Geeft als resultaat een Booleaanse waarde die aangeeft of een expressie als een getal kan worden geëvalueerd.

Syntaxis

IsNumeric (expressie)

Het vereiste argumentexpressie is een variant met een numerieke expressie of reeksexpressie.

Opmerkingen

IsNumeric retourneert Waar als de hele expressie als een getal wordt herkend. anders wordt Onwaar als retourneert.

IsNumeric retourneert Onwaar als expressie eendatumexpressie.

Queryvoorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT IsNumeric([Prijs per eenheid]) AS Expr1 FROM ProductVerkoop;

De functie evalueert of de 'Prijs per eenheid' een geldig getal is en retourneert het resultaat als '-1' voor Waar en '0' voor Onwaar in kolom Expr1. Het resultaat is -1 (Waar).

SELECT IsNumeric([DateofSale]) AS ValidNumber, IsNumeric("487.34") AS NumberTest FROM ProductSales;

De functie evalueert of 'DateofSale' en '487.34' een geldig getal is en retourneert het resultaat als '-1' voor Waar en '0' voor Onwaar in respectievelijk de kolommen GeldigGetal en Numerieke Toets. Het resultaat is 0 (onwaar) voor GeldigeGetal en -1(Waar) voor NumberTest.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie IsNumeric gebruikt om te bepalen of een variabele kan worden geëvalueerd als een getal.

Dim MyVar, MyCheck
MyVar = "53" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "459.95" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "45 Help" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns False.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×