Tijdens het inschakelen van een invoegtoepassing worden aangepaste opdrachten en nieuwe functies toegevoegd aan Office-programma's waarmee u uw productiviteit kunt verhogen. Aangezien invoegtoepassingen door hackers kunnen worden gebruikt om schade aan uw computer te veroorzaken, kunt u beveiligingsinstellingen voor invoegtoepassingen gebruiken om het gedrag ervan te wijzigen.

Opmerking: Deze stappen zijn alleen van toepassing op Microsoft Office toepassingen die op Windows.

Gekoppelde notities maken

Zie Gekoppelde notities maken als u hulp zoekt bij het koppelen van notities in OneNote aan een Word of PowerPointdocument.

Excel Windows invoegvoegingen

Zie Help voor Excel voor Windows-invoegingenals u hulp zoekt voor specifieke Excel-invoegvoegingen die zijn opgenomen in Office, zoals Oplokker of Inquire.

Zie Invoegingen toevoegen of verwijderen in Excel het dialoogvenster COM-invoegvoegingen als u extra hulp zoektbij Excel.

Klik op een kop hieronder voor meer informatie.

U kunt klikken op Inhoud inschakelen op de berichtenbalk als u weet dat de invoegtoepassing afkomstig is van een betrouwbare bron.

Berichtenbalk met bericht Bepaalde actieve inhoud is uitgeschakeld

Ga als volgt te werk om een invoegtoepassing uit te schakelen of te verwijderen:

 1. Klik op Bestand > Opties > Invoegtoepassingen.

 2. Klik op de knop Start onderaan het venster, bij Beheren

 3. Selecteer in het dialoogvenster de invoegtoepassingen die u wilt uitschakelen of verwijderen

  Gebruik het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen om ongewenste invoegtoepassingen uit te schakelen of te verwijderen
 4. Schakel het vakje uit voor de naam van de invoegtoepassing die u wilt uitschakelen. Als u de invoegtoepassing wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen

 5. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en terug te gaan naar uw document

Instellingen voor invoegtoepassingen kunt u weergeven en wijzigen in het Vertrouwenscentrum, waarvan u beschrijvingen vindt in de volgende sectie. Beveiligingsinstellingen voor invoegtoepassingen kunnen zijn bepaald door uw organisatie, dus het is mogelijk dat u niet alle opties kunt wijzigen.

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Klik op Vertrouwenscentrum > Instellingen voor het Vertrouwenscentrum > Invoegtoepassingen.

 3. Schakel de vakjes naar wens in of uit.

Gebied Invoegtoepassingen van het Vertrouwenscentrum

 • Invoegtoepassingen voor toepassingen moeten door een vertrouwde uitgever zijn ondertekend     Schakel dit vakje in om ervoor te zorgen dat in het Vertrouwenscentrum wordt gecontroleerd of de invoegtoepassing de handtekening van een vertrouwde uitgever gebruikt. Als de handtekening van de uitgever niet wordt vertrouwd, wordt de invoegtoepassing door het Office-programma niet geladen en wordt op de Vertrouwensbalk een melding weergegeven dat de invoegtoepassing is uitgeschakeld.

 • Meldingen voor niet-ondertekende invoegtoepassingen uitschakelen (programmacode blijft uitgeschakeld)     Wanneer u het vakje Toepassingsextensies moeten door een vertrouwde uitgever zijn ondertekend inschakelt, wordt deze optie niet meer grijs weergegeven. Invoegtoepassingen die zijn ondertekend door een vertrouwde uitgever worden wel ingeschakeld, maar niet-ondertekende invoegtoepassingen worden uitgeschakeld.

 • Alle invoegtoepassingen voor toepassingen uitschakelen (mogelijk nadelig voor functionaliteit)     Schakel dit vakje in als u geen enkele invoegtoepassing vertrouwt. Alle invoegtoepassingen worden zonder melding uitgeschakeld en de vakjes voor de andere invoegtoepassingen worden grijs weergegeven.

Opmerking: Deze instelling wordt pas van kracht nadat u het Office-programma hebt afgesloten en opnieuw hebt gestart.

Als u met invoegtoepassingen werkt, hebt u misschien meer informatie nodig over digitale handtekeningen en certificaten, waarmee een invoegtoepassing wordt geverifieerd, en vertrouwde uitgevers, de softwareontwikkelaars die vaak invoegtoepassingen maken.

 1. Klik op Bestand > Opties > Invoegtoepassingen.

 2. Markeer elke invoegtoepassing om de naam van de invoegtoepassing, de uitgever, de compatibiliteit, de locatie op de computer en een beschrijving van de functies te zien.

Gebied Invoegtoepassingen van Vertrouwenscentrum weergeven

 • Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen     Invoegtoepassingen zijn geregistreerd en worden momenteel uitgevoerd in het Office-programma.

 • Niet-actieve invoegtoepassingen voor toepassingen     Deze invoegtoepassingen bevinden zich op uw computer, maar zijn momenteel niet geladen. XML-schema's zijn bijvoorbeeld actief wanneer het document dat hiernaar verwijst, is geopend. Een ander voorbeeld is de COM-invoegtoepassing: als het selectievakje voor een COM-invoegtoepassing is ingeschakeld, is de invoegtoepassing actief. Als het selectievakje is uitgeschakeld, is de invoegtoepassing niet actief.

 • Invoegtoepassingen die betrekking hebben op documenten     Dit zijn sjabloonbestanden waarnaar wordt verwezen in geopende documenten.

 • Invoegtoepassing uitgeschakeld     Deze invoegtoepassingen worden automatisch uitgeschakeld, omdat Office-programma's hierdoor vastlopen.

 • Invoegtoepassing     Dit is de titel van de invoegtoepassing.

 • Uitgever     Dit is de softwareontwikkelaar of organisatie die verantwoordelijk is voor het maken van de invoegtoepassing.

 • Compatibiliteit     Hier vindt u eventuele compatibiliteitsproblemen.

 • Locatie     Dit bestandspad geeft aan waar de invoegtoepassing op uw computer is geïnstalleerd.

 • Beschrijving In deze tekst wordt de functie van de invoegtoepassing uitgelegd.

Opmerking: Microsoft Outlook heeft één optie voor invoegtoepassingen in het Vertrouwenscentrum: Beveiligingsinstellingen voor macro's toepassen op geïnstalleerde invoegtoepassingen. InfoPath heeft geen beveiligingsinstellingen voor invoegtoepassingen.

Voer de volgende instructies uit om invoegtoepassingen te beheren en te installeren.

 1. Klik op Bestand > Opties > Invoegtoepassingen.

 2. Selecteer een type invoegtoepassing.

 3. Klik op Start .

 4. Selecteer de invoegtoepassingen die u wilt toevoegen, verwijderen, laden of uploaden. U kunt ook bladeren naar invoegtoepassingen die u wilt installeren.

Als u zich hebt geabonneerd op een invoegtoepassing via de Office Store en u dat abonnement niet wilt verlengen, kunt u het abonnement annuleren

 1. Open de Office-toepassing en ga naar het tabblad Invoegen op het lint.

 2. Klik in de groep Invoegtoepassingen op Mijn invoegtoepassingen

  Op het tabblad Invoegen van het lint vindt u de groep Invoegtoepassingen voor het beheren van Excel-invoegtoepassingen
 3. Kies Mijn invoegtoepassingen beheren

  In het dialoogvenster Office-invoegtoepassingen worden de invoegtoepassingen weergegeven die u hebt geïnstalleerd. Klik op Mijn invoegtoepassingen beheren om ze te beheren.
 4. Klik op de app die u wilt annuleren en klik onder Actie op Abonnement beheren.

 5. Kies onder Betaling en facturering de optie Abonnement annuleren.

 6. Klik op OK en op Doorgaan.

Vervolgens ziet u het bericht 'U hebt uw app-abonnement geannuleerd' in het opmerkingenveld van uw lijst met apps.

Sommige invoegtoepassingen zijn misschien niet compatibel met het beleid van de IT-afdeling van uw organisatie. Als dat geldt voor invoegtoepassingen die onlangs in uw Office-programma zijn geïnstalleerd, wordt in DEP (Data Execution Prevention) de invoegtoepassing uitgeschakeld en loopt het programma mogelijk vast.

Meer informatie over DEP

Zie ook

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Klik op een kop hieronder voor meer informatie.

Wanneer u het 2007 Microsoft Office-systeem installeert, wordt er automatisch een aantal invoegtoepassingen geïnstalleerd en op de computer geregistreerd.

Word, Excel, Access en PowerPoint

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop, klik op Opties en klik vervolgens op Invoegtoepassingen.

 2. Bekijk de invoegtoepassingen en toepassingsuitbreidingen die als volgt zijn ingedeeld:

  • Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen     De uitbreidingen die zijn geregistreerd en momenteel worden uitgevoerd in het Office-programma.

  • Niet-actieve invoegtoepassingen voor toepassingen     De invoegtoepassingen die op de computer aanwezig zijn maar nog niet zijn geladen. Bijvoorbeeld: infolabels of XML-schema's zijn alleen actief als het document dat ernaar verwijst, is geopend. Ander voorbeelden zijn de COM-invoegtoepassingen in het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen. Als het selectievakje voor een COM-invoegtoepassing is ingeschakeld, is de invoegtoepassing actief. Als het selectievakje voor een COM-invoegtoepassing is uitgeschakeld, is de invoegtoepassing niet actief. Zie de volgende sectie, Geïnstalleerde invoegtoepassingen inschakelen of beheren, als u wilt weten hoe u het dialoogvenster COM-invoegtoepassing kunt openen.

  • Invoegtoepassingen die betrekking hebben op documenten     Sjabloonbestanden waarnaar wordt verwezen door geopende documenten.

  • Uitgeschakelde invoegtoepassingen voor toepassingen     Invoegtoepassingen die automatisch zijn uitgeschakeld omdat Office-programma's erdoor vastlopen.

Outlook, InfoPath, Publisher en Visio

 1. Klik in het menu Extra op Vertrouwenscentrum en klik vervolgens op Invoegtoepassingen.

 2. Bekijk de invoegtoepassingen en toepassingsuitbreidingen die als volgt zijn ingedeeld:

  • Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen     De uitbreidingen die zijn geregistreerd en momenteel worden uitgevoerd in het Office-programma.

  • Niet-actieve invoegtoepassingen voor toepassingen     De invoegtoepassingen die op de computer aanwezig zijn maar nog niet zijn geladen. Bijvoorbeeld: infolabels of XML-schema's zijn alleen actief als het document dat ernaar verwijst, is geopend. Ander voorbeelden zijn de COM-invoegtoepassingen in het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen. Als het selectievakje voor een COM-invoegtoepassing is ingeschakeld, is de invoegtoepassing actief. Als het selectievakje voor een COM-invoegtoepassing is uitgeschakeld, is de invoegtoepassing niet actief. Zie de volgende sectie, Geïnstalleerde invoegtoepassingen inschakelen of beheren, als u wilt weten hoe u het dialoogvenster COM-invoegtoepassing kunt openen.

  • Invoegtoepassingen die betrekking hebben op documenten     Sjabloonbestanden waarnaar wordt verwezen door geopende documenten.

  • Uitgeschakelde invoegtoepassingen voor toepassingen     Invoegtoepassingen die automatisch zijn uitgeschakeld omdat Office-programma's erdoor vastlopen.

Het beheren van invoegtoepassingen kan betrekking hebben op het in- of uitschakelen, het toevoegen of verwijderen of het actief of inactief maken van een invoegtoepassing.

Word, Excel, Access en PowerPoint

 1. Klik op Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop, klik op Opties voor Word en klik vervolgens op Invoegtoepassingen.

 2. Zoek in het vak Invoegtoepassingen de invoegtoepassing die u wilt in- of uitschakelen en onthoud het type invoegtoepassing in de kolom Type.

 3. Selecteer het type invoegtoepassing in het vak Beheren en klik op Start.

 4. Schakel het selectievakje in of uit voor de bijbehorende invoegtoepassing en klik op OK.

Opmerking: Invoegtoepassingen van het type Documentcontrole worden op een andere manier ingeschakeld. Deze invoegtoepassingen worden automatisch ingeschakeld wanneer u het document op verborgen metagegevens of persoonlijke gegevens controleert. Als u het document wilt controleren, klikt u op de Microsoft Office-knop en achtereenvolgens op Voorbereiden en Document controleren.

Outlook, InfoPath, Publisher en Visio

 1. Klik in het menu Extra op Vertrouwenscentrum en klik vervolgens op Invoegtoepassingen.

 2. Zoek in het vak Invoegtoepassingen de invoegtoepassing die u wilt in- of uitschakelen en onthoud het type invoegtoepassing in de kolom Type.

 3. Selecteer het type invoegtoepassing in het vak Beheren en klik op Start.

 4. Schakel het selectievakje in of uit voor de bijbehorende invoegtoepassing en klik op OK.

Invoegvoegingen en documenten kunnen aangepaste knoppen en besturingselementen toevoegen aan het lint, dat deel uitmaakt van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. Alle aangepaste besturingselementen op Office Fluent lint hebben een speciale scherminfo die de oorsprong van het besturingselement aangeeft. In dit voorbeeld komt het besturingselement van RXDemo.xlsm en wordt het geïdentificeerd in de scherminfo van het besturingselement.

Afbeelding van het lint

Zo weet u waar de aangepaste besturingselementen van afkomstig zijn en kunt u het bijbehorende document, de bijbehorende algemene sjabloon of COM-invoegtoepassing verwijderen of bijwerken. Zie de vorige sectie voor informatie over het weergeven van geïnstalleerde COM-invoegtoepassingen.

Geïnstalleerde en geregistreerde invoegvoegingen kunnen standaard zonder melding worden uitgevoerd. Invoegvoegingen kunnen worden misbruikt door hackers om schadelijke schade aan te richten, zoals het verspreiden van een virus, zodat u de beveiligingsinstellingen voor invoegvoegingen kunt gebruiken om dit gedrag te wijzigen. Zie Beveiligingsinstellingen voor invoeginstellingen weergeven of wijzigen verder in dit artikel voor meer informatie.

Als u of uw beheerder een beveiliging voor invoegtoepassingen op een hoger niveau instelt en het vertrouwenscentrum detecteert een potentieel onveilige invoegtoepassing die niet aan deze criteria voldoet, wordt de code standaard uitgeschakeld. Hierna verschijnt de berichtenbalk met een melding over een potentieel onveilige invoegtoepassing of toepassingsuitbreiding.

Berichtenbalk

Als u op de berichtenbalk op Opties klikt, wordt er een beveiligingsdialoogvenster geopend, waarin u de invoegtoepassing kunt inschakelen. Zie de volgende sectie voor informatie over het maken van een veilige keuze voordat u op een optie klikt.

Opmerking: In Microsoft Office Outlook 2007 en Microsoft Office Publisher 2007 worden beveiligingsmeldingen in dialoogvensters weergegeven, niet in de berichtenbalk. In Office Outlook 2007 worden geïnstalleerde invoegtoepassingen standaard uitgevoerd. Zie Beveiligingsinstellingen van invoegtoepassingen weergeven of wijzigen als u de standaardinstelling wilt wijzigen.

Als u een beveiligingsinstelling voor invoegtoepassingen wijzigt, heeft dit alleen gevolgen voor het programma waarin de wijzigingen zijn aangebracht. Ga in deze 2007 Microsoft Office-systeem-programma's als volgt te werk:

Word, Excel, Access en PowerPoint

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en klik op de knop Opties.

 2. Klik op Vertrouwenscentrum en achtereenvolgens op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum en Invoegtoepassingen.

 3. Klik op de gewenste opties. Deze instellingen zijn niet standaard ingeschakeld, tenzij u in een organisatie werkt en de IT-beheerder de standaardwaarden heeft gewijzigd door middel van een beheerbeleidsmaatregel.

  • Invoegtoepassingen voor toepassingen moeten door een vertrouwde uitgever zijn ondertekend Selecteer deze optie als u een digitale handtekening wilt controleren van het DLL-bestand dat de invoegtoepassing bevat. Als de uitgever niet wordt vertrouwd, wordt de invoegtoepassing niet geladen en verschijnt op de berichtenbalk de melding dat de invoegtoepassing is uitgeschakeld.

  • Meldingen voor niet-ondertekende invoegtoepassingen uitschakelen (programmacode blijft uitgeschakeld) Dit selectievakje is alleen beschikbaar als u het selectievakje Toepassingsextensies vereisen die moeten worden ondertekend door Vertrouwde Publisher in. In sommige situaties is het bestand met de dynamische koppelingsbibliotheek (.dll) dat de invoeging bevat, mogelijk niet ondertekend. In deze gevallen zijn invoegvoegingen die zijn ondertekend door een vertrouwde uitgever ingeschakeld, maar niet-ondertekende invoegvoegingen worden in stilte uitgeschakeld.

  • Alle invoegtoepassingen voor toepassingen uitschakelen (mogelijk nadelig voor functionaliteit) Schakel dit selectievakje in als u geen enkele invoegtoepassing vertrouwt. Alle invoegtoepassingen worden zonder voorafgaande melding uitgeschakeld en de selectievakjes voor de andere invoegtoepassingen zijn niet langer actief.

   Opmerking: Deze instelling wordt pas van kracht nadat u het Office-programma hebt afgesloten en opnieuw hebt gestart.

Outlook

Standaard kan Outlook geïnstalleerde invoegvoeging worden uitgevoerd. U kunt Outlook beperken om alleen de invoegvoegingen uit te voeren die digitaal zijn ondertekend door de waarschuwingen voor ondertekende macro's toe te passen. Alle niet-ondertekende macro's worden als volgt uitgeschakeld:

 1. Klik in het menu Extra op Vertrouwenscentrum.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Macrobeveiliging.

 3. Klik op Waarschuwingen voor macro's met een digitale handtekening. Alle macro's zonder een digitale handtekening worden uitgeschakeld.

 4. Klik in het linkerdeelvenster op Invoegtoepassingen.

 5. Schakel het selectievakje Beveiligingsinstellingen voor macro's toepassen op geïnstalleerde invoegtoepassingen in.

InfoPath, Publisher en Visio

 1. Klik in het menu Extra op Vertrouwenscentrum.

 2. Klik op Invoegtoepassingen.

 3. Klik op de gewenste opties. Deze instellingen zijn niet standaard ingeschakeld, tenzij u in een organisatie werkt en de IT-beheerder de standaardwaarden heeft gewijzigd door middel van een beheerbeleidsmaatregel.

  • Invoegtoepassingen voor toepassingen moeten door een vertrouwde uitgever zijn ondertekend Selecteer deze optie als u een digitale handtekening wilt controleren van het DLL-bestand dat de invoegtoepassing bevat. Als de uitgever niet wordt vertrouwd, wordt de invoegtoepassing niet geladen en verschijnt op de berichtenbalk de melding dat de invoegtoepassing is uitgeschakeld.

  • Meldingen voor niet-ondertekende invoegtoepassingen uitschakelen (programmacode blijft uitgeschakeld) Dit selectievakje is alleen beschikbaar als u het selectievakje Toepassingsextensies vereisen die moeten worden ondertekend door Vertrouwde Publisher in. In sommige situaties is het bestand met de dynamische koppelingsbibliotheek (.dll) dat de invoeging bevat, mogelijk niet ondertekend. In deze gevallen zijn invoegvoegingen die zijn ondertekend door een vertrouwde uitgever ingeschakeld, maar niet-ondertekende invoegvoegingen worden in stilte uitgeschakeld.

  • Alle invoegtoepassingen voor toepassingen uitschakelen (mogelijk nadelig voor functionaliteit) Schakel dit selectievakje in als u geen enkele invoegtoepassing vertrouwt. Alle invoegtoepassingen worden zonder voorafgaande melding uitgeschakeld en de selectievakjes voor de andere invoegtoepassingen zijn niet langer actief.

   Opmerking: Deze instelling wordt pas van kracht nadat u het Office-programma hebt afgesloten en opnieuw hebt gestart.

Als u een invoegtoepassing wilt wijzigen en het bericht 'De verbindingsstatus van Office-invoegtoepassingen in HKEY_LOCAL_MACHINE kan niet worden gewijzigd' krijgt, gaat u als volgt te werk:

 1. Zorg dat Outlook is gesloten.

 2. Controleer of de Outlook-service niet wordt uitgevoerd. U doet dit als volgt:

  • Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte in de taakbalk, klik op Taakbeheer en vervolgens op Processen.

  • Zoek Microsoft Outlook in de lijst met processen:

   • Als Outlook er niet in staat, gaat u naar stap 3.

   • Als Outlook er wel in staat, klikt u erop en vervolgens op Taak beëindigen.

 3. Klik op het startmenu met de rechtermuisknop op Outlook en klik op Als administrator uitvoeren.

 4. Schakel de betreffende invoegtoepassingen uit volgens de stappen in de sectie De geïnstalleerde invoegtoepassingen uitschakelen of beheren in dit artikel.

 5. Sluit Outlook.

 6. Open Outlook normaal (niet in de beheerdersmodus).

Wanneer er een beveiligingsdialoogvenster wordt weergegeven, kunt u de invoegsessie inschakelen voor alleen de huidige sessie door te klikken op Deze invoegsessie alleen inschakelenvoor deze sessie of u kunt deze uitgeschakeld laten. U moet de invoegvoeging alleen inschakelen als u zeker weet dat deze afkomstig is van een betrouwbare bron.

Het dialoogvenster Beveiligingsopties van Microsoft Office

U kunt ook de uitgever expliciet vertrouwen door op Alle programmacode inschakelen die is uitgegeven door deze uitgever te klikken. Hiermee schakelt u de invoegtoepassing in en geeft u aan alle software van die uitgever altijd te vertrouwen.

In Office Outlook 2007, wanneer het beveiligingsdialoogvenster wordt weergegeven, kunt u de invoegtoepassing alleen voor de huidige sessie inschakelen door op Toepassingsinvoegtoepassing inschakelente klikken of u kunt de invoegtoepassing uitgeschakeld laten. U moet de invoegvoeging alleen inschakelen als u zeker weet dat deze afkomstig is van een betrouwbare bron.

Beveiligingskennisgeving van Microsoft Office Outlook

U kunt de uitgever ook expliciet vertrouwen door op Alle documenten van deze uitgever vertrouwen te klikken. Hiermee schakelt u de invoegtoepassing in en geeft u aan alle software van die uitgever altijd te vertrouwen.

Zie Een vertrouwde uitgever toevoegen, verwijderen of weergeven voor meer informatie over vertrouwde uitgevers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×