Koppeling naar of gegevens importeren uit Salesforce

Koppeling naar of gegevens importeren uit Salesforce

U kunt gegevens koppelen of importeren uit Salesforce, een Customer Relationship Management (CRM)-bedrijfsoplossing in de cloud. Zie Salesforce.com voor meer informatie.

 • Als u gegevens koppelt, wordt in Access een verbinding in twee richtingen gemaakt, zodat wijzigingen in gegevens in Access en Salesforce worden gesynchroniseerd.

 • Als u gegevens importeert, wordt een eenmalige kopie van de gegevens gemaakt, zodat wijzigingen in gegevens in zowel Access als Salesforce niet worden gesynchroniseerd.

Vanuit Access verbinding maken met Salesforce

Opmerking    De mogelijkheid om gegevens te koppelen aan of te importeren uit Salesforce wordt alleen ondersteund in volumelicentie-exemplaren van Access 2019 of de volgende Microsoft 365 Enterprise-abonnementen: Microsoft 365-apps voor ondernemingen, Office 365 Enterprise E3 en Office 365 Enterprise E5. Zie Microsoft 365 Enterprise-abonnementen vergelijken voor meer informatie.

Voordat u begint

Wilt u alles soepeler laten verlopen? Tref dan de volgende voorbereidingen voordat u gaat koppelen of importeren:

 • Benodigde verbindingsgegevens, zoals een gebruikersnaam, wachtwoord en token identificeren. U moet een beveiligingstoken invoeren, een hoofdlettergevoelige alfanumerieke code, als u probeert toegang te krijgen tot Salesforce vanaf een Internet Protocol-adres (IP), dat zich buiten het vertrouwde IP-bereik van uw bedrijf bevindt. Zie Uw beveiligingstoken opnieuw instellen voor meer informatie.

 • Het ODBC-stuurprogramma dat wordt gebruikt voor toegang tot Salesforce vereist een Salesforce-account op basis van de Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition of Unlimited Edition. Als u dit stuurprogramma wilt gebruiken, moet de API-toegang zijn ingeschakeld. Zie voor meer informatie Afzonderlijk API Client-toegangsbeheer voor uw Salesforce-organisatie.

 • Identificeer de tabellen die u wilt koppelen of importeren. U kunt in één bewerking meerdere tabellen koppelen of importeren.

 • Houd rekening met het aantal kolommen in elke tabel. In Access worden tabellen met meer dan 255 velden niet ondersteund, dus alleen de eerste 255 kolommen worden gekoppeld of geïmporteerd.

 • Bepaal de totale hoeveelheid te importeren gegevens. De maximumgrootte van een Access-database is twee gigabyte, minus de hoeveelheid ruimte die nodig is voor systeemobjecten. Indien Salesforce grote tabellen bevat, kunt u ze mogelijk niet allemaal in één Access-database importeren. U zou in dat geval de gegevens kunnen koppelen.

 • Beveilig de Access-database en de verbindingsgegevens die deze bevat door een vertrouwde locatie en een wachtwoord voor de Access-database te gebruiken. Zie Bepalen of u een database kunt vertrouwen en Een database versleutelen met behulp van een databasewachtwoord voor meer informatie.

 • Bereid u voor op het maken van aanvullende relaties. In Access worden geselecteerde tabellen gekoppeld of geïmporteerd in het gegevensmodel Salesforce, maar niet eventuele gerelateerde tabellen. Zie voor meer informatie over dit gegevensmodel, Gegevensmodeloverzicht.

  In Access worden niet automatisch nieuwe relaties gemaakt tussen gerelateerde tabellen. U kunt de relaties tussen nieuwe en bestaande tabellen handmatig maken in het venster Relaties. Zie Wat is het venster Relaties? en Een relatie maken, bewerken of verwijderen voor meer informatie.

Fase 1: Aan de slag

 1. Selecteer Externe gegevens > Nieuwe gegevensbron > Van onlineservices > Van Salesforce.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt importeren, selecteert u De brongegevens importeren in een nieuwe tabel in de huidige database.

  • Als u wilt koppelen, selecteert u De gegevensbron koppelen door een gekoppelde tabel te maken.

 3. Selecteer OK.

Fase 2: Voer referenties en parameters voor de verbindingsreeks in

Voer in het dialoogvensterMicrosoft Access:verbinding maken met Salesforce de volgende handelingen uit:

 1. Typ een gebruikersnaam en wachtwoord in de vakken Gebruikersnaam en Wachtwoord.

 2. Voer een beveiligingstoken in het vak Beveiligingstoken in.

 3. U kunt desgewenst een of meer verbindingsparameters in het vak Extra Verbindingsreeksparameters .

  Zie Parameters van verbinding voor meer informatie.

Fase 3: Tabellen selecteren die u wilt koppelen of importeren

 1. In het dialoogvenster Tabellen koppelen of Objecten importeren selecteert u onder Tabellen de tabelle die u wilt koppelen of importeren. Klik vervolgens op OK.

  Lijst met tabellen die worden gekoppeld of geïmporteerd
 2. Kies of u in een koppelingsbewerking Wachtwoord opslaan wilt selecteren.

  Beveiliging    Als u deze optie selecteert, hoeft u niet telkens de referenties in te voeren wanneer u Access opent voor toegang tot de gegevens. Maar hierdoor wordt een niet-versleuteld wachtwoord in de Access-database opgeslagen, zodat personen met toegang tot de broninhoud de gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen zien. Als u deze optie selecteert, wordt u sterk aangeraden de Access-database in een vertrouwde omgeving op te slaan en een wachtwoord voor de Access-database te maken. Zie Bepalen of u een database kunt vertrouwen en Een database versleutelen met behulp van een databasewachtwoord voor meer informatie.

Fase 4: Specificaties en taken maken (alleen bij importeren)

Resultaten

Wanneer een koppeling of het importeren is voltooid, worden de tabellen weergegeven in het navigatiedeelvenster met dezelfde naam als de Salesforce-tabel. Als, tijdens een importbewerking die naam al in gebruik is, voegt Access '1' toe aan de nieuwe tabelnaam. Maar u kunt de tabellen een zinvollere naam geven.

Tijdens een importeerbewerking wordt een tabel in de database nooit overschreven. Hoewel u gegevens in Salesforce niet rechtstreeks aan een bestaande tabel kunt toevoegen, kunt u een toevoegquery maken om gegevens toe te voegen nadat u gegevens uit soortgelijke tabellen hebt geïmporteerd.

Voor een koppelingsbewerking geldt: als kolommen alleen-lezen zijn in een Salesforce-tabel, dan zijn ze ook alleen-lezen in Access.

Tip    Als u de verbindingsreeks wilt zien, beweegt u de muisaanwijzer boven de tabel in het Access-navigatievenster.

Het gekoppelde tabelontwerp bijwerken

U kunt geen kolommen toevoegen, verwijderen of wijzigen of gegevenstypen wijzigen in een gekoppelde tabel. Als u ontwerpwijzigingen wilt aanbrengen, kunt u dit doen in Salesforce. Als u de ontwerpwijzigingen in Access wilt zien, moet u de gekoppelde tabellen bijwerken:

 1. Selecteer Externe gegevens > Koppelingsbeheer.

 2. Selecteer een gekoppelde tabel die u wilt bijwerken, selecteer OK en vervolgens Sluiten.

Parameters van verbinding

In de volgende tabel worden de parameters van de gegevensverbinding beschreven die u in het vak Extra verbindingsreeksparameters van het dialoogvenster Microsoft Access: verbinding maken met Salesforce in kunt voeren.

Twee of meer parameters worden gescheiden met een puntkomma. Gebruik de volgende syntaxisvoorbeelden als richtlijn:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Sleutelnaam

Beschrijving

Standaardwaarde

Verplicht

WW

Het wachtwoord dat hoort bij de gebruikersnaam die u hebt opgegeven in het veld Gebruikersnaam (de UID-sleutel).

Geen

Ja

UID

De gebruikersnaam voor uw Salesforce-account.

Geen

Ja

AutoLogout

Wanneer deze optie is ingeschakeld (1), wordt de Salesforce-verbinding afgemeld wanneer het stuurprogramma de verbinding sluit.

Wanneer deze optie is uitgeschakeld (0), wordt de Salesforce-verbinding niet afgemeld wanneer het stuurprogramma de verbinding sluit.

1

Nee

BulkBatchSize

Het maximum aantal rijen in één bulksgewijze API-aanroep bij het uitvoeren van DML. De maximumwaarde is 10.000

5000

Nee

CERTSPATH

Het volledige pad van het PEM-bestand met de vertrouwde certificaten voor het controleren van de server. Als deze optie niet is ingesteld, gebruikt het stuurprogramma standaard het PEM-bestand met de vertrouwde Ca-certificaten dat door het stuurprogramma is geïnstalleerd.

Het bestand cacerts.pem in de submap \lib binnen de installatiemap van het stuurprogramma.

Nee

METADATALEVEL

Wanneer deze optie is ingeschakeld (de sleutel is ingesteld op 1 of LIGHT), leidt het stuurprogramma metagegevens af op basis van een kleine steekproef van gegevens in plaats van alle gegevens.

Wanneer deze optie is uitgeschakeld (de sleutel is ingesteld op 0 of FULL), leidt het stuurprogramma metagegevens af op basis van alle gegevens.

Wissen (0 of FULL)

Nee

PARSEMETHOD

De querytaal die het stuurprogramma gebruikt om query's te parseren. Selecteer een van de volgende instellingen of stel de sleutel in op een van de waarden tussen de haakjes:

 • Poging om query's als SOQL Only te parseren (0 of SOQL_ONLY)

 • Poging om query's als SQL Only te parseren (1 of SQL_ONLY)

 • Poging tot het parseren van query's eerst als SOQL en vervolgens als SQL (2 of SOQL_FIRST)

 • Poging tot het parseren van query's eerst als SQL en vervolgens als SOQL (3 of SQL_FIRST)

Poging tot het parseren van query's eerst als SOQL en vervolgens als SQL (2 of SOQL_FIRST)

Nee

PROXYHOST

De hostnaam of het IP-adres van een proxyserver via welke u verbinding wilt maken.

Geen

Ja, als u verbinding maakt via een proxyserver.

PROXYPORT

Het nummer van de poort die door de proxyserver wordt gebruikt om te luisteren naar client-verbindingen.

Geen

Ja, als u verbinding maakt via een proxyserver.

PROXYPWD

Het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de proxyserver.

Geen

Ja, als u verbinding maakt met een proxyserver waarvoor verificatie is vereist.

PROXYUID

De gebruikersnaam die u gebruikt om toegang te krijgen tot de proxyserver.

Geen

Ja, als u verbinding maakt met een proxyserver waarvoor verificatie is vereist.

QueryAll

Wanneer deze optie is ingeschakeld (1), kunnen Salesforce-gebruikers zoeken naar verwijderde records met behulp van de parameter isDeleted = true.

Wanneer deze optie is uitgeschakeld (0), kunnen gebruikers niet zoeken naar verwijderde records.

0

Nee

SANITIZECATALOGNAME

Wanneer deze optie is ingeschakeld (1), wijzigt het stuurprogramma catalogusnamen door alle ongeldige SQL-92-id-tekens te verwijderen en alle spaties te vervangen door onderstrepingstekens.

Wanneer deze optie is uitgeschakeld (0), wijzigt het stuurprogramma de catalogusnamen niet.

Wissen (0)

Nee

URL

De URL voor het maken van een verbinding met een Salesforce-sandbox.

Geen

Nee

UseAnalyticAPI

Wanneer deze optie is ingeschakeld (1), voert het stuurprogramma rapporten uit met behulp van de analyse-API.

Wanneer deze optie is uitgeschakeld (0), voert het stuurprogramma rapporten uit via de URL.

Geselecteerd (1)

Nee

USELABEL

Wanneer deze optie is ingeschakeld (1), gebruikt het stuurprogramma de namen van velden en labels van Salesforce respectievelijk als de namen en labels in de geretourneerde gegevens.

Wanneer deze optie is uitgeschakeld (0), gebruikt het stuurprogramma de namen van velden van Salesforce voor zowel de namen als de labels in de geretourneerde gegevens.

Wissen (0)

Nee

UseNumeric

Wanneer deze optie is ingeschakeld (1), retourneert het stuurprogramma gegevens als SQL_NUMERIC-gegevens in plaats van SQL_DOUBLE-gegevens.

Wanneer deze optie is uitgeschakeld (0), retourneert het stuurprogramma gegevens als SQL_DOUBLE-gegevens.

Wissen (0)

Nee

UseWVarChar

Deze optie geeft aan hoe gegevenstypen aan SQL worden toegewezen. Wanneer deze optie is ingeschakeld (1), retourneert het stuurprogramma gegevens als SQL_WVARCHAR-gegevens in plaats van SQL_VARCHAR-gegevens.

Wanneer deze optie is ingeschakeld (1), retourneert het stuurprogramma gegevens als SQL_VARCHAR-gegevens.

Wissen (0)

Nee

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×