductVerverkoop;

Verwijdert het breukdeel van alle waarden in het veld 'Korting' en geeft als resultaat de resulterende gehele getallen. Voor negatieve breuken geeft 'Integer' het eerste negatieve gehele getal als resultaat dat kleiner is dan of gelijk is aan getal. Bijvoorbeeld: voor de kortingswaarde '-223,20' is het gehele getal -224,00.

SELECT Fix([Korting]) AS Expr1 FROM ProductVerkoop;

Verwijdert het breukdeel van alle waarden in het veld 'Korting' en geeft als resultaat de resulterende gehele getallen. Voor negatieve breuken geeft 'Fix' het eerste negatieve gehele getal groter dan of gelijk aan getal als resultaat. Voor de kortingswaarde '-223,20' is het geretourneerde gehele getal -223,00.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld ziet u hoe u met de functies Int en Fix het gedeelte vóór het decimaalteken van een getal kunt retourneren. Als het argument bestaat uit een negatief getal, retourneert Int het eerste negatieve gehele getal kleiner dan of gelijk aan het getal, terwijl Fix het eerste negatieve gehele getal groter dan of gelijk aan het getal retourneert.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×